We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Microsoft Lists aitab teil korraldada, koostööd teha ja jagada teie jaoks vajaminev teave. 

Saate luua ja jagada loendeid, mis aitavad teil jälgida probleeme, varasid, rutiine, kontakte, inventari ja palju muud. Alustage microsoft listsi rakendusest, Microsoft Teams või SharePoint, kasutades malli, Excel või algusest peale.

Selles artiklis käsitletakse loendimalle, mis on kaasatud Microsoft 365. Siit saate teada, kuidas malli põhjal loendit luua.

Loendimallid

Mallid aitavad teil luua loendeid eel konfigureeritud paigutuste abil, mis sisaldavad veerge, värvivormingut ja andmestruktuuri. Saate kohandada iga loendit vastavalt oma olukorrale, muutes vormingut oluliste andmete esiletõstmiseks, konfigureerides vormid nii, et see näeks rohkem pilku, ning määrates meeldetuletused, mis hoiavad teid ja teie meeskonda toimuvaga ajakohas.

Kui olete lisanud loendi Microsoft Listsi malli põhjal, saate seda kohandada vastavalt oma asutuse vajadustele. Lugege lisateavet loendite redigeerimise,veergude kohandamise javeerujärjestuse muutmise kohta. Lisateavet loendiüksuste kohta leiate teemast Loendiüksuste lisamine, redigeerimine või kustutamine.

Uue loodud loendi veergude kohta lisateabe saamiseks valige üks allolevatest loendimallidest.

Varahalduri loendi mall

Varahalduri mall aitab teil jälgida oma meeskonna füüsilisi varasid, et teaksid, kellel on remondis vara, millised varad on remondis ning millised on iga ettevõtte sisse- ja väljaregistreerimise kuupäevad.

Näidisloend

Varahalduri mall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Vara silt

Vara ID-kood

Üherealine tekst

Olek

Valige saadaval, reserveeritud, kasutusel, parandamisel või kasutuselt minekute korral

Valik

Tootja

Vara tootja

Valik

Mudel

Seadme mudel/make

Üherealine tekst

Vara tüüp

Valige vara tüüp

Valik

Värv

Valige vara värv

Valik

Seerianumber

Varaga seostatud seerianumber

Üherealine tekst

Ostukuupäev

Sisestage vara ostmise kuupäev.

Kuupäev ja kellaaeg

Ostuhind

Vara ostuhind

Valuuta

Tellimuse number

Vara tellimuse või arve number

Üherealine tekst

Praegune omanik

Vara praegu kasutava isiku nimi või meiliaadress

Isik

Eelmine omanik

Vara viimati kasutanud isiku nimi või meiliaadress

Isik

tähtaeg,

Vara tagastamise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Tingimusmärkmed

Märkused vara praeguse seisukorra kohta

Mitmerealine tekst

Manused

Varaga seotud faili lisamine

Väline fail

Sisuplaanuri loendimall

Sisuplaanuri mall aitab teil sisustrateegiat ajastada ja hallata. Filtreerige üksusteni, mille tähtaeg on peagi, või saate teatisi, kui autorid mustanditesse sisse märgivad.

Näidisloend

Sisuplaanuri mall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Sisu pealkiri

Sisu nimi

Üherealine tekst

Kirjeldus

Sisu kirjeldus

Mitmerealine tekst

Autor

Sisu looja

Isik

Olek

Valige plaanitud, määratud, mustandivajaduse kinnitamine, avaldamiseks valmis, avaldamine

Valik

Tähtajaks mustandi tähtaeg

Kuupäev, mil sisu tähtaeg on

Kuupäev ja kellaaeg

Avaldamis poolt

Sisu avaldamise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Sisutüüp

Spikri artikli, ajaveebipostituse, video või suhtlusmeedia postituse vahel

Valik

Avaldatud link

Avaldatud sisu link

Hüperlink

Sisu pilt

Sisukoopia

Pilt

Sisufailid

Manused sisukoopiale, kui see on talletatud failis

Väline fail

Töötajate pardaloendi mall

Malli Töötaja sisseldutamine abil on lihtne hallata oma uue töötaja sisseldumisprotsessi ning juhendada neid asjakohaste kontaktide ja ressursside kaudu.

Näidisloend

Töötaja sisseldumismall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Töö

Tööüksuse nimi

Üherealine tekst

Kirjeldus

Tööüksuse kokkuvõte

Mitmerealine tekst

Lõpule viidud

Tähtaeg, mil töö tuleks lõpule viia

Kuupäev ja kellaaeg

Täielik

Märgi töö lõpuleviimisel

Jah/ei

Lõpule viidud

Töö lõpuleviimise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Mentor

Tööüksusega seotud abi saamiseks pöörduge kontaktipunkti poole

Isik

Asjakohane link

Tööüksuse tugiteenuste link

Hüperlink

Asjakohased failid

Tööüksuse tugifail

Väline fail

Sündmuse marsruutloendi mall

Sündmuse marsruutide mall aitab teil korraldada kõik olulised sündmuse üksikasjad ühes kohas, et kõik kulgeks sujuvalt. Kalendrivaatesse gglingi abil saate selge pildi sündmuste tegevustest aja jooksul (päev, nädal, kuu).

