Rakenduse Microsoft Lync 2013 for Windows Phone privaatsusavalduse lisa

Viimati värskendatud: detsember 2013

Sisukord

Rakenduse Microsoft Lync 2013 for Windows Phone privaatsuslisa

Kõnede delegeerimine (ümbersuunamine / samaaegne helisemine)

Kliendipoolne logimine

Kontaktikaart

Vestluste ajalugu

Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP).

Töölaua ja rakenduste ühiskasutus

Hädaabiteenused

Asukohateabe jagamine

Isiklik pilt

Koostöö PowerPointis

Võrgusoleku- ja kontaktteave

Privaatsusrežiim

Tõuketeatised

Meiliga saatmine

Logide salvestamine

Sisselogimistõrgetest teatamine

Ühendatud kontaktisalv

Häälekvaliteedi täiustamine

Rakenduse Microsoft Lync 2013 for Windows Phone privaatsuslisa

See dokument on Microsoft Lync 2013 toodete privaatsusavalduse lisa. Mõne kindla Microsoft Lynci toote või teenuse andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete paremaks mõistmiseks lugege läbi nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldus kui ka see lisa.

Selles privaatsusavalduse lisas käsitletakse rakenduse Microsoft Lync 2013 for Windows Phone juurutamist ja kasutamist ettevõtte mobiilsideseadmetes. Kui ettevõte kasutab Microsoft Lync Serveri suhtlustarkvara teenusena (st tarkvara käitavate serverite majutaja on kolmas osapool [nt Microsoft]), edastatakse teave kolmandale osapoolele. Lisateavet ettevõttest kolmandale osapoolele edastatavate andmete kohta saate ettevõtte administraatorilt või teenusepakkujalt.

Lehe algusesse

Kõnede delegeerimine (ümbersuunamine / samaaegne helisemine)

Funktsiooni kirjeldus. Kõne delegeerimise abil saab kasutaja määrata ühe või mitu delegaati, kes saavad selle kasutaja nimel helistada ja kõnesid vastu võtta ning Lynci koosolekuid häälestada ja nendega liituda. Kasutaja saab samuti määrata kõnede automaatse suunamise kõneposti, mõnele muule numbrile või delegaadile või häälestada kõne samaaegse helisemise esmasel ja alternatiivsel telefonil (nt mobiiltelefon, delegaadi telefon või kõnerühma telefon).

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Delegaatide määramisel peab kasutaja konfigureerimisel sisestama delegaatide kontaktteabe. Delegaadiks määratud kasutajat teavitatakse, kui keegi ettevõttes on ta delegaadiks määranud. Kui delegaat vastab kõnele selle isiku nimel, kes ta delegaadiks määras, saadetakse delegaadi määranud isikule sündmusest teavitav meiliteatis. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Lync kasutab delegaatide kontaktteavet, et võimaldada neil helistada ja kõnesid vastu võtta ning kavandada koosolekuid ja koosolekutega liituda selle isiku nimel, kelle delegaadid nad on.

Valikuvõimalused/juhtimine. Vaikimisi on kõnede delegeerimine välja lülitatud. Delegeerimise sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Koputage rakenduse Lync for Windows Phone vaates Minu teave nuppu Ümbersuunamine.

 2. Valige rippmenüüst käsk Helista samaaegselt või Suuna kõned ümber.

 3. Koputage suvandite loendis väärtust Delegaadid.

Märkus.:  Mobiilsideseadmes on saadaval ainult varem määratletud delegaadid. Delegaadid peavad olema konfigureeritud Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Kliendipoolne logimine

Funktsiooni kirjeldus. Kliendipoolne logimine võimaldab logida rakenduse Lync for Windows Phone kasutusteabe. Logitud teavet saab kasutada rakenduse Lync for Windows Phone võimalike probleemide tõrkeotsinguks.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui kliendipoolne logimine on lubatud, salvestatakse teave (nt seadme ID, kasutaja pseudonüüm ja domeen, kohalolekuteave, sõnumite üksikasjad, sisselogimisajalugu, kontaktiloend ja kliendi konfiguratsiooniandmed) kohalikult teie seadmesse. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Kliendipoolsetesse logidesse kogutud teavet saab kasutada ettevõtte klienditugi, samuti võib kogutud teabe saata Microsoftile võimalike probleemide tõrkeotsingu hõlbustamiseks (vt jaotist Logide saatmine).

