Esitluse salvestamine PowerPointis ekraanilugeri abil

Esitluse salvestamine PowerPointis ekraanilugeri abil

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt või teemast Office’i hiljutiste probleemide parandused või ajutised lahendused.

Kasutage PowerPoint klaviatuuri ja ekraanilugeja abil töölaua esitlust kohalikule kettale (nt sülearvutile), võrgukohta, CD-le, DVD-le või mäluseadmele. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Samuti saate selle salvestada mõnes muus failivormingus või PowerPoint varasemas versioonis.

Dekoratiivne ikoon vajate juhiseid PowerPoint esitluse salvestamise kohta, kuid mitte ekraanilugeja abil? Lugege teemat PowerPointi salvestamine või PowerPointi ESITLUSTE salvestamine PDF-failidena.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitlusfaili salvestamine

Esitluse salvestamine muus failivormingus

Esitluse salvestamine PowerPointi varasemas versioonis

Esitlusfaili salvestamine

Esitlusfaili salvestamiseks vaikefailitüübina (PowerPointi esitlus (*.pptx)) tehke järgmist.

 1. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks ning ketaste ja kaustade sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, A ning seejärel klahvi O. Kuulete fraasi „Dialoogiboks Nimega salvestamine”.

 2. Draivide ja kaustade loendisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), et liikuda dialoogis, kuni kuulete kausta nime. LÕUGADE korral kuulete: "puu vaade".

 3. Draivi või kausta leidmiseks, kuhu soovite esitluse salvestada, liikuge loendi kaudu, vajutades allanooleklahvi.

 4. Ketta või kausta valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), et viia fookuse valitud kettal või kaustas asuvatele failidele.

 6. Valitud asukoha sisu sirvimiseks vajutage üles-või allanooleklahvi. Kausta avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Pärast soovitud asukoha valimist, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil väljale Faili nimi.

 8. Esitluse salvestamiseks tippige soovitud faili nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Dialoogiboks nimega salvestamine sulgub.

Kui soovite juba soovitud asukohta salvestatud faili jaoks uusi muutusi salvestada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + S.

Esitluse salvestamine muus failivormingus

Esitluse saate salvestada paljudes eri failivormingutes. Tehke järgmist.

 1. Dialoogiboksi nimega salvestamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F, A ja seejärel O.

 2. Vajaduse korral liikuge faili asukohta ja pange failile nimi. Lisateavet leiate teemast esitluse faili salvestamine.

 3. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksi Salvestustüüp:.

 4. Failivormingute loendi kaudu liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Failivormingu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Kui soovite kiiresti mõne konkreetse failivormingu nime juurde liikuda, tippige vormingu nime esitäht. Näiteks korduv O-klahvi vajutamine võimaldab teil järjest kõik tähega O algavad failivormingud (nt Office’i kujundus ja OpenDocumenti esitlus) läbi käia.

 5. Vajutage sisestusklahvi (Enter), et fail valitud vormingus salvestada. Dialoogiboks nimega salvestamine sulgub.

Märkus.: Teavet failide salvestamise kohta PDF- (.pdf) või XPS- (.xps) vormingus vt PDF-ina salvestamine ja XPS-ina salvestamine.

Esitlusefaili salvestamine PowerPointi varasemas versioonis

PowerPoint kasutab Office 2007 väljalaskes kasutusele võetud XML-i-põhiseid. pptx-failivormingut. Selle vormingu korral saab faile avada PowerPoint varasemates versioonides (sh PowerPoint 2010 ja PowerPoint 2007), mis ei sisalda spetsiaalseid lisandmooduleid ega funktsionaalsuse kadu. Lisateavet leiate teemast Open XML-i vormingud ja failinime laiendid.

Järgige neid juhiseid, et salvestada esitlus vormingus, mis ühildub PowerPoint varasema versiooniga.

 1. Dialoogiboksi nimega salvestamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F, A ja seejärel O.

 2. Vajaduse korral liikuge faili asukohta ja pange failile nimi.

 3. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksi Salvestustüüp:. Vaikimisi failitüüp on PowerPointi esitlus (*.pptx).

  Näpunäide.: Dialoogiboksi nimega salvestamine avamisel on fookus väljal faili nimi . Kui faili asukoht on juba soovitud asukohas, vajutage väljale Salvestustüüp liikumiseks tabeldusklahvi (TAB).

 4. Erinevate PowerPoint failivormingute kiireks liikumiseks vajutage korduvalt klahvi P.

 5. Kui kuulete fraasi „PowerPoint 97-2003 esitlus (.ppt)“, on valitud just see vorming.

 6. Faili salvestamiseks PowerPoint varasemas versioonis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil mallil põhineva esitluse loomine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonide abil töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Mis on uut rakenduses Microsoft 365?

