Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

OpenDocumenti (.odt) failid ühilduvad Wordi ja avatud lähtekoodiga rakendustega, nt OpenOffice'i ja LiberOffice'iga, aga võite näha vorminduserinevusi ja mõned funktsioonid .odt failides pole saadaval. Wordi dokumendid (.docx) ühilduvad enamiku rakendustega.

Faili vaikevormingu vahetamine

 1. Valige Fail > Suvandid.

 2. Klõpsake nuppu Salvesta.

 3. Klõpsake jaotise Dokumentide salvestamine loendis Salvesta failid järgmises vormingus seda failivormingut, mida soovite vaikimisi kasutada.

Mis on Wordi dokumendi salvestamisel OpenDocumenti teksti vormingus toetatud?

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised Wordi funktsioonid on OpenDocumenti (.odt) vormingus kas täielikult või osaliselt toetatud ja milliseid ei toetata üldse.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Wordi vormingus kui ka OpenDocumenti teksti vormingus. Säilivad nii sisu, vorming kui ka kasutatavus.

 • Osaliselt toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Wordi kui ka OpenDocumenti teksti vormingus, kuid vormindus ja kasutatavus võivad mõneti erineda. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

 • Pole toetatud.     Seda funktsiooni ei toetata OpenDocumenti tekstivormingus. Kui kavatsete oma Wordi dokumendi salvestada OpenDocumenti tekstivormingus, ärge kasutage seda funktsiooni, sest muidu võivad teie dokumendi selle osa sisu ja vorming kaotsi minna ning seda osa ei pruugi saada kasutada, mida antud funktsioon mõjutab.

Täpsemat teavet graafikafunktsioonide kohta leiate käesoleva artikli lõpus asuvast graafikaelementide tabelist.

Ala

Alamvaldkond

Toetustase

Koostöö

Aadressiraamat

Toetatud

Koostöö

Ajaveeb

Toetatud

Koostöö

Kommentaarid

Osaliselt toetatud

Kui salvestate dokumendi ODT-vormingus ja avate selle siis taas rakenduses Word 2007, koondatakse teatud sõnaderühma kohta lisatud kommentaarid üheks punktiks. Sellele punktile viidatakse enamasti sõnaderühma lõpus.

Tabelid pole kommentaarides toetatud. Tabeli sisu jääb kommentaari alles, kuid struktuur läheb kaotsi.

Microsoft 365 ja Office 2021 salvestatakse ka kasutaja initsiaalid kommentaariga.

Koostöö

Dokumentide võrdlus ja ühendamine

Toetatud

Koostöö

Dokumendikaitse

Pole toetatud

Word 2007 faili salvestamisel ODT-vormingus see funktsioon eemaldatakse ja seda funktsioone sisaldavaid ODT-faile ei saa avada.

Koostöö

Teabeõiguste haldus (IRM)

Pole toetatud

Word 2007 dokumendi salvestamisel ODT-vormingus see funktsioon eemaldatakse ja seda funktsioone sisaldavaid ODT-faile ei saa avada.

Koostöö

Kirjakooste

Toetatud

Väljad ADDRESSBLOCK ja RECIPIENT teisendatakse lihttekstiks.

Kui dokumenti on redigeeritud mõne muu ODF-rakendusega, tuleb ühendus andmeallikaga uuesti luua.

Koostöö

Läbivaatuspaan

Toetatud

Koostöö

Muutuste jälitus

Pole toetatud

Word 2007 dokumendi salvestamisel ODT-vormingus aktsepteeritakse kõik muudatused.

Selle artikli teemad

Bibliograafia

Pole toetatud

Bibliograafiajaotis teisendatakse lihttekstiks.

Sisu

Pealdised

Pole toetatud

Väljad SEQ teisendatakse lihttekstiks.

Uute pealdiste lisamisel ei muudeta pealdise numbrit automaatselt.

Sisu

Sisujuhtelemendid

Osaliselt toetatud

Microsoft 365 ja Office 2021 salvestada Drop-Down loendi sisujuhtelemente.

Kõiki muid juhtelemente ei toetata

Sisu

Ristviited

Toetatud

Sisu

Dokumendi koosteüksused

Pole toetatud

Sisu

Võrrandiredaktor (Equation Editor)

Toetatud

Sisu

Võrrandid

Toetatud

Sisu

Allmärkused ja lõpumärkused

Toetatud

Kohandatud eraldajad pole toetatud.

