Teie brauser ei toeta videot.

Olenevalt ülesandest PowerPoint oma faili vaadata mitmel viisil. Mõni vaade on hea esitluse loomiseks, teine seevastu sobib kõige paremini esitluse ettekandmiseks.

PowerPointi vaatevõimalused leiate menüüst Vaade (nagu allpool näidatud).

Pilt PowerPointi menüüst Vaade

Lisaks saate kõige sagedamini kasutatavaid vaateid otsida slaidiakna all asuval tegumiribal (nagu allpool näidatud).

PowerPointis kuva allservas olevate vaatenuppude pilt

Märkus.: Vaikevaate muutmiseks PowerPoint vaadake teemat Vaikevaate muutmine.

Vaated esitluse loomiseks

Normaalvaade

Vaate Normaalvaade saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba kaudu PowerPointi tavavaate nupp või lindi menüü Vaade kaudu.

Normaalvaade on redigeerimisrežiim, kus te enamasti slaidide loomiseks töötate. Kui valitud on Normaalvaade, kuvatakse akna vasakus servas slaidide pisipildid ja suures aknaosas praegune slaid, mille all asub jaotis, kuhu saate tippida vastava slaidi ettekandemärkmed.

PowerPointi tavavaate pilt

Slaidisortimisvaade

Vaate Slaidisortimisvaade saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba kaudu PowerPointi slaidivaate nupu pilt või lindi menüü Vaade kaudu.

Vaates Slaidisorter (näidatud allpool) on kõik teie esitluse slaidid kuvatud horisontaalselt pisipiltidena. Slaidisortimisvaates on mugav slaide ümber korraldada – lihtsalt klõpsake soovitud slaide ja lohistage need uude asukohta või lisage jaotisi, et rühmitada slaide ülevaatlikesse rühmadesse.

PowerPointi slaidisortimisvaate pilt

Jaotiste kohta leiate lisateavet teemast PowerPoint slaidide paigutus jaotistes.

Märkmelehevaade

Kõlarite märkmeid saate kuvada või peita märkmete nupp PowerPointis slaidiakna allservas oleva nupu Märkmed abil või lindi menüü Vaade kaudu märkmelehevaate.

Paan Märkmed kuvatakse slaidiakna all. Saate märkmed välja printida, lisada publikule saadetavasse esitlusse või neid lihtsalt esitluse ajal enda tarbeks kasutada.

PowerPointi ettekandemärkmete paani pilt

Lisateavet märkmete kohta leiate teemast Ettekandemärkmete lisamine slaididele.

Liigendusvaade

Vaate Liigendus saate avada lindi menüü Vaade kaudu. (Rakenduses PowerPoint 2013 ja uuemates versioonides ei saa enam vaadet Liigendus aktiveerida otse vaatest Normaalvaade. Peate selle avama menüü Vaade kaudu.)

Vaade Liigendus sobib esitluse liigenduse või skeemi loomiseks. Sellel kuvatakse ainult slaididel olev tekst, mitte pildid ega muud graafikaelemendid.

Liigendusvaade PowerPoint.

Juhtvaated

Juhtvaate aktiveerimiseks valige menüü Vaade jaotises Juhtvaated soovitud juhtvaade.

Jaotise Juhtvaated vaadete hulka kuuluvad Slaid, Jaotusmaterjal ja Märkmed. Juhtvaates töötamise peamine eelis on see, et seal saate igale esitlusega seotud slaidile, märkmelehele või jaotusmaterjalile teha universaalseid laadimuudatusi.

Lisateavet juhtvaadetega töötamise kohta leiate teemadest:

Vaated esitluse ettekandmiseks ja vaatamiseks

Slaidiseansivaade

Vaate Slaidiseanss saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba PowerPointi slaidiseansivaate nupu pilt kaudu.

Kasutage slaidiseansivaadet esitluse esitamiseks publikule. Slaidiseansivaate puhul kasutatakse esitluseks tervet arvutiekraani, täpselt nagu ka suurel ekraanil vaatajaskonna ees.

Esinejavaade

Esinejavaate vaatamiseks klõpsake slaidiseansivaates kuva vasakus allnurgas nuppu Nupp Kuva esinejavaade PowerPointis.ja seejärel käsku Kuva esinejavaade (nagu allpool näidatud).

Esinejavaade sobib siis, kui soovite esitluse esitamise ajal märkmeid vaadata. Kui valitud on Esinejavaade, ei kuvata teie märkmeid vaatajaskonnale.

PowerPointi esinejavaate menüü pilt

Lisateavet esinejavaate kasutamise kohta leiate teemast Ettekandemärkmete vaatamine slaidiseansi esitamisel.

Lugemisvaade

Vaate Lugemisvaade saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba lugemisvaate nupp PowerPointis kaudu.

