Kahes erinevas vormingus (nt .xlsx ja .ods) failidega töötamisel võib ette tulla vorminduserinevusi ja kõik funktsioonid pole saadaval. Andmed ja sisu saate küll teisendada, ent sisuga töötamise viisid võivad sõltuvalt kasutatavast vormingust veidi erineda.

Faili vaikevormingu vahetamine

 1. Valige Fail > Suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Klõpsake jaotise Töövihikute salvestamine loendis Salvesta failid järgmises vormingus seda failivormingut, mida soovite vaikimisi kasutada.

Mis on Exceli arvutustabeli salvestamisel OpenDocumenti arvutustabelivormingus toetatud?

Allpool esitatud tabelist näete, millised Exceli funktsioonid on OpenDocumenti arvutustabelivormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud või toetuseta.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti arvutustabelivormingus. Säilivad nii sisu, vormindus kui ka funktsionaalsus.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti arvutustabelivormingus, kuid vormindus ja funktsionaalsus võivad mõneti erineda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamise viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud.     Exceli funktsioon pole OpenDocumenti arvutustabelivormingus toetatud. Kui kavatsete oma Exceli töölehe salvestada OpenDocumenti arvutustabelivormingus, ärge kasutage seda funktsiooni, sest muidu võivad teie töölehe selle osa sisu ja vormindus kaotsi minna ning seda osa ei pruugi saada kasutada.

 • Pole rakendatav.    Funktsioon on kasutusele võetud mõnes uuemas Windowsi jaoks mõeldud Exceli versioonis.

Täpsemat teavet graafikafunktsioonide kohta leiate käesoleva artikli lõpus asuvast graafikaelementide tabelist.

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Toetustase

Microsoft 365 rakendus Excel ja Excel 2021

Excel 2013-2019

Vorming

Rea kõrgus / veeru laius

Toetatud

Dokumentide ilme peaks jääma samaks.

Toetatud

Ilme peaks olema samasugune.

Vorming

Lahter

Toetatud

Toetatud

Hüperlingid

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Vorming

Lahtrilaadid

Toetatud

Toetatud

Kuupäevad

Kuupäevad, mis on varasemad kui 1900-01-01

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Printimine

Prindivahemikud

Toetatud

Toetatud

Printimine

Ridade/veergude kordamine

Pole toetatud

Pole toetatud

Printimine

Leheküljepiirid

Toetatud

Toetatud

Printimine

Päis/jalus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Valemid

Toetatud

Toetatud

Valemid

Nimed

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Valemid

Regulaaravaldised (RegEx)

Pole toetatud

Kasutage nende asemel täpsemaid filtreid.

Pole toetatud

Kasutage nende asemel täpsemaid filtreid.

Lahtri kommentaarid (või märkmed)

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Lahtrilõimega kommentaarid

Pole toetatud

Jutulõngaga kommentaarid teisendatakse pärand kommentaarideks, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle uuesti Excel.

Pole toetatud

Jutulõngaga kommentaarid teisendatakse pärand kommentaarideks, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle uuesti Excel.

Andmeriistad

Rühmitamine ja liigendus

Toetatud

Toetatud

OLE-objektid

Toetatud

Toetatud

Sätted

Aknasätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Sätted

Töölehe/töövihiku sätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaitse

Lehekaitse

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Kaitse

Teabeõiguste haldus (IRM)

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Kaitse

Krüptimine

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Kaitse

Tundlikkussildid

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Andmeriistad

Andmete valideerimine

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Välisandmed

Veebipäringud

Toetatud

Toetatud

Välisandmed

Päringutabelid

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Tabelid

Summaread

Pole toetatud

Pole toetatud

Tabelid

Tabelilaadid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Sortimine

Osaliselt toetatud

Teatud täpsemad sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Mõnda täpsemat sätet ei toetata.