Valikuvõimalused/juhtimine. Vaikimisi on kliendipoolne logimine välja lülitatud. Logimise sisselülitamiseks tehke järgmist.

 1. Koputage rakenduse Lync for Windows Phone vaates Minu teave nuppu Sätted.

 2. Koputage suvandite loendis väärtust Logimine.

 3. Nihutage suvandilehel Logimine liugur Diagnostikalogimine asendisse Sees.

Lehe algusesse

Kontaktikaart

Funktsiooni kirjeldus. Kontaktikaardil kuvatakse teie ja teie ettevõtte töötajate kontakt-, kohaloleku- ja asukohateave. Kontaktikaardi kaudu saate ka alustada kiirsõnumivestlust, saata meilisõnumi või helistada.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kontaktikaardi teavet kogutakse mitmest eri asukohast. Staatiline teave (nt nimi, hoone ja töötelefoninumber) tuuakse ettevõtte kataloogist (nt Active Directory domeeniteenused). Dünaamiline teave (nt kalendriteabe põhjal olek Vaba/Hõivatud) tuuakse Microsoft Exchange Serverist, asukohateabe toomiseks on aga mitu võimalust (vt jaotis Asukohateave). Telefoninumbrid saab tuua ettevõtte kataloogist, samuti saab kasutaja need käsitsi sisestada. Lync haldab kohalolekuteavet Outlooki kalendri põhjal (kui kasutaja on selle lubanud), kuid soovi korral saab kasutaja selle ka käsitsi sisestada. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine . Kontaktikaardil olevat teavet jagatakse Lync Serveri kaudu teie ettevõtte töötajatega.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kontakte saab hallata Lynci töölauarakenduse kaudu.

Lehe algusesse

Vestluste ajalugu

Funktsiooni kirjeldus. Vestluste ajaloo funktsiooni abil salvestatakse kiirsõnumivestlused teie seadme turvalisse talletuskohta.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Vestluste ajaloo funktsiooni abil salvestatakse kiirsõnumivestluste sisu ja häälvestluste statistika (nt kuupäev, kellaaeg, kestus ja helistaja andmed) teie seadmesse. Rakenduse Lync for Windows Phone loodud kiirsõnumivestluste ajalugu ei salvestata Outlooki kausta Vestluste ajalugu. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Lync kuvab selle teabe põhikasutajaliidese vahekaardil Vestlused, kus kasutajad saavad varasemaid vestlusi vaadata ja neid soovi korral jätkata.

Valikuvõimalused/juhtimine. Vestluste ajaloo saab lubada ja keelata ettevõtte administraator.

Vestluste ajaloo kustutamiseks tehke järgmist.

 1. Puudutage vestluste loendis pikalt vestlust, mille soovite kustutada.

 2. Koputage kontekstimenüü käsku Kustuta vestlus.

Lehe algusesse

Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP).

Mida see funktsioon teeb? Kui otsustate kavas osaleda, kogub klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP-funktsioon) põhiteavet programmide, arvuti või seadme ja ühendatud seadmete kasutamise kohta. Samuti kogume teavet selle kohta, kuidas need on häälestatud ja toimivad. Need aruanded saadetakse Microsoftile, et aidata täiustada funktsioone, mida meie kliendid enim kasutavad, ja leida lahendusi levinud probleemidele. Samuti kogub CEIP teavet ilmnevate tõrgete tüübi ja esinemisarvu, tark- ja riistvara jõudluse ning teenuste kiiruse kohta. Microsoft ei kogu nimesid, aadresse ega muid kontaktandmeid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saadetakse CEIP-i teave Microsoftile automaatselt. Lisateavet CEIP-i kogutava, töödeldava või edastatava teabe kohta leiate Microsofti klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava privaatsusavaldusest

Teabe kasutus. Microsoft kasutab teavet tarkvara ja teenuste kvaliteedi, töökindluse ja jõudluse parandamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine: CEIP on vaikimisi välja lülitatud. Ettevõtte administraator saab ettevõttes CEIP-i lubada või keelata. Kui ettevõtte administraator pole ettevõttes CEIP-i konfigureerinud, antakse kasutajale algse installi käigus võimalus kavas osalemiseks registreeruda. Kui ettevõtte administraator pole CEIP-i kasutamise reguleerimist keelanud, saavad kasutajad igal ajal oma CEIP valikuid muuta järgmiselt.

