PowerPointi malli loomine ja salvestamine

Kui loote esitluse ja salvestate selle PowerPointi mallina (laiendiga .potx), saate seda oma kolleegidega ühiselt kasutada ning taaskasutada. Malli loomiseks tuleb muuta juhtslaidi ja slaidipaigutuste komplekti.

Allalaadimine Microsofti mallide seast allalaadimiseks valige tuhandete tasuta mallide seast

Jaotise avamiseks ja üksikasjalike juhiste saamiseks klõpsake allolevat pealkirja.

 1. Tühja esitluse avamine: Fail >Uus > Tühi esitlus

 2. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Slaidi suurus > Kohandatud slaidi suurus ning valige soovitud lehe suund ja mõõtmed.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  Klõpsake menüüs Vaade nuppu Juhtslaid

  Juhtslaid on suurim slaidipilt slaidi pisipiltide loendi ülaosas slaididest vasakul. Seotud slaidipaigutused asuvad juhtslaidi all.

  Juhtslaid

 4. Juhtslaidi või slaidipaigutuste muutmiseks tehke vahekaardil Juhtslaid ühte järgmistest.

  • Erifontide ja efektidega värvika kujunduse lisamiseks valige Kujundused ning galeriist valige kujundus. Paremalasuva kerimisriba abil saate kuvada rohkem kujundusi.

   PowerPoint themes

  • Tausta muutmiseks valige Taustalaadid ja valige taust.

   PowerPointi taustalaadid

  • Kohatäite lisamiseks (teksti, pildi, diagrammi, video, heli või muude objektide jaoks) valige pisipildipaanil kohatäidet sisaldava slaidi paigutus ja tehke järgmist.

   • Valige Lisa kohatäide ja valige lisatava kohatäite tüüp.

    PowerPointi juhtslaidivaates kohatäite lisamise nupu pilt

   • Kohatäite suuruse joonistamiseks klõpsake ja lohistage seda juhtslaidil või slaidipaigutusel.

    Näpunäide.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

  • Kohatäite liigutamiseks juhtslaidil või slaidipaigutusel valige kohatäite serv ja lohistage see uude kohta.

   Slaidi kohatäite teisaldamine

  • Juhtslaidi või slaidipaigutuse soovimatu kohatäite eemaldamiseks valige see slaidi pisipildipaanil, valige slaidil kohatäite ääris ning vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Esitluse kõigi slaidide lehepaigutuse määramiseks valige Slaidi suurus > Kohandatud slaidisuurus.

   Menüüvalik „Kohandatud slaidisuurus”

   Valige jaotises Paigutus suvand Vertikaalne või Horisontaalne.

   Klõpsake nuppu Vertikaalpaigutus

 1. Klõpsake menüüs Fail käsku Salvesta nimega (või kui kasutate Microsoft 365, siis nuppu Salvesta koopia).

 2. Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks klõpsake jaotises Salvestamine käsku Sirvi.

  Klõpsake dialoogiboksi „Nimega salvestamine“ avamiseks paani allosas asuvat nuppu „Sirvi“.
 3. Klõpsake dialoogiboksi Nimega salvestamine loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall.

  PowerPointi mallina salvestamine

  Kui valite malli tüübi, suunab PowerPoint automaatselt salvestuskoha vastavasse kausta Kohandatud Office‘i mallid.

 4. Tippige mallifaili nimi dialoogiboksi Nimega salvestamine väljale Faili nimi (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 5. Valige Salvesta.

 6. Malli kasutamiseks uue esitluse loomisel valige Fail > Uus. Seejärel valige Kohandatud > Kohandatud Office’i mallid ja seejärel topeltklõpsake salvestatud malli.

  Valige Fail > Uus > Kohandatud > Kohandatud Office‘i mallid.

Vt ka

Kujunduse loomine PowerPointis

Slaidikujunduse salvestamine mallina

Kohatäite redigeerimine, muutmine või kustutamine

Mis on juhtslaid?

Mis on slaidipaigutus?

Oma malli loomine ja kasutamine mac-Office-arvutis

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2010 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Klõpsake menüü Fail nuppu Salvesta nimega, sisestage mallile nimi väljal Faili nimi ja seejärel valige väljal Salvestustüüpväärtus PowerPoint Mall (*.potx).

Save your presentation as a .potx file

Klõpsake allpool peatüki avamiseks ja juhiste nägemiseks pealkirja.

Esitluses kasutatava malli loomise alustamiseks tehke järgmist.

 1. Avage tühi esitlus.

 2. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Lehekülje häälestusja valige soovitud suuna- ja lehedimensioonid.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Juhtvaated nuppu Juhtslaid.

  Näpunäide.   Juhtslaidivaates tähistab juhtslaid paanil pisipilt suuremat slaidipilti ja seotud paigutused on väiksemad, selle all.

  Juhtslaid ja paigutused

  1. Juhtslaid

  2. Seotud paigutused

 4. Juhtslaidi ja seostuvate paigutuste kohandamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks paigutusest klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

   1. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

   2. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

    Näpunäide.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

   3. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, kuvatõmmiseid, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake lisatava kohatäite tüüpi.

  • Värvi ja tausta abil isikupära lisamiseks tehke ühte järgmistest.

   1. Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja valige siis kujundus.

   2. Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja valige soovitud taust.

 1. Malli salvestamiseks klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall (.potx).

  Kui valite tüübi "mall", PowerPoint lülitub salvestusruum automaatselt sobivasse kausta, kausta \Program Files\Microsoft Office\Templates\.

