Töölehe ja töövihiku tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Avatud töövihikud

Piiratud vaba mälumahu ja süsteemi ressurssidega

Töölehe ridade ja veergude koguarv

1 048 576 rida 16 384 veerus

Veeru laius

255 märki

Rea kõrgus

409 punkti

Leheküljepiirid

1026 horisontaalselt ja vertikaalselt

Märkide maksimaalne arv lahtris

32 767 märki

Märkide arv päises või jaluses

255

Reakanalite maksimaalne arv lahtri kohta

253

Lehtede arv töövihikus

Piiratud vaba mälumahuga (vaikimisi 1 leht)

Värvid töövihikus

16 miljonit värvi (32-bitised, täieliku juurdepääsuga 24-bitisele värvispektrile)

Nimega vaated töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Kordumatud lahtrivormingud/lahtrilaadid

65,490

Taustalaadid

256

Joonelaadid

256

Fonditüübid

1024 globaalset fonti; 512 töövihiku kohta

Arvuvormingute hulk töövihikus

200 kuni 250, olenevalt installitud Exceli keeleversioonist

Nimed töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Aknad töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Hüperlingid töölehel

65,530

Paanide arv aknas

4

Lingitud lehed

Piiratud saadaoleva mäluga

Stsenaariumid

Piiratud saadaoleva mäluga, kokkuvõttearuandes kuvatakse ainult 251 stsenaariumi

Lahtrite muutmine stsenaariumideks

32

Kohandatavad lahtrid Solveris

200

Kohandatud funktsioonid

Piiratud saadaoleva mäluga

Suumi ulatus

10% – 400%

Aruanded

Piiratud saadaoleva mäluga

Sortimisviited

64 igaks sortimiseks; piiramatult, kui kasutate jadasortimist

Tasemete tagasivõtmine

100

Väljad andmevormil

32

Töövihiku parameetrid

255 parameetrit töövihiku kohta

Filtriripploendites kuvatud üksused

10 000

Mittekülgnevad lahtrid, mida saab valida

2 147 483 648 lahtrit

Talletusruumi ja failimahu ülempiirid andmemudeli töövihikute jaoks

32-bitises keskkonnas kehtib 2 GB virtuaalse aadressiruumi piirang, mis kehtib samas protsessis käitatava Exceli, töövihiku ja lisandmoodulite jaoks kokku. Andmemudeli osa aadressiruumist võib enda alla võtta kuni 500–700 MB, ent kui laaditud on ka muid andmemudeleid ja lisandmooduleid, võib see olla vähem.

64-bitises keskkonnas pole failimahu jaoks rangeid piiranguid. Töövihiku mahtu piiravad vaid saadaolev mälu ja süsteemiressursid.

Alates Excel 2016-st saavad suured aadressiteadmise funktsioonid 32-bitisel Excelil 64-bitise Windowsi opsüsteemiga töötades kasutada kaks korda rohkem mälu. Lisateavet leiate teemast Suurte aadresside teadlike võimaluste muutmine Exceli jaoks.

Märkus.: Tabelite lisamine andmemudelisse suurendab faili mahtu. Kui teil pole kavas luua oma töövihikus keerukaid andmemudeliseoseid, mis kasutavad palju andmeallikaid ja andmetüüpe, tühjendage tabelite, PivotTable-liigendtabelite või andmeühenduse importimisel või loomisel ruut Lisa need andmed andmemudelisse.

Lisateavet leiate artiklist Andmemudelite spetsifikatsioon ja limiidid.

Protsessori tuumad

64

Failinime pikkus

218 märki – see hõlmab failiteed. Näiteks C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Arvutamise tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Arvu täpsus

