Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Väärtuste alal olevad andmed summeerivad aluseks olevad lähteandmed (mitte andmed, mis kuvatud) PivotChart-liigenddiagrammi aruandesse järgmisel viisil: arvväärtuste summeerimiseks kasutatakse funktsiooni SUM ja tekstväärtuste summeerimiseks funktsiooni COUNT. Samas saate muuta kokkuvõttefunktsiooni. Soovi korral saate luua ka kohandatud arvutused.

 1. Valige väärtuste alal väli, mille PivotTable-liigendtabeli aruande kokkuvõttefunktsioonis soovite muuta.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs jaotises Aktiivne väli valikut Aktiivne väli ja seejärel klõpsake valikut Väljasätted.

  Kuvatakse dialoogiboks Väärtusevälja sätted.

  Väli Allikanimi on andmeallika välja nimi.

  Väli Kohandatud nimi kuvab PivotTable-liigendtabeli aruande praeguse nime või kohandatud nime puudumisel allika nime. Kohandatud nime muutmiseks klõpsake väljal olevat teksti ja redigeerige nime.

 3. Klõpsake vahekaarti Väärtuste summeerimisalus.

 4. Väljal Väärtuste summeerimisalus klõpsake kokkuvõttefunktsiooni, mida soovita kasutada.

  Kasutatavad kokkuvõttefunktsioonid

  Funktsioon

  Summeerib

  Sum (Summa)

  Väärtuste summa. See on arvväärtuste vaikefunktsioon.

  Count (Kogus)

  Väärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count toimib nagu töölehe funktsioon COUNTA. Funktsioon Count on mittearvuliste väärtuste vaikefunktsioon.

  Average (Keskmine)

  Väärtuste keskmine.

  Max (Maksimum)

  Suurim väärtus.

  Min (Miinimum)

  Väikseim väärtus.

  Product (Korrutis)

  Väärtuste korrutis.

  Count Numbers (Arvude loendamine)

  Arvuliste väärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count Nums toimib nagu töölehe funktsioon COUNT.

  StDev (Standardhälve)

  Populatsiooni hinnanguline standardhälve, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  StDevp (Populatsiooni standardhälve)

  Populatsiooni standardhälve, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Var (Dispersioon)

  Populatsiooni hinnanguline dispersioon, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  Varp (Populatsiooni dispersioon)

  Populatsiooni dispersioon, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Eristatav arv

  Kordumatute väärtuste arv. See kokkuvõttefunktsioon töötab ainult siis, kui kasutate andmemudelit Excelis.

  Märkus.: Teatud tüüpi lähteandmed (nt OLAP-andmed), arvutuslikud väljad ja arvutuslikke üksuseid sisaldavad väljad ei võimalda kokkuvõttefunktsiooni muuta.

 5. Soovi korral saate kasutada kohandatud arvutamist, tehes järgmist.

  1. Klõpsake vahekaarti Väärtuste kuvamiskuju.

  2. Klõpsake väljal Väärtuste kuvamiskuju soovitud arvutust.

   Kasutatav arvutussuvand

   Soovitud toiming

   Ära arvuta

   Kohandatud arvutuse väljalülitamine.

   % üldkokkuvõttest

   Väärtused kuvatakse protsendina aruande kõikide väärtuste või andmepunktide kokkuvõttest.

   % veerusummast

   Iga veeru või sarja väärtused kuvatakse protsendina veeru- või sarjasummast.

   % reasummast

   Iga rea või kategooria väärtused kuvatakse protsendina rea- või kategooriasummast.

   % järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsendina baasüksusebaasvälja väärtusest.

   % emarea summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus ridades).

   % emaveeru summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus veergudes).

   % ema kogusummast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (valitud baasvälja emaüksuse väärtus).

   Erinevus järgmisest

   Väärtus kuvatakse vahena baasüksusebaasvälja väärtusest.

   % erinevust järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsentuaalse vahena baasüksusebaasvälja väärtusest.

   Jooksev kokkuvõte

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena.

   % jooksvast kokkuvõttest

   Väärtused kuvatakse protsendina baasvälja eelnevate üksuste jooksvast kokkuvõttest.

   Järjesta väikseimast suurimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja väikseim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest suurem väärtus kõrgema reitinguga.

   Järjesta suurimast väikseimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja suurim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest väiksem väärtus kõrgema reitinguga.

   Indeks

   Väärtus arvutatakse järgmiselt:

   ((väärtus lahtris) x (üldkokkuvõte üldkokkuvõtetest)) / ((rea üldkokkuvõte) x (veeru üldkokkuvõte)).

  3. Valige baasväli ja baasüksus, kui need suvandid on teie valitud arvutuse korral saadaval.

   Märkus.: Baasväli ei tohiks olla sama väli, mille valisite 1. toimingus.

 6. Arvude vormindamisviisi muutmiseks klõpsake suvandit Arvuvorming ja vahekaardil Arv dialoogiboksis Lahtrite vormindamine valige arvuvorming ning klõpsake seejärel nuppu OK.