 1. Avage rakenduses Lync for Windows Phone jaotis Sätted.

 2. Valige Aidake meil täiustada Lynci.

 3. Selle sätte sisse- või väljalülitamiseks nihutage liugur lehel Aidake meil täiustada Lynci asendisse Sees või Väljas.

Märkus.:  Kui administraator muudab seda sätet CEIP-i lubamiseks või keelamiseks ajal, kui kasutaja juba kasutab Lynci, jõustub uus säte alles siis, kui kasutaja Lyncist väljub ja sinna tagasi sisse logib.

Lehe algusesse

Töölaua ja rakenduste ühiskasutus

Funktsiooni kirjeldus. Töölaua/rakenduse ühiskasutus võimaldab kasutajatel teha videovestluse kaudu koostööd ja samal ajal anda kõigi teiste osalejatega ühiskasutusse oma töölaua või kindla rakenduse. See võimaldab neil faili ühiselt kasutada ja redigeerida nii, nagu nad oleks kolleegidega samas ruumis. Samuti saavad kasutajad esitada Microsoft PowerPointi esitlusi (vt jaotist „Koostöö PowerPointis“) ja teha teistega koostööd virtuaalsel tahvlil (puhtal lehel märkmete ja jooniste tegemiseks), mida koosolekul osalejad saavad ühiselt kasutada. Kui kasutaja annab esimest korda oma töölaua või rakenduse ühiskasutusse, on ainult temal võimalik seda juhtida. Kui kasutaja soovib, võib ta anda teistele kontrolli ühiskasutuses oleva töölaua või programmi üle ning võimaldada selles oma hiire ja klaviatuuriga navigeerida ning muudatusi teha.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui ühiskasutuse algatas keegi teine koosolekul osaleja, saavad Windows Phone‘i kasutajad vaadata ühiskasutusse antud töölauda või rakendust enda ekraanil. Microsoftile ei saadeta mingisugust teavet.

Teabe kasutus. Ühiskasutusse antud teabe alusel saavad osalejad video vahendusel koos töötada.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Rakenduse Lync for Windows Phone kasutajad saavad vaadata ainult seda töölauda või rakendust, mille teine osaleja ühiskasutusse on andnud. Nad ei saa ühiskasutusse antud töölauda või rakendust juhtida ega interaktiivselt kasutada, samuti ei saa nad teiste osalejate jaoks anda ühiskasutusse Windows Phone‘i rakendusi.

Lehe algusesse

Hädaabiteenused

NB!:  Rakendust Lync for Windows Phone POLE SOOVITATAV kasutada hädaabinumbril helistamiseks (nt 911 USA-s). Lync for Windows Phone EI SAA teie tegelikku füüsilist asukohta kindlaks määrata ja seetõttu ei saa hädaabiteenuse osutaja juhul, kui kasutate helistamiseks rakendust Lync for Windows Phone, teie asukohta kindlaks määrata. Hädaabinumbril helistamiseks sulgege seadmes Lync for Windows Phone ja kasutage helistamiseks seadme klahvistikku.

Lehe algusesse

Asukohateabe jagamine

Funktsiooni kirjeldus. Kui privaatsusrežiim on aktiveeritud (vt jaotist Privaatsusrežiim), avaldab asukohateabe jagamise funktsioon kontaktikaardi kohalolekuteabefunktsiooni abil teie ajavöönditeabe.

NB!: Rakenduse Lync for Windows Phone abil ei saa teie tegelikku füüsilist asukohta kindlaks määrata. ÄRGE KASUTAGE rakendust Lync for Windows Phone hädaabinumbritel (nt 911) helistamiseks. Kasutage hädaabinumbril helistamiseks seadme klahvistikku.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Ajavöönditeave tuuakse mobiilsideseadme opsüsteemist ja kuvatakse Lynci kontaktidele. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Asukohateabe jagamise funktsioon kuvab teie asukohateabe kontaktikaardil teie kontaktidele ja ettevõtte töötajatele. Võtke arvesse, et jagatav asukohateave ei sisalda mitte mingit muud teavet (nt geograafilist asukohta, vormindatud aadressi ega kodust aadressi).

