Microsoft Lync Server 2013 privaatsusavalduse lisa

Viimati värskendatud veebruaris 2013

Sisukord

See leht kujutab endast Microsoft Lynci toodete privaatsusavalduse lisa. Microsoft Lynci mõne kindla toote või teenuse andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete paremaks mõistmiseks lugege läbi nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldus kui ka see lisa.

See privaatsusavalduse lisa kehtib ettevõtte seadmetesse juurutatava Microsoft Lync 2013 sidetarkvara juurutamise ja kasutamise kohta. Kui teie ettevõte kasutab Lync serverit veebipõhise lahenduse või teenuse osana (ehk kui kolmas osapool [nt Microsoft] majutab servereid, kus tarkvara käitatakse), siis edastatakse teave sellele kolmandale osapoolele. Lisateabe saamiseks kolmandale osapoolele edastatud andmete kasutamise kohta pöörduge oma ettevõtte administraatori või teenusepakkuja poole.

Arhiivimine

Funktsiooni kirjeldus. Arhiivimine võimaldab ettevõtetel, millele võidakse tegevusala või regulatiivsete nõuete põhjal kehtestada säilitusnõuded või millel on oma organisatsioonilised säilitusnõuded, arhiivida teatud Lynciga seostuvat suhtlust ja kasutusandmeid nende nõuete täitmiseks.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Arhiivimine talletab omavahelise ja mitme osalejaga kiirsõnumside sisu, konverentside sisu (sh üleslaaditud sisu, nt jaotusmaterjalid) ja sündmustega seotud sisu (nt liitumine, lahkumine, üleslaadimine, ühiskasutus ja nähtavusmuudatused) ettevõtte administraatori konfigureeritaval serveril. Omavahelisi failiedastusi, omavaheliste vestluste heli/videot, rakenduste ühiskasutamist omavahelise vestluse ajal, konverentsi marginaale ja küsitlusi ei saa arhiivida. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Võimaldab ettevõttel tegevusala, regulatiivsete või organisatsiooniliste nõuete täitmiseks sisu arhiivida.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Arhiivimine on vaikimisi välja lülitatud. Seda funktsiooni ei saa kasutajad juhtida, funktsiooni haldab ettevõtte administraator.

 • Leht Jälgimis- ja arhiivimissätted: värskendage suvandeid Arhiivimispoliitika ja Arhiivimise konfiguratsioon.

Exchange'i integreerimise lubamine

 • Leht Jälgimis- ja arhiivimissätted: värskendage suvandit Arhiivimise konfiguratsioon.

Märkus.: Kui Exchange'iga integreerimine on lubatud, saab Microsoft Exchange Server 2010 või uuema versiooni kasutajaid hallata Exchange'i juhtpaneeli kaudu.

Tegevuste kanal

Funktsiooni kirjeldus. Tegevuste kanalis saavad lõppkasutajad kontaktide lehel vaadata oma kontaktide suhtlusuudiseid. See lubab lõppkasutajatel kuvada teistele oma kõige värskemaid isiklikke märkmeid ning pildi, ameti ja kontori asukoha muutmisi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutajad avaldavad võrgusolekuteabe kaudu rakenduses Microsoft Lync 2013 järgmise teabe:

 • ettevõtte pildi värskenduse aja (teie ettevõtte kataloogist, nt Active Directory domeeniteenused);

 • veebipidi (selle, mille lõppkasutaja üles laadib ja soovib, et teised seda näeksid) koos värskendamise kellaajaga;

 • ettevõtte tiitli muutmise aja ja tiitli (ettevõtte kataloogist);

 • ettevõtte kontori asukoha muutmise aja ja kontori asukoha (ettevõtte kataloogist);

 • viimati sisestatud isiklike märkmete ajaloo;

 • kontorist väljasoleku märkme Microsoft Exchange'i serverist.

Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. See teave antakse ühiskasutusse lõppkasutaja kontaktide loendis olevate kontaktidega, kes näevad selle lõppkasutaja tegevuste kanalit ja kelle pääsutasemeks on Pere ja sõbrad, Töörühm või Väliskontaktid.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraator saab konfigureerida ribasisese sätte PersonalNoteHistoryDepth, mille abil juhitakse säilitatavate lõppkasutaja isiklike märkmete arvu. Kui selle sätte väärtuseks on määratud 0, siis märkmete ajalugu ei säilitata ja talletatakse ainult praegune märge (nagu varasemates versioonides). Lõppkasutaja saab soovi korral tegevuste kanalis avaldamise keelata, valides Lynci kliendi suvandite dialoogiboksis vastava sätte.

Aadressiraamatuteenus

Funktsiooni kirjeldus. Aadressiraamatuteenuse abil saavad Lync Serveri kliendid (nt Lync 2010 ja uuema versiooni töölauakliendid, Lync mobiilsideseadmete jaoks jne) otsida kontakte.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutaja pakub otsingustringi, mida kasutatakse aadressiraamatu andmebaasist või aadressiraamatu allalaaditud failide seast vaste otsimiseks. Iga antud otsingustringi vaste tagastatakse kliendile.

Teabe kasutus. Otsingustringi teavet kasutatakse vastete otsimiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Aadressiraamatuteenus on vaikimisi lubatud. Seda teenust ei saa keelata.

Kõnede vastuvõtmise reguleerimine

Funktsiooni kirjeldus. Kõne vastuvõtmise reguleerimise abil saavad ettevõtte administraatorid kontrollida Lync Serveri heli/video liiklust WAN-lingis.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kõne vastuvõtmise reguleerimine kogub, töötleb ja võtab vastu helistaja ja vastuvõtja IP-aadresse, mõlema poole lõpp-punkti asukoha teavet (ettevõtte võrgu sees või sellest väljas) ja seda, kas kõne ühendatakse. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraator saab seda teavet kasutada, et hallata ettevõtte poolt Lync Serveri heli- ja videokõnede jaoks teatud WAN-ühenduse kasutust.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kõne vastuvõtmise reguleerimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle saab sisse lülitada ettevõtte administraator, värskendades Lync Serveri juhtpaneelil sätete lehel Võrgukonfiguratsioon suvandit Üldpoliitika ribalaiuse halduse lubamiseks.

Märkus.: Avariiteenuseid saab mõjutada kõne vastuvõtmise reguleerimise poliitikatega (avariiteenused võidakse marsruutida valesse magistraali).

Kõneandmete säilitamise (CDR) andmete kogumine ja aruandlus

Funktsiooni kirjeldus. Kõneandmete säilitamise (CDR) andmete kogumine ja aruandlus kogub ja raporteerib Lync Serveri kasutamisel ilmnenud registreerumised ning võrdõigusvõrgu suhtluste ja koosolekute üksikasjad.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui see on lubatud, salvestatakse võrdõigusvõrgu suhtlused ja koosolekud CDR-i andmebaasi. (Sisu ei salvestata.) CDR-i andmed talletatakse jälgimisserveri andmebaasis, mis juurutatakse ettevõttes ja raporteeritakse standardses jälgimisserveri aruannete komplektis. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. CDR-i andmeid saab kasutada organisatsioonis toimunud registreerumiste, võrdõigusvõrgu suhtluste ja koosolekute ajaloo ülevaatuseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. CDR on vaikimisi sisse lülitatud, kuid ettevõtte administraator peab CDR-i andmete kogumiseks installima jälgimisserveri, mis on ühendatud jälgimisserveri tagaandmebaasiga. Ettevõtte administraator saab juurutada standardse jälgimisserveri aruandeid või luua kohandatud aruandeid, tehes päringu jälgimisserveri andmebaasis.

