OpenDocumenti arvutustabeli vormingu (.ods) ja Windowsi rakenduse Exceli vormingu (.xlsx) erinevused

Kahes erinevas vormingus (nt .xlsx ja .ods) failidega töötamisel võib ette tulla vorminduserinevusi ja kõik funktsioonid pole saadaval. Andmed ja sisu saate küll teisendada, ent sisuga töötamise viisid võivad sõltuvalt kasutatavast vormingust veidi erineda.

Faili vaikevormingu vahetamine

 1. Valige Fail > Suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Klõpsake jaotise Töövihikute salvestamine loendis Salvesta failid järgmises vormingus seda failivormingut, mida soovite vaikimisi kasutada.

Mis on Exceli arvutustabeli salvestamisel OpenDocumenti arvutustabelivormingus toetatud?

Allpool esitatud tabelist näete, millised Exceli funktsioonid on OpenDocumenti arvutustabelivormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud või toetuseta.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti arvutustabelivormingus. Säilivad nii sisu, vormindus kui ka funktsionaalsus.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti arvutustabelivormingus, kuid vormindus ja funktsionaalsus võivad mõneti erineda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamise viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud.     Exceli funktsioon pole OpenDocumenti arvutustabelivormingus toetatud. Kui kavatsete oma Exceli töölehe salvestada OpenDocumenti arvutustabelivormingus, ärge kasutage seda funktsiooni, sest muidu võivad teie töölehe selle osa sisu ja vormindus kaotsi minna ning seda osa ei pruugi saada kasutada.

 • Pole rakendatav.    Funktsioon on kasutusele võetud mõnes uuemas Windowsi jaoks mõeldud Exceli versioonis.

Täpsemat teavet graafikafunktsioonide kohta leiate käesoleva artikli lõpus asuvast graafikaelementide tabelist.

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Toetustase

Excel 2013

Excel 2016

Vorming

Rea kõrgus / veeru laius

Toetatud

Dokumentide ilme peaks jääma samaks.

Toetatud

Ilme peaks olema samasugune.

Vorming

Lahter

Toetatud

Toetatud

Hüperlingid

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Vorming

Lahtrilaadid

Toetatud

Toetatud

Kuupäevad

Kuupäevad, mis on varasemad kui 1900-01-01

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Printimine

Prindivahemikud

Toetatud

Toetatud

Printimine

Ridade/veergude kordamine

Pole toetatud

Pole toetatud

Printimine

Leheküljepiirid

Toetatud

Toetatud

Printimine

Päis/jalus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Valemid

Toetatud

Toetatud

Valemid

Nimed

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Valemid

Regulaaravaldised (RegEx)

Pole toetatud

Kasutage nende asemel täpsemaid filtreid.

Pole toetatud

Kasutage nende asemel täpsemaid filtreid.

Lahtri kommentaarid (või märkmed)

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Lahtri keermestatud kommentaarid

Pole toetatud

Keermestatud kommentaarid teisendatakse varasemateks kommentaarideks, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis uuesti Excelis.

Pole toetatud

Keermestatud kommentaarid teisendatakse varasemateks kommentaarideks, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis uuesti Excelis.

Andmeriistad

Rühmitamine ja liigendus

Toetatud

Toetatud

OLE-objektid

Toetatud

Toetatud

Sätted

Aknasätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Sätted

Töölehe/töövihiku sätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaitse

Lehekaitse

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Kaitse

Teabeõiguste haldus (IRM)

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Kaitse

Krüptimine

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Kaitse

Tundlikkuse Sildid

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Andmeriistad

Andmete valideerimine

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Välisandmed

Veebipäringud

Toetatud

Toetatud

Välisandmed

Päringutabelid

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Tabelid

Summaread

Pole toetatud

Pole toetatud

Tabelid

Tabelilaadid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Sortimine

Osaliselt toetatud

Teatud täpsemad sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Mõnda täpsemat sätet ei toetata.

