Dialoogiboks Objekti vormindamine Publisheris

Järgmiste dialoogiboksi Objekti vormindamine suvandite abil saate Publisheris vormindada tekstivälju, automaatkujundeid, tabeleid, pilte ja WordArt-objekte.

Märkus.: Mõned dialoogiboksi vahekaardid on saadaval olenevalt valitud objektist.

Millise vahekaardi kohta soovite teavet saada?

Vahekaart Värvid ja jooned

Valitud objekti või tabelilahtri värvitäite, joonte ja äärisepiltide rakendamiseks saate kasutada vahekaarti Värvid ja jooned.

Täide

Värv – valige paletist värv või loendist mõni suvand.

 • Skeemivärvid – saate valida värvid oma publikatsioonile rakendatud värviskeemist.

 • Standardvärvid – saate valida värvid tavakomplektist.

 • Täiteta – klõpsake seda suvandit valitud objekti täiteta jätmiseks. Täiteta lahtritel on läbipaistev taust.

 • Veel värve – klõpsake seda suvandit dialoogiboksi Värvid avamiseks. Saate valida uue värvi tavavärvipaletist või RGB-, HSL- või CMYK-värvimudeli abil määratletava kohandatud värvi. Saate valida ka PANTONE®-värve .

  Märkus.: Selles dialoogiboksis kuvatavad PANTONE®-värvid ei pruugi ühtida PANTONE-standardis esitatutega. Täpse värvi leidmiseks kasutage PANTONE Color Publicationsi värvikataloogi. Kaubamärgi PANTONE® ja muude ettevõtte Pantone, Inc. kaubamärkide omanik on Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Täiteefektid – klõpsake seda suvandit dialoogiboksi Täiteefektid avamiseks. Selles dialoogiboksis saate rakendada teatud efekte (nt astmik-, tekstuur-, muster- ja pilditäiteid ning heledusvarjundeid).

Läbipaistvus – väljale Läbipaistvus saate sisestada läbipaistvuse taseme või seada täite läbipaistvuse liuguri abil. See suvand on saadaval vaid siis, kui täide on valitud.

Joondiagramm

Värv – valige paletist soovitud värv või loendist mõni suvand.

 • Skeemivärvid – saate valida värvid oma publikatsioonile rakendatud värviskeemist.

 • Standardvärvid – saate valida värvid tavakomplektist.

 • Kontuurita – klõpsake seda suvandit valitud objekti kontuurita jätmiseks.

 • Veel värve – klõpsake seda suvandit dialoogiboksi Värvid avamiseks. Saate valida uue värvi tavavärvipaletist või RGB-, HSL- või CMYK-värvimudeli abil määratletava kohandatud värvi. Saate valida ka PANTONE®-värve .

Läbipaistvus – väljale Läbipaistvus saate sisestada läbipaistvuse taseme või seada täite läbipaistvuse liuguri abil. See suvand on saadaval vaid siis, kui täide on valitud. 

Paksus – sisestage joone paksus. Kui olete valinud suvandi Värvita, pole see suvand saadaval. 

Ühendi tüüp – valige suvandite loendist kombineeritud joone laad ja paksus või klõpsake dialoogiboksi Äärisepildid minemiseks nuppu Äärisepildid. See suvand on saadaval ainult siis, kui olete valinud mõne täite. 

Kriipsjoone tüüp – valige loendist kriipsjoone laad. Kui olete valinud suvandi Värvita, pole see suvand saadaval. 

Otsaku tüüp – valige loendist Ümar, Kandiline või Tavaline. Kui olete valinud suvandi Värvita, pole see suvand saadaval. 

Liitmistüüp – joonele erinevate nurkade saamiseks valige loendist Kaldserv, Kandiline või Ümar. Kui olete valinud suvandi Värvita, pole see suvand saadaval. 

Äärisepildid – klõpsake seda nuppu, et avada dialoogiboks Äärisepildid kus saate valida objektile graafilise äärise.