Lugemisvaade on üldjuhul parim variant enamikule inimestest, kes vaatavad PowerPointi esitlust ilma esinejata. Selle vaate korral kuvatakse esitlus täisekraanvaates (nagu ka slaidiseansivaate korral) ja see sisaldab üksnes mõnda lihtsat juhtelementi, mille abil on slaide hõlbus läbi vaadata.

Vaated esitluse loomiseks

PowerPointis on mitu vaadet, mis on teile professionaalse ilmega esitluse loomisel abiks.

Normaalvaade

Normaalvaade on peamine redigeerimisvaade, kus saate esitlusi kirjutada ja kujundada. Normaalvaatel on neli tööala.

Normal View

1. Vahekaart Liigendus. Sobiv koht sisu kirjutamise alustamiseks – mõtete kogumiseks, nende väljendamise kavandamiseks ning slaidide ja teksti paigutamiseks. Vahekaardil Liigendus kuvatakse slaidide tekst liigendatult.

Märkus.: Ainult tekstiga (nii nagu see kuvatakse liigendusvaates) ning graafika ja animatsioonideta esitluse liigenduse pabereksemplari printimiseks klõpsake esmalt menüüd Fail.

Seejärel klõpsake nuppu Prindi, valige jaotises Muud sätted nupp Täisleheslaidid, klõpsake nuppu Liigendus ja siis valige ülaservas Prindi.

2. Vahekaart Slaidid.  Sellel vahekaardil saate redigeerimise ajal vaadata esitluse slaide pisipiltidena. Pisipiltide abil on lihtne esitluses liikuda ja vaadata, kuidas kujunduse muutmine slaidi ilmet mõjutab. Vahekaardil Slaidid saate slaide ka hõlpsalt ümber korraldada, lisada ja kustutada.

3. Slaidipaan. PowerPointi akna ülemises parempoolses jaotises kuvatakse aktiivse slaidi suur vaade. Selles vaates saate slaidile lisada teksti, pilte, tabeleid, SmartArt-graafikat, diagramme, joonistusobjekte, tekstivälju, filme, helisid, hüperlinke ja animatsioone.

4. Märkmepaan. Slaidipaani all asuvale märkmepaanile saate tippida märkmeid aktiivse slaidi kohta. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule laiali jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Vahekaarte Slaidid ja Liigendus saate vaheldumisi aktiveerida. Lisateavet vahekaarte Liigendus ja Slaidid sisaldava paani suurendamise ja peitmise kohta leiate teemast Liigenduse või slaidide vahekaartide peitmine või kuvamine.

Märkus.: Normaalvaates joonlaua või ruudujoonte kuvamiseks märkige menüü Vaade jaotises Kuvamine kas ruut Joonlaud või Ruudujooned.

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust nii esitluse loomisel kui ka esitluse ettevalmistamisel printimiseks.

Slaidisortimisvaates saate ka jaotisi lisada ning jaotada slaidid erinevatesse kategooriatesse või jaotistesse. Slaidisortimisvaate saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba või menüü Vaade kaudu.

Slide sorter view

Märkmelehevaade

Märkmepaan asub slaidipaani all. Seal saate aktiivse slaidi kohta märkmeid sisestada. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule laiali jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

Kui soovite märkmeid vaadata või nendega täislehevaates töötada, klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Märkmeleht.

Juhtvaated

Juhtvaadete hulka kuuluvad Slaidivaade, Jaotusmaterjalivaade ja Märkmevaade. Need on põhislaidid, kus talletatakse esitluse teavet (sh taust, värv, fondid, efektid, kohatäidete suurus ja asukoht). Juhtvaates töötamise peamine eelis on see, et juhtslaidil, juhtmärkmetes ja juhtjaotusmaterjalis saate teha üldisi laadimuudatusi, mis rakendatakse esitluse kõigile slaididele, märkmelehtedele või jaotusmaterjalidele.

Lisateavet juhtvaadetega töötamise kohta leiate artiklitest Mis on juhtslaid? ning Juhtslaidi loomine ja kohandamine.

Vaated esitluse esitamiseks

Slaidiseansivaade

Esitluse esitamiseks publikule kasutage slaidiseansivaadet. Slaidiseansivaate korral kasutatakse esitluseks tervet arvutiekraani, täpselt nagu ka suurel ekraanil vaatajaskonna ees. Selles vaates näete, kuidas graafika, ajastused, filmid ning animatsiooni- ja siirdeefektid esitluse käigus välja näevad.

Slaidiseansivaatest väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Esinejavaade

Esinejavaade on oluline slaidiseansivaade, mis sobib kõige paremini esitluse ettekandmiseks. Kahe ekraani kasutamine võimaldab teil esitlusega samal ajal kasutada muid programme ja vaadata esinejamärkmeid ekraanil, mida publik ei näe.