Kõne delegeerimine

Funktsiooni kirjeldus. Kõne delegeerimine võimaldab kasutajal määrata ühe või mitu inimest (delegaati) enda nimel helistama ja kõnedele vastama ning võrgukoosolekuid häälestama ja nendega ühinema.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Delegaatide määramisel peab kasutaja esitama konfigureerimistoimingu käigus delegaatide kontaktteabe. Delegaadiks määratud kasutajat teavitatakse, kui keegi ettevõttes on määranud ta delegaadiks. Kui delegaat vastab kõnele selle isiku nimel, kes ta delegaadiks määras, saab see isik meiliteatise, millega teavitatakse teda sellest sündmusest. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Lync kasutab delegaatide kontaktteavet, et võimaldada neil helistada ja kõnesid vastu võtta ning kavandada koosolekuid ja koosolekutega liituda selle isiku nimel, kelle delegaadid nad on.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kõne delegeerimine on vaikimisi välja lülitatud. Ettevõtte administraator saab ettevõtte jaoks kõnede delegeerimise lubada või keelata, kui määrab sätte EnableDelegation tõeseks väärtuseks (True).

Märkus.:  Ettevõtte administraatorid saavad konfigureerida Exchange'i kalendri delegaadi sünkroonimise Lync Server 2010 või uuema versiooniga. Kui sünkroonimine on lubatud, lisatakse Exchange'i kalendri vajalike õigustega delegaadid (mitteredigeeriva autori või sellest suuremate õigustega) automaatselt Lynci delegaatidena. See ei muuda kõnede ümbersuunamise sätteid.

Helistaja ID

Funktsiooni kirjeldus. Helistaja ID määrab kõne adressaadile kuvatud telefoninumbri. Ettevõtte administraator saab valida helistaja ID alistamise ja esitada alternatiivse numbri, mis kuvatakse helistaja ID-na kõigi ettevõttest väljaminevate kõnede jaoks või teatud numbrikogumi jaoks. Näiteks saab administraator konfigureerida helistaja ID, nii et kasutaja isikliku töötelefoninumbri asemel kuvatakse ettevõtte üldnumber.

Kogutud, töödeldud või edastatud teave. Kasutaja telefoninumber või alternatiivselt konfigureeritud telefoninumber. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Helistamisel kuvatakse kõne adressaadile kasutaja telefoninumber või alternatiivne number (kui on konfigureeritud).

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ruudu Peida helistaja ID saate märkida või tühjendada Lync Serveri juhtpaneeli lehel Marsruut. Kui ruut Peida helistaja ID pole märgitud, siis helistaja telefoninumber kuvatakse. Kui ruut Peida helistaja ID on märgitud, tuleb sisestada alternatiivne telefoninumber, mis kuvatakse kõne vastuvõtjale.

Helistaja kuvatav nimi

Funktsiooni kirjeldus. See kuvatav nimi sisaldab lõppkasutaja nime, nagu see on talletatud Lync Serveri kohalikus hoidlas (aadressiraamatu teenus). Lync Serverist kanalikommutatsiooniga avalikku telefonivõrku (PSTN) väljaminevate lõppkasutaja kõnede puhul saadab see funktsioon mis tahes kuvatava nime teabe väljuvale PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lync Serveri võrgust väljaminevate kõnede puhul saadetakse kuvatav nimi väljuvale PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile, kui selle teabe pakkumiseks puuduvad Lync Serveris privaatsuspiirangud. Seda teavet saab kuvada kõne sihtosapoolele.

Teabe kasutus. Seda teavet kasutatakse nii, et vastuvõtjale kuvatakse helistaja nimi koos tema telefoninumbriga. Seda ei tohi lõplikuks pidada.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Hetkel pole Lync Serveris ettevalmistatava kuvatava nime teabe privaatsuspiirangute seadmiseks ühtegi juhtelementi. Kuvatav nimi edastatakse alati serverist. Konkreetsetel PSTN-lüüsidel / IP-PBX-ide / seansi piirikontrolleritel võib olla võimalus filtreerida või asendada kuvatava nime teave kõne suuna alusel (sissetulevad, väljaminevad).

Kliendipoolne logimine

Funktsiooni kirjeldus. Kliendipoolne logimine kogub teavet, mille abil saab teise taseme tugimeeskond probleemi põhjuse kindlaks määrata. Kliendipoolsed logid talletatakse kasutaja arvutis.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui lubate kliendipoolse logimise, logitakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse teatud kasutusteave. See võib hõlmata koosoleku teemat ja asukohta; seansialgatusprotokolli (SIP) sõnumeid; Lynci kutsete vastused; kiirsõnumi saatja ja vastuvõtja teavet; sõnumi marsruuti; kasutajate kontaktiloendit ja võrgusolekuteavet; ühiskasutuses olevate mis tahes programmide, manuste, Microsoft PowerPointi failide, tahvlite ja küsitluste nimesid ning ühiskasutuses oleva küsitluse küsimusi ja suvandi indeksit, mille poolt hääletasite. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kliendipoolsetes logides olevat teavet saab kasutaja klienditugi kasutada või võite selle saata Lynci probleemide tõrkeotsinguks Microsoftile.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kliendipoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud. Ettevõtte administraator saab selle funktsiooni ettevõtte jaoks lubada või keelata, määrates suvandi ucEnableUserLogging väärtuseks väärtuse 1.

Hädaabiteenused (911)

Funktsiooni kirjeldus. Kui ettevõtte administraator on need saadavaks teinud, saab Lync hädaabiteenuste abil edastada asukoha kliendi poolt valitud kolmanda osapoole marsruutimisteenuse pakkujale. Kolmanda osapoole marsruutimisteenuse pakkuja edastab hädaabinumbri (nt number 911 USA-s) valimisel seejärel asukoha päästetöötajatele. Kui see on lubatud, on päästetöötajatele edastatud asukohateave asukoht, mille ettevõtte administraator on igale kasutajale määranud (nt hoone ja ruumi number) ja asukohaandmebaasi sisestanud, või kui see asukoht pole saadaval, siis kasutaja poolt väljale Asukoht käsitsi sisestatud asukoht. Kui kasutaja helistab hädaabinumbril ja kasutab Lynci traadita Interneti-ühendusega siiski oma töökohal olles, on päästetöötajatele edastatud asukohateave lihtsalt ligikaudne asukoht, mille aluseks on arvutiga suhtlevale traadita lõpp-punktile määratud asukoht. Selle traadita lõpp-punkti asukohateabe sisestab ettevõtte administraator käsitsi, seega ei pruugi päästetöötajatele edastatud asukohateave olla kasutaja tegelik füüsiline asukoht. Selle funktsiooni kõigi võimaluste kasutamiseks peab ettevõte kasutama marsruutimisteenust, mida pakub sertifitseeritud lahendusepakkuja ja teenus on saadaval vaid USA-s.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lynci hangitud asukohateave põhineb automaatsel asukohateabel, mis pärineb asukohateabe serverist, või asukohateabel, mille kasutaja on käsitsi sisetanud väljale Asukoht. See teave talletatakse teie arvuti mällu, et hädaabiteenuste numbri sisestamisel edastataks see asukohateave koos kõnega ja see marsruuditaks õigele hädaabiteenuste pakkujale ning antaks teie umbkaudne asukoht. Teie asukoha saab saata ka kiirsõnumiga kohalikule turbekeskusele. Hädaabikõnede puhul sisaldab kõne üksikasjakirje teie asukohateavet. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Asukohateavet kasutatakse kõne marsruutimiseks õige hädaabiteenusepakkuja juurde ja hädaabimeeskonna lähetamiseks. Selle teabe saab saata ka ettevõtte turbekeskusele teatisena helistaja asukoha ja tagasihelistamise teabega.