Eelvaade – kuvatakse valitud täite- ja joonelaadid. Jaotis Eelvaade on saadaval ainult objekti tüüpide juures, millel on nelinurksed mõõtmed (nt tekstiväljad, tabelid, pildid ja kandilised automaatkujundid). Jaotise Eelvaade ümber asetsevad nupud vastavad objekti joontele. Joonevormingu saate rakendada eraldi joontele, valides ainult nupud, mis vastavad joontele, mida soovite muuta. Publisher kuvab nupud, mis vastavad vertikaal- ja horisontaaljoontele, mis jagavad tabelilahtreid. Kui olete häälestanud lahtri diagonaalid, kuvab Publisher nupu, mis vastab diagonaaljoonele. Kui objekti tüüp on tabel, siis kuvab Publisher nupud, mis vastavad vertikaal- ja horisontaaljoontele, mis jagavad tabelilahtreid. Ning kui olete häälestanud lahtri diagonaalid, kuvab Publisher nupu, mis vastab diagonaaljoonele.

Valmiskombinatsioonid – soovitud valmiskombinatsiooni klõpsates saate valitud joonekomplekti rakendada objektile. Valida saate nii selliste kombinatsioonide seast, kus jooned puuduvad, kui ka nende seast, kus on kõik äärised või kõik äärised ja lahtrite eraldajad.

Joonista ääris raami sisse – valige see suvand, et joonistada ääris, mis lisatakse võrdselt objekti raami sise- ja välisservale (mitte ainult raami välisservale).

Märkus.: See suvand pole teatud automaatkujunditele (nt naerunägu, silinder või välgunool) saadaval.

Rakenda sätted uuele objektitüübile – valige see suvand, et säilitada oma täite- ja joonesätted mis tahes sama objektitüübi uute objektide vaikesätetena.

Märkus.: See märkeruut on saadaval ainult juhul, kui vormindatav objekt on tekstiväli või automaatkujund.

Kujundiefektid – See avab dialoogiboksi Kujundi vormindamine, võimaldades juurdepääsu efektidele Täide, Vari, Peegeldus, Sära, Pehmed servad, Ruumiline vorming ja Ruumiline pööre.

Lehe algusse

Vahekaart Suurus

Märkus.: Kui valitud on tabel ja olete aktiveerinud rakenduse Microsoft Office'i dialoogiboksi Keelesätted abil Ida-Aasia või paremalt-vasakule kirjutatavate keelte toe, on selle vahekaardi nimi Suurus ja suund.

Suuruse muutmine ja pööramine

Kõrgus – siia saate sisestada objekti soovitud kõrguse.

Laius – siia saate sisestada objekti soovitud laiuse.

Pööre – siia saate sisestada objekti päripäeva pööramiseks kraade tähistava arvu vahemikus 0–359.

Märkused: 

 • Sätted Kõrgus ja Laius tähistavad alati ainult pööramata objekti.

 • Jaotises Suuruse muutmine ja pööramine sätete Kõrgus ja Laius muutmisel teisenevad vastavalt ka jaotise Skaala proportsionaalsed sätted Kõrgus ja Laius.

Skaala

Kõrgus – siia saate sisestada tabeli soovitud kõrguse protsendina algsuurusest.

Laius – siia saate sisestada tabeli soovitud laiuse protsendina algsuurusest.

Märkused: 

 • Sätted Kõrgus ja Laius tähistavad alati ainult pööramata objekti.

 • Jaotises Suuruse muutmine ja pööramine sätete Kõrgus ja Laius muutmisel teisenevad vastavalt ka jaotise Skaala väljadel Kõrgus ja Laius määratud väärtused.

Lukusta proportsioonid – see ruut märkige siis, kui soovite väljade Kõrgus ja Laius väärtusi samas proportsioonis hoida. Näiteks kui määrate välja Kõrgus väärtuseks 150%, muudab Publisher välja Laius väärtust nii, et see on samuti 150%.

