Publisheri kiirklahvid

Publisheri kiirklahvid

Mõnikord läheb töö kiiremini, kui jätate sõrmed klaviatuurile ja ei kasuta vahepeal hiirt ega puuteplaati. Tõenäoliselt kasutate juba klahvikombinatsiooni Ctrl+C kopeerimiseks ja Ctrl+S salvestamiseks, kuid peale nende on veel palju muid kiirklahve, millest te ei pruugi olla teadlik. Siin need on.

Selle artikli teemad

Lindi kiirklahvid

Need kiirklahvid võeti kasutusele Publisheri lindil. Mõni menüü on kontekstipõhine menüü ja kuvatakse ainult siis, kui olete lisanud või valinud objekti (nt kujundi või tabeli). Kahetähelised kiirklahvid võimaldavad kasutada kiirklahve kontekstipõhistes menüüdes.

Uued kiirklahvid, kahetäheliste kombinatsioonide kasutamine, joonistusriistade menüü avamine

Nende kasutamiseks valige esmalt objekt, vajutage klahvi Alt, vajutage kahetähelist kontekstimenüü kiirklahvi ja seejärel vajutage vajaduse korral ülejäänud klahve. Näiteks kui soovite avada menüü Kujundiefektid ja lisada kujundile varju, valige kujund, vajutage menüü JoonistusriistadVorming avamiseks klahve Alt, JD; menüü Kujundiefektid avamiseks kaks korda klahvi U; Varjugalerii valimiseks klahvi V ja seejärel liikuge kujundile varju otsimiseks ühelt varjusuvandilt teisele tabeldusklahvi abil.

Kujundi- ja pildiefektid

Kujundiefektid

Toiming

Kiirklahvid

Avage Menüü kujundi efektid

Alt, JD, UU

Avage Kujundi efektid – Vari Galerii

Alt, JD, UU, V – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Kujundi efektid – Peegeldus Galerii

Alt, JD, UU, E – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Kujundi efektid – Sära Galerii

Alt, JD, UU, S – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Kujundi efektid – Pehmete servade Galerii

Alt, JD, UU, M – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Kujundi efektid – Viltune Galerii

Alt, JD, UU, K – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Kujundi efektid – Ruumilise pöörde Galerii

Alt, JD, UU, R – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Kujundi laadide galerii

Alt, JD, KI – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Pildiefektid

Toiming

Kiirklahvid

Avage Menüü pildi efektid

Alt, JL, P

Avage Pildi efektid – Vari Galerii

Alt, JL, P, V – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Pildi efektid – Peegeldus Galerii

Alt, JL, P, E – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Pildi efektid – Sära Galerii

Alt, JL, P, S – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Pildi efektid – Pehmete servade Galerii

Alt, JL, P, M – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Pildi efektid – Viltune Galerii

Alt, JL, P, K – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Pildi efektid – Ruumiline pööre Galerii

Alt, JL, P, R – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Avage Pildi laadide galerii

Alt, JL, K – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Pildilaadi eemaldamine

Alt, JL, K, E

Tekstiefektid

Tekstitäite ripploend

Toiming

Kiirklahvid

Avage Teksti täide Rippmenüüst

Alt, JX, SE

Täiteta

Alt, JX, SE, I – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Veel täitevärve…

Alt, JX, SE, V – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Täiteefektid...

Alt, JX, SE, T – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Toonid

Alt, JX, SE, N – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Valimi Fondi värv

Alt, JX, SE, O

Tekstikontuuri ripploend

Toiming

Kiirklahvid

Avage Teksti liigendus Rippmenüüst

Alt, JX, OE

Kontuurita

Alt, JX, OE, K

Veel kontuurivärve...

Alt, JX, OE, E – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Kontuuriefektid...

Alt. JX. Soovite. O – seejärel menüü Suvandid kaudu

Joonevärvi näidis

Alt, JX, OE, V – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Jämedus

Alt, JX, OE, J – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Kriipsjooned

Alt, JX, OE, I – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Tekstiefektide ripploend

Toiming

Kiirklahvid

Avage Teksti Efektide ripploend

Alt, JX, TE

Vari

Alt, JX, TE, V – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Peegeldus

Alt, JX, TE, D – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Sära

Alt, JX, TE, S – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Kalle

Alt, JX, TE, K – seejärel liikuge tabeldusklahvi vajutades ühelt suvandilt teisele

Lehe algusse

Publikatsiooni loomine, avamine, sulgemine ja salvestamine

Publikatsiooni loomine, avamine, sulgemine

Toiming

Kiirklahvid

Publisheri uue üksuse avamine

CTRL+N

Dialoogiboksi Publikatsiooni avamine kuvamine

CTRL+O

Praeguse publikatsiooni sulgemine

CTRL+F4 või CTRL+W

Dialoogiboksi Nimega salvestamine kuvamine

CTRL+S

Lehe algusse

Teksti või objektide redigeerimine ja vormindamine

Teksti redigeerimine ja vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Otsing ja asendus tööpaani kuvamine, kus on valitud suvand Otsing