Esinejavaate kasutamiseks veenduge, et arvuti toetaks mitme kuvari kasutamist, lülitage mitme kuvari tugi sisse ja aktiveerige esinejavaade.

Lisateavet esinejavaate kasutamise kohta leiate artiklist Esinejamärkmete privaatne kuvamine mitmel kuvaril esitatava esitluse ajal.

Lugemisvaade

Lugemisvaadet saate kasutada esitluse esitamiseks mitte suurele publikule (nt suurel ekraanil), vaid kellelegi, kes vaatab esitlust oma isiklikus arvutis. Samuti võite lugemisvaadet kasutada oma arvutis, kui te ei soovi vaadata esitlust täisekraanslaidiseansivaates, vaid aknas, kus on lihtsad juhtelemendid, mis hõlbustavad esitluse läbivaatamist. Kui soovite esitlust muuta, saate lugemisvaatest kiiresti jälle mõnda teise vaatesse siirduda.

Vaated esitluse ettevalmistamiseks ja printimiseks

Paberi ja tindi kokkuhoiuks soovitame prinditöö enne printimist ette valmistada. PowerPointis on vaated ja sätted, mille abil saate määrata, mida täpselt printida (slaidid, jaotusmaterjalid või märkmelehed) ja kuidas te soovite, et materjalid prinditaks (värviliselt, hallskaalas, mustvalgena, raamidega jms).

Lisateavet printimise ja prindieelvaate kohta leiate artiklist PowerPointi slaidide või jaotusmaterjalide printimine.

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust slaidide ettevalmistamisel printimiseks. Slaidisortimisvaate saate avada slaidiakna allosas asuva tegumiriba või menüü Vaade kaudu.

Slide sorter view

Prindieelvaade

Prindieelvaates saate määrata soovitud materjalide (jaotusmaterjalid, märkmelehed, liigendus või slaidid) printimise sätted. Klõpsake menüüs Fail nuppu Prindi ja valige siis soovitud sätted jaotises Sätted.

Nende PowerPoint, mida saate esitluse redigeerimiseks, printimiseks ja esitamiseks kasutada, on järgmised.

 • Normal view

 • Slaidisortimisvaade

 • Märkmelehevaade

 • Liigendusvaade (saadaval PowerPoint 2016 for Mac uuemates versioonides)

 • Slaidiseansivaade

 • Esinejavaade

 • Juhtvaated: slaid, jaotusmaterjal ja märkmed

Saate vaheldumisi aktiveerida PowerPoint vaateid kahes kohas.

Vaadete vaheldumisi aktiveerimiseks kasutage menüüd Vaade

Menüü Vaade PowerPoint

Juurdepääs kolmele põhivaatele (tavaline, slaidisortimine või slaidiseanss) akna allservas PowerPoint

Vaatenupud akna allservas PowerPoint

Vaated esitluse loomiseks või redigeerimiseks

Eri vaateid PowerPoint aitab teil luua professionaalset esitlust.

 • Normaalvaade     Normaalvaade on peamine redigeerimisvaade, kus saate esitlusi kirjutada ja kujundada. Normaalvaates on kolm tööala.

  • pisipildipaan.

  • Paan Slaidid

  • Märkmepaan

  Pisipildipaan, slaidipaan ja märkmepaan opsüsteemis PowerPoint for Mac
 • Slaidisortimisvaade     Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust nii esitluse loomisel kui ka esitluse ettevalmistamisel printimiseks. Slaidisortimisvaates saate ka jaotisi lisada ning jaotada slaidid erinevatesse kategooriatesse või jaotistesse.

 • Märkmelehevaade     Märkmepaan asub slaidipaani all. Seal saate aktiivse slaidi kohta märkmeid sisestada. Hiljem saate märkmed välja printida, et neid oleks esitluse ajal mugavam kõrvale vaadata. Samuti saate prinditud märkmeid publikule laiali jagada või lisada hiljem osalejatele saadetavale või veebis avaldatavale esitlusele.

 • Liigendusvaade    ( PowerPoint 2016 for Mac ) Liigendusvaates kuvatakse esitlus liigendusena, mis koosneb iga slaidi pealkirjadest ja põhitekstist. Iga pealkiri kuvatakse liigendusvaadet sisaldava paani vasakus servas koos slaidiikooni ja slaidinumbriga. Liigendusvaates töötamine on eriti kasulik, kui soovite teha üldmuudatusi, saada ülevaate esitlusest, muuta täppide või slaidide järjestust või rakendada vormindusmuudatusi.

