Funktsioon SORT sordib vahemiku või massiivi sisu. 

Selles näites sordime piikonna, müügiesindaja ja toote järgi valemiga =SORT(A2:A17), mis on kopeeritud lahtritest F2, H2 ja J2.

Kasutage funktsiooni SORT andmevahemike sortimiseks. Siin kasutasime valemit =SORT(A2:A17), et sortida veergu Piirkond ning seejärel kopeerisime lahtritesse H2 ja J2, et sortida müügiesindaja nime ja toodet.

Märkus.: See funktsioon on praegu saadaval Microsoft 365 praeguse kanali tellijatele. See on saadaval Microsoft 365 enterprise Channeli Semi-Annual alates 2020. aasta juulist. Lisateavet selle kohta, kuidas funktsioonid tellijatele Microsoft 365, leiate teemast Millal saan Microsoft 365 uusimad funktsioonid?

Funktsioon SORT tagastab massiivi elementide sorditud massiivi. Tagastatud massiiv on sama kujuga, nagu aluseks olev massiivi argument. 

=SORT(array,[sort_index],[sort_order],[by_col])

Argument

Kirjeldus

massiiv

Nõutav

Sorditav vahemik või massiiv

[sort_index]

Valikuline 

Arv, mis märgib sortimisaluseks olevat rida või veergu

[sort_order]

Valikuline

Arv, mis näitab soovitud sortimisjärjestust (1 tõusvaks järjestuseks (vaikeväärtus) ja –1 laskuvaks järjestuseks)

[by_col]

Valikuline

Loogikaväärtus, mis märgib soovitud sortimissuunda; FALSE rea järgi sortimiseks (vaikeväärtus), TRUE veeru järgi sortimiseks

Märkused: 

  • Kui argumenti sort_index pole antud, eelatakse rida1/veerg1 väärtused. Kui järjestus pole antud, siis kasutatakse tõusvat järjestust. Vaikimisi sordib Excel rea järgi ning sordib veeru järgi vaid juhul, kui argument by_col on seatud väärtusele TRUE. Kui argument by_col on seatud väärtusele FALSE või puudub, siis sordib Excel rea järgi.

  • Funktsioon SORT on mõeldud massiivis andmete sortimiseks. Kui soovite andmeid tabelis sortida, on parem kasutada paindlikumat funktsiooni SORTBY. Funktsioon SORTBY arvestab veergude lisamise/kustutamisega, kuna see viitab vahemikule, kus funktsioon SORT viitab veeruindeksi numbrile.

  • Massiivi võib vaadelda kui väärtuste rida, väärtuste veergu või väärtuste ridade ja veergude kombinatsiooni. Ülaltoodud näites on meie SORT valemi lähtemassiivi vahemik A5:D20.

  • Funktsioon SORT tagastab massiivi, mis voolab, kui tegemist on valemi lõpptulemiga. See tähendab seda, et Excel loob sisestusklahvi ENTER vajutades dünaamiliselt sobiva suurusega massiivivahemiku. Kui tugiandmed on Exceli tabelis, siis muudetakse massiivi suurust automaatselt kui kasutate andmete massiivivahemikust eemaldamiseks või sinna lisamiseks liigendatud viiteid. Lisateavet leiate ülevoolanud massiivi käitumist puudutavast teemast.

  • Excel pakub töövihikuüleste dünaamiliste massiivide piiratud tuge, mis on saadaval üksnes juhul, kui avatud on mõlemad töövihikud. Kui sulgete lähtetöövihiku, tagastavad kõik lingitud dünaamilised massiivid vea #REF!, kui neid värskendatakse.

Näited

Väärtustevahemiku sortimine laskuvas järjestuses.

Väärtustevahemiku sortimine laskuvas järjestuses.

Kasutage vahemiku laskuvas järjestuses sortimiseks koos funktsioone SORT ja FILTER ning seadke piiranguks üle 5000 suurused väärtused.

Kasutage vahemiku laskuvas järjestuses sortimiseks koos funktsioone SORT ja FILTER ning seadke piiranguks üle 5000 suurused väärtused.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Lisateave

Funktsioon FILTER

Funktsioon RANDARRAY

Funktsioon SEQUENCE

Funktsioon SORTBY

Funktsioon UNIQUE

#SPILL! veaväärtused Excelis

Dünaamilised massiivid ja ülevoolanud massiivide käitumine

Ilmutamata ühisosa märk: @

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×