Andmeriistad

Vahekokkuvõte

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Andmeriistad

Filtreerimine

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2013 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2013 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Laadid

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Paigutus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Arvutuslikud väljad

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Rühmitamine

Osaliselt toetatud

Osaliselt toetatud

PivotTable-liigendtabel

IMBI PivotTable-liigendtabelid

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabelid

OLAP-i Pivot-funktsioonid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Konsolideerimine

Pole toetatud

Pole toetatud

Ühistöövihikud

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesildid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Diagrammid

Andmetabelid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Trendijooned

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Diagrammid

Vearibad

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Diagrammid

Rippjooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Maksimumi- ja miinimumijooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesiltide pilgujuhid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Täidetud radiaaldiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Legendid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Diagrammid

PivotChart-liigenddiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammilehed

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Sektordiagrammi sektordiagramm või sektordiagrammi lintdiagramm

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Karp-vurrud-diagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Histogramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Pareto diagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Radiaalkiirdiagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Puukaartdiagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

Diagrammid

Kaskaaddiagramm

Pole rakendatav

Pole toetatud

OLAP-i valemid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammikujundid

Pole toetatud

Pole toetatud

Power Query

Pole toetatud

Pole toetatud

Graafikaelemendid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised Exceli graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud ja milliseid ei toetata üldse.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlemas vormingus failides ühtemoodi.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus, kuid graafikaelemendid võidakse erinevas vormingus failides kuvada erinevalt. Andmeid ei lähe üldjuhul ühest vormingust teise teisendamisel kaotsi, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad.

 • Pole toetatud.     See funktsioon pole Exceli vormingu ja OpenDocumenti vormingu funktsiooni- ja kasutuserinevuste tõttu OpenDocumenti vormingus toetatud. Kui kavatsete töölehe salvestada OpenDocumenti vormingus, ärge kasutage neid funktsioone.

Põhikujundid

Toetustase

Toetustase

Excel 2013

Excel 2016

Kujundid

Toetatud

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

WordArt-objektid

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Ruumiliste kujundite suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

SmartArt-diagrammid

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Exceli vormijuhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaameratööriist / pildi kleepimine lingiobjektina

Pole toetatud

Pole toetatud

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Toetatud

Mõnda objekti ei saa rakenduses Excel 2013 rühmitada, nii et objektid tühistatakse OpenDocumenti-failis avamisel. See sisaldab diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja, mis on rühmitatud OLE-objektiga.

Toetatud

Mõnda objekti ei saa rakenduses Excel 2016 rühmitada, nii et objektid tühistatakse OpenDocumenti-failis avamisel. See sisaldab diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja, mis on rühmitatud OLE-objektiga.

Objektide nähtavus

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2013 uuesti avamist.

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2016 uuesti avamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Piltide kärpimine

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Ruumiliste piltide suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Kujundused

Pole toetatud

Pole toetatud

Kujundi hüperlink

Pole toetatud

Pole toetatud

Faili vaikevormingu vahetamine

 1. Klõpsake Microsoft Office ' i nuppu Office’i nupu pilt > Exceli suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Klõpsake jaotise Töövihikute salvestamine loendis Salvesta failid järgmises vormingus seda failivormingut, mida soovite vaikimisi kasutada.

Mis on Exceli töölehe salvestamisel OpenDocumenti arvutustabeli vormingus toetatud?

Allpool esitatud tabelist näete, millised Exceli funktsioonid on OpenDocumenti arvutustabelivormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud või toetuseta.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vormingus. Säilivad nii sisu, vormindus kui ka kasutatavus.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vormingus, kuid vormindus ja kasutatavus võivad mõneti erineda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud.     Exceli funktsioon pole OpenDocumenti arvutustabeli vormingus toetatud. Kui kavatsete oma Exceli töölehe salvestada OpenDocumenti arvutustabeli vormingus, ärge kasutage seda funktsiooni, sest muidu võivad teie töölehe selle osa sisu ja vormindus kaotsi minna ning seda osa ei pruugi saada kasutada.

