Klausel GROUP BY

Accessi klausel GROUP BY ühendab ühesuguste väärtustega kirjed määratud väljaloendis üheks kirjeks. Kui kaasate lausesse SELECT SQL-kokkuvõttefunktsiooni (nt Sum või Count), luuakse iga kirje kohta summaarne väärtus.

Süntaks

SELECT väljaloend
FROM tabel
WHERE kriteerium
[GROUP BY rühmitusväljade_loend]

GROUP BY-klauslit sisaldav lause SELECT koosneb järgmistest osadest.

Osa

Kirjeldus

väljaloend

Koos väljanimede pseudonüümide, SQL-kokkuvõttefunktsioonide, valikupredikaatide (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW või TOP) või muude SELECT-lause suvanditega allalaaditava välja või väljade nimi.

tabel

Selle tabeli nimi, kust kirjed alla laaditakse.

kriteerium

Valikukriteeriumid. Kui lause sisaldab WHERE-klauslit, rühmitab Microsoft Accessi andmebaasimootor väärtused pärast kirjetele WHERE-tingimuste rakendamist.

rühmitusväljade_loend

Kuni 10 kirjete rühmitamiseks kasutatava välja nimed. Loendis rühmitusväljade_loend olevate väljanimede järjestus määratleb rühmitustasemed – alates kõrgeimast ning lõpetades madalaimaga.

Kommentaarid

Klausel GROUP BY on valikuline.

Kui lauses SELECT ei ole SQL-kokkuvõttefunktsiooni, siis jäetakse summaarsed väärtused välja.

Klausli GROUP BY väljadel asuvad nullväärtused rühmitatakse ning neid ei jäeta välja. Null-väärtusi ei arvutata aga üheski SQL-kokkuvõttefunktsioonis.

Kasutage WHERE-klauslit nende ridade väljajätmiseks, mida te rühmitada ei soovi, ning HAVING-klauslit pärast rühmitamist kirjete filtreerimiseks.

Kui klausli GROUP BY väljaloendi väli ei sisalda Memo või OLE-objekti andmeid, võib see viidata igale väljale kõigis FROM-klauslis loendatud tabelites, seda isegi siis, kui need väljad ei ole kaasatud lausesse SELECT ja eeldusel, et lauses SELECT sisaldub vähemalt üks SQL-kokkuvõttefunktsioon. Microsoft Accessi andmebaasimootor ei saa rühmitada Memo või OLE-objekti välju.

Kõik lause SELECT väljaloendi väljad peavad olema kaasatud kas klauslisse GROUP BY või argumentidena SQL-kokkuvõttefunktsiooni.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×