F3 või CTRL+F või SHIFT+F4

Otsing ja asendus tööpaani kuvamine, kus on valitud suvand Asendus

CTRL+H

Õigekirjakontroll

F7

Tööpaani Tesaurus kuvamine

SHIFT+F7

Tööpaani Uurimistöö kuvamine

ALT + klõps sõnal

Kogu teksti valimine (kui kursor on tekstiväljal, valitakse kogu tekst; kui kursor pole tekstiväljal, valitakse kiirklahvi vajutamisel kõik lehe objektid)

CTRL+A

Teksti muutmine paksuks

CTRL+B

Teksti kursiivi panemine

CTRL+I

Teksti allakriipsutamine

CTRL+U

Teksti muutmine kapiteelkirjaks või kapiteelkirjas teksti muutmine väike- või suurtähtkirjaks

CTRL+SHIFT+K

Dialoogiboksi Font kuvamine

CTRL+SHIFT+F

Vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Suvandi Erimärgid sisse- või väljalülitamine

CTRL+SHIFT+Y

Märgivormingu taastamine praeguseks tekstilaadiks

CTRL+TÜHIKUKLAHV

Allindeksi vormingu rakendamine või eemaldamine

CTRL+=

Ülaindeksi vormingu rakendamine või eemaldamine

CTRL+SHIFT+=

Tähevahede suurendamine sõnas (laiendamine)

CTRL+SHIFT+]

Tähevahede vähendamine sõnas (koondamine)

CTRL+SHIFT+[

Fondi suuruse suurendamine ühe punkti võrra

CTRL+]

Fondi suuruse vähendamine ühe punkti võrra

CTRL+[

Fondi suuruse suurendamine dialoogiboksis Fondi suurus järgmise suuruseni

CTRL+SHIFT+>

Fondi suuruse vähendamine dialoogiboksis Fondi suurus järgmise suuruseni

CTRL+SHIFT+<

Lõigu joondamine keskele

CTRL+E

Lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Lõigu joondamine mõlemale poole (rööpjoondamine)

CTRL+J

Lõigu jaotamine võrdselt horisontaalselt

CTRL+SHIFT+D

Lõigu ajalehelaadis joondamine (ainult Ida-Aasia keelte puhul)

CTRL+SHIFT+J

Dialoogiboksi Poolitus kuvamine

CTRL+SHIFT+H

Praeguse kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+T

Tänase kuupäeva lisamine

ALT+SHIFT+D

Praeguse leheküljenumbri lisamine

ALT+SHIFT+P

Rea lõpus oleva sõna poolitamise vältimine

CTRL+SHIFT+0 (null)

Tekstivormingute kopeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Kopeeritud vormingu rakendamine tekstile

CTRL+SHIFT+V

Teksti või objektide kopeerimine, lõikamine, kleepimine ja kustutamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti või objekti kopeerimine

CTRL+C või CTRL+INSERT

Valitud teksti või objekti lõikamine

CTRL+X või SHIFT+DELETE

Teksti või objekti kleepimine

CTRL+V või SHIFT+INSERT

Valitud objekti kustutamine

DELETE või CTRL+SHIFT+X

Toimingu tagasivõtmine või uuesti tegemine

Toiming

Kiirklahvid

Eelmise toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z või ALT+tagasilükkeklahv

Eelmise toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y või F4

Objekti nihutamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud objekti nihutamine üles, alla, vasakule või paremale

Nooleklahvid

Valitud objekti nihutamine üles, alla, vasakule või paremale, kui kursor on valitud objekti tekstis

ALT+nooleklahvid

Kihilised objektid

Toiming

Kiirklahvid

Objekti toomine ette

ALT+F6

Objekti viimine taha

ALT+SHIFT+F6

Objektide tõmbamine

Toiming

Kiirklahvid

Suvandi Tõmba juhikutele sisse- või väljalülitamine

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Objektide valimine või rühmitamine

Toiming

Kiirklahvid

Lehe kõikide objektide valimine (kui kursor on tekstiväljal, valitakse kogu tekst)

CTRL+A

Valitud objektide rühmitamine või rühmitamise tühistamine

CTRL+SHIFT+G

Valitud teksti valiku tühistamine

ESC

Valitud objekti valiku tühistamine

ESC

Objekti valimine rühmast (juhul kui objekt sisaldab juba valitud teksti)

ESC

Lehe algusse

Töö lehtedega

Lehtede valimine ja lisamine

Kui publikatsiooni vaade on kaheleheküljelise paigutusega, siis rakenduvad need käsud valitud kaheleheküljelisele paigutusele. Muul juhul rakenduvad ainult valitud lehele.