Graafiliste funktsioonide kohta leiate teavet artiklist selle artikli lõpus olevad graafika elemendid .

Märkus.: Kui kasutate rakendust Microsoft Excel Starter 2010, võtke arvesse, et Excel Starter ei toeta kõiki Excel 2010 funktsioone. 

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Excel 2007

Excel 2010

Vorming

Rea kõrgus / veeru laius

Toetatud

Dokumentide ilme peaks jääma samaks.

Toetatud

Ilme peaks olema samasugune.

Vorming

Lahter

Toetatud

Toetatud

Hüperlingid

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Toetatud

Hüperlingilaadidega võib siiski tekkida probleeme.

Vorming

Lahtrilaadid

Toetatud

Toetatud

Kuupäevad

Kuupäevad, mis on varasemad kui 1900-01-01

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Pole toetatud

Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Printimine

Prindivahemikud

Toetatud

Toetatud

Printimine

Ridade/veergude kordamine

Pole toetatud

Pole toetatud

Printimine

Leheküljepiirid

Toetatud

Toetatud

Printimine

Päis/jalus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole pildi, esilehekülje ega paaris/paaritu lehekülje suvandid toetatud.

Valemid

Toetatud

Toetatud

Valemid

Nimed

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ega mittejärjestikuste vahemike nimed toetatud.

Lahtrite kommentaarid

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Andmeriistad

Rühmitamine ja liigendus

Toetatud

Toetatud

OLE-objektid

Toetatud

Toetatud

Sätted

Aknasätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Sätted

Töölehe/töövihiku sätted

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaitse

Lehekaitse

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Kaitse

Teabeõiguste haldus (IRM)

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Pole toetatud

Faile, kus IRM on sisse lülitatud, ei saa salvestada.

Kaitse

Krüptimine

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Pole toetatud

Sellist tüüpi kaitsega faile ei saa salvestada.

Kaitse

Tundlikkuse Sildid

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Andmeriistad

Andmete valideerimine

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, ei saa teatud valemitüüpide andmevalideerimist salvestada.

Välisandmed

Veebipäringud

Toetatud

Toetatud

Välisandmed

Päringutabelid

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Teatud sätted (nt lisatud veerud) pole toetatud.

Tabelid

Summaread

Pole toetatud

Pole toetatud

Tabelid

Tabelilaadid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Sortimine

Osaliselt toetatud

Teatud täpsemad sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Mõnda täpsemat sätet ei toetata.

Andmeriistad

Vahekokkuvõte

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Andmeriistad

Filtreerimine

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2007 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

Osaliselt toetatud

Elementaarne filtreerimine on toetatud, kuid rakenduses Excel 2010 lisatud filtrifunktsioonid pole toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Laadid

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Paigutus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud paigutused (nt tihendatud teljed) toetatud.

PivotTable-liigendtabel

Arvutuslikud väljad

Pole toetatud

Pole toetatud

PivotTable-liigendtabel

Rühmitamine

Osaliselt toetatud

Osaliselt toetatud

PivotTable-liigendtabel

IMBI PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabelid

OLAP-i Pivot-funktsioonid

Pole toetatud

Pole toetatud

Andmeriistad

Konsolideerimine

Pole toetatud

Pole toetatud

Nupp Töövihiku ühiskasutus (menüü Läbivaatus)

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesildid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud andmesildid toetatud.

Diagrammid

Andmetabelid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Trendijooned

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud trendijooned toetatud.

Diagrammid

Vearibad

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud vearibad toetatud.

Diagrammid

Rippjooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Maksimumi- ja miinimumijooned

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Andmesiltide pilgujuhid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Täidetud radiaaldiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Legendid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, pole teatud sätted toetatud.

