Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Enne dokumendi ühiskasutusse andmist eemaldage kõik märgistused, aktsepteerides või hülgades jälitatud muutused ja kustutades kommentaarid.

NB!: Jälitatud muutuste eemaldamiseks peate need aktsepteerima või hülgama. Kommentaaride eemaldamiseks peate need kustutama. Kui valite vaate Märgistust pole , peidetakse muutused ja kommentaarid ajutiselt. Need kuvatakse uuesti järgmisel korral, kui keegi dokumendi avab.

Muutuste aktsepteerimine või hülgamine ükshaaval

 1. Klõpsake või puudutage dokumendi alguses.

 2. Valige menüüs Läbivaatus nupp Muudatused.

 3. Valige Aktsepteeri või Hülga. Muutuste aktsepteerimisel või hülgamisel liigub Word järgmisele muutusele.

  Muutuste aktsepteerimine ja hülgamine

 4. Korrake, kuni olete kõik dokumendis tehtud muudatused läbi vaadanud.

Näpunäide.: Dokumendi muudatuste läbivaatamiseks ilma neid aktsepteerimata või hülgamata valige Järgmine või Eelmine.

Kõigi muutuste aktsepteerimine või hülgamine

 1. Valige menüüs Läbivaatus nupp Muudatused.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige ripploendis Aktsepteeri väärtus Aktsepteeri kõik muutused.

  • Valige ripploendist Hülga käsk Hülga kõik muutused.

   Accept All changes option

Kommentaaride ükshaaval kustutamine

 1. Valige kommentaar.

 2. Valige menüüs Läbivaatus nupp Kommentaarid ja valige Kustuta.

  Nupp Kustuta kommentaar

Kõigi kommentaaride kustutamine

 1. Valige kommentaar.

 2. Valige menüüs Läbivaatus nupp Kommentaarid.

 3. Valige ripploendist Kustuta käsk Kustuta kõik dokumendi kommentaarid.

  Kõigi kommentaaride kustutamine

Näpunäited: 

 • Viimase kontrolli tegemiseks käivitage Dokumendiinspektor. See tööriist otsib jälitatud muutusi ja kommentaare, peitteksti, atribuutides sisalduvaid isiklikke nimesid ja muud teavet.

 • Dokumendiinspektori käivitamiseks avage Fail > Teave > Otsi probleeme ja valige Kontrolli dokumenti.

Muutuste aktsepteerimine või hülgamine ükshaaval

 1. Klõpsake või puudutage dokumendi alguses

 2. Valige menüüs Läbivaatus nupp Aktsepteeri või Hülga. Muutuste aktsepteerimisel või hülgamisel liigub Word järgmisele muutusele.

  Nupp Aktsepteeri muudatus

 3. Korrake, kuni olete kõik dokumendis tehtud muudatused läbi vaadanud.

Näpunäide.: Dokumendis muudatustes liikumiseks ilma neid aktsepteerimata või hülgamata valige Järgmine või Eelmine.

Kõigi muutuste aktsepteerimine või hülgamine

 1. Avage menüü Läbivaatus .

 2. Tehke ühte järgmistest. Muudatused ja tehke ühte järgmistest.

  • Valige ripploendis Aktsepteeri väärtus Aktsepteeri kõik muutused.

  • Valige ripploendist Hülga käsk Hülga kõik muutused.

Kommentaaride ükshaaval kustutamine

 1. Valige kommentaar.

 2. Valige menüüs Läbivaatus nupp Kustuta.

  Nupp Kustuta kommentaar

Kõigi kommentaaride kustutamine

 1. Avage menüü Läbivaatus.

 2. Valige ripploendist Kustuta käsk Kustuta kõik dokumendi kommentaarid.

  Kõigi kommentaaride kustutamine

Jälitatud muutuste eemaldamine

 1. Klõpsake dokumendi alguses.

 2. Valige menüüs Läbivaatus nupp Muudatused.

 3. Valige Aktsepteeri või Hülga. Muutuste aktsepteerimisel või hülgamisel liigub Word järgmisele muutusele.

  Menüü Läbivaatus jaotises Muutused olevad suvandid

 4. Korrake, kuni olete kõik dokumendis tehtud muudatused eemaldanud.

Näpunäide.: Dokumendi muudatuste läbivaatamiseks ilma neid aktsepteerimata või hülgamata valige Järgmine või Eelmine.

Üksiku muudatuse aktsepteerimine või hülgamine

Üksiku muudatuse aktsepteerimisel või hülgamisel ei liigu Word dokumendi järgmisele muutusele.

 • Paremklõpsake muudatust ja valige selle aktsepteerimise või hülgamise suvand.

Kommentaaride eemaldamine

Kommentaarid tuleb jälitatud muutustest eraldi eemaldada.