15 kohta

Väikseim lubatud negatiivne arv

-2,2251E-308

Väikseim lubatud positiivne arv

2,2251E-308

Suurim lubatud positiivne arv

9,99999999999999E+307

Suurim lubatud negatiivne arv

-9,99999999999999E+307

Suurim lubatud positiivne arv valemi abil

1,7976931348623158e+308

Suurim lubatud negatiivne arv valemi abil

-1,7976931348623158e+308

Valemi pikkus

8 192 märki

Valemi sisemine pikkus

16 384 baiti

Iteratsioonid

32 767

Töölehe massiivid

Piiratud saadaoleva mäluga

Valitud vahemikud

2,048

Funktsioon iargumendid

255

Funktsiooni peastatud tasemed

64

Kasutaja määratletud funktsioonid

255

Saadaolevad töölehe funktsioonid

341

Operandivirna suurus

1 024

Töölehtede ristseossõltuvus

64 000 töölehte, mis võivad viidata teistele töölehtedele

Rist-töölehtede massiivi valemisõltuvus

Piiratud saadaoleva mäluga

Alasõltuvus

Piiratud saadaoleva mäluga

Alasõltuvus töölehe kohta

Piiratud saadaoleva mäluga

Sõltuvus üksiklahtrist

4 miljonit valemit, mis võivad sõltuda ühest lahtrist

Suletud töövihikutega lingitud lahtrite sisu maht

32 767

Varaseim arvutustes lubatud kuupäev

1. jaanuar 1900 (1. jaanuar 1904, kui kasutatakse 1904-kuupäevasüsteemi)

Hiliseim arvutustes lubatud kuupäev

31. detsember 9999

Suurim ajaväärtus, mille saab sisestada

9999:59:59

Diagrammide tehnilised näitajad

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Töölehega lingitud diagrammid

Piiratud saadaval oleva mäluga

Töölehed, millele viidatakse diagrammis

255

Andmesarjad ühel diagrammil

255

Andmepunktid tasapinnalise diagrammi andmesarjades

Piiratud saadaoleva mäluga

Andmepunktid ruumilise diagrammi andmesarjades

Piiratud saadaoleva mäluga

Andmepunktid kõikides ühe diagrammi andmesarjades

Piiratud saadaoleva mäluga

PivotTable-liigendtabeli ja PivotChart-liigenddiagrammi aruande tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

PivotTable-liigendtabeli aruanded lehel

Piiratud saadaoleva mäluga

Kordumatud üksused ühel väljal

1 048 576

Rea või veeru väljad PivotTable-liigendtabeli aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

AruandefiltridPivotTable-liigendtabeli aruandes

256 (võib olla piiratud saadaoleva mäluga)

Väärtuseväljad PivotTable-liigendtabeli aruandes

256

Arvutatud üksusevalemid PivotTable-liigendtabeli aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

Aruandefiltrid PivotChart-liigenddiagrammi aruanne

256 (võib olla piiratud saadaoleva mäluga)

Väärtuseväljad PivotChart-liigenddiagrammi aruandes

256

Arvutatud üksusevalemid PivotChart-liigenddiagrammi aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

MDX-nime pikkus PivotTable-liigendtabeli üksuse kohta

32 767

PivotTable-liigendtabeli suhtelise stringi pikkus

32 767

Filtriripploendites kuvatud üksused

10 000

Töövihikud, kus on "Luba muudatusi mitme kasutaja poolt...". säte on lubatud

Kui säte Luba muudatusi mitme kasutaja poolt... on töövihikus sisseldumata, siis kehtib järgmine teave. Selle sätte avamiseks klõpsake menüü Läbivaatus nuppu > Töövihiku ühiskasutus. Pange tähele, et Exceli uuemates versioonides on nupp Töövihiku ühiskasutus peidetud. Selle peitmiseks klõpsake nuppu Fail > Suvandid > Kiirpääsuriba. Avage dialoogiboksis loend Vali käsud ja klõpsake väärtust Kõik käsud. Liikuge loendis kerides allapoole, kuni leiate väärtuse Töövihiku ühiskasutus (pärand). Valige see käsk ja klõpsake siis nuppu Lisa. Klõpsake nuppu OK. Nupp Anna töövihik ühiskasutusse on nüüd Exceli akna ülaservas.

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Kasutajad, kes saavad faili korraga avada

256

Isiklikud vaated töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Päevade arv, mille jooksul muutuste ajalugu säilib

32 767 (vaikimisi 30 päeva)

Üheaegselt ühendatavad töövihikud

Piiratud saadaoleva mäluga

Lahtrid, mida saab esile tõsta

32 767

Värvid, mis tähistavad erinevate kasutajate tehtud muudatusi, kui muutuste esiletõstmine on sisse lülitatud

32 (iga kasutajat tähistab erinev värv; käesoleva kasutaja tehtud muudatused on esile tõstetud laevastikusinised)

Exceli tabelid töövihikus

0 (null)

Märkus.: Töövihikus, mis sisaldab ühte või mitut Exceli tabelit, ei saa lubada sätet Luba muudatusi rohkem kui ühel kasutajal....

