Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
PowerPointi malli loomine ja salvestamine

Inimene, kes istub sülearvutiga

Kui loote esitluse ja salvestate selle PowerPointi mallina (laiendiga .potx), saate seda oma kolleegidega ühiselt kasutada ning taaskasutada. Malli loomiseks tuleb muuta juhtslaidi ja slaidipaigutuste komplekti.

Allalaadimine Microsofti mallide hulgast allalaaditavate tuhandete tasuta mallide hulgast valimine

Jaotise avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks klõpsake allpool olevat pealkirja.

 1. Tühja esitluse avamine: fail > uus > tühi esitlus

 2. Valige menüüs Kujundus nupp Slaidi suurus > Kohandatud slaidisuurus ning valige lehe paigutus ja soovitud mõõtmed.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  Klõpsake menüüs Vaade nuppu Juhtslaid

  Juhtslaid on suurim slaidipilt slaidi pisipiltide loendi ülaosas slaididest vasakul. Seotud slaidipaigutused asuvad juhtslaidi all.

  Juhtslaid

 4. Juhtslaidi või slaidipaigutuste muutmiseks tehke vahekaardil Juhtslaid ühte järgmistest.

  • Erifontide ja efektidega värvika kujunduse lisamiseks valige Kujundused ning galeriist valige kujundus. Paremalasuva kerimisriba abil saate kuvada rohkem kujundusi.

   PowerPoint themes

  • Tausta muutmiseks valige Taustalaadid ja valige taust.

   PowerPointi taustalaadid

  • Kohatäite lisamiseks (teksti, pildi, diagrammi, video, heli või muude objektide jaoks) valige pisipildipaanil kohatäidet sisaldava slaidi paigutus ja tehke järgmist.

   • Valige Lisa kohatäide ja valige lisatava kohatäite tüüp.

    PowerPointi juhtslaidivaates kohatäite lisamise nupu pilt

   • Kohatäite suuruse joonistamiseks klõpsake ja lohistage seda juhtslaidil või slaidipaigutusel.

    Näpunäide.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

  • Kohatäite liigutamiseks juhtslaidil või slaidipaigutusel valige kohatäite serv ja lohistage see uude kohta.

   Slaidi kohatäite teisaldamine

  • Juhtslaidi või slaidipaigutuse soovimatu kohatäite eemaldamiseks valige see slaidi pisipildipaanil, valige slaidil kohatäite ääris ning vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Esitluse kõigi slaidide lehepaigutuse määramiseks valige Slaidi suurus > Kohandatud slaidisuurus.

   Menüüvalik „Kohandatud slaidisuurus”

   Valige jaotises Paigutus suvand Vertikaalne või Horisontaalne.

   Klõpsake nuppu Vertikaalpaigutus

 1. Klõpsake menüüs Fail käsku Salvesta nimega (või kui kasutate Microsoft 365, siis nuppu Salvesta koopia).

 2. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks klõpsake jaotises Salvestamine käsku Sirvi.

  Klõpsake dialoogiboksi „Nimega salvestamine“ avamiseks paani allosas asuvat nuppu „Sirvi“.
 3. Klõpsake dialoogiboksi Nimega salvestamine loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall.

  PowerPointi mallina salvestamine

  Kui valite malli tüübi, suunab PowerPoint automaatselt salvestuskoha vastavasse kausta Kohandatud Office‘i mallid.

 4. Tippige mallifaili nimi dialoogiboksi Nimega salvestamine väljale Faili nimi (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 5. Valige Salvesta.

 6. Malli kasutamiseks uue esitluse loomisel valige Fail > Uus. Seejärel valige Kohandatud > Kohandatud Office’i mallid ja seejärel topeltklõpsake salvestatud malli.

  Valige Fail > Uus > Kohandatud > Kohandatud Office‘i mallid.

Vt ka

Kujunduse loomine PowerPointis

Slaidikujunduse salvestamine mallina

Kohatäite redigeerimine, muutmine või kustutamine

Mis on juhtslaid?

Mis on slaidipaigutus?

Oma malli loomine ja kasutamine Maci jaoks ette nähtud Microsoft 365

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2010 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Klõpsake menüü Fail nuppu Salvesta nimega, pange väljal Faili nimi oma mallile nimi ja seejärel valige väljal Salvestustüüp väärtus PowerPointi mall (*.potx).

Save your presentation as a .potx file

Klõpsake allpool peatüki avamiseks ja juhiste nägemiseks pealkirja.

Esitluses kasutatava malli loomise alustamiseks tehke järgmist.

