Sõnumi vormingut saate muuta nii sõnumile vastamisel kui ka selle edasisaatamisel. Näiteks juhul, kui keegi saadab teile lihttekstivormingus sõnumi, saate sellele vastata või sõnumi edasi saata HTML- või RTF-vormingus.

See, kuidas sõnum selle saajale kuvatakse, oleneb tema kasutatavast meiliprogrammist. Kui adressaadi meiliprogramm on näiteks häälestatud sõnumeid teisendama, siis võidakse teie HTML-vormingus saadetud sõnum teisendada lihttekstiks.

Sõnumivormingute saadaolevad tüübid

Outlook pakub teile kolme sõnumivorminguvalikut. Saate soovitud vormingu valida selle põhjal, kas kasutate sõnumi sisuosas paksus või kursiivkirjas teksti, värve, loendipunkte või pilte.

Igal sõnumivormingul on oma eelised.

HTML

See on Outlooki sõnumi vaikevorming. HTML on parim vorming ka juhul, kui soovite luua tavapäraste dokumentidega sarnanevaid sõnumeid, kasutades erinevaid fonte, värve ning täpp- ja numberloendid, või soovite sõnumis pilte kuvada.

Lihttekst

See vorming toimib kõigis meiliprogrammides, kuid ei toeta paksus või kursiivkirjas teksti, värvilisi fonte ega muud tekstivormingut. Lihttekstivorming ei toeta ka piltide kuvamist sõnumis, kuigi saate pildid lisada manustena.

RTF-vorming

RTF-vorming on Microsofti vorming, mida toetavad ainult need meilirakendused:

 • Microsoft Exchange Client versioonid 4.0 ja 5.0,

 • Outlooki kõik versioonid

RTF-vormingut saate kasutada juhul, kui saadate sõnumeid Microsoft Exchange’i kasutavas organisatsioonis, kuid me soovitame teil siiski kasutada HTML-vormingut. Kui saadate RTF-vormingus sõnumi kellelegi väljaspool teie organisatsiooni, teisendab Outlook selle automaatselt HTML-vormingusse, nii et sõnumi vormindus ja manused säilivad. Lisaks vormindab Outlook automaatselt ka hääletusnuppudega sõnumid ning teisendab tööülesanded ja koosolekukutsed iCalendari vormingusse.

RTF-vormingu abil saate vormindada teksti täpploenditega, teksti joondada ning kasutada teisi suvandeid, sh lisada lingitud objekte. RTF-sõnumi manused kuvatakse ikoonidena sõnumi sisus. HTML-sõnumites kuvatakse manused sõnumi teemapäise all.

Mida soovite teha?

Saate muuta lihttekstisõnumi HTML-sõnumiks.

 1. Klõpsake sõnumis nuppu Vasta, Vasta kõigile või Saada edasi.

 2. Kui töötate lugemispaanil, klõpsake nuppu Uude aknasse.

  Märkus.: Kui te ei tööta lugemispaanil, pole teil vaja seda teha.

 3. Sõnumiaknas valige Tekstivorming > HTML.

  HTML-vormingu suvand sõnumi menüüs Tekstivorming

Muud suvandid

 • Kui soovite sõnumivormingu RTF-vorminguks muuta, klõpsake nuppu RTF-vorming.

 • Kui soovite HTML- või RTF-vormingus sõnumi vormingu muuta lihttekstiks, klõpsake nuppu Lihttekst.

Märkus.: Kui olete otsustanud lugeda kõiki meilisõnumeid lihttekstina, saadetakse ka teie vastused lihttekstivormingus, kuid saate üksikute sõnumite vormingut muuta.

 1. Looge sõnum.

 2. Kui töötate lugemispaanil, klõpsake nuppu Uude aknasse.

  Märkus.: Kui te ei tööta lugemispaanil, pole teil vaja seda teha.

 3. Klõpsake sõnumiaknas menüüd Tekstivorming ja seejärel valige HTML, Lihttekst või RTF-vorming.

  Sõnumivormingu suvandid menüüs Tekstivorming

 1. Vahekaardil Fail valige Suvandid > Elektronpost.

 2. Klõpsake jaotise Sõnumite koostamine loendis Koosta sõnumid järgmises vormingus väärtust HTML, Lihttekst või RTF-vorming.