Töölehe ja töövihiku tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Avatud töövihikud

Piiratud vaba mälumahu ja süsteemi ressurssidega

Töölehe ridade ja veergude koguarv

1 048 576 rida 16 384 veerus

Veeru laius

255 märki

Rea kõrgus

409 punkti

Leheküljepiirid

1026 horisontaalselt ja vertikaalselt

Märkide maksimaalne arv lahtris

32 767 märki

Märkide arv päises või jaluses

255

Reakanalite maksimaalne arv lahtri kohta

253

Lehtede arv töövihikus

Piiratud saadaoleva mälumahuga (vaikesäte on 3 lehte)

Värvid töövihikus

16 miljonit värvi (32-bitised, täieliku juurdepääsuga 24-bitisele värvispektrile)

Nimega vaated töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Kordumatud lahtrivormingud/lahtrilaadid

65,490

Taustalaadid

256

Joonelaadid

256

Fonditüübid

1024 globaalset fonti; 512 töövihiku kohta

Arvuvormingute hulk töövihikus

200 kuni 250, olenevalt installitud Exceli keeleversioonist

Nimed töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Aknad töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Hüperlingid töölehel

65 530 hüperlinki

Paanide arv aknas

4

Lingitud lehed

Piiratud saadaoleva mäluga

Stsenaariumid

Piiratud saadaoleva mäluga, kokkuvõttearuandes kuvatakse ainult 251 stsenaariumi

Lahtrite muutmine stsenaariumideks

32

Kohandatavad lahtrid Solveris

200

Kohandatud funktsioonid

Piiratud saadaoleva mäluga

Suumi ulatus

10% – 400%

Aruanded

Piiratud saadaoleva mäluga

Sortimisviited

64 igaks sortimiseks; piiramatult, kui kasutate jadasortimist

Tasemete tagasivõtmine

100

Väljad andmevormil

32

Töövihiku parameetrid

255 parameetrit töövihiku kohta

Filtriripploendites kuvatud üksused

10 000

Mittekülgnevad lahtrid, mida saab valida

2 147 483 648 lahtrit

Protsessori tuumad

64

Arvutamise tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Arvu täpsus

15 kohta

Väikseim lubatud negatiivne arv

-2,2251E-308

Väikseim lubatud positiivne arv

2,2251E-308

Suurim lubatud positiivne arv

9,99999999999999E+307

Suurim lubatud negatiivne arv

-9,99999999999999E+307

Suurim lubatud positiivne arv valemi abil

1,7976931348623158e+308

Suurim lubatud negatiivne arv valemi abil

-1,7976931348623158e+308

Valemi pikkus

8 192 märki

Valemi sisemine pikkus

16 384 baiti

Iteratsioonid

32 767

Töölehe massiivid

Piiratud saadaoleva mäluga

Valitud vahemikud

2,048

Funktsioon iargumendid

255

Funktsiooni peastatud tasemed

64

Kasutaja määratletud funktsioonid

255

Saadaolevad töölehe funktsioonid

341

Operandivirna suurus

1 024

Töölehtede ristseossõltuvus

64 000 töölehte, mis võivad viidata teistele töölehtedele

Rist-töölehtede massiivi valemisõltuvus

Piiratud saadaoleva mäluga

Alasõltuvus

Piiratud saadaoleva mäluga

Alasõltuvus töölehe kohta

Piiratud saadaoleva mäluga

Sõltuvus üksiklahtrist

4 miljonit valemit, mis võivad sõltuda ühest lahtrist

Suletud töövihikutega lingitud lahtrite sisu maht

32 767

Varaseim arvutustes lubatud kuupäev

1. jaanuar 1900 (1. jaanuar 1904, kui kasutatakse 1904-kuupäevasüsteemi)

Hiliseim arvutustes lubatud kuupäev

31. detsember 9999

Suurim ajaväärtus, mille saab sisestada

9999:59:59

Diagrammide tehnilised näitajad

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Töölehega lingitud diagrammid

Piiratud saadaval oleva mäluga

Töölehed, millele viidatakse diagrammis

255

Andmesarjad ühel diagrammil

255

Andmepunktid tasapinnalise diagrammi andmesarjades

Piiratud saadaoleva mäluga

Andmepunktid ruumilise diagrammi andmesarjades

Piiratud saadaoleva mäluga

Andmepunktid kõikides ühe diagrammi andmesarjades

Piiratud saadaoleva mäluga

PivotTable-liigendtabeli ja PivotChart-liigenddiagrammi aruande tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