Näidisloend

Sündmuse laomall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Seansi nimi

Sündmuse nimi

Üherealine tekst

Seansi kood

Sündmusega seotud ID

Üherealine tekst

Kõlar(id)

Sündmuse esineja(te) nimi(ed)

Isik

Seansi tüüp

Sündmuse tüüp

Üherealine tekst

Kirjeldus

Sündmuse kirjeldus

Mitmerealine tekst

Alguskuupäev ja -kellaaeg

Sündmuse alguskuupäev ja -kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg

Lõppkuupäev ja -kellaaeg

Sündmuse lõppkuupäev ja -kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg

Kestus

Sündmuse kestus

Üherealine tekst

Võimsus

Maksimaalne inimeste arv

Arv

Asukoht

Sündmuse asukoht

Üherealine tekst

Märkused

Sündmusega seotud teave

Mitmerealine tekst

Probleemi jälitusloendi mall

Probleemi jälituse mall aitab teil probleeme jälgida, hallata ja sulgeda, muutes selle
olekuveerus on lihtne seada prioriteete ja saata probleemide korral meeskonnaliikmetele teatisi.

Näidisloend

Probleemi jälituse mall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Probleem

Probleemi nimi

Üherealine tekst

Probleemi kirjeldus

Probleemi kirjeldus

Mitmerealine tekst

Priority (Prioriteet)

Valige kriitiline, kõrge, tavaline või madal

Valik

Olek

Valige blokeeritud, pooleli, lõpetatud, dubleeritud, kujundus, ei parandata, uus

Valik

Isik või rühm

Selle isiku või rühma nimi, kellele probleem on määratud

Isik

Teatatud andmed

Probleemist esmakordselt teatatud kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Päevad, mis on vanad

Päevade arv, mis on möödunud probleemist

Arv

Probleemi allikas

URL, kus probleem on dokumenteeritud

Hüperlink

Pildid

Probleemiga seotud pildid

Pilt

Seotud failid

Probleemiga seotud failid

Väline fail

Logitud probleem

Probleemi loonud isiku nimi

Isik

Värbamise jälgimisloendi mall

Värbamise jälgimismall aitab teil ettevõttes või meeskonnas värbamise konveierit jälgida ja hallata, aidates teil hoida kõigi kandidaatide tagasisidet.

Näidisloend

Värbamise jälituse mall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Kandidaadi nimi

Kandidaadi nimi

Üherealine tekst

Paigutus

Kandidaati taotlev asukoht

Valik

Edenemine

Koht rentimisprotsessis

Valik

Värbaja

Värbamist haldav isik

Isik

Rakenduse kuupäev

Taotluse esitamise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Telefon üksikasjad

Telefonikuva kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Telefon ekraanilugeja

Kandidaati kuvav isik

Isik

Intervjuu kuupäev

Vestluse kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg

Intervjueerija(d)

Kandidaati intervjueerinud inimeste nimi(id)

Isik

Märkused

Märkused kandidaadi ja/või ametikoha kohta

Mitmerealine tekst

LinkedIni profiil

Kandidaadi LinkedIni profiili link

Hüperlink

Elulookirjeldus või CV

Kandidaatide elulookirjelduse või elulookirjelduse lisa

Väline fail

Reisitaotluste loendimall

Reisitaotluste mall aitab teil hallata kõiki oma reisitaotlusi ja hoida eelarvetel silma peal.

Näidisloend

Reisitaotluse mall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Reisi pealkiri

Reisitaotluse nimi

Üherealine tekst

Reisimise põhjus

Reisitaotluse põhjus

Mitmerealine tekst

Nõudeja

Reisi taotleva isiku nimi

Isik

Sihtkoht

Asukoht, kuhu isik reisib

Asukoht

Reisi alguskuupäev

Reisi alguse kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Reisi lõppkuupäev

Reisi lõpu kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Reisi kestus

Reisipäevade arv

Arv

Lennufirma

Lennufirma nime valik

Valik

Hinnanguline lennupilet

Lennupiletite maksumuse prognoosimine

Valuuta

Hotell

Reisija hotelli nimi

Üherealine tekst

Hinnanguline hotellihind

Hinnanguline hotelli maksumus

Valuuta

Kinnitatud

Kas reisitaotlus on kinnitatud?

Jah/ei

Töö edenemisloendi jälitaja

Töö edenemise jälgimise mall aitab teil jälgida prioriteete ja edusamme, kui töötate toodete ja teenuste pakkumise nimel.

Näidisloend

Töö edenemise mall

Loendiveeru üksikasjad

Loendiveerg

Kirjeldus

Veeru tüüp

Tööüksus

Töö nimi

Üherealine tekst

Kirjeldus

Tööüksuse kirjeldus

Mitmerealine tekst

Kategooria

Valige kavandamine, kujundamine, tehnika, turundus

Valik

Edenemine

Valige mitte alustatud, pooleli, lõpetatud, blokeeritud, taga

Valik

Priority (Prioriteet)

Valige kriitiline, kõrge, keskmine, madal

Valik

Alguskuupäev

Tööüksuse alguskuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

tähtaeg,

Tööüksuse valmimise kuupäev

Kuupäev ja kellaaeg

Määratud kasutajale

Isik või rühm, kellele tööüksus on määratud

Isik

Märkused

Tööüksusele kindlate märkmete lisamine

Mitmerealine tekst

Märkused: 

  • Microsofti loendid integreeritakse Power Automate, et aidata teil automatiseerida levinumaid toiminguid SharePoint ja muude Microsoft 365 ja muude tootjate teenuste vahel. Lisateavet leiate teemast Power Automate.

  • Saate oma loendeid kohandada microsoft Power Appsi abil, mis on rakendusearenduskeskkond, et koostada kohandatud rakendusi oma ettevõtte vajaduste järgi. Kui olete uue loendi loonud, avage vorm Uus üksus ja valige Redigeeri vormi > kohandage Power Appsi abil. Lisateavet leiate teemast Power Appi loomineloendi jaoks rakenduses SharePoint .

Lisateave

Microsoft loendite ressursikeskus

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×