Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Vearibade kaasamine loodavatele diagrammidele aitab teil saada ühe pilguga ülevaate veamarginaalidest ja standardhälvetest. Need saab kuvada kõigil diagrammi andmesarja andmepunktidel või andmemarkeritel standardse veasuurusena, protsendimäärana või standardhälbena. Täpselt soovitud veasuuruste kuvamiseks saate väärtused ise määrata. Näiteks saate teadusliku katse tulemustes esitada 10-protsendilised positiivsed ja negatiivsed veasuurused:

asetekst

Vearibasid saate kasutada tasapinnalistes kiht-, lint-, tulp-, joon-, punkt- ja mulldiagrammides. Punkt- ja mulldiagrammides saate vearibad kuvada nii x- kui y-väärtuste jaoks.

Märkus.: Office 2013 ja uuemate versioonide puhul kehtivad järgmised toimingud. Kas otsite Office 2010 juhiseid?

Vearibade lisamine või eemaldamine

 1. Klõpsake diagrammi.

 2. Klõpsake diagrammi kõrval nuppu Diagrammielemendid Nupp Diagrammielemendid ja seejärel märkige ruut Vearibad . (Vearibade eemaldamiseks tühjendage ruut).

 3. Kuvatava veasuuruse muutmiseks klõpsake nupu Vearibad kõrval asuvat noolenuppu ja valige soovitud käsk.

  asetekst

  • Valige mõni eelmääratletud vearibasuvand, näiteks Standardviga, Protsent või Standardhälve.

  • Kui soovite vearibasuurused ise seada, valige käsk Veel suvandeid ja seejärel valige soovitud suvandid jaotises Vertikaalne veariba või Horisontaalne veariba. Siin saate muuta ka vearibade suunda ja lõpulaadi või luua kohandatud vearibasid.

   asetekst

Märkus.: Vearibade suund sõltub kasutatavast diagrammitüübist. Punktdiagrammides saab kuvada nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed vearibad. Kui soovite ühe neist vearibadest eemaldada, valige veariba ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

Võrrandite ülevaatus veasuuruste arvutamiseks

Sageli küsitakse, kuidas Excel veasuurusi arvutab. Excel kasutab diagrammil kuvatavate suuruste Standardviga ja Standardhälve arvutamiseks järgmisi võrrandeid.

Suvand

Kasutab võrrandit

Standardviga

Võrrand

Kus:

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

Standardhälve

Võrrand

Kus:

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

M = aritmeetiline keskmine

Diagrammi vearibade lisamine, muutmine või eemaldamine rakenduses Office 2010

Excelis saate kuvada vearibasid, mis kasutavad standardset veasuurust, protsenti väärtusest (5%) või standardhälvet.

Standardviga ja Standardhälve kasutavad veasuuruste arvutamiseks järgmisi võrrandeid.

Suvand

Kasutab võrrandit

Kus

Standardviga

Võrrand

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

Standardhälve

Võrrand

s = sarja number

i = punktide arv sarjas s

m = diagrammi punkti y sarjade arv

n = punktide arv igas sarjas

yis = s-nda sarja i-nda punkti andmeväärtus

ny = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

M = aritmeetiline keskmine

 1. Tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake kõigile diagrammi andmesarjadele vearibade lisamiseks diagrammiala.

  • Klõpsake valitud andmepunktile või andmesarjale vearibade lisamiseks soovitud andmepunkti või andmesarja, või selle diagrammielementide loendist valimiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake diagrammi.

    Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

   2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

    excel ribbon image

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Analüüs nuppu Vearibad.

  asetekst

 3. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake eelmääratletud vearibasuvandit, nt Vearibad koos standardveaga, Vearibad koos protsendimääraga või Vearibad koos standardhälbega.

  2. Klõpsake Veel vearibasuvandeid ning klõpsake jaotises Vertikaalsed vearibad või Horisontaalsed vearibad soovitud kuva- ja veasuuruse suvandeid.

   Märkus.: Vearibade suund oleneb teie diagrammitüübist. Punktdiagrammides kuvatakse vaikimisi nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed vearibad. Kui soovite ühe neist vearibadest eemaldada, valige veariba ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

 1. Klõpsake tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil andmepunkti või andmesarjasid, millel on vearibad, mida soovite muuta, või tehke nende diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   excel ribbon image

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Vearibad ning klõpsake seejärel käsku Veel vearibasuvandeid.

  asetekst

 3. Klõpsake jaotises Kuvamine veariba suunda ja lõpulaadi, mida soovite kasutada.

 1. Klõpsake tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil andmepunkti või andmesarjasid, millel on vearibad, mida soovite muuta, või tehke nende diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   excel ribbon image

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Vearibad ning klõpsake seejärel käsku Veel vearibasuvandeid.

  asetekst

 3. Tehke jaotises Vea suurus mõnda järgmistest.

  1. Klõpsake vea suuruse määratlemiseks teise meetodi kasutamiseks meetodit, mida soovite kasutada ning seejärel määratlege vea suurus.