Diagrammid

PivotChart-liigenddiagrammid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammilehed

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Sektordiagrammi sektordiagramm või sektordiagrammi lintdiagramm

Pole toetatud

Pole toetatud

OLAP-i valemid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammikujundid

Pole toetatud

Pole toetatud

Power Query

Pole toetatud

Pole toetatud

Graafikaelemendid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised Exceli graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.ods) täielikult või osaliselt toetatud ja milliseid ei toetata üldse.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlemas vormingus failides ühtemoodi.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Exceli vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus, kuid graafikaelemendid võidakse erinevas vormingus failides kuvada erinevalt. Andmeid ei lähe üldjuhul ühest vormingust teise teisendamisel kaotsi, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad.

 • Pole toetatud.     See funktsioon pole Exceli vormingu ja OpenDocumenti vormingu funktsiooni- ja kasutuserinevuste tõttu OpenDocumenti vormingus toetatud. Kui kavatsete töölehe salvestada OpenDocumenti vormingus, ärge kasutage neid funktsioone.

Põhikujundid

Toetustase

Excel 2007

Excel 2010

Kujundid

Toetatud

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid. Tekstiväljadel asuvad objektid lähevad OpenDocumenti faili avamisel kaotsi.

WordArt-objektid

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Osaliselt toetatud

ODF ei toeta WordArt-objektide suvandeid Excelis. Seetõttu teisendatakse WordArt-objektid salvestamisel tekstiväljadeks. Tekst ja selle põhivärv säilib, kuid WordArt-efektid ja -vorming lähevad kaotsi.

Ruumiliste kujundite suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

SmartArt-diagrammid

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Exceli vormijuhtelemendid

Pole toetatud

Pole toetatud

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte.

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Pole toetatud

Kaameratööriist / pildi kleepimine lingiobjektina

Pole toetatud

Pole toetatud

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse vabakujudeks.

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Toetatud

Mõnda objekti ei saa rakenduses Excel 2007 rühmitada, nii et objektid tühistatakse OpenDocumenti-failis avamisel. See sisaldab diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja, mis on rühmitatud OLE-objektiga.

Toetatud

Mõnda objekti ei saa rakenduses Excel 2010 rühmitada, nii et objektid tühistatakse OpenDocumenti-failis avamisel. See sisaldab diagrammi, pilti, kujundit või tekstivälja, mis on rühmitatud OLE-objektiga.

Objektide nähtavus

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2007 uuesti avamist.

Pole toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODS-vormingus ja siis rakenduses Excel 2010 uuesti avamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Piltide kärpimine

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Ruumiliste piltide suvandid

Pole toetatud

Pole toetatud

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Kujundused

Pole toetatud

Pole toetatud

Kujundi hüperlink

Pole toetatud

Pole toetatud

Mis juhtub, kui redigeerida arvutustabelit OpenDocumenti arvutustabelivormingus?

Järgmine tabel näitab, millised Exceli veebirakendus funktsioonid on OpenDocumenti arvutustabeli vormingus (. ods) täielikult, osaliselt või mittetoetatavad.

 • Toetatud    Seda funktsiooni toetavad nii Exceli veebirakendus kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vorming. Säilivad nii sisu, vorming kui ka kasutatavus.

 • Osaliselt toetatud    Seda funktsiooni toetavad nii Exceli veebirakendus kui ka OpenDocumenti arvutustabeli vorming, kuid see võib mõjutada vormingut ja kasutatavust. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud    OpenDocumenti arvutustabeli vormingus pole Exceli veebirakendus funktsiooni toetatud. Kui kasutate OpenDocumenti arvutustabelivormingut, on oht, et arvutustabeli sisu ja vorming võivad kaotsi minna ning et seda sisu ei saa kasutada.

 • Pole rakendatav. Funktsioon on kasutusele võetud mõnes uuemas Windowsi jaoks mõeldud Exceli versioonis.

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Kommentaarid

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Digitaalallkiri eemaldatakse kohe, kui teete failis muudatusi. Kui salvestate redigeerimiseks koopia, eemaldatakse allkiri kopeeritud failist.