Saate kasutada PowerPoint for Android TalkBacki, sisseehitatud Androidi ekraanilugeja abil esitluste salvestamiseks telefonis või OneDrive. Saate esitluse salvestada ka mõnes muus failivormingus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitlusfaili salvestamine

Salvestage oma esitlus vaikimisi kasutatavas failivormingus, PowerPointi esitluses (*. pptx) soovitud nimega. PowerPoint for Android salvestab teie esitluse automaatselt, kui töötate vaike-failinime ja vorminguga.

 1. Kui esitlus on avatud vaates redigeerimine, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "pole märgitud, nupp tagasi", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb vaade pisipildile.

 2. Nipsake vaates pisipilt vasakule, kuni kuulete teksti "nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü File (Fail).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save as button” („Nupp Salvesta nimega”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Avaneb leht " Salvesta nimega ", kus fookus on tekstiväljal faili nimi. Topeltkoputage ekraani ja seejärel kasutage faili nime tippimiseks ekraaniklaviatuuri.

 5. Kui soovite valida, kuhu soovite faili salvestada, nipsake vasakule, kuni kuulete asukoha nime (nt "OneDrive" või "see seade"), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 6. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Save button” („Nupp Salvesta”), ja topeltpuudutage siis ekraani. Esitlus salvestatakse PPTX-vormingus ja fookus viiakse esitlusele.

Esitluse muus failivormingus salvestamine

Saate esitluse faili salvestada ODP-vormingus, et jagada esitlust mitme rakenduse ja platvormiga.

 1. Kui esitlus on avatud vaates redigeerimine, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "pole märgitud, nupp tagasi", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb vaade pisipildile.

 2. Nipsake pisipildi vaates vasakule, kuni kuulete teksti "nupp pilt", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü File (Fail).

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” (nupp Salvesta) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "eksportige see failid ODP-vormingusse" ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 5. Avaneb leht eksport , kus on fookuses tekstiväli "failinimi" . Topeltkoputage ekraani ja seejärel kasutage faili nime tippimiseks ekraaniklaviatuuri.

 6. Kui soovite valida, kuhu soovite faili salvestada, nipsake vasakule, kuni kuulete asukoha nime (nt "OneDrive" või "see seade, esitlused"). Kausta valimiseks nipsake vasakule ja valige kaustade sirvimiseks ja topeltkoputage ekraani, et valida. Kaustade nimed loetakse liikumise käigus ette.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Export button” („Nupp Ekspordi”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Kui kuulete teadet "Luba online-failis teisendamine", nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Allow" (luba), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

  Esitlus eksporditakse ODP-vormingusse ja fookus liigub esitlusse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonide abil töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Mis on uut rakenduses Microsoft 365?

Windows Phone ' i või OneDrive esitluste salvestamiseks saate kasutada PowerPoint Mobile Jutustaja, sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja abil. Saate esitluse salvestada ka mõnes muus failivormingus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitlusfaili salvestamine

Salvestage oma esitlus vaikimisi kasutatavas failivormingus, PowerPointi esitluses (*. pptx) soovitud nimega.

Näpunäide.: Juhised faili kiireks ümbernimetamiseks leiate teemast esitluse ümbernimetamine.

PowerPoint Mobile salvestab teie esitluse automaatselt, kui töötate.

 1. Kui teie esitlus on vaates redigeerimine avatud, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teadet "kiirpääsu käsud, väljas, nupp tagasi", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb vaade pisipildile.

 2. Nipsake vaates pisipilt vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "kiirpääsu käsud, nupp pilt", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "Backstage ' i leht, nupp Mine tagasi".

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Save" (Salvesta), ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb leht Salvesta .

 4. Libistage ühe sõrmega ekraani vasakus servas, kuni kuulete teksti "Salvesta selle faili koopia, nupp" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "Valige rakendus, see seade."

 5. Kui soovite valida, kuhu soovite faili salvestada, libistage ühe sõrmega ekraani vasakusse ülanurka, kuni kuulete soovitud salvestusruumi (nt "OneDrive" või "see seade"), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 6. Salvestusruumi navigeerimiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud asukohta. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Next, App Bar Button", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb leht " failinime sisestamine ".

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili salvestamiseks praeguse nimega nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Salvesta koopia, rakenduse riba nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

  • Failinime muutmiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "failinimi, redigeeritav tekst", millele järgneb praegune failinimi, ja seejärel topeltkoputage ekraani. Tippige uus failinimi ekraaniklaviatuuri abil ja nipsake siis vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Salvesta koopia, rakenduse riba nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

  Esitlus salvestatakse pptx-vormingus ja fookus tagastatakse esitlusele.