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Lehele minek kuvamine

F5 või CTRL+G

Lehe või kaheleheküljelise paigutuse lisamine. Infolehe loomisel avaneb dialoogiboks Lisa

CTRL+SHIFT+N

Dubleeritud lehe lisamine pärast valitud lehte

CTRL+SHIFT+U

Lehtede vahel liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Lehele minek kuvamine

F5 või CTRL+G

Järgmisele lehele minek

CTRL+PAGE DOWN

Eelmisele lehele minek

CTRL+PAGE UP

Praeguse lehe ja juhtlehe vahel liikumine

CTRL+M

Juhtlehe kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Praeguse lehe ja juhtlehe vahel liikumine

CTRL+M

Servade ja juhikute kuvamine või peitmine

Toiming

Kiirklahvid

Suvandi Servad sisse- või väljalülitamine.

CTRL+SHIFT+O

Suvandi Horisontaalsed alusjoonejuhikud sisse- või väljalülitamine (pole saadaval veebivaates)

CTRL+F7

Suvandi Vertikaalsed alusjoonejuhikud sisse- või väljalülitamine (ainult Ida-Aasia keelte puhul, pole saadaval veebivaates)

CTRL+SHIFT+F7

Suumimine

Toiming

Kiirklahvid

Aktiivse vaate ja tegeliku suuruse vaate vahel liikumine

F9

Täislehevaateks suumimine

CTRL+SHIFT+L

Lehe algusse

Printimine

Prindieelvaate kasutamine

Kiirklahvid on saadaval vaates Printimine ja need mõjutavad prindieelvaate paani.

Toiming

Kiirklahvid

Aktiivse vaate ja tegeliku suuruse vaate vahel liikumine

F9

Scroll up or down

Ülesnool või allanool

Vasakule või paremale kerimine

Vasaknool või paremnool

Suurte osade kaupa üles kerimine

PAGE UP või CTRL+ÜLESNOOL

Suurte osade kaupa alla kerimine

PAGE DOWN või CTRL+ALLANOOL

Suurte osade kaupa vasakule kerimine

CTRL+VASAKNOOL

Suurte osade kaupa paremale kerimine

CTRL+PAREMNOOL

Lehe ülemisse vasakusse nurka kerimine

Koduklahv (HOME)

Lehe alumisse paremasse nurka kerimine

Lõpuklahv (END)

Dialoogiboksi Lehele minek kuvamine

F5 või CTRL+G

Eelmisele lehele minek

CTRL+PAGE UP

Järgmisele lehele minek

CTRL+PAGE DOWN

Järgmisse aknasse minek, kui töölaual on avatud mitu publikatsiooni

CTRL+F6

Printimise eelvaate sulgemine ja vaate Printimine kuvamine

CTRL+P

Printimise eelvaate sulgemine

ESC

Publikatsiooni printimine

Toiming

Kiirklahvid

Vaate Printimine avamine

CTRL+P

Lehe algusse

Veebilehtede ja e-postiga töötamine

Hüperlinkide lisamine

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Hüperlingi lisamine kuvamine (veenduge, et kursor on tekstiväljal)

CTRL+K

Meili saatmine

Pärast seda, kui valite käsu Saada sõnumina (Fail > Ühiskasutus > E-post), saate kasutada järgmisi kiirklahve.

NB!:  Sõnumite saatmiseks peab olema avatud Outlook. Kui Outlook pole avatud, talletatakse sõnum kaustas Välja.

Toiming

Kiirklahvid

Praeguse lehe või publikatsiooni saatmine

ALT+S

Aadressraamatu avamine (kursor peab olema sõnumi päises)

CTRL+SHIFT+B

Kujundusekontrolli avamine (kursor peab asuma sõnumi päises)

ALT+K

Nimede kontrollimine ridadel Adressaat..., Koopia... ja Salakoopia... (kursor peab olema sõnumipäises)

CTRL+K

Aadressiraamatu avamine koos välja Adressaat valimisega (kursor peab olema sõnumipäises)

ALT+. (punkt)

Aadressiraamatu avamine koos välja Koopia valimisega (kursor peab olema sõnumipäises)

ALT+C

Aadressiraamatu avamine koos välja Salakoopia valimisega (kursor peab olema sõnumipäises) ja väli Salakoopia peab olema kuvatud)

ALT+B

Minek väljale Teema

ALT+J

Outlooki dialoogiboksi Sõnumisuvandid avamine

ALT+P

Meilisõnumi lipu loomiseks dialoogiboksi Kohandamine avamine (kursor peab olema meilisõnumi päises)

CTRL+SHIFT+G

Kursori viimine meilisõnumi päise järgmisele väljale (kursor peab olema meilisõnumi päises)

TAB

Kursori viimine meilisõnumi päise eelmisele väljale

SHIFT+TAB

Meilisõnumi päise sisestuspunkti ja tööriistaribal Postitamine oleva nupu Saada vahel liikimine

CTRL+TAB

Aadressiraamatu avamine, kui kursor asub meilisõnumi päises

CTRL+SHIFT+B

Lehe algusse

Toimingute automatiseerimine

Töötamine makrodega

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Makrod kuvamine

ALT+F8

Töötamine Visual Basicuga

Toiming

Kiirklahvid

Visual Basic Editori kuvamine

ALT+F11

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×