 1. Tühja esitluse avamine.

 2. Valige menüüs Kujundus nupp Lehekülje häälestus ning valige soovitud paigutus ja lehe mõõtmed.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  Näpunäide.   Juhtslaidivaates tähistab juhtslaid pisipilt paanil suuremat slaidipilti ja sellega seotud paigutused on väiksemad, paigutatud selle alla.

  Juhtslaid ja paigutused

  1. Juhtslaid

  2. Seotud paigutused

 4. Juhtslaidi ja seostuvate paigutuste kohandamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks paigutusest klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

   1. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

   2. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

    Näpunäide.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

   3. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, kuvatõmmiseid, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake lisatava kohatäite tüüpi.

  • Värvi ja tausta abil isikupära lisamiseks tehke ühte järgmistest.

   1. Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja valige siis kujundus.

   2. Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja valige soovitud taust.

 1. Malli salvestamiseks klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall (.potx).

  Kui valite tüübi "mall", PowerPoint automaatselt salvestuskoha vastavasse kausta, kausta \Program Files\Microsoft Office\Templates\ (Programmifailid\Microsoft Office\Templates\ ).

 4. Valige Salvesta.

 5. Malli kasutamiseks uue esitluse loomisel valige Fail > Uus. Seejärel klõpsake üksust Minu mallid. Valige dialoogiboksis Uus esitlus salvestatud mall ning klõpsake nuppu OK.

  Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege artiklit Malli rakendamine esitlusele.

  Klõpsake lindil menüüd „Fail“, valige käsk „Uus“ ja klõpsake seejärel nuppu „Minu mallid“.

Lisateave PowerPointi mallide kohta

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2007 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Uue või mõne muu juba olemasoleva PowerPoint 2007 malli rakendamiseks lugege artiklit Malli rakendamine esitlusele.

Parim viis malli loomiseks

Malli loomisel lisage juhtslaidivaates juhtslaidile sisu, mida te ei soovi, et malli kasutajad muuta saaksid. Juhtslaidile saate lisada näiteks juhendviibad, logod, päise- ja jaluseteabe, teemaga seotud sisu, tausta, vormingu, värvid, fondid ja efektid.

Malli kasutajad saavad malli kasutada tavavaates ja neile kuvatakse teie lisatud juhendviibad. Juhendviipade teksti ja muude kohatäidete sisu saavad malli kasutajad asendada oma projekti või esitluse andmetega.

 1. Tühja esitluse avamine.

 2. Valige menüüs Kujundus nupp Lehekülje häälestus ning valige soovitud paigutus ja lehe mõõtmed.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Juhtslaid.

 4. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtslaidi redigeerimine nuppu Lisa juhtslaid.

  Märkused: 

  • Juhtslaid on slaidi pisipildipaanil kujutatud suurema slaidina; seotud paigutused asuvad selle slaidi all.

  • Kuna paljudes esitlustes on mitu juhtslaidi, tuleb teil soovitud juhtslaidi leidmiseks paanil võib-olla allapoole liikuda.

 5. Juhtslaidi kohandamise alustamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Vaikejuhtslaidiga seotud valmis slaidipaigutuste eemaldamiseks paremklõpsake pisipildipaanil ebavajalikku slaidipaigutust ja siis klõpsake käsku Kustuta paigutus.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

 6. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

 7. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

  Näpunäide.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

 8. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), valige menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus lisatava kohatäite tüüp ja klõpsake selle lisamiseks.

  • Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja klõpsake siis soovitud kujundust.

  • Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja klõpsake soovitud tausta.

  • Esitluse kõikide slaidide suuna seadmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Lehe häälestus nuppu Slaidi suund ja siis klõpsake kas käsku Horisontaalpaigutus või Vertikaalpaigutus.

  • Selleks et tekst kuvataks esitluse slaidide all jaluses, tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

   2. Märkige menüü Slaid dialoogiboksis Päis ja jalus ruut Jalus ja tippige siis tekst, mille soovite lasta kuvada slaidide allservas.

   3. Kõigi slaidide jalusesisu kuvamiseks klõpsake käsku Rakenda kõigile.

    Jaluste kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Jaluseteabe kuvamine slaididel.

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office’i nupu pilt ja seejärel käsk Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall (*.potx).

  Kui valite tüübi "mall", PowerPoint automaatselt salvestuskoha vastavasse kausta, kausta \Program Files\Microsoft Office\Templates\ (Programmifailid\Microsoft Office\Templates\ ).

 4. Valige Salvesta.

 5. Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege teemat Malli rakendamine uuele esitlusele.

Malli rakendamine uuele esitlusele

Vt Malli rakendamine esitlusele.

rakenduses PowerPointi veebirakendus ei saa malli luua. Selle asemel peate kasutama PowerPoint töölauaversiooni.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×