Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Accessi töölaua andmebaasis kuvab funktsioon MsgBox dialoogiboksist teate, ootab, kuni kasutaja klõpsab nuppu, ja tagastab täisarvu , mis näitab, millist nuppu kasutaja klõpsas.

Süntaks

MsgBox ( viip [, nupud ] [, tiitel ] [, spikrifail ] [, kontekst ] )

Funktsiooni MsgBox süntaksil on järgmised argumendid.

Argument

Kirjeldus

viip

Nõutav. Dialoogiboksis teatena kuvatav stringavaldis. Argumendi viip suurim lubatud pikkus on umbes 1024 märki, olenevalt kasutatavate märkide laiusest. Kui viip koosneb rohkem kui ühest reast, saate ridu eraldada, kasutades iga rea vahel tagasijooksu märki (Chr(13)), reavahetuse märki (Chr(10)) või nende mõlema märgi kombinatsiooni (Chr(13) & Chr(10)).

nupud

Valikuline. Kuvatavate nuppude tüübi ja arvu, kasutatavate ikoonide, vaikenupu ID ning teateboksi modaalsuse määravate väärtuste summaks olev arvuline avaldis. Kui nupud ära jäetakse, on selle vaikeväärtus 0.

tiitel

Valikuline. Dialoogiboksi tiitliribal kuvatav stringavaldis. Kui jätate tiitel ära, paigutatakse tiitliribale rakenduse nimi.

spikrifail

Valikuline. Stringavaldis, mis määrab dialoogiboksile kontekstitundlikku teavet pakkuva spikrifaili. Kui spikrifail on sisestatud, peab sisestatud olema ka kontekst.

kontekst

Valikuline. Arvavaldis, mis on asjakohasele spikriteemale spikri autori poolt määratud spikri kontekstinumber. Kui kontekst on sisestatud, peab sisestatud olema ka spikrifail.


Sätted

Nupud argument sätted on järgmised.

Konstant

Väärtus

Kirjeldus

vbOKOnly

0

Kuvatakse ainult nupp OK.

vbOKCancel

1

Kuvatakse nupud OK ja Loobu.

vbAbortRetryIgnore

2

Kuvatakse nupud Katkesta, Proovi uuesti ja Ignoreeri.

vbYesNoCancel

3

Kuvatakse nupud Jah, Ei ja Loobu.

vbYesNo

4

Kuvatakse nupud Jah ja Ei.

vbRetryCancel

5

Kuvatakse nupud Proovi uuesti ja Loobu.

vbCritical

16

Kuvatakse ikoon Kriitiline teade.

vbQuestion

32

Kuvatakse ikoon Hoiatuspäring   .

vbExclamation

48

Kuvatakse ikoon Hoiatusteade   .

vbInformation

64

Kuvatakse ikoon Teade.

vbDefaultButton1

0

Esimene nupp on vaikenupp.

vbDefaultButton2

256

Teine nupp on vaikenupp.

vbDefaultButton3

512

Kolmas nupp on vaikenupp.

vbDefaultButton4

768

Neljas nupp on vaikenupp.

vbApplicationModal

0

Rakendusepõhine modaalsus: rakenduse edasikasutamiseks peab kasutaja teateboksile reageerima.

vbSystemModal

4096

Süsteemipõhine modaalsus: kõik rakendused on peatatud, kuni kasutaja teateboksile reageerib.

vbMsgBoxHelpButton

16384

Teateboksi lisatakse nupp „Spikker“.

VbMsgBoxSetForeground

65536

Teateboksiaken määratakse esiplaaniaknaks

vbMsgBoxRight

524288

Tekst joondatakse paremale.

vbMsgBoxRtlReading

1048576

Heebrea- ja araabiakeelsetes süsteemides määratakse teksti kuvamise suunaks paremalt vasakule


Näpunäide.:  Rakenduses Access 2010 on avaldisekoosturil IntelliSense, mis näitab, milliseid argumente avaldises kasutada tuleb. 

Esimene väärtuste rühm (0 – 5) kirjeldab dialoogiboksis kuvatavate nuppude arvu ja tüüpi; Teine rühm (16; 32; 48; 64) kirjeldab ikooni laadi; kolmas rühm (0; 256; 512) määrab, milline nupp on vaikeväärtus; ja neljas rühm (0, 4096) määrab välja sõnum ruudud. Arvude lisamisel argumendile Button lõppväärtuse loomiseks kasutage iga rühma puhul ainult ühte numbrit.

Märkus.: Need konstandid määrab Visual Basic for Applications. Seetõttu saab neid nimetusi koodis kasutada tegelike väärtuste asemel.

Tagastusväärtused

Konstant

Väärtus

Kirjeldus

vbOK

1

OK

vbCancel

2

Loobu

vbAbort

3

Katkesta

vbRetry

4

Proovi uuesti

vbIgnore

5

Ignoreeri

vbYes

6

Jah

vbNo

7

Ei


Kommentaarid

Kui määratud on nii spikrifail kui ka kontekst, võib kasutaja kontekstile vastava spikriteema kuvamiseks vajutada klahvi F1 (Windowsis) või HELP (Macis). Teatud hosti rakendused (nt Microsoft Excel) lisavad dialoogiboksi automaatselt ka nupu Spikker .

Kui dialoogiboksis kuvatakse nupp Loobu, on paoklahvi (Esc) vajutamisel sama tulemus, mis nupu Loobu klõpsamisel. Kui dialoogiboks sisaldab nuppu Spikker, on dialoogiboksi jaoks saadaval ka kontekstitundlik spikker. Enne muude nuppude klõpsamist aga väärtusi ei tagastata.

Märkus.: Kui soovite määrata rohkem kui ainult esimese nimelise argumendi, peate funktsiooni MsgBox kasutama avaldises. Positsiooniargumentide väljajätmiseks peate kaasama neile vastava komaeraldaja.

Näide

Märkus.: Järgmised näited kujutavad selle funktsiooni kasutamist rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) moodulis.

Selles näites kuvatakse funktsiooni MsgBox abil kriitilise tõrke dialoogiboks, mis sisaldab nuppe „Jah“ ja „Ei“. Vaikevastuseks on määratud nupp „Ei“. Funktsiooni MsgBox tagastatav väärtus oleneb kasutaja valitud nupust. Selles näites eeldatakse, et DEMO.HLP on spikrifail, mis sisaldab spikriteemat, mille kontekstinumber on 1000.

Dim Msg, Style, Title, Help, Ctxt, Response, MyString
Msg = "Do you want to continue?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Demonstration"
Help = "DEMO.HLP"
Ctxt = 1000
Response = MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
If Response = vbYes Then ' User chose Yes.
MyString = "Yes" ' Perform some action.
Else ' User chose No.
MyString = "No" ' Perform some action.
End If

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×