  2. Klõpsake vea suuruse määratlemiseks kohandatud väärtuste kasutamiseks käsku Kohandatud ja tehke järgmist.

   1. Klõpsake käsku Määra väärtus.

   2. Määrake väljadel Positiivne veaväärtus ja Negatiivne veaväärtus töölehevahemik, mida soovite kasutada vea suuruse väärtustena või tippige soovitud väärtused ise, eraldades need komaga. Tippige näiteks 0,4, 0,3, 0,8.

    Näpunäide.: Töölehevahemiku määramiseks klõpsake nuppu Ahenda dialoogiboks Nupu piltja seejärel valige andmed, mida soovite töölehel kasutada. Dialoogiboksi naasmiseks klõpsake uuesti nuppu Ahenda dialoogiboks.

    Märkus.: Rakendustes Microsoft Office Word 2007 või Microsoft Office PowerPoint 2007 ei pruugi dialoogiboksis Kohandatud vearibad olla nupp Ahenda dialoogiboks kuvatud ning soovitud vea suuruse väärtusi saab ainult ise tippida.

 1. Klõpsake tasapinnalisel kihtdiagrammil, lintdiagrammil, joondiagrammil, XY-diagrammil (punktdiagrammil) või mulldiagrammil andmepunkti või andmesarjasid, millel on vearibad, mida soovite eemaldada, või tehke nende diagrammielementide loendist valimiseks järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   excel ribbon image

 2. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Vearibad ning klõpsake seejärel käsku Pole.

   asetekst

  2. Vajutage kustutusklahvi (Delete).

Näpunäide.: Kui soovite kohe pärast diagrammile lisamist vearibasid eemaldada, klõpsake Kiirpääsuriba käsku Võta tagasi või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + Z.

Valige üks järgmistest toimingutest.

Vigade väljendamine protsentide, standardhälve või standardvigadena

 1. Valige andmesarjad, millele soovite lisada vearibad.

  Näiteks joondiagrammis klõpsake ühte diagrammi joontest ja kõik selle andmesariandmemarker valitakse.

 2. Klõpsake menüüs Diagrammikujundus käsku Lisa diagrammielement.  

  On the Chart Design tab, select Add Chart Element

 3. Viige kursor suvandile Vearibad ning tehke ühte järgmistest.

Klõpsatav suvand

Eesmärk

Standardviga

Rakendada järgmise valemi abil standardviga

asetekst

s = sarja number
I = punktide arv sarjas s
m = diagrammi punkti y sarjade arv
n = punktide arv igas sarjas
y is = sarja s ja I-nda punkti andmeväärtus
n y = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades

Protsent

Rakendada väärtuse protsent igale andmesarja andmepunktile

Standardhälve

Rakendada järgmise valemi abil kordne standardhälve

asetekst

s = sarja number
I = punktide arv sarjas s
m = diagrammi punkti y sarjade arv
n = punktide arv igas sarjas
y is = sarja s ja I-nda punkti andmeväärtus
n y = andmeväärtuste koguarv kõigis sarjades
M = aritmeetiline keskmine

Vigade väljendamine kohandatud väärtustena

 1. Valige andmesarjad, millele soovite lisada vearibad.

 2. Klõpsake menüüs Diagrammikujundus nuppu Lisa diagrammielement, ja seejärel nuppu Veel vearibasuvandeid.

 3. Klõpsake menüü Vearibasuvandid paanil Vearibade vorming jaotises Vea suurus nuppu Kohandatud ja seejärel nuppu Määra väärtus.

 4. Klõpsake jaotises Vea suurus nuppu Kohandatud ja seejärel nuppu Määra väärtus.

  asetekst

 5. Tippige väljadele Positiivne veaväärtus ja Negatiivne veaväärtus igale andmepunktile soovitud väärtused, eraldades need semikoolonitega (nt 0,4; 0,3; 0,8), ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Märkus.: Samuti saate määratleda veaväärtusi samast Exceli töövihikust pärit lahtrivahemikuna. Lahtrivahemiku valimiseks tühjendage dialoogiboksis Kohandatud vearibad väljade Positiivne veaväärtus või Negatiivne veaväärtus sisu ja valige seejärel lahtrivahemik, mida soovite kasutada.

Suvandi „Suurema/väiksema ribad“ lisamine

 1. Valige diagrammil andmesarjad, millele soovite lisada suvandi „Suurema/väiksema ribad“.

 2. Klõpsake menüüs Diagrammikujundus nuppu Lisa diagrammielement, viige kursor suvandile Suurema/väiksema ribad ja klõpsake seejärel nuppu Suurema/väiksema ribad.

  Olenevalt diagrammitüübist ei pruugi kõik suvandid olla saadaval.

Lisateave

Diagrammi loomine

Olemasoleva diagrammi diagrammitüübi muutmine

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×