 1. Valige kommentaar.

 2. Valige menüüs Läbivaatus nupp Kommentaarid.

 3. Valige Kustuta.

  Menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid olevad suvandid

Kõigi kommentaaride korraga eemaldamine 

 1. Menüü Läbivaatus avamine

 2. Valige ripploendist Kustuta käsk Kustuta kõik dokumendi kommentaarid.

Vastuoluliste muudatuste lahendamine

Kui dokumendi kallal töötab mitu autorit, võivad nad teha muudatusi, mis on omavahel vastuolus. Konfliktid võivad ilmneda juhul, kui üks inimene töötab ühenduseta režiimis ja seejärel salvestab dokumendi serverisse või kui kaks inimest töötavad dokumendi samas osas ja salvestavad selle serverisse enne dokumendi värskendamist teiste autorite tehtud värskendustega.

Kui redigeerimiskonflikt on konfliktis, peate need enne dokumendi serverisse salvestamist lahendama. Kõik dokumendis tehtud muudatused salvestatakse teie arvutisse Microsofti üleslaadimiskeskuses isegi siis, kui dokument sisaldab konflikte. Muudatusi ei salvestata serverisse enne, kui konfliktid on lahendatud. Konfliktide ilmnemisel Word teile sellest teada, kuvades dokumendiakna ülaservas teateriba ja olekuribal teatise.

 1. Klõpsake teateribal nuppu Konfliktide lahendamine.

  Word kuvab konfliktide loendit sisaldava paani Teie vastuolulised muudatused ja lindil kuvatakse vahekaart Konfliktid.

 2. Dokumendi vastuolulise osa esiletõstmiseks klõpsake paanil Teie vastuolulised muudatused vastuolulisi muudatusi.

  Word kasutab teiste autorite tehtud muudatuste märkimiseks roosa esiletõstmist ja rohelist esiletõstmist. Kõik muud dokumendis olevad jälitatud muutused on ajutiselt peidetud.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Toiming

  Toimimisviis

  Säilita oma muudatus

  Klõpsake vahekaardi Konfliktid jaotises Vastuolulised muudatused nuppu Aktsepteeri minu muudatus.

  Muudatuse eemaldamine

  Klõpsake vahekaardi Konfliktid jaotises Vastuolulised muudatused nuppu Hülga minu muudatus.


  Conflict tab, Conflicts group

Muutuste aktsepteerimine ja hülgamine

Saate iga muutuse järjest läbi vaadata ja otsustada, kas muudatus aktsepteerida või hüljata.

 1. Klõpsake või puudutage dokumendi alguses.

 2. Valige menüüs Läbivaatusnupp Jälitus.

 3. Valige Aktsepteeri või Hülga. Muutuste aktsepteerimisel või hülgamisel liigub Word järgmisele muutusele.

  Jälituspaan käskudega Aktsepteeri, Hülga, Eelmine ja Järgmine.

  Näpunäide.: Dokumendi muudatuste läbivaatamiseks ilma neid aktsepteerimata või hülgamata valige Järgmine või Eelmine.

 4. Korrake, kuni olete kõik dokumendis tehtud muudatused läbi vaadanud.

Üksiku muudatuse aktsepteerimine või hülgamine

Selle asemel, et järjest muutusi sirvida, saate ühe muutuse aktsepteerida või hüljata. Muudatuse aktsepteerimisel või hülgamisel ei liigu Word dokumendi järgmisele muutusele.

 • Paremklõpsake muudatust ja valige selle aktsepteerimise või hülgamise suvand.

  Muudatuse aktsepteerimiseks või hülgamiseks paremklõpsake seda.

Aktsepteeri muudatused

 1. Dokumendi valimiseks puudutage dokumendis kaks korda muudatust.

 2. Puudutage menüüs Läbivaatus ikooni Aktsepteeri .

  Accept Changes menu

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuse aktsepteerimiseks ja dokumendi järgmisele muudatusele liikumiseks puudutage nuppu Aktsepteeri & Teisalda järgmisse.

  • Valitud muutuse aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kustutamine, Aktsepteeri lisamine või Aktsepteeri muudatus, mis tuvastatakse kontekstipõhiselt tüübi järgi, mitte järgmisele dokumendi muutusele liikumiseks.

  • Kõigi nähtavate, kuid peidetud muutuste aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kõik kuvatud. Kui vaatate näiteks ainult mõne kindla läbivaataja tehtud muudatusi, aktsepteerib koputamisel Aktsepteeri kõik kuvatud ainult selle läbivaataja tehtud muudatused.

  • Dokumendi kõigi muutuste aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kõik.

  • Dokumendi kõigi muutuste aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kõik & Lõpeta jälitus ja lülitage muutuste jälituse funktsioon välja.

 4. Mõnele muule muudatusele liikumiseks ilma seda aktsepteerimata või hülgamata puudutage ikooni Eelmine või Järgmine .

Hülga muudatused

 1. Dokumendi valimiseks puudutage dokumendis kaks korda muudatust.

 2. Puudutage menüüs Läbivaatus ikooni Hülga.

  Hülga menüü Muudatused

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuse hülgamiseks ja dokumendi järgmisele muudatusele liikumiseks puudutage käsku Hülga & Teisalda järgmisele.

