Kui redigeerite faili OpenDocumenti tekstivormingus (.odt) Wordi veebirakendus abil ja seejärel avate selle uuesti rakenduses Word 2010, võite märgata mõningaid vorminguerinevusi algse versiooni ja redigeeritud versiooni vahel. Samuti võite näha vorminguerinevusi, kui avate OpenDocumenti tekstifailiWordi veebirakendus. Põhjuseks on asjaolu, et need failivormingud toetavad erinevaid funktsioone.

Märkus.: Nende kahe failivorminguga töötamisel ilmnevad tavaliselt ainult vorminguerinevused. Andmed ja sisu küll teisendatakse, kuid andmete ja sisu vormindamine ning nendega suhtlemine võib erinevates vormingutes olla erinev.

Mis juhtub OpenDocumenti tekstivormingus oleva dokumendi redigeerimisel?

Järgmises tabelis on näidatud, Wordi veebirakendus opendocumenti (.odt) vormingus toetatakse või osaliselt toetatakse funktsioonialasid.

  • Toetatud    Seda Wordi veebirakendus toetavad nii opendocumenti tekstivorming kui ka opendocumenti tekstivorming. Säilivad nii sisu, vorming kui ka kasutatavus.

  • Osaliselt toetatud    Nii Wordi veebirakendus kui ka OpenDocumenti tekstivorming toetavad seda funktsiooni, kuid see võib mõjutada vormingut ja kasutatavust. Tekst ja andmed jäävad alles, kuid vormindus ning teksti või piltidega töötamine viis võivad olla teistsugused.

Täpsemat teavet nende graafikafunktsioonide kohta, mis on OpenDocumenti vormingus täielikult või osaliselt toetatud või mis pole toetatud, leiate selle artikli allpool asuvast graafikafunktsioonide tabelist.

Valdkond

Alamvaldkond

Toetustase

Kommentaarid

Koostöö

Kirjakooste

Toetatud

Kui dokumenti on redigeeritud mõne muu ODF-rakendusega, tuleb ühendus andmeallikaga uuesti luua.

Sisu

Ristviited

Toetatud

Sisu

Võrrandiredaktor (Equation Editor)

Toetatud

Sisu

Võrrandid

Toetatud

Sisu

Allmärkused ja lõpumärkused

Toetatud

Kohandatud eraldajad pole toetatud.

Sisu

Päis/jalus

Toetatud

Sisu

Register

Toetatud

Mitmeveerulised registrid pole toetatud.

Sisu

Piiri lisamine

Osaliselt toetatud

Pidevate jaotisepiiride puhul võib osa atribuute (nt üla- ja allveerised, päised ja jalused, äärised ning reanummerdus) kaotsi minna.

Sisu

Office Art-graafika

Toetatud

Üksikasjad leiate graafikafunktsioonide tabelist.

Sisu

Leheküljenumbrid

Toetatud

Sisu

Pildid

Toetatud

OpenOffice'is loodud dokumendi pilte ei kuvata.

Sisu

Tabelid

Osaliselt toetatud

Enam kui 64 veeruga tabeleid ei toetata.

Sisu

Tekstiväljad

Osaliselt toetatud

Tekstivälju ei saa pesastada.

Sisu

Sisukord

Osaliselt toetatud

Sisukorrast lähevad kaotsi üksused, mis on tähistatud väljasildiga SEQ.

Redigeerimine

Automaatkorrektuur

Toetatud

Redigeerimine

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Toetatud

Redigeerimine

Pukseerimine

Toetatud

Redigeerimine

Ümbrikud ja sildid

Toetatud

Redigeerimine

Valimine

Toetatud

Redigeerimine

Tagasivõtmine, uuestitegemine ja kordamine

Toetatud

Failitoimingud

WSS-i integratsioon

Toetatud

Vormindus

Äärised ja varjustus

Toetatud

Varjustuse mustreid ei toetata.

Pildiäärise laade ei toetata. Äärised teisendatakse pidevjooneks.

Vormindus

Täpp- ja numberloendid

Toetatud

Numbri või loenditäpi ja teksti vahemaa võib olla veidi teistsugune.

Loendiüksuste vaheline vahe on suurenenud, et see vastaks dokumendi reasammule.

OpenOffice'i vaiketäpid muutuvad odt-faili avamisel Wordi veebirakendus.

Vormindus

Süvisinitsiaalid

Toetatud

Veeriste teatud piirkondadele viivad ankrud pole toetatud.

Vormindus

Esiletõst

Toetatud

Esiletõst teisendatakse dokumendi salvestamisel märgi taustvärviks.

Vormindus

Horisontaaljooned

Toetatud

Vormindus

Lõik

Toetatud

Vormindus

Vormingu avaldamine

Toetatud

Vormindus

Laadid

Toetatud

Laadide arv muutub pärast dokumendi ODT-vormingus salvestamist suuremaks ja kogu vormindus ODF-is on laadipõhine.

Vormindus

Tabelduskohad

Toetatud

Positsiooniga seotud tabeldusmärgid pole toetatud.

Vormindus

Tekstiveerud

Toetatud

Osa jaotisega seostuvaid atribuute (nt üla- ja allveerised, päised/jalused, äärised või reanummerdus) läheb kaotsi.