Valikuvõimalused ja juhtimine. See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud ja selle saab sisse lülitada ettevõtte administraator.

Keelatud.

Hädaabiteenused on vaikimisi keelatud. Kui ettevõtte administraator on teenuse lubanud, saab alamvõrkude ja/või kasutajate asukohapoliitikat muuta ning teenusepakkuja võib marsruutimisteenuse osutamise katkestada.

Lubatud.

Hädaabiteenuse lubav asukohapoliitika peab olema määratletud ja määratud alamvõrgule, kus ühendatud suhtluse (UC) kliendid kasutajatelt või kasutajatele või mõlemal viisil registreeritakse. Teenusepakkujalt peab olema tellitud hädaabiteenuse marsruutimisteenus ja teenusepakkujaga peab olema loodud marsruutimisühendus.

Märkus.: Ettevõtte administraator saab piirata hädaabinumbritele helistamise võimalust kasutaja töökohaga, nii et kasutajad peaksid uurima administraatorilt teavet hädaabinumbritele helistamise funktsiooni saadavaloleku ulatuse kohta.

Asukoha taristu

Funktsiooni kirjeldus. Lõppkasutaja asukoha ja ajavööndi teave arvutatakse välja ja seda jagatakse teistega kohaleolekufunktsiooni kaudu.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutaja geograafilise asukoha andmed kogutakse ühel järgmisest kahest viisist: kasutaja sisestab andmed käsitsi või need tuuakse automaatselt ettevõtte asukohateabeserverist (LIS). Lisaks tuuakse lõppkasutaja ajavöönd lõppkasutaja arvuti Windowsi operatsioonisüsteemist. Kogutud asukohaandmed sisaldavad kirjelduse stringi ja vormindatud aadressiteavet. Kirjelduseks on mis tahes string, mis aitab teavitada teisi lõppkasutaja asukohast (nt Kodu või Töö) ja vormindatud aadressiks on kodaniku aadress (nt 5678 Main St, Buffalo, NY, 98052). Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Asukoha kirjeldus ja ajavöönd antakse teistega ühiskasutusse Lynci võrgusoleku kaudu, põhinedes sellel, kuidas nende võrgusoleku privaatsus on konfigureeritud. Teave kuvatakse kasutaja kontaktikaardil. Pange tähele, et kontaktikaardi kaudu ei anta ühiskasutusse vormindatud aadressi või kodaniku aadressi, kuid need võib edastada hädaabiteenuste personalile, kui lõppkasutaja hädaabinumbrile (nt 911) helistab. (Vt „Hädaabiteenuste” kirjeldust.)

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraatoril on järgmised juhtelemendid.

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled. Kui see on seatud väärtusele Tõene, on asukoha nimekirje asukohaväljal ja täielik asukoha dialoogiboks saadaval juhul, kui valite asukohaala menüüst käsu Seadista asukoha üksus. Kui see on seatud väärtusele Väär, on piiratud asukohakirje asukohanime jaoks saadaval asukohaväljal. Kui juhtelement on seatud väärtusele Tõene, antakse asukohaandmed hädaabikõnede jaoks ühiskasutusse. Kui see on seatud väärtusele Väär, ei anta andmeid hädaabikõnede jaoks ühiskasutusse. Lõppkasutajad ei saa seda tühistada. Pange tähele, et asukoha kirjeldus (LIS-ilt toodud või lõppkasutaja sisestatud) antakse võrgusoleku kaudu ühiskasutusse hoolimata sellest, kuidas ümberlülitus seatud on.

 • UseLocationForE911Only. Kui see on seatud väärtusele Tõene, ei anta LIS-is olevaid asukohaandmeid automaatselt võrgusoleku kaudu ühiskasutusse. Kui see on seatud väärtusele Väär, antakse LIS-is olevad asukohaandmed automaatselt ühiskasutusse.

 • PublishLocationDataDefault. See juhtelement konfigureerib kõikide nende kasutajate vaikimisi käitumise, kes on või ole selgesõnaliselt valitud oma asukohaandmete kirjeldust võrgusoleku kaudu ühiskasutusse andma. Kui selle väärtuseks on määratud Tõene, antakse asukoht vaikimisi ühiskasutusse. Kui selle väärtuseks on määratud Väär, siis asukohta ei anta ühiskasutusse.

 • LocationRequired. See säte kontrollib, kas lõppkasutajatel on kohustus oma asukoht sisestada. Olemas on kolm võimalikku väärtust: Jah, Lahtiütlus ja Ei.

  • Jah: kuvatakse punase värvusega käsk „Sea oma asukoht”, kui asukohaandmed puuduvad.

  • Lahtiütlus: kuvatakse punase värvusega käsk „Sea oma asukoht” ja selle ees olev „X”, kui asukohaandmed puuduvad. Lõppkasutajad saavad lahtiütluse vaatamiseks klõpsata valikul „X”. Märkus: kui ettevõtte administraator valib selle väärtuse, peab ta lahtiütluse teksti lisama. Lõppkasutajad saavad lahtiütluse vaatamiseks klõpsata valikul „X”. Märkus: kui ettevõtte administraator valib selle väärtuse, peab ta lahtiütluse teksti lisama.

  • Ei: kuvatakse musta värvusega käsk „Sea oma asukoht”, kui asukohaandmed puuduvad.

Lync Web Appi server

Funktsiooni kirjeldus. Microsoft Lync Web Appi veebikomponendi peab juurutama Lync Web Appi kasutamiseks, mis on Microsoft Silverlighti brauseri lisandmoodul, põhinedes koosolekukogemust pakkuval programmil.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lõppkasutaja sisselogimisaadressi, parooli ja koosolekuteavet kasutatakse kasutaja autentimiseks enne tema ühendamist koosolekuga. Programmi ühiskasutuse ja töölaua ühiskasutuse teave antakse ühiskasutusse kõikide sellel koosolekul olevate kasutajatega. Kõik koosolekul osalejad näevad kasutaja võrgusoleku ja kontaktteavet.

Teabe kasutus. Kasutaja sisselogimisaadressi, parooli ja koosolekuteavet kasutatakse kasutaja autentimiseks enne tema ühendamist koosolekuga.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Lync Web Appi veebikomponent on vaikimisi lubatud.