Andmeriistad

Vahekokkuvõte

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Andmeriistad

Filtreerimine

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2013 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2013 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Laadid

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Paigutus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Arvutuslikud väljad

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Rühmitamine

Osaliselt toetatud

Osaliselt toetatud

PivotTable-liigendtabel

IMBI PivotTable-liigendtabelid

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabelid

OLAP-i Pivot-funktsioonid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Konsolideerimine

Pole toetatud

Pole toetatud

Ühistöövihikud

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesildid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Diagrammid

Andmetabelid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Trendijooned

Toetatud

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Diagrammid

Vearibad

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Diagrammid

Rippjooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Maksimumi- ja miinimumijooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesiltide pilgujuhid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Täidetud radiaaldiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Legendid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Diagrammid

PivotChart-liigenddiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammilehed

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Sektordiagrammi sektordiagramm või sektordiagrammi lintdiagramm

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Karp-vurrud-diagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Histogramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Pareto diagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Radiaalkiirdiagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Puukaartdiagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Kaskaaddiagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

OLAP-i valemid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammikujundid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle uuesti Excel, ei toetata mõnda kujunditüüpi.

Pole toetatud

Power Query

Pole toetatud

Pole toetatud

Graafikaelemendid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised Exceli graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud ja milliseid ei toetata üldse.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlemas vormingus failides ühtemoodi.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus, kuid graafikaelemendid võidakse erinevas vormingus failides kuvada erinevalt. Andmeid ei lähe üldjuhul ühest vormingust teise teisendamisel kaotsi, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad.

 • Pole toetatud.     See funktsioon pole Exceli vormingu ja OpenDocumenti vormingu funktsiooni- ja kasutuserinevuste tõttu OpenDocumenti vormingus toetatud. Kui kavatsete töölehe salvestada OpenDocumenti vormingus, ärge kasutage neid funktsioone.

Põhikujundid

Toetustase

Toetustase

Microsoft 365 rakendus Excel ja Excel 2021

Excel 2013-2019

Kujundid

Toetatud

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

WordArt-objektid

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Ruumiliste kujundite suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

SmartArt-diagrammid

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Exceli vormijuhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaameratööriist / pildi kleepimine lingiobjektina

Pole toetatud

Pole toetatud

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Toetatud

Mõnda objekti ei saa 2013 Excel rühmitada, nii et objektid tühistatakse OpenDocumenti faili avamisel. See hõlmab OLE-objektiga rühmitatud diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja.

Toetatud

Mõnda objekti ei saa Excel 2016 rühmitada, seega tühistatakse objektide rühmitamine OpenDocumenti faili avamisel. See hõlmab OLE-objektiga rühmitatud diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja.

Objektide nähtavus

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2013 uuesti avamist.

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2016 uuesti avamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Piltide kärpimine

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Ruumiliste piltide suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Kujundused

Pole toetatud

Pole toetatud

Kujundi hüperlink

Pole toetatud

Pole toetatud

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2010 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Faili vaikevormingu vahetamine

 1. Klõpsake Microsoft Office nuppu Office’i nupu pilt >Excel Suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Klõpsake jaotise Töövihikute salvestamine loendis Salvesta failid järgmises vormingus seda failivormingut, mida soovite vaikimisi kasutada.

Mis on Exceli töölehe salvestamisel OpenDocumenti arvutustabeli vormingus toetatud?

Allpool esitatud tabelist näete, millised Exceli funktsioonid on OpenDocumenti arvutustabelivormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud või toetuseta.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vormingus. Säilivad nii sisu, vormindus kui ka kasutatavus.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vormingus, kuid vormindus ja kasutatavus võivad mõneti erineda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud.     Exceli funktsioon pole OpenDocumenti arvutustabeli vormingus toetatud. Kui kavatsete oma Exceli töölehe salvestada OpenDocumenti arvutustabeli vormingus, ärge kasutage seda funktsiooni, sest muidu võivad teie töölehe selle osa sisu ja vormindus kaotsi minna ning seda osa ei pruugi saada kasutada.

Teavet graafikaelementide kohta leiate selle artikli lõpust Graafikaelemendid.

Märkus.: Kui kasutate rakendust Microsoft Excel Starter 2010, võtke arvesse, et Excel Starter ei toeta kõiki Excel 2010 funktsioone. 

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Excel 2007

Excel 2010

Vorming

Rea kõrgus / veeru laius

Toetatud

Dokumentide ilme peaks jääma samaks.

Toetatud

Ilme peaks olema samasugune.