 4. Valige Salvesta.

 5. Malli kasutamiseks uue esitluse loomisel valige Fail > Uus. Seejärel klõpsake üksust Minu mallid. Valige dialoogiboksis Uus esitlus salvestatud mall ning klõpsake nuppu OK.

  Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege artiklit Malli rakendamine esitlusele.

  Klõpsake lindil menüüd „Fail“, valige käsk „Uus“ ja klõpsake seejärel nuppu „Minu mallid“.

Lisateave PowerPointi mallide kohta

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2007 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Kui soovite rakendada uue või PowerPoint 2007 malli, lugege teemat Malli rakendamine esitlusele.

Parim viis malli loomiseks

Malli loomisel lisage juhtslaidivaates juhtslaidile sisu, mida te ei soovi, et malli kasutajad muuta saaksid. Juhtslaidile saate lisada näiteks juhendviibad, logod, päise- ja jaluseteabe, teemaga seotud sisu, tausta, vormingu, värvid, fondid ja efektid.

Malli kasutajad saavad malli kasutada tavavaates ja neile kuvatakse teie lisatud juhendviibad. Juhendviipade teksti ja muude kohatäidete sisu saavad malli kasutajad asendada oma projekti või esitluse andmetega.

 1. Avage tühi esitlus.

 2. Klõpsake menüü Kujundus nuppu Lehekülje häälestusja valige soovitud suuna- ja lehedimensioonid.

 3. Klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Juhtslaid.

 4. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtslaidi redigeerimine nuppu Lisa juhtslaid.

  Märkused: 

  • Juhtslaid on slaidi pisipildipaanil kujutatud suurema slaidina; seotud paigutused asuvad selle slaidi all.

  • Kuna paljudes esitlustes on mitu juhtslaidi, tuleb teil soovitud juhtslaidi leidmiseks paanil võib-olla allapoole liikuda.

 5. Juhtslaidi kohandamise alustamiseks tehke mõnda järgmistest.

  • Vaikejuhtslaidiga seotud valmis slaidipaigutuste eemaldamiseks paremklõpsake pisipildipaanil ebavajalikku slaidipaigutust ja siis klõpsake käsku Kustuta paigutus.

  • Soovimatu vaikekohatäite eemaldamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil soovimatut kohatäidet sisaldavat slaidipaigutust, seejärel klõpsake esitluseaknas kohatäite äärist ja siis vajutage kustutusklahvi (Delete).

  • Teksti kohatäite lisamiseks klõpsake slaidi pisipildipaanil slaidipaigutust, kuhu soovite kohatäite lisada, ja tehke siis järgmist.

 6. Klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus nuppu Lisa kohatäide ja seejärel klõpsake käsku Tekst.

 7. Klõpsake juhtslaidil soovitud asukohta ja lohistage kohatäite joonistamiseks kursorit.

  Näpunäide.   Kohatäite suuruse muutmiseks lohistage ühte selle äärisenurka.

 8. Tippige kirjeldav tekst, milles palutakse malli kasutajal sisestada kindel teave.

  • Kui soovite lisada mõnda muud tüüpi kohatäiteid, mis sisaldavad sisu (nt pilte, lõikepilte, SmartArt-pilte, diagramme, filme, helisid ja tabeleid), valige menüü Juhtslaid jaotises Juhtdokumendi paigutus lisatava kohatäite tüüp ja klõpsake selle lisamiseks.

  • Selleks et rakendada esitlusele kujundus (millega lisatakse paigutusele värv, vorming ja efektid), klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Kujunduse redigeerimine nuppu Kujundused ja klõpsake siis soovitud kujundust.

  • Tausta muutmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Taust nuppu Taustalaadid ja klõpsake soovitud tausta.

  • Esitluse kõikide slaidide suuna seadmiseks klõpsake menüü Juhtslaid jaotises Lehe häälestus nuppu Slaidi suund ja siis klõpsake kas käsku Horisontaalpaigutus või Vertikaalpaigutus.

  • Selleks et tekst kuvataks esitluse slaidide all jaluses, tehke järgmist.

   1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

   2. Märkige menüü Slaid dialoogiboksis Päis ja jalus ruut Jalus ja tippige siis tekst, mille soovite lasta kuvada slaidide allservas.

   3. Kõigi slaidide jalusesisu kuvamiseks klõpsake käsku Rakenda kõigile.

    Lisateavet jaluste kasutamise kohta leiate teemast Slaidide jaluseteabe näitamine.

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office’i nupu pilt ja seejärel käsk Salvesta nimega.

 2. Tippige faili nimi väljale Faili nimi: (kui nõustute pakutud nimega, pole vaja midagi teha).

 3. Klõpsake loendis Salvestustüüp väärtust PowerPointi mall (*.potx).

  Kui valite tüübi "mall", PowerPoint lülitub salvestusruum automaatselt sobivasse kausta, kausta \Program Files\Microsoft Office\Templates\.

 4. Valige Salvesta.

 5. Kui vajate esitlusele uue malli rakendamisel abi, lugege teemat Malli rakendamine uuele esitlusele.

Malli rakendamine uuele esitlusele

Vt Malli rakendamine esitlusele.

Malli ei saa PowerPointi veebirakendus. Selle asemel peate kasutama PowerPoint töölauaversiooni.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?

Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Kas soovite jagada veel tagasisidet? (Valikuline)

Täname tagasiside eest!

×