Valikuvõimalused/juhtimine. Asukohateabe jagamise saab lubada ja keelata ettevõtte administraator ja seda saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Isiklik pilt

Funktsiooni kirjeldus. Isikliku pildi funktsiooni abil kuvatakse kontaktikaardil teie kontaktidele ja ettevõtte töötajatele teie pilt.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Teie isikliku pildi saab üles laadida ettevõtte administraator või teie ise (kui on lubatud) ja see salvestatakse ettevõtte kataloogi (nt Active Directory domeeniteenustesse). Lync toob pildi teie kontaktidele ja ettevõtte töötajatele kuvamiseks. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Isiklikku pilti kasutatakse teie kasutusvõimaluste kohandamiseks ja teiste kasutajatega jagamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Isikliku pildi sätteid saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Koostöö PowerPointis

Funktsiooni kirjeldus. PowerPointi koostööfunktsioon võimaldab kasutajatel võrguvestluse või -koosoleku ajal kuvada ja vaadata PowerPointi esitlusi ning lisada esitlustele marginaale.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui teine osaleja on PowerPointi esitluse ühiskasutusse andnud, saavad rakenduse Lync for Windows Phone kasutajad vaadata esitlust oma seadmes. Nad ei saa esitlust juhtida ega seda interaktiivselt kasutada. Microsoftile ei saadeta mingisugust teavet.

Teabe kasutus. Ühiskasutusse antud teabe alusel saavad osalejad video vahendusel koos töötada.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Windows Phone‘i kasutajad saavad vaadata ainult seda PowerPointi esitlust, mille teine osaleja ühiskasutusse on andnud. Neid ei saa oma seadmest PowerPointi esitlusi üles laadida, ühiskasutusse anda ega neile marginaale lisada.

Lehe algusesse

Võrgusoleku- ja kontaktteave

Funktsiooni kirjeldus. Kohaloleku- ja kontaktteabefunktsioon võimaldab kasutajatel vaadata oma ettevõtte töötajate ja isiklike (nii ettevõttesiseste kui ka -väliste) kontaktide kohaloleku- ja kontaktteavet. Kontorist väljasoleku teadete ja muu olekuteabe (nt Outlooki kalendris ajastatud koosolekute) kuvamiseks saab administraator konfigureerida ka integreerimise Outlooki ja Exchange Serveriga.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Lync Serveriga ühenduse loomiseks kasutate oma sisselogimisaadressi ja parooli. Teie ise ja ettevõtte administraator saate avaldada teavet sisselogimisaadressiga seotud kohalviibimise oleku ja kontaktteabe kohta. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Teie kohaloleku- ja kontaktteabele pääsevad juurde Lynci kasutajad ja programmid, kes saavad selle teabe põhjal määrata kindlaks teie avaldatud oleku ja sellest lähtuvalt teiega kõige sobivamal viisil ühendust võtta.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kohaloleku- ja kontaktteabe sätteid saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Privaatsusrežiim

Mida see funktsioon teeb? Privaatsusrežiim on säte, mis võimaldab kasutajatel määrata, millises ulatuses nad oma kohalolekuteavet (nt Saadaval, Hõivatud, Mitte segada jne) kontaktiloendis olevate kontaktidega jagavad.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Privaatsusrežiimi lubamise korral aktiveeritakse Lyncis režiim, kus lõppkasutaja saab kasutajasätteid muuta nii, et tema kohalolekuteavet jagatakse ainult kontaktiloendis olevate kontaktidega. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine . Selle sätte abil saavad kasutajad määrata, kuidas nende võrgusolekuteavet jagatakse.