Sisu

Paneelid

Osaliselt toetatud

Word 2007 dokumendi salvestamisel ODT-vormingus:

 • paneelid teisendatakse tekstiväljadeks;

 • veeriste teatud piirkondadele viivad ankrud pole toetatud;

kui sisu pole toetatud, lähevad kaotsi paneelid, kuid mitte sisu. Ei toetata järgmist tüüpi sisu: tabelid, automaatkujundid, tekstiväljad, paneelid ja SmartArt-pildid.

Sisu

Paneelistikud

Pole toetatud

Sisu

Päis/jalus

Toetatud

Sisu

Register

Toetatud

Mitmeveerulised registrid pole praegu toetatud.

Sisu

Piiri lisamine

Osaliselt toetatud

Word 2007 dokumendi salvestamisel ODT-vormingus võib osa pidevate sektsioonipiiride atribuutidest (nt üla- ja allveerised, päised ja jalused, äärised ning reanummerdus) kaotsi minna.

Selle artikli teemad

Office Art-graafika

Toetatud

Üksikasjad leiate graafikaelementide tabelist.

Sisu

Leheküljenumbrid

Toetatud

Sisu

Pildid

Toetatud

OpenOffice'is loodud dokumendi pilte ei kuvata.

Sisu

Tabelid

Osaliselt toetatud

Enam kui 64 veeruga tabeleid ei toetata.

Kujunduse vormindus teisendatakse lahtritaseme vorminduseks.

Sisu

Mallid ja viisardid

Toetatud

Sisu

Tekstiväljad

Osaliselt toetatud

Tekstivälju ei saa pesastada.

Sisu

Sisukord

Osaliselt toetatud

Sisukorrast lähevad kaotsi üksused, mis on tähistatud väljasildiga SEQ.

Sisu

Teatmeallikate loend

Pole toetatud

Sisu

Illustratsiooniloend

Pole toetatud

Sisu

E2O

Toetatud

Üksikasjad leiate graafikaelementide tabelist.

Redigeerimine

Automaattekst

Toetatud

Redigeerimine

Automaatkorrektuur

Toetatud

Redigeerimine

Automaatkokkuvõte

Pole toetatud

Redigeerimine

Automaattekst

Toetatud

Automaatteksti kirjed talletatakse Wordi mallides (.dotx). Automaatteksti kirjeid sisaldava Wordi malli salvestamisel ODT-vormingus ei salvestata automaatteksti kirjeid ODT-versioonis.

Redigeerimine

Täheregistri muutmine

Toetatud

Redigeerimine

Klõpsamine ja tippimine

Toetatud

Redigeerimine

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Toetatud

Redigeerimine

Pukseerimine

Toetatud

Redigeerimine

Ümbrikud ja sildid

Toetatud

Redigeerimine

Valimine

Toetatud

Redigeerimine

Sortimine

Toetatud

Redigeerimine

Tagasivõtmine, uuestitegemine ja kordamine

Toetatud

Redigeerimine

Sõnaarvestus

Toetatud

Failitoimingud

Kahendfailivorming

Toetatud

Salvestada saab DOC- ja DOT-kahendfailitüüpidena.

Failitoimingud

Täpikontroll

Toetatud

Failitoimingud

Krüptimine

Pole toetatud

Failitoimingud

Püsifailivormingud

Toetatud

Salvestada saab PDF- ja XPS-failitüüpidena.

Failitoimingud

HTML-failivorming

Toetatud

Salvestada saab HTML-failitüübina.

Failitoimingud

Juhtdokumendid

Pole toetatud

Failitoimingud

Avatud XML-i failivorming

Toetatud

Salvestada saab DOCX- ja DOTM-failitüüpidena.

Failitoimingud

Korraldaja

Toetatud

Failitoimingud

RTF-failivorming

Toetatud

Salvestada saab RTF-failitüübina.

Failitoimingud

Tekstiteisendajad

Toetatud

Failitoimingud

Tekstikodeering

Toetatud

Failitoimingud

Usalduskeskus

Toetatud

Failitoimingud

Wordi muundur

Toetatud

Failitoimingud

WordML-i failivorming

Toetatud

Salvestada saab WordML-failitüübina.

Failitoimingud

WSS-i integratsioon

Toetatud

Vormindus

Taust

Pole toetatud

Vormindus

Äärised ja varjustus

Toetatud

Varjustuse mustreid ei toetata.

Piltääriselaade ei toetata. Äärised teisendatakse pidevjooneks.

Vormindus

Täpp- ja numberloendid

Toetatud

Numbri või loenditäpi ja teksti vahemaa võib olla veidi teistsugune.

Loendiüksuste sammu suurendatakse nii, et see vastaks dokumendi reasammule.

OpenOffice'i vaikeloenditäppide ilme muutub ODT-faili avamisel rakenduses Word 2007.