PivotTable-liigendtabeli aruanded lehel

Piiratud saadaoleva mäluga

Kordumatud üksused ühel väljal

1 048 576

Rea või veeru väljad PivotTable-liigendtabeli aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

AruandefiltridPivotTable-liigendtabeli aruandes

256 (võib olla piiratud saadaoleva mäluga)

Väärtuseväljad PivotTable-liigendtabeli aruandes

256

Arvutatud üksusevalemid PivotTable-liigendtabeli aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

Aruandefiltrid PivotChart-liigenddiagrammi aruanne

256 (võib olla piiratud saadaoleva mäluga)

Väärtuseväljad PivotChart-liigenddiagrammi aruandes

256

Arvutatud üksusevalemid PivotChart-liigenddiagrammi aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

MDX-nime pikkus PivotTable-liigendtabeli üksuse kohta

32 767

PivotTable-liigendtabeli suhtelise stringi pikkus

32 767

Filtriripploendites kuvatud üksused

10 000

Töövihikud, kus on "Luba muudatusi mitme kasutaja poolt...". säte on lubatud

Kui säte Luba muudatusi mitme kasutaja poolt... on töövihikus sisseldumata, siis kehtib järgmine teave. Selle sätte avamiseks klõpsake menüü Läbivaatus nuppu > Töövihiku ühiskasutus.

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Kasutajad, kes saavad faili korraga avada ja ühiskasutusse anda

256

Isiklikud vaated töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Päevade arv, mille jooksul muutuste ajalugu säilib

32 767 (vaikimisi 30 päeva)

Üheaegselt ühendatavad töövihikud

Piiratud saadaoleva mäluga

Lahtrid, mida saab töövihikus esile tõsta

32 767

Värvid, mis tähistavad erinevate kasutajate tehtud muudatusi, kui muutuste esiletõstmine on sisse lülitatud

32 (iga kasutajat tähistab erinev värv; käesoleva kasutaja tehtud muudatused on esile tõstetud laevastikusinised)

Exceli tabelid töövihikus

0 (null)

Märkus.: Töövihikus, mis sisaldab ühte või mitut Exceli tabelit, ei saa lubada sätet Luba muudatusi rohkem kui ühel kasutajal....

Töölehe ja töövihiku tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Avatud töövihikud

Piiratud vaba mälumahu ja süsteemi ressurssidega

Töölehe ridade ja veergude koguarv

1 048 576 rida 16 384 veerus

Veeru laius

255 märki

Rea kõrgus

409 punkti

Leheküljepiirid

1026 horisontaalselt ja vertikaalselt

Märkide maksimaalne arv lahtris

32 767 märki

Märkide arv päises või jaluses

255

Reakanalite maksimaalne arv lahtri kohta

253

Lehtede arv töövihikus

Piiratud saadaoleva mälumahuga (vaikesäte on 3 lehte)

Värvid töövihikus

16 miljonit värvi (32-bitised, täieliku juurdepääsuga 24-bitisele värvispektrile)

Nimega vaated töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Kordumatud lahtrivormingud/lahtrilaadid

65,490

Taustalaadid

256

Joonelaadid

256

Fonditüübid

1024 globaalset fonti; 512 töövihiku kohta

Arvuvormingute hulk töövihikus

200 kuni 250, olenevalt installitud Exceli keeleversioonist

Nimed töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Aknad töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Hüperlingid töölehel