Valikuvõimalused/juhtimine. Vaikimisi on privaatsusrežiim välja lülitatud ning selle saab lubada või keelata ettevõtte administraator. Seda funktsiooni saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Tõuketeatised

Funktsiooni kirjeldus. Tõuketeatiste abil teavitatakse teid mobiilsideseadmesse saabunud uuest sõnumist või telefonikõnest. Teavitusviis võib olenevalt seadme opsüsteemist olla telefonihelin, hüpikteade, heli või vastavat värvi ikoon. Teatis luuakse uue sõnumi või telefonikõne saabumisel seadmes kohalikult. Teatis luuakse ainult siis, kui Lync for Windows Phone ei tööta parajasti esiplaanil. Kui Lync for Windows Phone töötab esiplaanil, siis on tõuketeatised peidetud. Saate tõuketeatised lubada või keelata, kuid tõuketeatiste keelamise korral ei peatata sõnumite ja kõnede vastuvõtmist, vaid keelatakse ainult teavitusfunktsioon. Uute sõnumite ja kõnede vastuvõtmise peatamiseks sulgege Lync for Windows Phone.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Mobiilsideseade ei kogu, töötle ega edasta mitte mingisugust teavet. Ka Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet. Kõik Lynci kasutajate sõnumid ja kõned saadetakse teie seadmesse Microsofti tõuketeatiste teenuse kaudu. Pärast vestluse alustamist edastatakse sõnumid ja kõned otse vestluses osalejatele.

Valikuvõimalused/juhtimine. Tõuketeatised saab lubada ja keelata ettevõtte administraator. Kui tõuketeatised on lubatud, saate need soovi korral sisse või välja lülitada. Selleks tehke järgmist.

 1. Rakenduse Lync for Windows Phone vaates Minu teave koputage kuva allosas oleval rakenduse ribal nuppu “…” ja siis valige Sätted.

 2. Nihutage teatiste sisse- või väljalülitamiseks liugur Tõuketeatised vastavasse asendisse.

Lehe algusesse

Meiliga saatmine

Funktsiooni kirjeldus. E-postiga saatmise funktsiooni abil saavad kasutajad saata rakenduse Lync for Windows Phone vestluste ajaloo manusena kasutaja määratud meiliaadressil.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Seadmes salvestatakse eraldi talletuskohas määramata ajaks 50 viimatist sissetulevat ja väljaminevat vestlust, v.a järgmistel juhtudel: 1) kui kasutaja kustutab vestluse; 2) kui kasutaja desinstallib rakenduse; 3) seadmesse logib sisse mõni muu kasutaja. Meilisõnumina saatmise funktsiooni abil saadetav kiirsõnumite ajalugu saadetakse kasutaja määratud meiliaadressil meilisõnumina. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Selleks, et vestluste ajalugu oleks näiteks arhiivimiseks või ühiskasutusse andmiseks saadaval ka väljaspool seadet, saavad kasutajad saata selle meilisõnumi manusena kindlaksmääratud aadressil.

Valikuvõimalused/juhtimine. E-postiga saatmise funktsiooni kasutamiseks peab seadmes olema lubatud e-post. Teavet e-posti lubamise ja konfigureerimise kohta leiate seadme kasutusjuhendist.

Kiirsõnumivestluste ajaloo saatmiseks tehke järgmist.

 1. Koputage kuva Vestlusaken allosas oleval rakenduse ribal nuppu „…“.

 2. Koputage menüükäsku Saada meilisõnumina.

 3. Sisestage sihtmeiliaadress, kui soovite ajaloo saata mõnele muule kasutajale peale iseenda.

 4. Koputage nuppu Saada.

Lehe algusesse

Logide salvestamine

Funktsiooni kirjeldus. Logide salvestamise funktsiooni abil saab kasutaja salvestada kliendipoolsed logid, et aidata Microsoftil uurida esineda võivate heli- või ühenduseprobleemide põhjuseid (vt jaotist kliendipoolse logimise kohta).

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui kliendipoolne logimine on lubatud, saadetakse ainult kliendipoolse logimise käigus kogutud teave. Kliendipoolseid logisid ei saadeta teie seadmest automaatselt. Logid saadetakse ainult juhul, kui teie seadmes on logimine lubatud (vt jaotist kliendipoolse logimise kohta).

Teabe kasutamine. Teie seadmest kogutud teavet kasutatakse ilmnenud probleemi tõrkeotsinguks ja Lynci täiustamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Logide saatmise funktsiooni kasutamiseks peab seadmes olema lubatud e-post. Teavet e-posti lubamise ja konfigureerimise kohta leiate seadme kasutusjuhendist.

