Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

See lause lisab tabelisse kirjed. Seda nimetatakse ka lisamispäringuks.

Süntaks

Mitme kirje lisamispäring.

INSERT INTO sihtkoht [(väli1[, väli2[, ...]])] [IN välisandmebaas]
SELECT [allikas.]väli1[, väli2[, ...]
FROM tabeliavaldis

Ühe kirje lisamispäring.

INSERT INTO sihtkoht [(väli1[, väli2[, ...]])]
VALUES (väärtus1[, väärtus2[, ...])

Lause INSERT INTO koosneb järgmistest osadest.

Osa

Kirjeldus

sihtkoht

Tabeli või päringu nimi, kuhu kirjed lisatakse.

väli1, väli2

Kui need järgnevad argumendile sihtkoht, on tegemist nende väljade nimedega, kuhu andmed lisatakse, kui need järgnevad argumendile allikas, on tegemist nende väljade nimedega, kust andmed võetakse.

välisandmebaas

Tee välisandmebaasi. Tee kirjelduse leiate IN-klauslist.

allikas

Tabeli või päringu nimi, kust kirjed kopeeritakse.

tabeliavaldis

Tabeli või tabelite nimed, kuhu kirjed lisatakse. Selleks argumendiks võib olla ühe tabeli nimi, toimingute INNER JOIN, LEFT JOIN või RIGHT JOIN liittulem või salvestatud päring.

väärtus1, väärtus2

Uue kirje määratud väljadele lisatavad väärtused. Iga väärtus lisatakse sellele väljale, mis vastab loendis väärtuse asukohale (nt väärtus1 lisatakse uues kirjes väljale väli1, väärtus2 väljale väli2 jne). Väärtused tuleb eraldada komaga ja tekstiväljad panna ühekordsetesse jutumärkidesse (' ').


Märkused

Lause INSERT INTO abil saate tabelisse lisada ühe kirje, kasutades selleks ülalnäidatud viisil ühe kirje lisamiseks mõeldud lisamispäringu süntaksit. Sellisel juhul määrab kirje kõigi väljade nimed ja väärtused kood. Teil tuleb määrata kõik kirje väljad, millele väärtus lisada, ning vastava välja väärtus. Kui te kõiki välju ei määra, lisatakse määramata veergudesse vaikeväärtus või tühiväärtus. Kirjed lisatakse tabeli lõppu.

Lauset INSERT INTO saate kasutada ka kirjekogumiku lisamiseks teisest tabelist või päringust, selleks kasutage ülaltoodud mitme kirjega lisamispäringu süntaksi eeskujul lauset SELECT...FROM. Sellisel juhul määrab SELECT-klausel kindlasse sihttabelisse lisatavad väljad.

Parameetrites allikas või sihtkoht määratud üksus võib viidata tabelile või päringule. Kui määratakse päring, siis lisab Microsoft Accessi andmebaasimootor kirjed kõigile päringus määratud tabelitele.

Lause INSERT INTO pole kohustuslik, kuid kaasamisel eelneb see lausele SELECT.

Kui sihttabelis on primaarvõti, siis veenduge, et primaarvõtme väljadele oleks lisatud kordumatud, mitte-tühiväärtused; vastasel juhul ei lisa Microsoft Accessi andmebaasimootor kirjeid.

Kui lisate kirjeid tabelisse, kus on automaatnumbriga väli ning te soovite lisatud kirjed uuesti nummerdada, ärge automaatnumbrivälja päringusse kaasake. Automaatnumbriväli kaasake päringusse siis, kui soovite säilitada väljade algsed väärtused.

Mõnes muus andmebaasis asuvasse tabelisse kirjete lisamiseks kasutage IN-klauslit.

Uue tabeli loomiseks kasutage hoopis lauset SELECT... INTO, et luua tabeliloomispäring.

Selleks, et enne lisamispäringu käivitamist järele uurida, millised kirjed lisatakse, käivitage esmalt samu valikukriteeriumeid kasutav valikupäring ja vaadake selle tulemeid.

Lisamispäring kopeerib ühest või mitmest tabelist kirjeid teise tabelisse. Lisatavaid kirjeid sisaldavaid tabeleid lisamispäring ei mõjuta.

Selle asemel, et lisada olemasolevaid kirjeid teisest tabelist, saate iga välja jaoks väärtuse määrata ühe uue kirjega, kasutades selleks VALUES-klauslit. Kui jätate väljaloendi välja, peab klausel VALUES sisaldama väärtust iga tabelis asuva välja jaoks, vastasel juhul toiming INSERT ebaõnnestub. Iga loodava lisakirje jaoks kasutage INSERT INTO-lisalauset koos klausliga VALUES.Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×