Meediumierandi asukoha aspektid

Funktsiooni kirjeldus. Meediumierand määratleb vaikimisi kohaliku meediumi lõpetamise IP-aadresside kohalikkuse Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrolleri kohta, mida kasutati selle kasutajaga seostatud PSTN-i või PBX-i kõnes. Kui nende kahe elemendi asukohad on määratud nii, et need on hästi ühendatud ilma ribalaiuse piiranguteta ja meediumierand on lubatud, voogab meedium otse Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrolleri vahel, möödudes Lync Serveri vahendusserverist. Kõne signaal kostub seni, kuni Lync Serveri kasutaja on viidud Lync Serveri vahendusserverisse ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerisse.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Vaikemeediumi lõpetamise IP-aadressi koht lõppkasutajale ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile määratletakse iga kohaliku vaikemeediumi IP-aadressi sobitamisega igale erandi ID-le, mis on talletatud Lync Serveri konfiguratsiooni hoidlas. Erandi ID-iks on GUID ja seda ei filtreeri Accessi puhverserver. Seda pakutakse välistele ja ühendatud kasutajatele, kuid on saadaval ka sisestele kasutajatele. See funktsioon ei saada Microsoftile mingit teavet.

Teabe kasutus. Kui Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontroller on samas lokaadis, on sama ka iga elemendi kohaliku vaikemeediumi IP-ga seostuv erandi ID. Osapool, kes saab erandi ID oma partnerilt, näeb, et ta erandi ID-l on vaste. Sellisel juhul lubatakse kõne meediumil liikuda otse Lync Serveri kasutaja ja PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrolleri vahel, möödudes vahendusserverist.

Valikuvõimalused ja juhtimine.Meediumierand on vaikimisi keelatud nii globaalselt kui ka iga magistraali jaoks konkreetsele PSTN-lüüsi / IP-PBX-i / seansi piirikontrollerile. Ettevõtte administraator saab selle lubada nii globaalselt kui ka konkreetsele magistraalile, kasutades kaht allolevat võimalust.

Lync Serveri juhtpaneeli kasutamine

 • Globaalse erandi lubamiseks klõpsake suvandit Võrgu konfiguratsioon, topeltklõpsake loendis konfiguratsiooni Globaalne ja klõpsake seejärel lehe Globaalsätte redigeerimine käsku Lülita meediumierand sisse ning valige granulaarsus.

 • Konkreetse magistraali erandi lubamiseks klõpsake suvandit Hääle marsruutimine, seejärel vahekaarti Magistraali konfigureerimine , topeltklõpsake olemasoleval magistraalil ja klõpsake seejärel käsku Luba meediumierand.

Microsoft Lync Server 2013 halduskesta kasutamine

 • Cmdletti New-CsTrunkConfiguration või cmdletti Set-CsTrunkConfiguration saab kasutada meediumierandi lubamiseks magistraali jaoks.

 • Cmdletti New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ja Set-CsNetworkConfiguration saab kasutada globaalse meediumierandi lubamiseks.

Koosolekumanused

Funktsiooni kirjeldus. Koosolekumanuste funktsioon võimaldab koosoleku korraldajatel faile üles laadida ja koosolekul osalejatega jagada. Neid faile saab kas koosolekul kuvada või hiljem alla laadida.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Koosolekumanused laadib üles koosoleku korraldaja ja need talletatakse Lync Serveris. Ettevõtte administraator saab manuste serveris hoidmise aega konfigureerida. Manused on koosoleku korraldajale ja koosolekul osalejatele allalaadimiseks saadaval seni, kuni koosoleku korraldaja need kustutab või administraatori konfigureeritud säilitusperiood lõpeb. Pärast seda koosoleku manus kustutatakse. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Üleslaaditud koosoleku manuseid saavad kõik osalejad ühiskasutada ja alla laadida. Manused võivad olla saadaval ainult teatud koosolekul osalejate rollidele (korraldaja, esinejad, kõik). Kui manuse saadavus on mõnele rollile piiratud, ei kuvata seda nende manuste loendis.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Koosolekumanused on vaikimisi lubatud. Ettevõtte administraator võib selle funktsiooni poliitika AllowFileTransfer abil mõne või kõigi kasutajate jaoks lubada või keelata.

Failiedastus võrdõigusvõrgus

Funktsiooni kirjeldus. Võrdõigusvõrgu failiedastus võimaldab Lynci kasutajatel üksteisele omavahelistes (kahepoolsetes) kiirsõnumivestlustes faile edastada.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Fail edastatakse otse failiomanikult vestluses osalevale teisele isikule. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kasutajad käivitavad failiedastuse ja valivad edastatava faili. Faili adressaat peab faili vastuvõtmisega selgesõnaliselt nõustuma. Võrdõigusvõrgu failiedastuse abil jagatud faile ei talletata Lync Serveris.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Võrdõigusvõrgu failiedastus on vaikimisi lubatud. Ettevõtte administraator võib selle funktsiooni lubada või keelata ühele või kõikidele kasutajatele poliitika EnableP2PFileTransfer kaudu.

Püsirühmavestlus

Funktsiooni kirjeldus. Püsivestlus võimaldab kasutajatel teha koostööd püsivestluse jututuppa sõnumite postitamise kaudu. Need andmed säilitatakse serveris ja toa liikmetel on andmetele (sh ajalooandmetele) juurdepääs. Püsirühmavestlus võimaldab kasutajatel pidada rühmavestlusi, neid otsida, nendega liituda ja neis osaleda, otsida jututoasiseselt ja mitmest jututoast sisu ja luua filtreid konkreetsel teemal vestluste jälgimiseks.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Funktsioon Püsirühmavestlused talletab rühmavestluste sisu ettevõtte administraatori konfigureeritavas serveris. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Püsirühmavestlus on püsivestlus, milles sarnaselt jututubadega vestlus tegelikult kunagi ei lõpe, kuna vestluses osalejad pidevalt liituvad vestlusega ja lahkuvad vestlusest. Selle toimimiseks peab vestlus püsima.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Funktsiooni Püsirühmavestlus peab lubama ettevõtte administraator. Kui see on lubatud, saab administraator määrata säilitusperioodi, serveri, kus teave talletatakse, ja põhimõtte, kas grupivestluse ajalugu säilitatakse nõuetele vastamiseks või muudel eesmärkidel, ning hallata/muuta kõiki jututoa atribuute. Eri rollidega kasutajatel on erinev juurdepääs säilitatavatele andmetele, nagu on välja toodud järgmises loendis.

 • Administraatorid saavad vanemat sisu (nt sisu, mis postitati enne teatud kuupäeva) igast jututoast kustutada, et vältida andmebaasimahu suurt kasvu. Samuti saavad nad eemaldada või asendada sõnumeid, mida peetakse konkreetse jututoa jaoks sobimatuks.

 • Lõppkasutajad (sh sõnumite autorid) ei saa üheski jututoas sisu kustutada.

 • Jututoa haldajad saavad toa keelata, kuid ei saa tuba kustutada. Vaid administraatorid saavad pärast loomist jututoa kustutada.

Isiklik pilt

Mida see funktsioon teeb? Funktsioon Isiklik pilt võimaldab kasutajatel kontaktikaardil kuvada teistele oma ettevõtte inimestele oma isikliku pildi. Kui kasutaja otsustab kuvada kontaktikaardil oma isikliku pildi kontaktikaardil kuvada, on teistel Lynci kasutajatel võimalik seda pilti oma Lynci kontaktiloendis näha, kui nad kasutavat suvandit Kuva kontaktide fotod. Kui kasutaja soovib oma isikliku pildi teistele kuvada, saab ta valida ettevõtte kasutatava vaikepildi (kui see võimalus on ettevõttes lubatud) või oma arvutist pildi üles laadida.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Funktsiooni Isiklik pilt jagamiseelistused ja kõik üles laaditud kohandatud pildid. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teave talletatakse Lynci serveris ja seda kasutatakse kasutuskogemuse kohandamiseks ning pildi jagamiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraatori juhtelemendid.