Vormindus

Teksti suund

Osaliselt toetatud

Toetatakse järgmisi tekstipaigutusvorminguid.

rltb: paremalt vasakule, ülevalt alla

lrtb: vasakult paremale, ülevalt alla

tbrl: ülevalt alla; paremalt vasakule

Tabelilahtes ei toetata teksti suunda.

Vormindus

Paigutus

Osaliselt toetatud

Teatud tekstiväljade, paneelide ja kujundite paigutus võib sõltuvalt kasutatud ankrutüübist muutuda.

Taristu

Järjehoidjad

Toetatud

Taristu

Väljad

Osaliselt toetatud

Väljad, mis pole toetatud, teisendatakse lihttekstiks.

Toetatud väljad säilitatakse jätkuvalt väljana.

SEQ-välju ei toetata, kuna see mõjutab sisukordade ja pealdiste käitumist.

Taristu

Hüperlingid

Toetatud

OpenOffice'i dokumentidele ei rakendata hüperlingilaadi, kuid lingid jäävad toimivaks.

Taristu

OLE

Osaliselt toetatud

OpenOffice'is loodud dokumenti manustatud objekte ei kuvata. See pilditüüp pole toetatud ja link on suhteline.

Rahvusvaheline

IME

Toetatud

Rahvusvaheline

Kaks rida ühel

Toetatud

Printimine

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Keele automaatne tuvastamine

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Keeleatribuudid

Toetatud

Õigekeelsuskontroll

Õigekirjakontroll

Toetatud

Tekstialad, mis on tähistatud õigekirja- ja grammatikakontrollist väljajäetavana, kaotavad selle omaduse. Õigekirja ja grammatikat kontrollitakse ka selles tekstis.

Graafikafunktsioonid

Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, millised graafikafunktsioonid on OpenDocumenti vormingus (.odt) täielikult või osaliselt toetatud.

  • Toetatud.     Seda Wordi veebirakendus toetavad nii opendocumenti vorming kui ka opendocumenti vorming. Seda funktsiooni kasutavad graafikaelemendid käituvad ja kuvatakse üldjuhul mõlemas vormingus failides ühtemoodi.

  • Osaliselt toetatud     Nii Wordi veebirakendus kui ka OpenDocumenti vorming toetavad seda funktsiooni, kuid graafika võib vormingutes erineda. Andmed ei lähe üldjuhul ühest vormingust teise teisendamisel kaotsi, kuid vormindus ja nende graafikaelementide kasutamise võimalused võivad olla erinevad

Põhikujundid

Toetustase

Kommentaarid

Kujundid

Toetatud

Tekstiväljad

Toetatud

Toetatud, välja arvatud tekstiväljadel asuvad objektid, mis on rakenduses Word 2010 osaliselt toetatud. SmartArt-pildid, kujundid või tekstiväljadel asuvad tekstiväljad pole toetatud ja lähevad faili avamisel kaotsi.

WordArt

Toetatud

Ruumiliste kujundite suvandid

Toetatud

Pildid

Toetatud

Toetatud, välja arvatud lisamis- ja linkimissuvand, mida ODF-vorming ei toeta.

Diagrammide objektid

Toetatud

Teisendatakse rühmaks, mis sisaldab nii diagrammi kui ka objekte. Kuna Word 2010 ei toeta diagrammi sisaldavaid rühmi, tühistatakse objektide rühmitamine faili avamisel rakenduses Word 2010.

Tindimarginaalid

Toetatud

Tindimarginaalid teisendatakse laiendatud metafaili (Enhanced Metafile) vormingusse (EMF).

Objektirühmad

Osaliselt toetatud

Mõnda objekti ei saa rakenduses Word 2010 rühmitada, seega tühistatakse objektide rühmitamine OpenDocumenti faili avamisel. See hõlmab kõike, mis on rühmitatud diagrammiga, ning kujundi, tekstivälja või OLE-objektiga rühmitatud pilti.

Objektide nähtavus

Osaliselt toetatud

Nähtamatud objektid muutuvad nähtavaks pärast faili salvestamist ja siis rakenduses Word 2010 taasavamist.

Objektide äärised

Toetatud

Kõik ääriselaadid pole toetatud. Ääriselaadid, mis pole toetatud, salvestatakse vaikeääriselaadina (must pidevjoon).

Objektide täidised

Toetatud

Toetatud, kuid rohkem kui kaheastmelised astmiktäited kaotavad kõik astmed peale kahe esimese.

Joonevorming

Toetatud

Kõik joone- ja joonelõpulaadid pole ODF-is toetatud. Kui laad pole toetatud, salvestatakse see vastavalt vaikimisi musta pidevjoonena või avatud noole tüüpi joonena.

Pildi ülevärvimine

Osaliselt toetatud

Teatud piltide ülevärvimisfunktsioonidel on ODF-is võrdväärsed võimalused olemas (nt must ja valge). Muudel piltide ülevärvimisfunktsioonidel puuduvad võrdväärsed vasted ja sellised pildid lamendatakse. Pilt säilitab sarnase ilme, kuid ülevärvimist ei saa enam muuta ega eemaldada.

Pildilaadid

Osaliselt toetatud

Äärised on osaliselt toetatud, kuid nende ilme ei pruugi jääda samaks.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×