Esitluse salvestamine muus failivormingus

Saate esitluse faili salvestada ODP-vormingus, et jagada esitlust mitme rakenduse ja platvormiga.

 1. Kui teie esitlus on vaates redigeerimine avatud, nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teadet "kiirpääsu käsud, väljas, nupp tagasi", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb vaade pisipildile.

 2. Nipsake vaates pisipilt vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "kiirpääsu käsud, nupp pilt", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "Backstage ' i leht, nupp Mine tagasi".

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Save" (Salvesta), ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb leht Salvesta .

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "ekspordi see failid", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "Valige rakendus, see seade."

 5. Libistage ühe sõrmega ekraani vasakus servas, kuni kuulete teksti "Salvesta selle faili koopia, nupp" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "Valige rakendus, see seade."

 6. Kui soovite valida, kuhu soovite faili salvestada, libistage ühe sõrmega ekraani vasakusse ülanurka, kuni kuulete soovitud salvestusruumi (nt "OneDrive" või "see seade"), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 7. Salvestusruumi sees liikumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud asukohta. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 8. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Next, app bar button” (Rakenduseriba nupp Edasi), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb leht " failinime sisestamine ".

 9. Kui soovite praeguse nimega ODP-vormingus faile eksportida, nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Export, App Bar Button", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

  Fookus tagastatakse esitlusele.

Esitluse nime muutmine

Esitluse esmakordsel loomisel annab PowerPoint Mobile sellele vaikenime (nt esitlus1). Soovi korral saate muuta ka selle nime, mida soovite redigeerida või pisipildina vaadata.

 1. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete esitluse praegust nime, millele järgneb "nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 2. Kuulete teksti "hüpik, sisestage failinimi, redigeerimine", millele järgneb praegune failinimi. Uue faili nime tippimiseks saate kasutada ekraaniklaviatuuri.

 3. Kui soovite sulgeda failinime hüpikakna, Libistage sõrm ekraani paremas allnurgas ühe sõrmega, kuni kuulete teksti "klaviatuur, Enter" või "Enter", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Saate PowerPointi veebirakendus kasutada klaviatuuri ja ekraanilugeja abil esitlust uue nimega, et OneDrive või alla laadida esitlust kohalikku seadmesse. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid.

Dekoratiivne ikoon vajate juhiseid PowerPoint esitluse salvestamise kohta, kuid mitte ekraanilugeja abil? Lugege teemat esitluse koopia salvestamine PowerPointi veebirakendusse või PowerPointi ESITLUSTE salvestamine PDF-failidena.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Esitluse nime muutmine

PowerPointi veebirakendus salvestab teie esitluse automaatselt OneDrive kasutades üldist nime (nt Esitlus1. pptx). Selle üldnime saate muuta soovitud nimeks.

 1. Vajutage vaates redigeerimine klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, F, R, r. Kuulete: "Nimeta ümber, sisestage selle faili nimi, redigeerimine".

 2. Tippige esitluse uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER). Esitlus salvestatakse OneDrive uue nimega.

Esitluse koopia allalaadimine oma seadmesse vaates redigeerimine

PowerPointi veebirakendus salvestab teie esitluse automaatselt, kui töötate OneDrive. Saate oma esitluse koopia oma kohalikule seadmele alla laadida ja salvestada. Kui muudate kohalikku koopiat, ei värskendata OneDrive algset esitlust.

 1. Vajutage vaates redigeerimine klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, F, W, C. Kuulete: "Microsoft PowerPointi veebirakendus, Laadi alla, nupp." Fookus on nupul Laadi alla.

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "teatise tekst, mida soovite teha," millele järgneb esitluse nimi.

 3. Vajutage klahvi SR + paremale või vasakule, kuni kuulete teadet "teatise tekst, mida soovite teha," millele järgneb esitluse nimi.

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Faili laaditakse alla teie arvutis olevasse kausta allalaadimine .

Esitluse koopia allalaadimine oma seadmesse lugemisvaates

Esitluse koopia allalaadimiseks pole vaja redigeerimise õigust.

 1. Vajutage lugemisvaates klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti: "Redigeeri esitlust, nupp ahendatud."

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "print to PDF", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete: "Microsoft PowerPointi veebirakendus, avage dokumendi prinditav PDF-fail, link."

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Printimine. Fookus on menüüs printer .

 4. Menüü laiendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Microsoft Print to PDF", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 6. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "nupp Prindi", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Avaneb dialoogiboks Salvesta Prindi väljund ja fookus on tekstiväljal faili nimi.

 7. Tippige esitluse nimi ja seejärel liikuge asukohta, kuhu soovite faili salvestada. Faili salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + S.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Mis on uut rakenduses Microsoft 365?

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×