Vormindus

Süvisinitsiaalid

Toetatud

Veeriste teatud piirkondadele viivad ankrud pole toetatud.

Vormindus

Vormindusühtsuse kontroll

Toetatud

Vormindus

Vormingupintsel

Toetatud

Vormindus

Esiletõst

Toetatud

Esiletõst teisendatakse dokumendi ODT-vormingus salvestamisel märgi taustvärviks.

Vormindus

Horisontaaljooned

Toetatud

Vormindus

Lõik

Toetatud

Vormindus

Vormingu avaldamine

Toetatud

Vormindus

Laadid

Toetatud

Laadide arv muutub pärast dokumendi ODT-vormingus salvestamist suuremaks ja kogu vormindus ODF-is on laadipõhine.

Vormindus

Tabelduskohad

Toetatud

Positsiooniga seotud tabeldusmärgid pole toetatud.

Vormindus

Tekstiveerud

Toetatud

Osa jaotisega seostuvaid atribuute (nt üla- ja allveerised, päised/jalused, äärised või reanummerdus) läheb kaotsi.

Vormindus

Teksti suund

Osaliselt toetatud

Järgmised tekstisuunavormingud on toetatud:

 • rltb: paremalt vasakule, ülevalt alla

 • lrtb: vasakult paremale, ülevalt alla

 • tbrl: ülevalt alla, paremalt vasakule

 • Teksti suuna määramist tabelilahtris ei toetata.

Vormindus

Kujundused

Pole toetatud

Vormindus

Vesimärk

Pole toetatud

Vormindus

Vahetu eelvaade

Toetatud

Vormindus

Paigutus

Osaliselt toetatud

Teatud tekstiväljade, paneelide ja kujundite paigutus võib sõltuvalt kasutatud ankrutüübist muutuda.

Taristu

Atsetaat

Toetatud

ODT-vormingus salvestamisel teisendatakse sisujuhtelementidega sisu tavatekstiks.

Taristu

Järjehoidjad

Toetatud

Taristu

Buutimine ja sulgemine

Toetatud

Taristu

Tsiitsero, käsitsikiri ja kõne

Toetatud

Taristu

Andmetega sidumine

Pole toetatud

Taristu

DDE

Pole toetatud

Välja sisu teisendatakse lihttekstiks.

Andmeallika link läheb kaotsi.

Taristu

Väljad

Osaliselt toetatud

Väljad, mis pole toetatud, teisendatakse lihttekstiks.

Väljad, mis on toetatud, jäävad endiselt väljadena alles.

SEQ-väljad pole toetatud ning see mõjutab sisukordade ja pealdiste käitumist.

Taristu

ActiveX/vormid

Pole toetatud

Taristu

Kuivkülmutus

Toetatud

Taristu

Spikker

Toetatud

Taristu

Hüperlingid

Toetatud

OpenOffice'i dokumentidele ei rakendata hüperlingilaadi, kuid lingid jäävad toimivaks.

Taristu

Tindikommentaarid

Pole toetatud

Taristu

Klaviatuuri kohandamine

Pole toetatud

Taristu

OCX

Pole toetatud

Taristu

OLE

Osaliselt toetatud

OpenOffice'is loodud dokumenti manustatud objekte ei kuvata. See pilditüüp pole toetatud ja link on suhteline.

Rahvusvaheline

IME

Toetatud

Rahvusvaheline

Sümboli lisamine

Toetatud

Rahvusvaheline

Ühendatav UI

Toetatud

Rahvusvaheline

Kaks rida ühel

Toetatud

MODI

OCR-tekstituvastus

Toetatud

Navigeerimine

Dokumendiplaan

Toetatud

Navigeerimine

Otsing ja asendus

Toetatud

Navigeerimine

Minek ja tagasiminek

Toetatud

Printimine

Toetatud

Printimine

Lehekülje häälestus

Toetatud

Printimine

Prindi eelvaade

Toetatud

Programmeeritavus

Lisandmoodulid

Osaliselt toetatud

Programmeeritavus

C-API

Osaliselt toetatud

Programmeeritavus

COM-lisandmoodulid

Osaliselt toetatud

Programmeeritavus

Sündmused

Osaliselt toetatud

Programmeeritavus

Makrod

Pole toetatud

Programmeeritavus

Objektimudel

Toetatud

Programmeeritavus

Nutikad dokumendid

Pole toetatud

Programmeeritavus

Nutikad sildid

Funktsioon pole saadaval

Programmeeritavus

VBA lindistamine

Toetatud

Programmeeritavus

VBE integratsioon

Toetatud

Programmeeritavus

WordBasic

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Kohandatud sõnastikud

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Grammatika

Toetatud

Tekstialad, mis on tähistatud õigekirja- ja grammatikakontrollist väljajäetavana, kaotavad selle omaduse. Õigekirja ja grammatikat kontrollitakse ka selles tekstis.