•Kas kasutajad annavad esialgu pildid ühiskasutusse vaikimisi või mitte? Seda ei saa tühistada.

•Pildi maksimaalne maht, mida kasutaja saab üles laadida.

•Millised pildid on lubatud?

PIN-koodi abil autentimine

Funktsiooni kirjeldus. PIN-koodi abil autentimist kasutatakse konverentsi automaatkeskjaama koosolekutega liituvate kasutajate autentimiseks ja Microsoft Lynci telefoniväljaannet esimest korda juurutavate kasutajate autentimiseks. Kasutaja sisestab telefoninumbri või kliendi ja PIN-koodi, mida Lync Server kasutab kasutaja mandaadi valideerimiseks. PIN-koodi määrab kasutaja või valmistab ette ettevõtte administraator.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Autentimise ajal kogutakse telefoninumber või laiend ja kasutaja PIN-kood. Lync Server valideerib selle teabe tagaandmebaasi alusel. PIN-kood talletatakse tagaandmebaasis turvalisuse huvides ühepoolse räsiväärtusena. Kui PIN-kood on seatud, ei ole see kellelegi näha. PIN-koodi saab seada või taasseada kasutaja, administraator või klienditoe kasutaja.

Kui administraator või klienditoe kasutaja seab või taasseab PIN-koodi, kuvatakse uus PIN-kood ja selle saab meili teel kasutajale saata. Meilimall on kohandatav ja sisaldab teksti, kus teavitatakse kasutajat, et administraator või klienditoe kasutaja on PIN-koodi näinud. Sellepärast on soovitatav PIN-kood uuesti seada.

Teabe kasutus. PIN-koodi kasutatakse Lync Serveris koosolekuga liituva kasutaja autentimiseks või Lynci telefoniväljaannet käitava telefoni juurutamiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. See on vaikimisi lubatud. Ettevõtte administraator saab PIN-i autentimise keelata Lync Serveri juhtpaneeli lehel Turbesätted, märkides ruudu PIN-i autentimine.

Küsitlus

Funktsiooni kirjeldus. Küsitlus võimaldab koosoleku korraldajal kiiresti koguda teavet või välja selgitada koosolekul ja vestluses osalejate eelistused. Seda teavet on võimalik salvestada ja pärast koosolekut hiljem analüüsida.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Individuaalsed vastused on anonüümsed. Kogutud küsitlustulemusi näevad kõik esinejad ja iga esineja võib neid kuvada kõigile osalejatele. Küsitlused talletatakse Lync Serveris vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispõhimõtetele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Küsitlusfunktsioon parandab koostööd, võimaldades esinejatel kiirelt määrata osalejate eelistused.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraatoril on järgmised poliitikad.

 • EnableDataCollaboration. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata kõiki andmekoostöö funktsioone: Koostöö Microsoft PowerPointis, Faili ühiskasutus, Küsitlused, Koostöö tahvlil ja Manused. Kui see poliitika on seatud väärtusele Väär, pole funktsioonitaseme poliitikad nendele funktsioonidele asjakohased.

 • AllowPolling. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator küsitlusfunktsiooni lubada või keelata. See funktsioon on vaikimisi lubatud.

Koostöö PowerPointis

Funktsiooni kirjeldus. PowerPointi koostööfunktsioon võimaldab kasutajatel võrguvestluse või -koosoleku ajal kuvada ja vaadata PowerPointi esitlusi ning lisada esitlustele marginaale.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Lõppkasutaja saab juhtida kogu selle funktsiooni toimimist: üleslaadimine, navigeerimine või PowerPointi esitlusele marginaalide lisamine. Iga vestluses või koosolekul esitletud fail edastatakse kõigile koosolekust osavõtjatele ja nad saavad selle avada otse oma arvutis olevast vastavast kaustast. Faili omanik või esineja saab takistada teisi kasutajaid faili salvestamast, kuid nad saavad faili siiski avada ja vaadata. PowerPointi failid talletatakse Lync Serverisse vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispõhimõtetele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koostöö PowerPointis aitab vestluses osalejatel pakkuda tõhusaid esitlusi ja saada tagasisidet.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraatoril on järgmised poliitikad.

 • EnableDataCollaboration. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata kõiki andmekoostöö funktsioone või need lubada: Koostöö PowerPointis, Faili ühiskasutus, Küsitlused, Koostöö tahvlil ja Manused. Kui see poliitika on seatud väärtusele Väär, pole funktsioonitaseme poliitikad nendele funktsioonidele asjakohased.

 • AllowAnnotations. Selle poliitikaga saab ettevõtte administraator piirata marginaalide võimalusi PowerPointi sisus koosolekust osavõtjate jaoks.

Lisaks saavad esitlejad piirata marginaalide lisamist PowerPointi esitlusse osavõtja rolli alusel (Pole, Ainult esitlejad, Kõik) dialoogikasti Koosolekusuvandid kaudu. See säte on saadaval ühe koosoleku kohta.

Võrgusoleku- ja kontaktteave

Funktsiooni kirjeldus. Funktsioon võrgusoleku- ja kontaktteave võimaldab kasutajal vaadata võrgusoleku- ja kontaktteavet teiste kasutajate kohta (nii oma ettevõttes kui ka väljaspool seda) ja jagada oma avaldatavat teavet (nt võrgusolek, olek, ametinimetus, telefoninumber, asukoht ja märkmed). Ettevõtte administraator saab konfigureerida ka integratsiooni Microsoft Outlooki ja Microsoft Exchange Serveriga – sel viisil saab kuvada ka kontorist väljas viibimise teateid ja muud olekuteavet (nt seda, millal teil on Outlooki kalendris koosolek ajastatud).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kasutaja sisselogimisaadress ja -parool, mida kasutatakse sisselogimise ja autentimise otstarbel. Kõik lisatelefoninumbrid, mille kasutaja on kättesaadavaks muutnud, kontorist väljas viibimise teated ja muu olekuteave juhul, kui administraator on konfigureerinud sünkroonimise Outlooki ja Exchange Serveriga ja see on Outlookis lubatud (sh märkmed või kättesaadavusteave, mille kasutaja on käsitsi kontaktikaardil saadavaks muutnud). Microsoftile ei saadeta mitte mingit teavet.

Teabe kasutus. Sisselogimisaadressi ja -parooli kasutatakse Lynci sisselogimiseks ja Lynci serveriga ühenduse loomiseks. Sõltuvalt sellest, kuidas kasutaja on konfigureerinud oma privaatsussätted, pääsevad teised Lynci kasutajad ja programmid avaldatud võrgusoleku-, kontakt- ja olekuteabele juurde. Nii saavad kasutajad omavahel hõlpsamalt suhelda.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Kasutajad saavad valida, millist teavet nende kohta avaldatakse või ettevõtte administraator saab avaldatud teavet nende asemel konfigureerida. Ettevõtte administraator saab keelata lõppkasutajate võimaluse oma avaldatud teabe kontrollimiseks, valides Lync Serveri juhtpaneelilt suvandi Kasutajad ja lehed Kiirsõnumside ja võrgusoleku sätted.