65 530 hüperlinki

Paanide arv aknas

4

Lingitud lehed

Piiratud saadaoleva mäluga

Stsenaariumid

Piiratud saadaoleva mäluga, kokkuvõttearuandes kuvatakse ainult 251 stsenaariumi

Lahtrite muutmine stsenaariumideks

32

Kohandatavad lahtrid Solveris

200

Kohandatud funktsioonid

Piiratud saadaoleva mäluga

Suumi ulatus

10% – 400%

Aruanded

Piiratud saadaoleva mäluga

Sortimisviited

64 igaks sortimiseks; piiramatult, kui kasutate jadasortimist

Tasemete tagasivõtmine

100

Väljad andmevormil

32

Töövihiku parameetrid

255 parameetrit töövihiku kohta

Ripploendite filtreerimine

10 000

Arvutamise tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Arvu täpsus

15 kohta

Väikseim lubatud negatiivne arv

-2,2251E-308

Väikseim lubatud positiivne arv

2,2251E-308

Suurim lubatud positiivne arv

9,99999999999999E+307

Suurim lubatud negatiivne arv

-9,99999999999999E+307

Suurim lubatud positiivne arv valemi abil

1,7976931348623158e+308

Suurim lubatud negatiivne arv valemi abil

-1,7976931348623158e+308

Valemi pikkus

8 192 märki

Valemi sisemine pikkus

16 384 baiti

Iteratsioonid

32 767

Töölehe massiivid

Piiratud saadaoleva mäluga

Valitud vahemikud

2,048

Funktsioon iargumendid

255

Funktsiooni peastatud tasemed

64

Kasutaja määratletud funktsioonid

255

Saadaolevad töölehe funktsioonid

341

Operandivirna suurus

1 024

Töölehtede ristseossõltuvus

64 000 töölehte, mis võivad viidata teistele töölehtedele

Rist-töölehtede massiivi valemisõltuvus

Piiratud saadaoleva mäluga

Alasõltuvus

Piiratud saadaoleva mäluga

Alasõltuvus töölehe kohta

Piiratud saadaoleva mäluga

Sõltuvus üksiklahtrist

4 miljonit valemit, mis võivad sõltuda ühest lahtrist

Suletud töövihikutega lingitud lahtrite sisu maht

32 767

Varaseim arvutustes lubatud kuupäev

1. jaanuar 1900 (1. jaanuar 1904, kui kasutatakse 1904-kuupäevasüsteemi)

Hiliseim arvutustes lubatud kuupäev

31. detsember 9999

Suurim ajaväärtus, mille saab sisestada

9999:59:59

Diagrammide tehnilised näitajad

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Töölehega lingitud diagrammid

Piiratud saadaval oleva mäluga

Töölehed, millele viidatakse diagrammis

255

Andmesarjad ühel diagrammil

255

Andmepunktid tasapinnalise diagrammi andmesarjades

32,000

Andmepunktid ruumilise diagrammi andmesarjades

4,000

Andmepunktid kõikides ühe diagrammi andmesarjades

256,000

PivotTable-liigendtabeli ja PivotChart-liigenddiagrammi aruande tehnilised andmed

Funktsioon

Suurim lubatud arv

PivotTable-liigendtabeli aruanded lehel

Piiratud saadaoleva mäluga

Kordumatud üksused ühel väljal

1 048 576

Rea või veeru väljad PivotTable-liigendtabeli aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

AruandefiltridPivotTable-liigendtabeli aruandes

256 (võib olla piiratud saadaoleva mäluga)

Väärtuseväljad PivotTable-liigendtabeli aruandes

256

Arvutatud üksusevalemid PivotTable-liigendtabeli aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

Aruandefiltrid PivotChart-liigenddiagrammi aruanne

256 (võib olla piiratud saadaoleva mäluga)

Väärtuseväljad PivotChart-liigenddiagrammi aruandes

256

Arvutatud üksusevalemid PivotChart-liigenddiagrammi aruandes

Piiratud saadaoleva mäluga

MDX-nime pikkus PivotTable-liigendtabeli üksuse kohta

32 767

PivotTable-liigendtabeli suhtelise stringi pikkus

32 767

Töövihikud, kus on "Luba muudatusi mitme kasutaja poolt...". säte on lubatud

Kui säte Luba muudatusi mitme kasutaja poolt... on töövihikus sisseldumata, siis kehtib järgmine teave. See säte on lubatud ühistöövihikute kasutamisel.

Funktsioon

Suurim lubatud arv

Kasutajad, kes saavad töövihikut korraga avada ja ühiskasutusse anda

256

Isiklikud vaated töövihikus

Piiratud saadaoleva mäluga

Päevade arv, mille jooksul muutuste ajalugu säilib

32 767 (vaikimisi 30 päeva)

Üheaegselt ühendatavad töövihikud

Piiratud saadaoleva mäluga

Lahtrid, mida saab esile tõsta

32 767

Värvid, mis tähistavad erinevate kasutajate tehtud muudatusi, kui muutuste esiletõstmine on sisse lülitatud

32 (iga kasutajat tähistab erinev värv; käesoleva kasutaja tehtud muudatused on esile tõstetud laevastikusinised)

Exceli tabelid töövihikus

0 (null)

Märkus.: Töövihikus, mis sisaldab ühte või mitut Exceli tabelit, ei saa lubada sätet Luba muudatusi rohkem kui ühel kasutajal....

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×