  • Valitud muutuse hülgamiseks puudutage käsku Hülga kustutamine, Hülga lisamine või Hülga muudatus, mis tuvastatakse kontekstipõhiselt tüübi järgi ega liigu dokumendi järgmisele muudatusele.

  • Kõigi nähtavate, kuid peidetud muutuste hülgamiseks puudutage käsku Hülga kõik kuvatud. Näiteks kui vaatate ainult mõne kindla läbivaataja tehtud muudatusi, hülgab nupu Hülga kõik kuvatud puudutamine ainult selle läbivaataja tehtud muudatused.

  • Dokumendi kõigi muutuste hülgamiseks puudutage käsku Hülga kõik.

  • Dokumendi kõigi muutuste hülgamiseks puudutage käsku Hülga kõik & Peata jälitus ja lülitage muutuste jälituse funktsioon välja.

 4. Mõnele muule muudatusele liikumiseks ilma seda aktsepteerimata või hülgamata puudutage ikooni Eelmine või Järgmine .

Kommentaaride kustutamine

 1. Dokumendi valimiseks puudutage kommentaari kaks korda.

 2. Puudutage menüüd Läbivaatus .

  Menüü Läbivaatus kommentaaride menüü

 3. Kommentaari kustutamiseks puudutage ikooni Kustuta või vajutage pikalt ikooni Kustuta , kuni kuvatakse loend Kustuta , ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Ainult valitud kommentaari kustutamiseks puudutage nuppu Kustuta .

  • Kõigi dokumendi kommentaaride kustutamiseks puudutage käsku Kustuta kõik .

 4. Mõne muu kommentaari juurde liikumiseks ilma seda kustutamata puudutage ikooni Eelmine või Järgmine.

Aktsepteeri muudatused

 1. Dokumendi valimiseks puudutage dokumendis kaks korda muudatust.

 2. Puudutage menüü Läbivaatus nuppu Aktsepteeri.

  Jälitatud muutuste aktsepteerimine

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuse aktsepteerimiseks ja dokumendi järgmisele muudatusele liikumiseks puudutage nuppu Aktsepteeri & Teisalda järgmisse.

  • Valitud muutuse aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kustutamine, Aktsepteeri lisamine või Aktsepteeri muudatus, mis tuvastatakse kontekstipõhiselt tüübi järgi, mitte järgmisele dokumendi muutusele liikumiseks.

  • Kõigi nähtavate, kuid peidetud muutuste aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kõik kuvatud. Kui vaatate näiteks ainult mõne kindla läbivaataja tehtud muudatusi, aktsepteerib koputamisel Aktsepteeri kõik kuvatud ainult selle läbivaataja tehtud muudatused.

  • Dokumendi kõigi muutuste aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kõik.

  • Dokumendi kõigi muutuste aktsepteerimiseks puudutage nuppu Aktsepteeri kõik & Lõpeta jälitus ja lülitage muutuste jälituse funktsioon välja.

Hülga muudatused

 1. Dokumendi valimiseks puudutage dokumendis kaks korda muudatust.

 2. Puudutage menüüs Läbivaatus nuppu Hülga.

  Jälitatud muutuste hülgamine

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Muudatuse hülgamiseks ja dokumendi järgmisele muudatusele liikumiseks puudutage käsku Hülga & Teisalda järgmisele.

  • Valitud muutuse hülgamiseks puudutage käsku Hülga kustutamine, Hülga lisamine või Hülga muudatus, mis tuvastatakse kontekstipõhiselt tüübi järgi ega liigu dokumendi järgmisele muudatusele.

  • Kõigi nähtavate, kuid peidetud muutuste hülgamiseks puudutage käsku Hülga kõik kuvatud. Näiteks kui vaatate ainult mõne kindla läbivaataja tehtud muudatusi, hülgab nupu Hülga kõik kuvatud puudutamine ainult selle läbivaataja tehtud muudatused.

  • Dokumendi kõigi muutuste hülgamiseks puudutage käsku Hülga kõik.

  • Dokumendi kõigi muutuste hülgamiseks puudutage käsku Hülga kõik & Peata jälitus ja lülitage muutuste jälituse funktsioon välja.

Kommentaaride kustutamine

 1. Dokumendi valimiseks puudutage kommentaari kaks korda.

 2. Puudutage menüü Läbivaatus nuppu Kustuta ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Ainult valitud kommentaari kustutamiseks puudutage nuppu Kustuta .

  • Kõigi dokumendi kommentaaride kustutamiseks puudutage käsku Kustuta kõik .

   Kommentaaride kustutamine

  • Mõne muu kommentaari juurde liikumiseks ilma seda kustutamata puudutage ikooni Eelmine või Järgmine .

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×