 1. Vahekaardil Fail valige Suvandid > Elektronpost.

 2. Klõpsake jaotise Sõnumite koostamine loendis Koosta sõnumid järgmises vormingus valikut HTML, RTF-vorming või Lihttekst.

Sõnumi vormingu saab määrata konkreetse Interneti-meiliaadressi kontakti jaoks. Näiteks kui soovite, et kõik sõnumid adressaadile peep@contoso.com oleksid lihtteksti vormingus, saate selle teabe Peebu Outlooki kontakti lisada.

 1. Avage mõni Outlooki kontakt.

 2. Topeltklõpsake väljal Meil meiliaadressi.

 3. Valige Kuva rohkem suvandeid selle isikuga suhtlemiseks.

  Kiirkontakti kaart esiletõstetud käsuga „Kuva veel suvandeid selle inimesega suhtlemiseks”

 4. Valige Outlooki atribuudid.

 5. Klõpsake loendis Interneti-vorming suvandit Saada ainult lihttekst või Saada Outlooki RTF-vormingus. Vaikimisi valitakse suvand „Las Outlook valib parima saatmisvormingu”, st tavaliselt HTML-vorming.

Märkus.: Saate muuta ainult SMTP-meiliaadressiga kontaktile saadetavate sõnumite vormingut. SMTP-meiliaadressi saab tuvastada sümboli @ järgi (nt peep@contoso.com). Kui kasutate Exchange Serveri kontot ja saadate meili oma asutuse teisele inimesele, kes samuti Exchange Serveri kontot kasutab, siis see funktsioon pole saadaval.

Kui soovite muuta vaid ühe sõnumi vormingut, siis tehke järgmist.

 1. Koostage uus sõnum.

 2. Klõpsake sõnumiaknas menüü Vorminda teksti jaotises Vorming valikut HTML, RTF-vorming või Lihttekst.

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2007 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Sõnumile vastamisel säilitab Outlook algse sõnumi vormingu. Kui aga valite suvandi Loe tavameilisõnumeid lihttekstina, vormindab Outlook teie vastuse lihttekstina. Teisel juhul saate klõpsata teaberiba, teisendada sõnumi HTML- või lihtteksti vormingusse ja seejärel vastata. Kui muudate sõnumi vormingut, siis sõnum vormindatakse uues kuvavormingus.

Saate Outlooki konfigureerida nii, et kõik uued meilisõnumid on teie valitud sõnumivormingus.

 1. Valige Tööriistad > Suvandid ja klõpsake seejärel vahekaarti Meilivorming.

 2. Klõpsake loendis Koosta järgmises sõnumivormingus soovitud vormingut.

 1. Avage adressaadi kontaktikaart.

 2. Topeltklõpsake väljal Meil saaja meiliaadressi.

 3. Valige loendis Interneti-vorming see vorming, mida soovite sellele adressaadile saadetavates sõnumites kasutada.

Märkus.: Saate muuta ainult SMTP-meiliaadressiga kontaktile saadetavate sõnumite vormingut. SMTP-meiliaadress sisaldab sümbolit @ (nt peep@contoso.com). Kui kasutate Exchange’i kontot ja saadate meili oma asutuse teisele inimesele, kes samuti Exchange’i kontot kasutab, siis see funktsioon pole saadaval.

 1. Koostage uus sõnum.

 2. Kui sõnum on avatud, klõpsake menüü Sõnumisuvandid jaotises Vorming soovitud vormingut: Lihttkest, HTML-vorming või RTF-vorming.

Harva võib adressaat teile teatada, et teie saadetud meilisõnum kuvatakse sõnumina, mille manuse nimi on winmail.dat. See probleem ilmneb siis, kui kasutate RTF-sõnumivormingut, mida adressaadi meiliprogramm ei saa õigesti tõlgendada. Sõnumi uuesti saatmine HTML- või lihttekstivormingus

 1. Valige Tööriistad > Suvandid ja klõpsake seejärel vahekaarti Meilivorming.

 2. Klõpsake jaotises Sõnumi vorming loendis Koosta selles sõnumivormingus väärtust HTML või Lihttekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×