 7. Kui aruandes on mitu väärtusevälja, korrake eelnevaid toiminguid iga väärtusevälja puhul, mida soovite muuta.

Märkus.: Kui soovite sama välja puhul kasutada rohkem kui ühte kokkuvõttefunktsiooni, lisage väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist uuesti ning seejärel korrake samme, valides teise soovitud funktsiooni.

 1. Valige väärtuste alal väli, mille PivotTable-liigendtabeli aruande kokkuvõttefunktsioonis soovite muuta.

 2. Klõpsake vahekaardil Suvandid jaotises Aktiivne väli valikut Aktiivne väli ja seejärel klõpsake valikut Väljasätted.

  Kuvatakse dialoogiboks Väärtusevälja sätted.

  Väli Allikanimi on andmeallika välja nimi.

  Väli Kohandatud nimi kuvab PivotTable-liigendtabeli aruande praeguse nime või kohandatud nime puudumisel allika nime. Kohandatud nime muutmiseks klõpsake väljal olevat teksti ja redigeerige nime.

 3. Klõpsake vahekaarti Väärtuste summeerimisalus.

 4. Väljal Väärtuste summeerimisalus klõpsake kokkuvõttefunktsiooni, mida soovita kasutada.

  Funktsioon

  Summeerib

  Sum (Summa)

  Väärtuste summa. See on arvväärtuste vaikefunktsioon.

  Count (Kogus)

  Väärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count toimib nagu töölehe funktsioon COUNTA. Funktsioon Count on mittearvuliste väärtuste vaikefunktsioon.

  Average (Keskmine)

  Väärtuste keskmine.

  Max (Maksimum)

  Suurim väärtus.

  Min (Miinimum)

  Väikseim väärtus.

  Product (Korrutis)

  Väärtuste korrutis.

  Count Numbers (Arvude loendamine)

  Arvuliste väärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count Nums toimib nagu töölehe funktsioon COUNT.

  StDev (Standardhälve)

  Populatsiooni hinnanguline standardhälve, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  StDevp (Populatsiooni standardhälve)

  Populatsiooni standardhälve, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Var (Dispersioon)

  Populatsiooni hinnanguline dispersioon, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  Varp (Populatsiooni dispersioon)

  Populatsiooni dispersioon, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Märkus.: Teatud tüüpi lähteandmed (nt OLAP-andmed), arvutuslikud väljad ja arvutuslikke üksuseid sisaldavad väljad ei võimalda kokkuvõttefunktsiooni muuta.

 5. Soovi korral saate kasutada kohandatud arvutamist, tehes järgmist.

  1. Klõpsake vahekaarti Väärtuste kuvamiskuju.

  2. Klõpsake väljal Väärtuste kuvamiskuju soovitud arvutust.

   Kasutatav arvutussuvand

   Soovitud toiming

   Ära arvuta

   Kohandatud arvutuse väljalülitamine.

   % üldkokkuvõttest

   Väärtused kuvatakse protsendina aruande kõikide väärtuste või andmepunktide kokkuvõttest.

   % veerusummast

   Iga veeru või sarja väärtused kuvatakse protsendina veeru- või sarjasummast.

   % reasummast

   Iga rea või kategooria väärtused kuvatakse protsendina rea- või kategooriasummast.

   % järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsendina baasüksusebaasvälja väärtusest.

   % emarea summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus ridades).

   % emaveeru summast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (emaüksuse väärtus veergudes).

   % ema kogusummast

   Arvutatakse (üksuse väärtus) / (valitud baasvälja emaüksuse väärtus).

   Erinevus järgmisest

   Väärtus kuvatakse vahena baasüksusebaasvälja väärtusest.

   % erinevust järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsentuaalse vahena baasüksusebaasvälja väärtusest.

   Jooksev kokkuvõte

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena.

   % jooksvast kokkuvõttest

   Väärtused kuvatakse protsendina baasvälja eelnevate üksuste jooksvast kokkuvõttest.

   Järjesta väikseimast suurimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja väikseim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest suurem väärtus kõrgema reitinguga.

   Järjesta suurimast väikseimani

   Kuvatakse valitud väärtuste reiting konkreetsel väljal, kus välja suurim üksus määratletakse reitinguga 1 ja iga järjest väiksem väärtus kõrgema reitinguga.

   Indeks

   Väärtus arvutatakse järgmiselt:

   ((väärtus lahtris) x (üldkokkuvõte üldkokkuvõtetest)) / ((rea üldkokkuvõte) x (veeru üldkokkuvõte)).

  3. Valige baasväli ja baasüksus, kui need suvandid on teie valitud arvutuse korral saadaval.

   Märkus.: Baasväli ei tohiks olla sama väli, mille valisite 1. toimingus.

 6. Arvude vormindamisviisi muutmiseks klõpsake suvandit Arvuvorming ja vahekaardil Arv dialoogiboksis Lahtrite vormindamine valige arvuvorming ning klõpsake seejärel nuppu OK.