Lehe algusse

Vahekaart Paigutus

Kui soovite objekti asendi lehel täpselt määrata, kasutage vahekaarti Paigutus. Lisaks saate rakendada suvandeid teksti mähkimiseks ümber tabeli, mis on tekstivälja või teksti sisaldava automaatkujundi peal.

Objekti paigutus – kui objekt asetseb tekstivälja või automaatkujundi peal, siis määrake, kas soovite, et selle asukoht oleks Tekstisisene või Täpne (fikseeritud).

Asukoht lehel

Lehel objekti asukoha täpseks määratlemiseks saate kasutada allpool kirjeldatud suvandeid. Tekstisiseste objektide puhul pole need suvandid saadaval.

Horisontaalne – sisestage objekti ja väljal Alates valitud lehe osa vaheline soovitud kaugus.

Asukohast – valige lehekülje osa (Vasak ülanurk, Keskpunkt või Parem ülanurk), millest lähtuvalt objekti horisontaalset asendit mõõta.

Vertikaalne – sisestage objekti ja väljal Asukohast valitud lehe osa vaheline soovitud kaugus.

Asukohast – valige lehekülje osa (Vasak ülanurk, Keskpunkt või Parem ülanurk), kust soovite objekti vertikaalset asendit mõõta.

Mähkimislaad – kui objekt asetseb tekstivälja või teksti sisaldava automaatkujundi peal, saate valida teksti objekti ümber mähkimise viisi.

 • Kandiline – Mähib teksti kõigilt objekti valikukasti külgedelt.

 • Tihe – Mähib teksti objektile võimalikult lähedale.

 • Läbi – Mähib teksti ümber välisääre ja objekti iga avatud osa.

 • Üla- ja allserv – Mähib teksti objekti kohal ja all, kuid mitte külgedel.

 • Pole – Eemaldab tekstimähkimisvormingu, et objekti ümber teksti enam ei mähitaks. Kui objekt on läbipaistev, paistab tekst sellest läbi. Muul juhul varjab objekt teksti.

Teksti mähkimine – kui objekt asub tekstiväljal või automaatkujundil, ja olete valinud ruudu, pingulvõi jaotises ümbriste laad, saate valida, kuidas soovite teksti paigutada.

 • Mõlemal küljel – paigutab teksti objekti mõlemale poole.

 • Ainult vasakul – paigutab teksti objekti vasakule poole.

 • Ainult paremal – paigutab teksti objekti paremale poole.

 • Kõige tühjemas kohas – paigutab teksti sellele objekti küljele, kus on kõige rohkem ruumi.

Kaugus tekstist – kui objekt paikneb tekstivälja või automaatkujundi peal ja kui tegemist on tekstisisese objektiga või jaotises Mähkimislaad on valitud suvand Kandiline, saate määrata valikukasti ja seda mähkiva teksti vahelise kauguse.

 • Automaatne – kui valite selle ruudu, seab Publisher teksti automaatselt objektist vaikekaugusele (1,02 mm). Sätte muutmiseks tühjendage ruut Automaatne ning sisestage soovitud mõõtmed väljadele Ülemine, Alumine, Vasak ja Parem.

Horisontaaljoondus – kui objekti asukohaks on valitud suvand Tekstisisene, saate valida, kas joondada see tekstivälja või automaatkujundi ühele küljele või teksti lisamisel ja kustutamisel liikuda ühelt küljelt teisele.

 • Vasak – teksti lisamisel või kustutamisel tekstisisese objekti joondamiseks tekstivälja või automaatkujundi vasakule küljele klõpsake seda suvandit.

 • Parem – teksti lisamisel või kustutamisel tekstisisese objekti joondamiseks tekstivälja või automaatkujundi paremale küljele klõpsake seda suvandit.

