Esitluse salvestamine PowerPointis ekraanilugeri abil

Dekoratiivne ikoon. Ekraanilugeri sisu

See artikkel on nägemispuudega inimestele, kes kasutavad ekraanilugerit koos Office’i toodetega ja on osa Office sisukomplektist. Üldspikri leiate Microsofti tugiteenuste avalehelt.

Kasutage PowerPoint klaviatuuri ja ekraanilugerit, et salvestada töölauaesitlus kohalikule kettale (nt sülearvutile), võrguasukohta, CD-le, DVD-le või mäluseadmele. Oleme seda jutustaja, JAWS-i ja NVDA-ga testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega seni, kuni nad järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Esitluse saate salvestada ka erinevas failivormingus või varasemas PowerPoint.

Dekoratiivne ikoon Kas vajate juhiseid selle kohta, kuidas PowerPoint salvestada, kuid ekraanilugerit mitte kasutada? Vaadake teemat PowerPoint või PowerPoint salvestamine PDF-failidena.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitlusfaili salvestamine

Esitlusefailile nime andmiseks ja salvestamiseks vaikefailitüübi (mis on PowerPoint Esitlus) abil tehke .pptx järgmist.

 1. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks ning ketaste ja kaustade sirvimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, A ning seejärel klahvi O. Kuulete fraasi „Dialoogiboks Nimega salvestamine”.

 2. Draivide ja kaustade loendisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jutustaja abil saadaolevaid soovitusi ja teksti "Tree view, quick access" (Puuvaade, kiire juurdepääs). JAWS-i ja NVDA-ga kuulete sõna "Tree view" (Puuvaade).

 3. Kui soovite otsida draivi või kausta, kuhu soovite esitluse salvestada, liikuge loendis ringi, vajutades alla- või ülesnooleklahvi.

 4. Ketta või kausta valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), et viia fookuse valitud kettal või kaustas asuvatele failidele.

 6. Valitud asukoha sisu sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi. Kausta avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 7. Kui olete soovitud asukoha valite, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "File name" (Faili nimi).

 8. Esitluse salvestamiseks tippige soovitud faili nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Dialoogiboks Nimega salvestamine suletakse.

Kui soovite juba soovitud asukohta salvestatud faili jaoks uusi muutusi salvestada, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + S.

Esitluse muus failivormingus salvestamine

Esitluse saate salvestada paljudes eri failivormingutes. Tehke järgmist.

 1. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, A ning seejärel klahvi O.

 2. Vajaduse korral liikuge faili asukohta ja pange failile nimi. Lisateavet leiate artiklist Esitlusefaili salvestamine.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Save as type" (Salvestustüüp), millele järgneb faili vaikevorming.

 4. Liitboksis Salvestustüüp saadaoleva failivormingute loendi läbimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Failivormingu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Kui soovite kiiresti mõne konkreetse failivormingu nime juurde liikuda, tippige vormingu nime esitäht. Näiteks korduv O-klahvi vajutamine võimaldab teil järjest kõik tähega O algavad failivormingud (nt Office’i kujundus ja OpenDocumenti esitlus) läbi käia.

 5. Vajutage sisestusklahvi (Enter), et fail valitud vormingus salvestada. Dialoogiboks Nimega salvestamine suletakse.

Märkus.: Lisateavet pdf- (.pdf) või XPS-failivormingus (.xps) salvestamise kohta leiate artiklitest PDF- või XPS-faili salvestamine või teisendamine Project töölauarakenduses.

Esitluse salvestamine varasemas PowerPoint

PowerPoint 2007 .pptx XML-Office failivormingut. Selles vormingus saab faile avada PowerPoint varasemates versioonides (sh PowerPoint 2010 ja PowerPoint 2007), ilma eri lisandmooduliteta või funktsioonide kaotsiminekuta. Lisateavet leiate teemast Open XML Formats and file name extensions (Ava XML-vormingud ja failinimelaiendid).

Esitluse salvestamiseks vormingus, mis ühildub mõne varasema versiooniga, tehke PowerPoint.

 1. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, A ning seejärel klahvi O.

 2. Vajaduse korral liikuge faili asukohta ja pange failile nimi.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni jõuate liitboksini Salvestustüüp. Vaikefailitüüp on PowerPoint Esitlus (*.pptx).

  Näpunäide.: Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamisel on fookus väljal Faili nimi. Kui fail on juba soovitud asukohas, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni jõuate liitboksini Salvestustüüp.