Vorming

Rea kõrgus / veeru laius

Toetatud

Ilme peaks olema samasugune.

Vorming

Lahter

Toetatud

Vorming

Lahtrilaadid

Toetatud

Hüperlingid

Toetatud

Hüperlingilaadid võivad muutuda.

Valemid

Toetatud

Valemid

Nimed

Osaliselt toetatud

Kui avate ODS-vormingus failis Exceli veebirakendus, pole kohalikud nimed, nimega avaldised ja vaheaegadeta vahemike nimed toetatud.

Valemid

Regulaaravaldised

Pole toetatud

Kasutage hoopis täpsemaid filtreid.

Kuupäevad

Kuupäevad, mis on varasemad kui 1900-01-01

Pole toetatud

 Kui salvestate ODS-vormingus töövihiku, mis sisaldab kuupäevi, mis on varasemad kui 1900-01-01, ei salvestata 1900. aastast varasemaid kuupäevi õigesti.

Andmeriistad

Rühmitamine ja liigendus

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Andmeriistad

Sortimine

Osaliselt toetatud

Mõnda täpsemat sätet ei toetata.

Andmeriistad

Filtreerimine

Osaliselt toetatud

Elementaarset filtreerimist toetatakse, kuid keerukamaid filtreid, nt kuupäevafiltreid, ei toetata.
 

Andmeriistad

Vahekokkuvõte

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on valemid ise küll toetatud, kuid nende uuesti rakendamise sätted pole toetatud.

Diagrammid

Trendijooned

Osaliselt toetatud

Kui avate ODS-vormingus failis Exceli veebirakendus, ei toetata mõnda trendijoont.

Diagrammid

Legendid

Osaliselt toetatud

Kui avate ODS-vormingus failis Exceli veebirakendus, siis teatud sätteid ei toetata.

Diagrammid

Vearibad

Osaliselt toetatud

Kui avate ODS-vormingus failis Exceli veebirakendus, ei toetata mõnda vearibad.

Diagrammid

Andmesildid

Pole toetatud

Kui avate ODS-vormingus failis Exceli veebirakendus, pole teatud andmesildid toetatud.

Diagrammid

Andmetabelid

Pole toetatud

Diagrammid

Rippjooned

Pole toetatud

Diagrammid

Maksimumi- ja miinimumijooned

Toetatud

Diagrammid

Andmesiltide pilgujuhid

Pole toetatud

Diagrammid

Täidetud radiaaldiagrammid

Toetatud

Diagrammid

PivotChart-liigenddiagrammid

Pole toetatud

Diagrammid

Diagrammilehed

Pole toetatud

Diagrammid

Sektordiagrammi sektordiagramm või sektordiagrammi lintdiagramm

Pole toetatud

Diagrammid

Karp-vurrud-diagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Histogramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Pareto diagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Radiaalkiirdiagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Puukaartdiagramm

Pole rakendatav

Diagrammid

Kaskaaddiagramm

Pole rakendatav

Koostöö

Kaasautorlus

Pole toetatud

Lahtrite kommentaarid

Osaliselt toetatud

Sisuga kommentaarid moodustavad silmuse. Kommentaari vormindus ei pruugi olla toetatud, kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis.

Kaitse

Lehekaitse

Osaliselt toetatud

Kui salvestate faili ODS-vormingus ja avate selle siis taas Excelis, on ilma paroolita kaitse toetatud. Paroolkaitsega töölehte sisaldavaid faile ei saa aga salvestada ega avada.

Kaitse

Tundlikkuse Sildid

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Pole toetatud

Silte ei salvestata.

Tabelid

Tabelilaadid

Pole toetatud

ODS-vormingus avatud failide tabelilaade ei salvestata.

Tabelid

Kokkuvõtterida

Osaliselt toetatud

ODS-failivormingusse lisatud tabeli read, Exceli veebirakendus teisendatakse faili uuesti avamisel valemiks.

Printimine

Prindivahemikud

Toetatud

Power Query

Pole toetatud

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×