Vorming

Lahter

Toetatud

Toetatud

Hüperlingid

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Vorming

Lahtrilaadid

Toetatud

Toetatud

Kuupäevad

Kuupäevad, mis on varasemad kui 1900-01-01

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Printimine

Prindivahemikud

Toetatud

Toetatud

Printimine

Ridade/veergude kordamine

Pole toetatud

Pole toetatud

Printimine

Leheküljepiirid

Toetatud

Toetatud

Printimine

Päis/jalus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Valemid

Toetatud

Toetatud

Valemid

Nimed

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Lahtrite kommentaarid

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Andmeriistad

Rühmitamine ja liigendus

Toetatud

Toetatud

OLE-objektid

Toetatud

Toetatud

Sätted

Aknasätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Sätted

Töölehe/töövihiku sätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaitse

Lehekaitse

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Kaitse

Teabeõiguste haldus (IRM)

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Kaitse

Krüptimine

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Kaitse

Tundlikkussildid

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Andmeriistad

Andmete valideerimine

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Välisandmed

Veebipäringud

Toetatud

Toetatud

Välisandmed

Päringutabelid

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Tabelid

Summaread

Pole toetatud

Pole toetatud

Tabelid

Tabelilaadid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Sortimine

Osaliselt toetatud

Teatud täpsemad sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Mõnda täpsemat sätet ei toetata.

Andmeriistad

Vahekokkuvõte

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Andmeriistad

Filtreerimine

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2007 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2010 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Laadid

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Paigutus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Arvutuslikud väljad

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Rühmitamine

Osaliselt toetatud

Osaliselt toetatud

PivotTable-liigendtabel

IMBI PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabelid

OLAP-i Pivot-funktsioonid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Konsolideerimine

Pole toetatud

Pole toetatud

Nupp Töövihiku ühiskasutus (menüü Läbivaatus)

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesildid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Diagrammid

Andmetabelid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Trendijooned

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Diagrammid

Vearibad

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Diagrammid

Rippjooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Maksimumi- ja miinimumijooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesiltide pilgujuhid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Täidetud radiaaldiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Legendid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Diagrammid

PivotChart-liigenddiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammilehed

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Sektordiagrammi sektordiagramm või sektordiagrammi lintdiagramm

Pole toetatud

Pole toetatud

OLAP-i valemid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammikujundid

Pole toetatud

Pole toetatud

Power Query

Pole toetatud

Pole toetatud

Graafikaelemendid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised Exceli graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud ja milliseid ei toetata üldse.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlemas vormingus failides ühtemoodi.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus, kuid graafikaelemendid võidakse erinevas vormingus failides kuvada erinevalt. Andmeid ei lähe üldjuhul ühest vormingust teise teisendamisel kaotsi, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad.

 • Pole toetatud.     See funktsioon pole Exceli vormingu ja OpenDocumenti vormingu funktsiooni- ja kasutuserinevuste tõttu OpenDocumenti vormingus toetatud. Kui kavatsete töölehe salvestada OpenDocumenti vormingus, ärge kasutage neid funktsioone.

Põhikujundid

Toetustase

Excel 2007

Excel 2010

Kujundid

Toetatud

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

WordArt-objektid

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Ruumiliste kujundite suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

SmartArt-diagrammid

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Exceli vormijuhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaameratööriist / pildi kleepimine lingiobjektina

Pole toetatud

Pole toetatud

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse vabakujudeks.

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Toetatud

Mõnda objekti ei saa 2007 Excel rühmitada, seega objektid tühistatakse OpenDocumenti faili avamisel. See hõlmab OLE-objektiga rühmitatud diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja.

Toetatud

Mõnda objekti ei saa Excel 2010, seega objektid tühistatakse OpenDocumenti faili avamisel. See hõlmab OLE-objektiga rühmitatud diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja.

Objektide nähtavus

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2007 uuesti avamist.

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2010 uuesti avamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Piltide kärpimine

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Ruumiliste piltide suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Kujundused

Pole toetatud

Pole toetatud

Kujundi hüperlink

Pole toetatud

Pole toetatud

Mis juhtub, kui redigeerida arvutustabelit OpenDocumenti arvutustabelivormingus?

Allolevas tabelis on Exceli veebirakendus, millised funktsioonid on OpenDocumenti arvutustabelivormingus (.ods) täielikult, osaliselt või mitte toetatud.

