Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni NUMBERVALUE valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Teisendab teksti arvuks lokaadist sõltumatul viisil.

Süntaks

NUMBERVALUE(tekst; [komakoha_eraldaja]; [tuhandeliste_eraldaja])

Funktsiooni NUMBERVALUE süntaksil on järgmised argumendid.

 • Tekst    – nõutav. Arvuks teisendatav tekst.

 • Decimal_separator    – valikuline. Tulemi täis- ja murdosa lahutamiseks kasutatav märk.

 • Group_separator    – valikuline. Märk, mida kasutatakse arvude rühmade (nt tuhanded sajad ja miljonid tuhanded) eraldamiseks.

Kommentaarid

 • Kui argumendid komakoha_eraldaja ja tuhandeliste_eraldaja pole määratud, kasutatakse praeguse lokaadi eraldajaid.

 • Kui argumentides komakoha_eraldaja ja tuhandeliste_eraldaja kasutatakse mitut märki, kasutatakse valemis üksnes esimest märki.

 • Kui argumendina tekst on määratud tühi string (""), on tulem 0.

 • Tühikuid argumendis tekst ignoreeritakse (ka argumendi keskel). Väärtus " 3 000 " näiteks tagastatakse väärtusena 3000.

 • Kui argumendis Tekst kasutatakse kümnendkohtade eraldajat rohkem kui üks kord, tagastab funktsioon NUMBERVALUE #VALUE! #NUM!.

 • Kui tuhandeliste eraldaja esineb argumendis tekst enne komakoha eraldajat, siis tuhandeliste eraldajat ignoreeritakse.

 • Kui rühmaeraldaja esineb argumendis Tekst pärast komakoha eraldajat, tagastab funktsioon NUMBERVALUE #VALUE! #NUM!.

 • Kui mõni argumentidest ei sobi, tagastab funktsioon NUMBERVALUE #VALUE! #NUM!.

 • Kui argument tekst lõpeb ühe või mitme protsendimärgiga (%), kasutatakse neid tulemi arvutamisel. Mitu protsendimärki liidetakse, kui neid kasutada argumendis tekst, sarnaselt nende kasutamisega valemis. Valem =NUMBERVALUE("9%%") näiteks annab sama tulemuse (0,0009) kui valem =9%%.

Näide

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Valem

Kirjeldus

Tulem

=NUMBERVALUE("2.500,27";",";".")

Tagastab 2 500,27. Näite tekstargumendi komakoha eraldaja on teises argumendis määratud komana ja tuhandeliste eraldaja on kolmandas argumendis määratud punktina.

2 500,27

=NUMBERVALUE("3,5%")

Tagastab 0,035. Kuna valikulisi argumente pole määratud, kasutatakse praeguse lokaadi komakoha ja tuhandeliste eraldajat. Protsendimärki % ei kuvata, ehkki protsent arvutatakse.

0,035

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×