Privaatsusrežiim

Mida see funktsioon teeb? Privaatsusrežiim on säte, mis võimaldab kasutajatel määrata, millises ulatuses nad oma võrgusolekuteavet (nt Saadaval, Hõivatud, Mitte segada jne) kontaktiloendis olevate kontaktidega jagavad.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Privaatsusrežiimi lubamise korral aktiveerub Lynci režiim, kus lõppkasutaja saab kasutajasätteid muuta nii, et tema võrgusolekuteavet jagatakse vaid kontaktiloendis olevate kontaktidega. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. See säte võimaldab kasutajatel määrata, kuidas nende võrgusolekuteavet jagatakse.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 • Ettevõtte administraator saab pargi tasemel valida privaatsusrežiimi lubamise (kasutades EnablePrivacyMode'i ribasisest sätet). Kui see on lubatud (vaikimisi), lülituvad Lynci lõppkasutajad sisselogimisel privaatsusrežiimile.

 • Kui privaatsusrežiim on serveris lubatud, saab lõppkasutaja administreerimissätte kaudu valida, kas tema võrgusolekut näevad kõik (standardrežiim) või ainult nende kontaktid (privaatsusrežiim).

 • Kui standardrežiim on serveris lubatud, ei saa lõppkasutajad administreerimissätte kaudu privaatsusrežiimile lülituda. Nad saavad teha tööd ainult standardrežiimis. Siiski saavad nad privaatsusrežiimist eelnevalt keelduda, nii et kui administraator lülitub hiljem privaatsusrežiimile, ei lülitata kasutajaid ümber, kui nad Lynci sisse logivad.

Eranumber

Funktsiooni kirjeldus. Eranumber on funktsioon, mis pakub lõppkasutajale avaldamata lisatelefoninumbrit. Lõppkasutaja võib valida lisatelefoninumbri avaldamise teistele kasutajatele.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Eranumber tuuakse tavaliste mitteprivaatsete numbrite käsitsemisele sarnasel viisil. Kõne üksikasjakirjed talletatakse nagu kõikide teiste kõnede puhul.

On juhtumeid, kus eranumber saadetakse kolmandale osapoolele tahtmatult, näiteks kui eranumbrile helistaja edastab kõne teisele isikule.

Teabe kasutus. Seda teavet kasutatakse korduvate kõnede ajaloo saamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Kõne üksikasjakirjete andmete kogumine ja aruandlus.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Sellel funktsioonil puuduvad lõppkasutaja või administraatori juhtelemendid.

Tajutava kvaliteedi (QoE) andmete kogumine ja aruandlus

Mida see funktsioon teeb? Tajutava kvaliteedi (QoE) andmete kogumise ja aruandluse funktsioon kogub ja raporteerib Lynci abil omavaheliste suhtluste ja koosolekute meediumikvaliteedi andmeid ning esitab nende kohta aruandeid. Selle statistika hulka kuuluvad IP-aadressid, kadude tase, kasutatud seadmed, kõne ajal ilmnenud kehva kvaliteedi andmed jms.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui ettevõtte administraator lubab QoE, salvestatakse omavaheliste suhtluste ja koosolekute meediumikvaliteedi andmed QoE-andmebaasi. Lynci sisu ei salvestata. QoE-andmed talletatakse jälgimisserveri tagaandmebaasi, mis on juurutatud ettevõttes, ja esitatakse jälgimisserveri standardaruannetes. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraatoril on juurdepääs sellele teabele ja ta saab seda kasutada süsteemis voogava meediumikvaliteedi tagasiside kogumiseks. See hõlmab kasutajate IP-aadresse.

Valikuvõimalused/juhtimine. QoE on vaikimisi sisse lülitatud, kuid ettevõtte administraator peab QoE-andmete kogumiseks installima jälgimisserveri, mis on ühendatud jälgimisserveri tagaandmebaasiga. Ettevõtte administraator saab juurutada jälgimisserveri standardaruanded või luua kohandatud aruanded, tehes päringu jälgimisserveri andmebaasis.

Ettevõtte administraatorid saavad QoE-aruanded välja lülitada Lync Serveri Windows PowerShelli järgmise cmdleti abil.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rollipõhise juurdepääsu reguleerimine

Funktsiooni kirjeldus. Rollipõhise juurdepääsu reguleerimise (RBAC) funktsiooni abil saab delegeerida ettevõtte administraatori stsenaariumite administratiivõigusi. Ettevõtte administraatori ja haldusliideste vahelist suhtlust saab piirata spetsiaalselt lubatud toimingute ja muudetavate objektidega.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Ettevõtte administraatori võimalusi hinnatakse käitusajal, mis põhineb kasutajarühma (spetsiaalselt Active Directory turberühmad) liikmelisusel. Süsteemis oleva rolli võimalused konfigureeritakse ja seatakse keskses haldusserveris.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraator saab antud juurutusele konfigureerida RBAC-i täiendavaid administreerimisrolle. Ettevõtte administraator saab vaadata kõiki rolle, mille liige teine administraator on.

Valikuvõimalused ja juhtimine See on IT-halduse ülesannete turbe-/autoriseerimismehhanism. Sellel funktsioonil puudub mõju või nähtavus lõppkasutajatele.

Salvestamine

Mida see funktsioon teeb? Salvestamine võimaldab koosolekul osalejatel arhiivimiseks või taasesituseks jäädvustada kogu koosoleku heli, videopildi, kiirsõnumid (IM), rakenduste ühiskasutuse, Microsoft PowerPointi esitlused, tahvlid ja küsitlused.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui koosolekul osalejad otsustavad seansi salvestada, talletatakse salvestis lokaalselt nende arvutis. Kui osalejad kasutavad salvestatava koosoleku ajal ühiselt sisu, siis kaasatakse see sisu koosoleku salvestisese. Kui osaleja alustab salvestamist, saadetakse kõigile ühilduvate klientrakenduste ja seadmetega osalejatele teade salvestuse alguse kohta. Kui salvestatavas seansis on osalejaid, kes kasutavad mitteühilduvaid klientrakendusi või seadmeid, kaasatakse salvestusse ka need osalejad, kuid nad ei saa teadet salvestamise kohta. Mitteühilduvate klientrakenduste ja seadmete loendi leiate allpool. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Mitteühilduvad klientrakendused on järgmised.

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (versioon 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (versioon 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Mitteühilduvad seadmed on järgmised.

 • Microsoft Lync 2010 telefoniväljaanne

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 telefoniväljaanne

 • Microsoft Office Communicator 2007 telefoniväljaanne

Märkus.: Olenemata kasutatavast seadmest või klientrakendusest, ei teavitata osalejat, kes kasutab koosoleku või vestluse ajal videot täisekraanvaates salvestuse algusest. Sellest saab ta teada alles siis, kui naaseb vestlusaknasse.

Teabe kasutus. Salvestis salvestatakse kasutaja arvutisse ning omanik saab seda kasutada või ühiskasutusse anda samamoodi nagu muid failitüüpe. Kui salvestise avaldamisel ilmnevad probleemid, võidakse peatatud salvestamise jooksul kogutud teave siiski salvestisse lisada. Avaldamisfaasis ilmneva mis tahes tõrke korral (vt teemat Lindistushalduri olek Hoiatus ...), ei tohiks salvestisi levitada isegi siis, kui neid saab mingis vormis esitada.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraatoril on järgmised juhtelemendid.

