Funktsioon RANDARRAY tagastab juhuslike numbrite massiivi. Saate määrata täidetavate ridade ja veergude arvu, miinimum- ja maksimumväärtused ning ka selle, kas tagastada täisarvud või kümnendarvud.

Järgmistes näidetes lõime viie rea kõrguse ja kolme veeru laiuse massiivi. Esimeses näites tagastatakse juhuslik komplekt väärtusi vahemikus 0 kuni 1, mis on funktsiooni RANDARRAY vaikekäitumine. Järgmises näites tagastatakse juhuslike kümnendväärtuste sari vahemikus 1 kuni 100. Kolmandas näites tagastatakse juhuslike täisarvude sari vahemikus 1 kuni 100.

Exceli funktsioon RANDARRAY. RANDARRAY(5;3) tagastab juhuslikud väärtused vahemikus 0 kuni 1 massiivis, mille kõrgus on viis rida ja laius on kolm veergu.

Funktsioon RANDARRAY argumentidega Min, Max ja Kümnendarv

Funktsioon RANDARRAY argumentidega Min, Max ja Täisarv

Märkus.: See funktsioon on praegu saadaval Microsoft 365 tellijatele esmavärskenduskanalis. Alates 2020. aasta juulist on see saadaval Semi-Annual Enterprise Channeli Microsoft 365 tellijatele. Lisateavet selle kohta, kuidas funktsioonid Microsoft 365 tellijatele kättesaadavaks tehakse, leiate teemast Millal jõuavad minuni Microsoft 365 uusimad funktsioonid?.

Süntaks

=RANDARRAY([read];[veerud];[min];[max];[täisarv])

Argument

Kirjeldus

[rows]

Valikuline

Tagastatavate ridade arv

[veerud]

Valikuline

Tagastavate veergude arv

[min]

Valikuline

Vähim arv, mille tagastamist soovite

[max]

Valikuline

Suurim arv, mille tagastamist soovite

[täisarv]

Valikuline

Saate määrata, kas tagastada täisarv või kümnendväärtus

  • TRUE (TÕENE), kui soovite täisarvu

  • FALSE (VÄÄR), kui soovite kümnendarvu

Märkused: 

  • Kui te ei sisesta rea või veeru argumenti, tagastab funktsioon RANDARRAY ühe väärtuse vahemikus 0 kuni 1.

  • Kui te ei sisesta miinimum- või maksimumväärtuse argumenti, kasutab RANDARRAY nende argumentide jaoks vaikimisi väärtusi 0 ja 1.

  • Vähima arvu argument peab olema suurima arvu argumendist väiksem, kuna muidu tagastab RANDARRAY veaväärtuse #VALUE!.

  • Kui te ei sisesta argumenti „täisarv“, kasutab RANDARRY vaikimisi kümnendväärtust (selle argumendi väärtuseks on vaikimisi VÄÄR).

  • Funktsioon RANDARRAY tagastab massiivi, mis voolab, kui tegemist on valemi lõpptulemiga. See tähendab seda, et Excel loob sisestusklahvi ENTER vajutades dünaamiliselt sobiva suurusega massiivivahemiku. Kui lähteandmed on Exceli tabelis, siis muudetakse massiivi suurust automaatselt, kui kasutate andmete massiivivahemikust eemaldamiseks või sinna lisamiseks liigendatud viiteid. Lisateavet leiate ülevoolanud massiivi käitumist puudutavast teemast.

  • Funktsioon RANDARRAY erineb funktsioonist RAND selle poolest, et RAND ei tagasta massiivi – seega peaks funktsiooni RAND kopeerima tervesse vahemikku.

  • Massiiviks võib olla väärtuste rida, väärtuste veerg või väärtuste ridade ja veergude kombinatsioon. Ülaltoodud näites on meie RANDARRAY-valemi massiivi vahemik D2:F6 ehk suurusega viis rida korda kolm veergu.

  • Excel pakub töövihikuüleste dünaamiliste massiivide piiratud tuge, mis on saadaval üksnes juhul, kui avatud on mõlemad töövihikud. Kui sulgete lähtetöövihiku, tagastavad kõik lingitud dünaamilised massiivid vea #REF!, kui neid värskendatakse.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Lisateave

Funktsioon FILTER

Funktsioon SEQUENCE

Funktsioon SORT

Funktsioon SORTBY

Funktsioon UNIQUE

#SPILL! veaväärtused Excelis

Dünaamilised massiivid ja ülevoolanud massiivide käitumine

Ilmutamata ühisosa märk: @

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×