 • Teisalda objekti koos tekstiga – tekstisisese objekti hoidmiseks konkreetsel tekstireal (teksti lisamise ja kustutamise korral liigub see ühelt tekstivälja või automaatkujundi küljelt teisele) klõpsake seda suvandit.

Lehe algusse

Vahekaart Tekstiväli

Kui soovite valida tekstipaigutus- ja mahutamissuvandeid teksti paigutamiseks tekstiväljale või automaatkujundisse, võite kasutada vahekaarti Tekstiväli.

Märkus.: Vahekaart Tekstiväli on saadaval ainult siis, kui valitud objekt on tekstiväli või tekstiga automaatkujund.

Vertikaaljoondus

Valige, kas soovite joondada tekstivälja või automaatkujundi teksti üles, keskele või alla.

Tekstivälja veerised

Vasak  Sisestage tekstivälja või automaatkujundi vasaku serva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

Parem  Sisestage tekstivälja või automaatkujundi parema serva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

Ülal  Sisestage tekstivälja või automaatkujundi ülaserva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

All  Sisestage tekstivälja või automaatkujundi alumise serva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

Teksti automaatsobitus

Ära sobita automaatselt  Suvand säilitab teksti sellisena, nagu see oli tekstivälja või automaatkujundi jaoks seatud.

Kahanda tekst ületäitumisel Suvand vähendab tekstivälja või automaatkujundi teksti fondisuurust kuni ületäitumise kõrvaldamiseni.

Parim sobivus  Suvand kahandab või suurendab teksti parajaks tekstivälja või automaatkujundi suuruse muutmisel.

Kasvata tekstivälja teksti mahutamiseks Suvand laiendab tekstivälja või automaatkujundit ületäituvuse korral. 

Märkus.: Selle suvandi valimisel võib tekstiväli või automaatkujund laieneda leheküljelt välja või teistele objektidele.

Pööra automaatkujundis teksti 90°  Märkige see ruut tekstivälja või automaatkujundi sees oleva teksti pööramiseks veerand ringi (90 kraadi) paremale.

Kaasa "Jätkub lk..."  Märkige see ruut tekstiväljale või automaatkujundisse märke Jätkub lk [lehekülje number] lisamiseks.

Kaasa "Jätkub leheküljelt..."  Märkige see ruut tekstiväljale või automaatkujundisse märke Jätkub leheküljelt [lehekülje number] lisamiseks.

Veerud  Klõpsake seda nuppu dialoogiboksi Veerud (kus saate määrata veergude arvu ja nendevahelise kauguse) kuvamiseks.

Märkus.: Automaatkujundite puhul (välja arvatud ristkülikud) või suvandite Kahanda tekst ületäitumisel või Parim sobivus valimise korral pole see suvand saadaval.

Lehe algusse

Vahekaart Pilt

Publikatsiooni piltide tihendamiseks või pildi algsete värvide taastamiseks, samuti pildi kärpimiseks ning selle värvide, heleduse ja kontrasti määramiseks saate valida dialoogiboksi Vorminda pilti vahekaardil Pilt olevaid suvandeid.

Märkus.: Vahekaart Pilt on saadaval siis, kui valitud objekt on pilt või pilditäitega kujund. Kui objekt on kujund, pole kärpimisriistad saadaval, kuid pildi reguleerimise ja tihendamise suvandid on saadaval.

Kärpimissuund

Sisestage väljadele Vasak, Parem, Ülemine ja Alumine soovitud kärpeulatus. Negatiivse kärpeväärtuse sisestamise korral kärbib Publisher pilti, mille tulemusena ulatub raam pildist väljapoole. Kui kasutate pildis täidet, kuvatakse väljastpoolt kärbitud alal vastav täide. Muul juhul on väljastpoolt kärbitud ala läbipaistev.

Läbipaistvus

Läbipaistvus – väljale Läbipaistvus saate sisestada pildi läbipaistvuse taseme või seada täite läbipaistvuse liuguri abil. 