 • AllowConferenceRecording. Poliitika vaikesätteks on Väär.

  • Kui kasutaja laiendab võrdõigusvõrgukõne koosolekule (kui nende poliitika on seatud väärtusele Tõene, saavad kõik esitlejad salvestada).

  • Kui kasutaja alustab sihtotstarbelist koosolekut (kui nende poliitika on seatud väärtusele Tõene, saavad kõik esitlejad salvestada).

  • Kui kasutaja plaanib koosoleku (kui poliitika on seatud väärtusele Tõene, kui esimene isik koosolekuga ühineb), saavad kõik esitlejad salvestada.

  • Kõigi kolme stsenaariumi puhul, kui koosolekut laiendanud, alustanud või plaaninud kasutaja on koosoleku poliitika seadnud väärtusele Väär, ei saa ükski esitleja ega osaleja salvestada.

  • Poliitika muutmisel koosoleku käigus ei pruugi poliitika enne jõustuda, kui kõik osalejad on koosolekust väljunud ja sellega uuesti ühinenud.

 • EnableP2PRecording. Selle väärtus on vaikimisi Väär ja see seatakse ajal, mil kasutaja Lynci sisse logib.

  • Kui selle väärtuseks on seatud Tõene, saavad salvestada vestlust alustanud kasutaja ja keegi, kes on samuti sellele seadnud väärtuse Tõene.

  • Kasutajad saavad salvestada vaid juhul, kui mõlemal võrdõigusvõrgu suhtluse osapoolel on õigus salvestada.

 • AllowExternalToRecord. Selle väärtus on vaikimisi Väär. Välised kasutajad kaasavad nii ühendatud kui ka anonüümsed kasutajad.

  • Koosolek: poliitika AllowExternalToRecord rakendatakse ajal, mil esimene isik koosolekuga ühineb ja ainul siis, kui poliitika AllowConferenceRecording väärtuseks on seatud Tõene.

   • Kui see on salvestamisloaga koosolekul seatud väärtusele Tõene, on salvestamine lubatud ka ettevõttevälistele esitlejatele. Poliitika muutmisel koosoleku käigus ei jõustu poliitika enne, kui kõik osalejad on koosolekust väljunud ja sellega uuesti ühinenud.

   • Kui see on salvestamisloaga koosolekul seatud väärtusele Väär, pole salvestamine ettevõttevälistele esitlejatele lubatud. Poliitika muutmisel koosoleku käigus ei jõustu poliitika enne, kui kõik osalejad on koosolekust väljunud ja sellega uuesti ühinenud.

  • Võrdõigusvõrk (P2P): poliitika AllowExternalToRecord rakendatakse võrdõigusvõrgu vestlustele ainul siis, kui poliitika EnableP2PRecording on seatud väärtusele Tõene.

   • Kui see on seatud väärtusele Tõene, on ettevõttevälisele kasutajale salvestamine lubatud.

   • Kui see on seatud väärtusele Väär, ei ole salvestamine ettevõttevälisele kasutajale lubatud, kuid ettevõttevälist salvestamist takistavale kasutajale on salvestamine lubatud.

Vastuserühma teenus – agendi anonüümseks muutmine

Funktsiooni kirjeldus. Vastuserühma teenuse (RGS – Response Group Service) abil saavad ettevõtte administraatorid luua ja konfigureerida ühe või mitu väikest vastuserühma sissetulevate kõnede marsruutimiseks või reastamiseks ühele või mitmele määratud agentidele või lõppkasutajatele. Selle funktsiooni abil saab RGS-agent kõnesid käsitleda, ilma et ta peaks kaugosapoole identiteedi automaatselt avaldama.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Agendi identiteeti ei kuvata nähtaval viisil, kui kaugosapool kasutab Microsoft Communicationsi klienti või PSTN-telefoni, kuid identiteet edastatakse seansi kirjelduse protokolli (SDP – Session Description Protocol) pakettidesse, kui anonüümsele häälkõnele on lisatud kiirsõnumside modaalsus. Identiteedi saab seejärel tuua kliendi jälituselt. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Mitte-Microsoft Communicationsi klient võib kuvada kasutajaliideses oleva agendi teabe ja avalikustada agendi identiteedi. Nii saab kaugosapool RGS-i kasutamata agendile otse helistada.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Sellel funktsioonil puuduvad lõppkasutaja või administraatori juhtelemendid.

Serveripoolne logimine

Funktsiooni kirjeldus. Serveripoolne logimine võimaldab ettevõtte administraatoril koguda erinevat tüüpi liiklust, mis liigub domeeni või universaalsesse ressursiidentifikaatorisse (URI) ja sellest välja.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui ettevõtte administraator lubab logimise Lyncis, kaasatakse liiklus määratud domeenist või URI-st logifailidesse. Sõltuvalt konfiguratsioonist saab kogutud teavet silumiseks kasutada. Administraatori määratud faili salvestatakse lõppkasutajate teave, näiteks koosoleku teema, asukoht, SIP-sõnumid, vastused Lynci kutsetele, teave iga Lynci sõnumi saatja ja adressaadi kohta, sõnumi marsruut, kontaktiloend, võrgusolekuteave, kiirsõnumivestluste sisu, samuti ühiskasutuses olevate mis tahes programmide, manuste, Microsoft PowerPoint failide, tahvlite ja küsitluste nimed ning ühiskasutused olevad küsitluste küsimused ja suvandi(te) indeks, mille poolt hääletati. Microsoftile automaatselt teavet ei saadeta, kuid võite seda teha käsitsi.

Teabe kasutus. Serveripoolset logimist saab kasutada Lynci probleemide tõrkeotsinguks, et määrata, millised probleemid esinevad millises serveris või domeenis.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Serveripoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud ja ettevõtte administraator peab selle sisse lülitama. Administraator saab kasutada järgmisi Windows PowerShelli käsurea liidese cmdlette selle funktsiooni sisse või välja lülitamiseks saidi, teenuse või serveri kaupa: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ja Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Kiirsõnumivestluste sisu salvestamiseks tuleb Microsofti tugiteenuse abil määrata kindlad sätted.

Sisselogimistõrgetest teatamine

Funktsiooni kirjeldus. Kui kasutaja Lynci sisselogimine nurjub, loob sisselogimistõrgetest teatamise funktsioon automaatselt tõrkearuande ja kasutajale kuvatakse võimalus saata aruanne Microsoftile.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Tõrkearuandesse koondatud teave sisaldab näiteks teavet kasutaja Interneti-ühenduse kvaliteedi kohta ja kõiki nurjunud sisselogimiskatsete tulemusena loodud tõrkekoode või erandiandmeid. Lisaks võib aruanne sisaldada isikut tuvastada võimaldavaid andmeid (nt kasutaja IP-aadressi ja seansialgatusprotokolli universaalset ressursiidentifikaatorit (SIP URI)). See teave võidakse saata Microsoftile.

Teabe kasutamine. Sisselogimistõrgete aruandes sisalduvat teavet kasutab Microsoft sisselogimisprobleemide tõrkeotsinguks ja lahendamiseks. Lynci sisselogimistõrgete ennetamiseks kasutab Microsoft seda teavet ka sagedasemate sisselogimisprobleemide ja trendide kindlaksmääramiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud ja seda saab hallata ettevõtte administraator. Ettevõtte administraator saab määrata, kas sisselogimistõrgete aruanne saadetakse Microsoftile alati või mitte kunagi või lubada kasutajal otsustada.

