Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni RECEIVED valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab diskontovõlakirja eest tagasimaksetähtajal saadava summa.

Süntaks

RECEIVED(tehing, tähtaeg, investeering, allahindlus, [alus])

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Funktsiooni RECEIVED süntaks sisaldab järgmisi argumente.

 • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

 • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

 • Investeering    – nõutav. Summa, mis on investeeritud väärtpaberitesse.

 • Diskonto    – nõutav. Väärtpaberi diskontomäär.

 • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

 • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

 • Tasakaalutuse kuupäev on kuupäev, mil ostja omandab mõne kupongi (nt võlakirja). Tähtaja kuupäev on kuupäev, mil kupong saab aegub. Oletame näiteks, et 30-aastane võlakiri väljastatakse 1. jaanuaril 2008 ning see ostetakse kuus kuud hiljem. Väljastamise kuupäevaks on 1. jaanuar 2008, tasakaalustuse kuupäevaks on 1. juuli 2008 ning tähtaja kuupäevaks on 1. jaanuar 2038, mis on 30 aastat pärast väljastamise kuupäeva (1. jaanuar 2008).

 • Tehingu, tähtaja ja aluse murdosa kärbitakse.

 • Kui tehing või tähtaeg ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon RECEIVED #VALUE! #NUM!.

 • Kui investeering ≤ 0 või kui allahindlus ≤ 0, tagastab funktsioon RECEIVED #NUM! #NUM!.

 • Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon RECEIVED #NUM! #NUM!.

 • Kui tehing ≥ tähtaeg, tagastab funktsioon RECEIVED #NUM! #NUM!.

 • Funktsiooni RECEIVED arvutatakse järgmiselt:

  Võrrand

  kus

  • B = päevade arv aastas olenevalt aluseks võetud aastast.

  • DIM = päevade arv emissiooni ja tähtaja vahel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töölehe lahtrisse A1. Selleks et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajaduse korral saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

15-veebr-08

Tehingu (emissiooni) kuupäev

15-mai-08

Lunastamiskuupäev

1 000 000,00 €

Investeering

5,75%

Protsentuaalne diskontomäär

2

Tegelik/360 alus

Valem

Kirjeldus

Tulem

=RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6)

Lahtrivahemikus A2:A6 toodud tingimustega võlakirja eest tagasimaksetähtajal saadav kogusumma.

1 014 584,65 €

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×