Heledus ja kontrastsus

 • Heledus Pildi heleduse määramiseks sisestage protsentväärtus väljale Heledus või kasutage selleks vastavat liugurit. Vaiketasemeks on 50%-line heledus. Heleduse suurendamine muudab pildi heledamaks. Heleduse vähendamine muudab pildi tumedamaks.

 • Kontrastsus Pildi kontrastsuse määramiseks sisestage protsentväärtus väljale Kontrastsus või kasutage vastavat liugurit. Kontrastsuse vähendamine tuhmistab varjude ja värvide erinevust, mis muudab pildi kahvatumaks. Kontrastsuse suurendamine võimendab varjude ja värvide erinevust, mis annab pildile kõrge kontrastsuse.

Värvi muutmine

 • Värv – valige paletist soovitud värv või loendist mõni suvand.

  • Skeemivärvid – saate valida värvid oma publikatsioonile rakendatud värviskeemist.

  • Standardvärvid – saate valida värvid punasest siniseni ulatuva skaalaga tavakomplektist.

  • Täiteta – see annab valitud lahtritele või tabelile ilma mingisuguse Täiteta. Täiteta lahtritel on läbipaistev taust.

  • Veel värve – klõpsake seda suvandit dialoogiboksi Värvid avamiseks. Saate valida uue värvi tavavärvipaletist või RGB-, HSL- või CMYK-värvimudeli abil määratletava kohandatud värvi. Saate valida ka PANTONE®-värve.

  • Toonid – klõpsake seda suvandit dialoogiboksi Täiteefektid avamiseks. Selles dialoogiboksis saate rakendada praegu valitud värvi toone.

 • Tihenda – klõpsake seda nuppu dialoogiboksi Piltide tihendamine kuvamiseks ja piltide tihendamiseks.

 • Lähtesta värv – klõpsake seda nuppu algsete värvide taastamiseks. 

 • Lähtesta kõik – klõpsake seda nuppu pildi muudatuste ja kärpe lähtestamiseks. Lähtestamine mõjutab vormingumuudatusi, mille rakendasite valitud pildile dialoogiboksi Pildi vormindamine vahekaardil Pilt

 • Kujundiefektid – See avab dialoogiboksi Kujundi vormindamine, võimaldades juurdepääsu efektidele Täide, Vari, Peegeldus, Sära, Pehmed servad, Ruumiline vorming ja Ruumiline pööre

Lehe algusse

Vahekaart Lahtri atribuudid

Tabelilahtritesse teabe paigutamise suvandid saate valida vahekaardil Lahtri atribuudid.

Märkus.: Vahekaart Lahtri atribuudid on saadaval ainult siis, kui valitud objekt on tabel.

Vertikaaljoondus

Valige, kas soovite teksti joondada tabeli lahtris üles, keskele või alla.

Tekstivälja veerised

Saate neid sätteid kasutada tabeli ridade ja veergude vahede korrigeerimiseks.

Vasak – sellele väljale sisestage tabelilahtri või automaatkujundi vasaku serva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

Parem – sellele väljale sisestage tabelilahtri või automaatkujundi parema serva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

Ülal – sellele väljale sisestage tabelilahtri või automaatkujundi ülaserva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

All – sellele väljale sisestage tabelilahtri või automaatkujundi allserva ja sees asuva teksti vaheline kaugus.

Pööra automaatkujundis teksti 90° – see ruut märkige tabelilahtri või automaatkujundi sees oleva teksti pööramiseks veerandringi (90 kraadi) võrra paremale.

Lehe algusse

Vahekaart Asetekst

Selle vahekaardi abil saate objektile sisestada aseteksti, et nägemis- või kognitiivse puudega inimesed saaksid aru, mis objektiga on tegemist.

Muudatuste rakendamine

Pärast sätete korrigeerimist kõikides vahekaartides, klõpsake objektile muudatuste rakendamiseks nuppu OK.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×