Oskuseotsing

Mida see funktsioon teeb? Oskuseotsing võimaldab kasutajatel ettevõttest otsida inimesi, kasutades Microsoft SharePointi teenustes loetletud mis tahes atribuuti (näiteks nime, meiliaadressi, oskusi, kogemuste valdkonda jne). See funktsioon on saadaval vaid siis, kui ettevõtte administraator on juurutanud SharePointi ja lülitanud sisse Lynci ja SharePointi integreerimise.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lynci sisestatud otsingupäring saadetakse ettevõtte SharePointi serverisse. Lync töötleb SharePointi vastuse ja seejärel kuvatakse otsingutulemused ning seotud teave. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kasutaja sisestatud teave saadetakse SharePointi otsingutulemuste saamiseks, mis kuvatakse Lyncis.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Selle funktsiooni saavad ettevõtte administraatorid nelja ribasisese sättega lubada või keelata.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Nutikas kärpimine

Funktsiooni kirjeldus. Kui kasutaja on videokonverentsil video ühiskasutusse andnud, määratleb nutikas kärpimine näotuvastuse abil kasutaja pea asukoha veebikaamera vaateväljas. Kui kasutaja pea asukoht on määratletud, teisendab Lync 2013 klient selle koordinaatideks ja lisab need saadetud videobitivoogu. Vastuvõttev Lync 2013 klient kasutab seda teavet, et kärpida sissetulev videobitivoog kohalikust (horisontaalpaigutus) kuvasuhtest ristkülikkoordinaatide alusel ja paigutab kasutaja pea kärbitud video keskele. Nutikas kärpimine on reaalajas toimiv funktsioon, mis jälgib pidevalt kasutaja liikumist ja teeb videobitivoogu paigutatud koordinaatides vajalikud muudatused. Nii saab vastuvõttev Lync 2013 klient video kärpimist kohandada ja hoida kasutaja pea videovaate keskel.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Videovoole lisatakse kasutaja pea koordinaadid tema kaamera vaateväljas. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koordinaate kasutatakse sissetuleva video õige osa kärpimiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Seda funktsiooni ei saa keelata.

Märkus.: Lynci klientrakenduste versioonide kasutajad ja mobiilseadmete jaoks ette nähtud Lynci versiooni kasutajad näevad edastatavat videot täisproportsioonides.

Ühendatud kontaktisalv

Funktsiooni kirjeldus. Koondkontaktisalvel on kolm põhifunktsiooni.

 • Otsingute liitmine – see funktsioon liidab globaalse aadressiloendi (GAL-i) kasutaja isiklike Outlooki kontaktidega, et kontakti otsimisel kuvataks otsingutulemustes vaid üks kirje.

 • Kontaktide liitmine – see funktsioon liidab Outlooki ja GAL-i kirjete kontaktteabe, kasutades ühtivaid meili ja/või sisselogimise ID-sid. Ühtivate andmete leidmisel liidab Lync andmed kõigist kolmest allikast (Outlook, GAL ja võrgusolekufunktsioon). Need liidetud andmed kuvatakse mitmesugustes kasutajaliidese komponentides (sh otsingutulemused, teie kontaktiloend ja kontaktikaart).

 • Outlooki kontaktide loomine Lynci kontaktide jaoks (kontaktide sünkroonimine) – kui kasutajal on Microsoft Exchange Server 2010 või uuema versiooni postkast, loob Lync kasutaja kontaktide vaikekaustas olevate kontaktide jaoks Outlooki kontaktid. Kui Lynci iga kontakti jaoks on olemas Outlooki kontakt, pääseb kasutaja Lynci kontaktteabele juurde Outlookist, Outlook Web Accessist ja mobiilsideseadmetest, mis sünkroonivad kontaktid Exchange'iga.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Lync liidab võrgusolekufunktsiooni, Active Directory ja Outlooki kontaktteabe. Seda teavet kasutatakse Lynci-siseselt. Outlooki kontakte luues kirjutab Lync võrgusolekufunktsiooni, Active Directory ja Outlooki kontaktteabe Exchange'i. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Võrgusoleku, Active Directory ja Outlooki kontaktteave kuvatakse Lynci kasutajaliideses (kontaktiloendis, kontaktikaardil, otsingutulemustes ja mujal). Selle teabe saab kirjutada ka Exchange'i, kasutades kontaktide sünkroonimist (eelneva loendi kolmas üksus).

Valikuvõimalused ja juhtimine. Selle funktsiooni lubavad või keelavad ettevõtte administraatorid ribasisese sätte EnableExchangeContactSync kaudu.

Häälekvaliteedi täiustamine

Funktsiooni kirjeldus. Lyncis kuvatakse teated, mis aitavad kasutajal parandada kõnekvaliteeti, kui kõne ajal tuvastatakse probleeme seadme, võrgu või arvutiga.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Lync kogub lõppkasutaja helikvaliteedi määramiseks teavet heliseadme häälestuse, võrgu häälestuse ja muude meediumiühenduste kohta. Kui Lync leiab midagi, mis võib häälsuhtluse ajal halba helikvaliteeti põhjustada, teavitatakse lõppkasutajat häälekvaliteedi probleemist. Teistele kõnes osalejatele kuvatakse vaid teadet, et lõppkasutaja kasutab seadet, mis põhjustab halba helikvaliteeti. Nad ei tea, millist seadet lõppkasutaja kasutab. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teistele kõnes osalejatele saadetud teavet kasutatakse kõnekvaliteedi täiustamiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraator saab häälkvaliteedi teavitused välja lülitada, järgides allkirjeldatud PowerShelli käsku.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Koostöö tahvlil

Funktsiooni kirjeldus. Funktsioon Koostöö tahvlil võimaldab kasutajatel luua ja ühiskasutusse anda virtuaaltahvleid. Seansil osalejad saavad koosoleku või vestluse ajal tahvlil koos töötada sinna märkmeid ja joonistusi tehes ning pilte importides.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Tahvlitele kirjutatud marginaalid on näha kõigile osalejatele. Tahvli salvestamisel talletatakse tahvel ja kõik marginaalid Lync Serveris vastavalt administraatori seatud koosolekusisu aegumispõhimõtetele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Tahvli funktsioon täiustab koostööd, võimaldades koosolekul osalejatel arutada ideid, korraldada ajurünnakuid, teha märkmeid jne.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Ettevõtte administraatoril on järgmised poliitikad.

 • EnableDataCollaboration – administreerimispoliitika, millega saab ettevõtte administraator piirata kõiki andmete kogumise funktsioone (Koostöö PowerPointis, Faili ühiskasutus, Küsitlused, Koostöö tahvlil ja Manused). Kui see poliitika on seatud väärtusele Väär, pole funktsioonitaseme poliitikad nendele funktsioonidele asjakohased.

 • AllowAnnotations – administraatori määratud poliitika, mille abil ettevõtte administraator saab piirata marginaalide lisamise funktsiooni kasutamist kõigi koosolekul osalejate jaoks. Kui see säte on välja lülitatud, ei kuvata lõppkasutajatele Lync kasutajaliideses sisendpunkti tahvli loomiseks.

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×