Kliendipoolseid logisid saab saata järgmiselt.

 1. Rakenduse Lync for Windows Phone vaates Minu teave koputage kuva allosas oleval rakenduse ribal nuppu „…“ ja siis valige Sätted.

 2. Valige loendist väärtust Logimine.

 3. Suvandilehel Logimine koputage käsku Salvesta logid.

 4. Avanevas meilivormis, millele on manustatud logid, tippige sihtmeiliaadress ja siis koputage käsku Saada.

Lehe algusesse

Sisselogimistõrgetest teatamine

Funktsiooni kirjeldus. Kui kasutaja Lynci sisselogimine nurjub, loob sisselogimistõrgetest teatamise funktsioon automaatselt tõrkearuande ja kasutajale kuvatakse võimalus saata aruanne Microsoftile.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Tõrkearuandesse koondatud teave sisaldab näiteks teavet kasutaja Interneti-ühenduse kvaliteedi kohta ja kõiki nurjunud sisselogimiskatsete tulemusena loodud tõrkekoode või erandiandmeid. Lisaks võib aruanne sisaldada isikut tuvastada võimaldavaid andmeid (nt kasutaja IP-aadressi ja seansialgatusprotokolli universaalset ressursiidentifikaatorit (SIP URI)). See teave võidakse saata Microsoftile.

Teabe kasutamine. Sisselogimistõrgete aruandes sisalduvat teavet kasutab Microsoft sisselogimisprobleemide tõrkeotsinguks ja lahendamiseks. Lynci sisselogimistõrgete ennetamiseks kasutab Microsoft seda teavet ka sagedasemate sisselogimisprobleemide ja trendide kindlaksmääramiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud ja seda saab hallata ettevõtte administraator. Ettevõtte administraator saab määrata, kas sisselogimistõrgete aruanne saadetakse Microsoftile alati või mitte kunagi või lubada kasutajal otsustada.

Eelistuste muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Lynci põhiakna paremas ülanurgas nuppu Suvandid (hammasrattaikoon).

 2. Klõpsake dialoogiboksis Lync – Suvandid nuppu Üldine.

 3. Märkige või tühjendage vahekaardil Üldine ruut Saada Microsoftile automaatselt Lynci tõrketeave.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Ühendatud kontaktisalv

Funktsiooni kirjeldus. Koondkontaktisalv sisaldab kolme põhifunktsiooni, millest rakenduses Lync for Windows Phone on saadaval ainult koondotsingufunktsioon. Koondotsingufunktsioon ühendab teie globaalse aadressiloendi (GAL-i) Lynci kontaktidega ning kontakti otsimisel kuvatakse otsingutulemites ainult üks kirje.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Lync for Windows Phone koondab Outlookis, Active Directory domeeniteenustes ja kohalolekuteabes salvestatud kontaktandmed. Seda teavet kasutatakse ainult rakenduse Lync for Windows Phone siseselt.

Teabe kasutamine. Outlookist, Active Directory domeeniteenustest ja kohalolekuteabest koondatud kontaktandmed kuvatakse rakenduse Lync for Windows Phone kasutajaliideses.

Valikuvõimalused/juhtimine. Koondkontaktisalve sätteid saab hallata Lynci töölauakliendi kaudu.

Lehe algusesse

Häälekvaliteedi täiustamine

Funktsiooni kirjeldus. Kui Lync avastab kõne ajal seadme- või võrguprobleemi, siis saadetakse kaugosapoolele teave helikvaliteedi võimalike probleemide kohta.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui teie seadme häälestus põhjustab kõne ajal halba helikvaliteeti (nt kaja või müra), teavitab Lync ka teisi kõnes osalejaid sellest, et kõne kvaliteet on teie seadme tõttu halb. Teistele kasutajatele kuvatakse teatis, et te kasutate halba helikvaliteeti põhjustavat seadet. Nad ei tea, millist seadet te kasutate. Microsoftile ei saadeta mitte mingisugust teavet.

Teabe kasutamine. Kõnes osalejatele saadetav teave aitab neil parandada kõne helikvaliteeti. Näiteks kui osalete kõnes kuulajana, saab esineja teie liini vaigistada.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kõnekvaliteedi teatisi ei saa Lyncis välja lülitada.

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×