 4. Kiireks liikumiseks erinevatesse PowerPoint vajutage korduvalt klahvi P.

 5. Kui kuulete teksti "PowerPoint 97–2003 Esitlus", on see failivorming valitud.

 6. Faili salvestamiseks faili varasemas versioonis vajutage PowerPoint sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil mallil põhineva esitluse loomine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine hõlbustusfunktsioonidega Microsoft 365

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja PowerPoint

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Kasutage PowerPoint for Android sisseehitatud Androidi ekraanilugerit TalkBack, et salvestada esitlused telefoni või OneDrive. Saate esitluse salvestada ka mõnes muus failivormingus.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalkBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Esitlusfaili salvestamine

Salvestage esitlus vaikefailivormingus ( PowerPoint Esitlus (*.pptx) soovitud salvestuskohta soovitud nimega. PowerPoint for Android salvestab esitluse automaatselt, kui töötate vaikefailinime ja -vorminguga.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Nipsake vaates Redigeerimine vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "More options menu" (Menüü Veel suvandeid), ja topeltklõpsake ekraani.

  • Nipsake lugemisvaates vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Menu" (Menüü), ja topeltklõpsake ekraani.
    

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save as button” („Nupp Salvesta nimega”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Avaneb leht Nimega salvestamine, kus fookus on failinime tekstiväljal. Topeltklõpsake ekraani ja seejärel tippige faili nimi ekraaniklaviatuuri abil. Klaviatuuri sulgemiseks nipsake allapoole ja seejärel vasakule.

 4. Faili salvestuskoha valite, nipsake vasakule, kuni kuulete asukoha nime, nt "OneDrive " või "See seade, esitlused", ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 5. Kausta valimiseks nipsake kaustade sirvimiseks vasakule ja topeltklõpsake valimiseks ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” (nupp Salvesta) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Esitlus salvestatakse PPTX-vormingus ja fookus viiakse esitlusele.

Esitluse muus failivormingus salvestamine

Esitluse ühiskasutusse andmiseks mitmes rakenduses ja platvormis saate esitluse salvestada ODP-vormingus.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Nipsake vaates Redigeerimine vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "More options menu" (Menüü Veel suvandeid), ja topeltklõpsake ekraani.

  • Nipsake lugemisvaates vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Menu" (Menüü), ja topeltklõpsake ekraani.
    

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” (nupp Salvesta) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Export this file to ODP" (Ekspordi see fail ODP-sse), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 4. Avaneb leht Ekspordi, kus fookus on failinime tekstiväljal. Topeltklõpsake ekraani ja seejärel tippige faili nimi ekraaniklaviatuuri abil. Klaviatuuri sulgemiseks nipsake allapoole ja seejärel vasakule.

 5. Faili salvestuskoha valite, nipsake vasakule, kuni kuulete asukoha nime, nt "OneDrive " või "See seade, esitlused", ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

 6. Kausta valimiseks nipsake kaustade sirvimiseks vasakule ja topeltklõpsake valimiseks ekraani. Kaustade nimed loetakse liikumise käigus ette.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete sõna "Export button" (Nupp Ekspordi), ja seejärel topeltklõpsake ekraani.

  Kui kuulete teksti "Allow online file conversion" (Luba võrgufaili teisendamine), nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Allow" (Luba), ja topeltklõpsake ekraani.

  Esitlus eksporditakse ODP-vormingusse ja fookus liigub esitlusele.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine hõlbustusfunktsioonidega Microsoft 365

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja PowerPoint

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Kasutage PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugerit esitluse salvestamiseks uue nimega OneDrive esitluse koopia allalaadimiseks kohalikku seadmesse. Oleme seda jutustajaga Chrome'is Microsoft Edge ja JAWS-is ja NVDA-s testinud, kuid see võib töötada teiste ekraanilugerite ja veebibrauseritega, kui nad järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Dekoratiivne ikoon Kas vajate juhiseid selle kohta, kuidas PowerPoint salvestada, kuid ekraanilugerit mitte kasutada? Vaadake teemat Esitluse koopia salvestamine PowerPointi veebirakendus või PowerPoint salvestamine PDF-failidena.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus ekraanilugerit, aktiveerige täisekraanrežiim. Täisekraanrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage klahvi F11.

Selle artikli teemad

Esitluse nime muutmine

PowerPointi veebirakendus salvestab esitluse automaatselt OneDrive, kasutades üldnime (nt Presentation1.pptx). Saate muuta selle üldnime soovitud nimeks.

 1. Vajutage redigeerimisvaates klahvikombinatsiooni Alt + Windows, F, A, R. Avaneb dialoogiboks Salvesta ja fookus on tekstiväljal Faili nimi.

 2. Tippige esitluse uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Esitlus salvestatakse OneDrive uue nimega.

Esitluse koopia allalaadimine seadmesse

PowerPointi veebirakendus salvestab esitluse automaatselt OneDrive teie töö ajal. Esitluse koopia saate alla laadida ja salvestada kohalikku seadmesse. Kui muudate kohalikku koopiat, ei värskendata OneDrive algset esitlust.

Esitluse koopia allalaadimiseks pole vaja redigeerimisõigusi.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Windows logoga klahv, F, A, C. Kuulete sõna "Teie esitlus on valmis, nupp Laadi alla". Fookus on nupul Laadi alla.

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Fail laaditakse alla teie arvuti kausta Allalaaditavad failid.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja PowerPoint

Mis on uut tarkvarapaketis Microsoft 365?

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×