Meilisõnumite dikteerimine Outlookis

Dikteerimise abil saate Office‘is kasutada kõnesünteesi, et mikrofoni ja usaldusväärse internetiühenduse abil sisu luua. See on kiire ja lihtne viis meilisõnumite koostamiseks, vastuste saatmiseks ja teie kasutatava tooni hõivamiseks.

Dikteerimise kasutamine

See on ainult tellijatele mõeldud funktsioon See funktsioon on saadaval ainult Microsoft 365 tellijatele Windowsi ja Maci töölauaklientrakendustes.

 1. Alustage uut meilisõnumit ja liikuge sõnumile > dikteerigeMicrosoft 365 sisse logitud mic-toega seadmes.

  Outlooki dikteerimise pilt.

  Pange tähele, et võib juhtuda, et nupp on menüüs ületäitumine, kuni te seda esimest korda kasutate:

  Pilt dikteerimise kohta Outlooki menüüs ületäitumine.

 2. Oodake, kuni nupp käivitub ja hakake kuulama.
  Ikoon Dikteerimine sees

 3. Kursori viimine teemareale algab dikteerimine.

 4. Viige kursor meilisõnumi sisule ja jätkake soovitud sõnumi dikteerimist.

 5. Kirjavahemärgi sisestamiseks öelge selgelt selle nimetus.

 6. Parandage klaviatuuril vigu, ilma et peaksite mikrofoni ikooni välja lülitama.

Näpunäide.: Dikteerimine toimib ka meilisõnumite vastuste, edasisaadetavate meilisõnumite, kalendri kohtumiste ja Outlooki koosolekute korral

Kirjavahemärgid

 • inglise
 • hiina
 • hispaania
 • prantsuse
 • saksa
 • itaalia
 • portugali
 • jaapani
 • norra
 • Rootsi keel
 • Taani keel
 • hollandi
 • soome

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン 
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

blinkande smiley
;-)

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

hart-emoji
<3

Kirjavahemärgid

Fraas(id)

Väljund

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Sümbolid

Fraas(id)

Väljund

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Matemaatika

Fraas(id)

Väljund

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Valuuta

Fraas(id)

Väljund

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Emodži/näod

Fraas(id)

Väljund

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Vaikimisi on dikteerimine Office‘is seatud teie dokumendi keelele.

Töötame aktiivselt, et täiustada neid keeli ning lisada rohkem piirkondi ja keeli.

Toetatud keeled

hiina (Hiina)

inglise (Kanada)

English (United Kingdom)

English (United States)

prantsuse (Prantsusmaa)

saksa (Saksamaa)

itaalia (Itaalia)

hispaania (Hispaania)

hispaania (Mehhiko)

Eelversioonijärgus keeled *

Taani keel

hollandi (Madalmaad)

inglise (Austraalia)

inglise (India)

soome

prantsuse (Kanada)

jaapani

norra (bokmål)

portugali (Brasiilia)

rootsi (Rootsi)

* Eelversioonijärgus keeltes võib olla väiksem täpsus või piiratud kirjavahemärkide tugi.

See teenus ei salvesta teie heliandmeid ega transkribeeritud teksti.

Teie laused saadetakse Microsoftile ja neid kasutatakse vaid teile tekstitulemuste pakkumiseks.

Lisateavet sisu analüüsimise kohta leiate teemast Office‘i võrguteenusepõhised funktsioonid.

Ei leia dikteerimise nuppu

Kui te ei näe nuppu dikteerimise alustamiseks, tehke järgmist.

 • Veenduge, et olete sisse logitud aktiivse Microsoft 365 tellimusega.

 • Office 2016 või 2019 pole dikteerimine saadaval ilma Microsoft 365.

 • Veenduge, et teil oleks Windows 10 või uuem versioon.

Dikteerimise nupp on tuhm

Kui näete, et dikteerimise nupp on tuhm:

 • Veenduge, et dokument poleks kirjutuskaitstud olekus.

Mikrofonil pole juurdepääsu

Kui teile kuvatakse teade "Meil pole teie mikrofonile juurdepääsu", tehke järgmist.

 • Veenduge, et ükski teine rakendus või veebileht ei kasuta mikrofoni ja proovige uuesti.

Mikrofon ei tööta

Kui teile kuvatakse teade: „Teie mikrofoniga on probleeme“ või „Me ei saa teie mikrofoni tuvastada“, tehke järgmist.

Dikteerimine ei kuule teid

Kui kuvatakse tekst: „Dikteerimine ei kuule teid“ või kui dikteerimisel ei kuvata midagi, tehke järgmist.

 • Veenduge, et teie mikrofon poleks vaigistatud.

 • Reguleerige mikrofoni sisendi taset.

 • Liikuge vaiksema asukohta.

 • Kui kasutate sisseehitatud mic-i, kaaluge uuesti proovimist peakomplektiga või välise mikrofoniga.

Täpsusprobleemid või puuduvad sõnad

Kui paljud kuvatavad sõnad on valed või üldse puudu, tehke järgmist.

 • Veenduge, et teil oleks kiire ja usaldusväärne Interneti-ühendus.

 • Vältige või kõrvaldage taustamüra, mis võib teie häält häirida.

 • Proovi rohkem teadlikult rääkida.

 • Kontrollige, kas teie kasutatavat mikrofoni tuleb uuendada.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×