Õigekeelsuskontroll

Poolitamine

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Nutikas automaatkorrektuur

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Keele automaatne tuvastamine

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Keeleatribuudid

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Õigekirjakontroll

Toetatud

Tekstialad, mis on tähistatud õigekirja- ja grammatikakontrollist väljajäetavana, kaotavad selle omaduse. Õigekirja ja grammatikat kontrollitakse ka selles tekstis.

Õigekeelsuskontroll

Tesaurus

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Tõlkimine

Toetatud

Kaitse

Detundlikkuse sildid

Pole toetatud

Uurimistöö

Paan Uurimistöö

Toetatud

Vaade

Mustand

Toetatud

Vaade

Liigendus

Toetatud

Vaade

Küljendivaade

Toetatud

Vaade

Lugemisvaade

Toetatud

Vaade

Joonlaud

Toetatud

Vaade

Kerimine

Toetatud

Vaade

Olekuriba

Toetatud

Vaade

Pisipildid

Toetatud

Vaade

Veebivaade

Toetatud

Vaade

Aknad

Toetatud

Vaade

Suum

Pole toetatud

WordMail

Automaatsignatuurid

Toetatud

WordMail

Faks

Toetatud

WordMail

HTML

Toetatud

WordMail

Suvandid

Pole toetatud

WordMail

Lihttekst

Toetatud

WordMail

RFM

Toetatud

WordMail

RTF

Toetatud

XML

Skeemide manustamine

Pole toetatud

XML

Atribuudid

Pole toetatud

XML

Välised allikad

Pole toetatud

XML

Teksti kaasamine

Pole toetatud

XML

XML-i ühendamine

Pole toetatud

XML

OOUI

Pole toetatud

XML

Valikukäitumised

Pole toetatud

XML

Puuvaade

Pole toetatud

XML

Valideerimine

Pole toetatud

XML

XSLT

Pole toetatud

Graafikaelemendid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised Wordi graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.odt) täielikult või osaliselt toetatud ja milliseid ei toetata üldse.

 • Toetatud.     See funktsioon on toetatud nii Wordi vormingus kui ka OpenDocumenti vormingus. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlemas vormingus failides ühtemoodi.

 • Osaliselt toetatud     See funktsioon on toetatud nii Wordi kui ka OpenDocumenti vormingus, kuid graafikaelemendid võidakse erinevas vormingus failides kuvada erinevalt. Ühest vormingust teise teisendamisel tavaliselt andmeid kaotsi ei lähe, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad.

 • Pole toetatud.     See funktsioon pole Wordi vormingu ja OpenDocumenti vormingu funktsiooni- ja kasutuserinevuste tõttu OpenDocumenti vormingus toetatud. Kui kavatsete dokumendi salvestada OpenDocumenti vormingus, ärge kasutage neid funktsioone.

Põhikujundid

Toetustase

Kujundid

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid, mis on osaliselt toetatud. SmartArt-pildid, kujundid või tekstiväljal asuvad tekstiväljad pole toetatud ja lähevad faili avamisel kaotsi.

WordArt

Toetatud

Ruumiliste kujundite suvandid

Toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

SmartArt-diagrammid

Toetatud

Teisendatakse kujundirühmaks.

ActiveX-juhtelemendid

Pole toetatud

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte. Word ei saa toetada diagrammi sisaldavat rühma, nii et objektid tühistatakse faili avamisel Word.

Signatuurirea objekt

Pole toetatud

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (EMF). (Rakenduses Word 2007 teisendatakse see vabakujuks.)

Objektirühmad

Osaliselt toetatud

Mõnda objekti ei saa Word rühmitada, seega tühistatakse objektide rühmitamine OpenDocumenti faili avamisel. See hõlmab kõike, mis on rühmitatud koos diagrammiga, ja pilti, mis on rühmitatud kujundi, tekstivälja või OLE-objektiga.

Objektide nähtavus

Osaliselt toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ODT-vormingus ja siis rakenduses Word taasavamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Piltide kärpimine

Toetatud

Piltide tavaline kärpimine on toetatud. Pildi kärpimine kujundi abil pole aga toetatud.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Ruumiliste piltide suvandid

Pole toetatud

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Kujundused

Pole toetatud

Kujundi hüperlink

Pole toetatud

Lehe algusesse

Viimati värskendatud: 17.08.2015

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×