 • Juhtvaated     Juhtvaadete hulka kuuluvad Slaidivaade, Jaotusmaterjalivaade ja Märkmevaade. Need on peamised slaidid, mis talletavad teavet esitluse kohta (sh taust, theme colors, kujunduse fondid, kujunduse efektid, kohatäitesuurused ja asukohad). Juhtvaates töötamise peamine eelis on see, et juhtslaidil, juhtmärkmetes ja juhtjaotusmaterjalis saate teha üldisi laadimuudatusi, mis rakendatakse esitluse kõigile slaididele, märkmelehtedele või jaotusmaterjalidele. Lisateavet juhtslaidiga töötamise kohta leiate teemast Juhtslaidi muutmine.

Vaated esitluse esitamiseks

 • Slaidiseansivaade     Esitluse esitamiseks publikule kasutage slaidiseansivaadet. Selles vaates on slaidid arvuti täisekraanil.

 • Esinejavaade     Esinejavaade aitab teil esitluse ajal slaide hallata, jälgides, kui palju aega on möödas, milline slaid on järgmine, ja kuvada märkmeid, mida ainult teie näete (võimaldades samal ajal teha esitluse ajal koosolekumärkmeid).

Vaated esitluse ettevalmistamiseks ja printimiseks

Paberi ja tindi kokkuhoiuks soovitame prinditöö enne printimist ette valmistada. PowerPointis on vaated ja sätted, mille abil saate määrata, mida täpselt printida (slaidid, jaotusmaterjalid või märkmelehed) ja kuidas te soovite, et materjalid prinditaks (värviliselt, hallskaalas, mustvalgena, raamidega jms).

 • Slaidisortimisvaade     Slaidisortimisvaates kuvatakse slaidid pisipiltide kujul. Selles vaates on lihtne sortida ja korrastada slaidide järjestust slaidide ettevalmistamisel printimiseks.

 • Prindieelvaade     Prindieelvaate abil saate määrata prinditava sisu (jaotusmaterjalid, märkmelehed ja liigendus või slaidid) sätted.

Lisateave

Slaidide korraldamine jaotistesse

Slaidide või jaotusmaterjalide printimine

Esitluse käivitamine ja märkmete vaatamine esinejavaates

Kui PowerPointi veebirakendus on teie fail talletatud OneDrive, on vaikevaade lugemisvaade. Kui fail on talletatud OneDrive töö või kooli jaoks või SharePoint teenusekomplektis Microsoft 365, on vaikevaade redigeerimisvaade.

Esitluse loomise vaade

Redigeerimisvaade

Redigeerimisvaate saate avadamenüüSt Vaade või slaidiakna allservas olevalt tegumiribalt.

Redigeerimisvaade on redigeerimisrežiim, kus töötate slaidide loomiseks kõige sagedamini. Allpool kuvatakse redigeerimisvaates vasakul slaidi pisipildid, suur aken, kus on kuvatud praegune slaid, ja praeguse slaidi all paan Märkmed, kuhu saate tippida selle slaidi esinejamärkmed.

Redigeerimisvaade PowerPoint Online'is

Slaidisortimisvaade

Slaidisortimis abil saate oma slaide kuvada ruudustikus, mis hõlbustab nende ümber korraldamist või jaotiste korraldamist, lohistades need soovitud kohta.

Slaidisortimisvaade PowerPointi veebirakendus.

Jaotise lisamiseks paremklõpsake uue jaotise esimest slaidi ja valige Lisa jaotis. Lisateavet leiate teemast PowerPointi slaidide korraldamine jaotistesse.

Slaidisortimisvaate avamiseks klõpsake akna allosas Nupp Slaidisortimisvaade nuppu Slaidisortimisnupp.

Esitluse esitamise või vaatamise vaated

Slaidiseansivaade

Vaate Slaidiseanss saate kuvada PowerPointi slaidiseansivaate nupu pilt slaidiakna allservas oleval tegumiribal.

Esitluse esitamiseks publikule kasutage slaidiseansivaadet. Slaidiseansivaade on täisekraanil, täpselt nii, nagu teie esitlus suurel ekraanil näeb, kui publik seda näeb.

Lugemisvaade

Märkus.:  Lugemisvaade pole saadaval PowerPointi veebirakendus failide jaoks, mis on talletatud OneDrive töö või kooli jaoks /SharePoint teenusekomplektis Microsoft 365.

Lugemisvaatesse pääsete juurde menüü Vaade või slaidiakna allservas lugemisvaate nupp PowerPointis tegumiribalt.

Lugemisvaade on üldjuhul parim variant enamikule inimestest, kes vaatavad PowerPointi esitlust ilma esinejata. Selle vaate korral kuvatakse esitlus täisekraanvaates (nagu ka slaidiseansivaate korral) ja see sisaldab üksnes mõnda lihtsat juhtelementi, mille abil on slaide hõlbus läbi vaadata. Esinejamärkmeid saate vaadata ka lugemisvaates.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×