 • Toetatud    Seda Exceli veebirakendus toetavad nii opendocumenti arvutustabeli vorming kui ka opendocumenti arvutustabeli vorming. Säilivad nii sisu, vorming kui ka kasutatavus.

 • Osaliselt toetatud    Seda Exceli veebirakendus toetavad nii OpenDocumenti arvutustabeli vorming kui ka vorming, kuid see võib mõjutada vormingut ja kasutatavust. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud    OpenDocumenti Exceli veebirakendus funktsiooni ei toetata. Kui kasutate OpenDocumenti arvutustabelivormingut, on oht, et arvutustabeli sisu ja vorming võivad kaotsi minna ning et seda sisu ei saa kasutada.

 • Pole rakendatav. Funktsioon on kasutusele võetud mõnes uuemas Windowsi jaoks mõeldud Exceli versioonis.

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Kommentaarid

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Digitaalallkiri eemaldatakse kohe, kui teete failis muudatusi. Kui salvestate redigeerimiseks koopia, eemaldatakse allkiri kopeeritud failist.

Vorming

Rea kõrgus / veeru laius

Toetatud

Ilme peaks olema samasugune.

Vorming

Lahter

Toetatud

Vorming

Lahtrilaadid

Toetatud

Hüperlingid

Toetatud

Hüperlingilaadid võivad muutuda.

Valemid

Toetatud

Valemid

Nimed

Osaliselt toetatud

Kui avate ODS-vormingus faili Exceli veebirakendus, ei toetata kohalike nimede, nimega avaldiste ja mittepidevate vahemike nimesid.

Valemid

Regulaaravaldised

Pole toetatud

Kasutage hoopis täpsemaid filtreid.

Kuupäevad

Kuupäevad, mis on varasemad kui 1900-01-01

Pole toetatud

 Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Andmeriistad

Rühmitamine ja liigendus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Andmeriistad

Sortimine

Osaliselt toetatud

Mõnda täpsemat sätet ei toetata.

Andmeriistad

Filtreerimine

Osaliselt toetatud

Elementaarset filtreerimist toetatakse, kuid keerukamaid filtreid, nt kuupäevafiltreid, ei toetata.
 

Andmeriistad

Vahekokkuvõte

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Diagrammid

Trendijooned

Toetatud

Diagrammid

Legendid

Osaliselt toetatud

Kui avate ODS-vormingus faili Exceli veebirakendus, pole mõned sätted toetatud.

Diagrammid

Vearibad

Osaliselt toetatud

Kui avate ODS-vormingus faili Exceli veebirakendus, ei toetata mõnda veariba.

Diagrammid

Andmesildid

Pole toetatud

Kui avate ODS-vormingus faili Exceli veebirakendus, ei toetata mõnda andmesilti.

Diagrammid

Diagrammikujundid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle uuesti Excel, ei toetata mõnda kujunditüüpi.

Diagrammid

Andmetabelid

Pole toetatud

Diagrammid

Rippjooned

Pole toetatud

Diagrammid

Maksimumi- ja miinimumijooned

Toetatud

Diagrammid

Andmesiltide pilgujuhid

Pole toetatud

Diagrammid

Täidetud radiaaldiagrammid

Toetatud

Diagrammid

PivotChart-liigenddiagrammid

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammilehed

Pole toetatud

Diagrammid

Sektordiagrammi sektordiagramm või sektordiagrammi lintdiagramm

Pole toetatud

Diagrammid

Karp-vurrud-diagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Histogramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Pareto diagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Radiaalkiirdiagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Puukaartdiagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Kaskaaddiagramm

Pole rakendatav

Koostöö

Kaasautorlus

Pole toetatud

Lahtrite kommentaarid

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Kaitse

Lehekaitse

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Kaitse

Tundlikkussildid

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Tabelid

Tabelilaadid

Pole toetatud

ODS-vormingus avatud failide tabelilaade ei salvestata.

Tabelid

Kokkuvõtterida

Osaliselt toetatud

ODS-vormingus failidele lisatud tabeliread Exceli veebirakendus teisendatakse faili uuesti avamisel valemiks.

Printimine

Prindivahemikud

Toetatud

Power Query

Pole toetatud

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×