 7. Kui aruandes on mitu väärtusevälja, korrake eelnevaid toiminguid iga väärtusevälja puhul, mida soovite muuta.

Märkus.: Kui soovite sama välja puhul kasutada rohkem kui ühte kokkuvõttefunktsiooni, lisage väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist uuesti ning seejärel korrake samme, valides teise soovitud funktsiooni.

 1. Valige väärtuste alal väli, mille PivotTable-liigendtabeli aruande kokkuvõttefunktsioonis soovite muuta.

 2. Klõpsake vahekaardil Suvandid jaotises Aktiivne väli valikut Aktiivne väli ja seejärel klõpsake valikut Väljasätted.

  Kuvatakse dialoogiboks Väärtusevälja sätted.

  Väli Allikanimi on andmeallika välja nimi.

  Väli Kohandatud nimi kuvab PivotTable-liigendtabeli aruande praeguse nime või kohandatud nime puudumisel allika nime. Kohandatud nime muutmiseks klõpsake väljal olevat teksti ja redigeerige nime.

 3. Klõpsake vahekaarti Summeerimisalus.

 4. Väljal Väärtuste summeerimisalus klõpsake kokkuvõttefunktsiooni, mida soovita kasutada.

  Kasutatavad kokkuvõttefunktsioonid

  Funktsioon

  Summeerib

  Sum (Summa)

  Väärtuste summa. See on arvväärtuste vaikefunktsioon.

  Count (Kogus)

  Väärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count toimib nagu töölehe funktsioon COUNTA. Funktsioon Count on mittearvuliste väärtuste vaikefunktsioon.

  Average (Keskmine)

  Väärtuste keskmine.

  Max (Maksimum)

  Suurim väärtus.

  Min (Miinimum)

  Väikseim väärtus.

  Product (Korrutis)

  Väärtuste korrutis.

  Count Nums (Loenda arvulised)

  Arvuliste väärtuste arv. Kokkuvõttefunktsioon Count Nums toimib nagu töölehe funktsioon COUNT.

  StDev (Standardhälve)

  Populatsiooni hinnanguline standardhälve, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  StDevp (Populatsiooni standardhälve)

  Populatsiooni standardhälve, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Var (Dispersioon)

  Populatsiooni hinnanguline dispersioon, kui valim on terve populatsiooni alamhulk.

  Varp (Populatsiooni dispersioon)

  Populatsiooni dispersioon, kui populatsioon on kõik kokkuvõetavad väärtused.

  Märkus.: Teatud tüüpi lähteandmed (nt OLAP-andmed), arvutuslikud väljad ja arvutuslikke üksuseid sisaldavad väljad ei võimalda kokkuvõttefunktsiooni muuta.

 5. Soovi korral saate kasutada kohandatud arvutamist, tehes järgmist.

  1. Klõpsake vahekaarti Väärtuste kuvamiskuju.

  2. Klõpsake väljal Väärtuste kuvamiskuju soovitud arvutust.

   Kasutatav funktsioon

   Soovitud toiming

   Tavaline

   Kohandatud arvutuse väljalülitamine.

   Erinevus järgmisest

   Väärtus kuvatakse vahena baasüksusebaasvälja väärtusest.

   % järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsendina baasüksusebaasvälja väärtusest.

   % erinevust järgmisest

   Väärtus kuvatakse protsentuaalse vahena baasüksusebaasvälja väärtusest.

   Jooksev kokkuvõte

   Väärtused kuvatakse baasvälja eelnevate üksuste jooksva kokkuvõttena.

   % reast

   Iga rea või kategooria väärtused kuvatakse protsendina rea- või kategooriasummast.

   % veerust

   Iga veeru või sarja väärtused kuvatakse protsendina veeru- või sarjasummast.

   % kogusummast

   Väärtused kuvatakse protsendina aruande kõikide väärtuste või andmepunktide kokkuvõttest.

   Indeks

   Väärtus arvutatakse järgmiselt:

   ((väärtus lahtris) x (üldkokkuvõte üldkokkuvõtetest)) / ((rea üldkokkuvõte) x (veeru üldkokkuvõte)).

  3. Valige baasväli ja baasüksus, kui need suvandid on teie valitud arvutuse korral saadaval.

   Märkus.: Baasväli ei tohiks olla sama väli, mille valisite 1. toimingus.

 6. Arvude vormindamisviisi muutmiseks klõpsake suvandit Arvuvorming ja vahekaardil Arv dialoogiboksis Lahtrite vormindamine valige arvuvorming ning klõpsake seejärel nuppu OK.

 7. Kui aruandes on mitu väärtusevälja, korrake eelnevaid toiminguid iga väärtusevälja puhul, mida soovite muuta.

Märkus.: Kui soovite sama välja puhul kasutada rohkem kui ühte kokkuvõttefunktsiooni, lisage väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist uuesti ning seejärel korrake samme, valides teise soovitud funktsiooni.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×