Kui teate, millise tulemi valem peaks andma, kuid pole päris kindel, millist sisendväärtust valem selle tulemi tagastamiseks vajab, võite kasutada sihiotsingu funktsiooni. Näiteks peate laenama raha. Te teate, kui palju raha vajate ning millise ajavahemiku jooksul soovite laenu tagasi maksta ja kui palju te igal kuul maksta saate. Sihiotsingu abil saate kindlaks määrata, milline peab olema teie eesmärkide saavutamiseks intressimäär.

Kui teate, millise tulemi valem peaks andma, kuid pole päris kindel, millist sisendväärtust valem selle tulemi tagastamiseks vajab, võite kasutada sihiotsingu funktsiooni. Näiteks peate laenama raha. Te teate, kui palju raha vajate ning millise ajavahemiku jooksul soovite laenu tagasi maksta ja kui palju te igal kuul maksta saate. Sihiotsingu abil saate kindlaks määrata, milline peab olema teie eesmärkide saavutamiseks intressimäär.

Märkus.: Sihiotsing töötab ainult ühe muutuva sisendväärtusega. Kui soovite töötada mitme sisendväärtusega (nt laenusumma ja igakuine tagasimakse), võite kasutada lisandmoodulit Solver. Lisandmooduli Solver kohta leiate teavet teemast Probleemi kindlakstegemine ja lahendamine Solveri abil.

Üksikasjalised juhised ja näide

Vaadakem eelnev näide üksikasjalikult läbi.

Kuna soovite arvutada eesmärgi täitmiseks vajalikku intressimäära, peaksite kasutama funktsiooni PMT. Funktsiooniga PMT saate arvutada igakuise maksesumma. Käesolevas näites on igakuine maksesumma teie otsitav eesmärk ehk siht.

Töölehe ettevalmistamine

 1. Avage uus tühi tööleht.

 2. Esiteks lisage esimesse veergu sildid, et töölehte oleks kergem lugeda.

  1. Tippige lahtrisse A1 tekst Laenusumma.

  2. Tippige lahtrisse A2 tekst Periood kuudes.

  3. Tippige lahtrisse A3 tekst Intressimäär.

  4. Tippige lahtrisse A4 tekst Makse.

 3. Järgmiseks lisage väärtused, mida teate.

  1. Tippige lahtrisse B1 väärtus 100000. See on summa, mida soovite laenata.

  2. Tippige lahtrisse B2 väärtus 180. See on kuude arv, mille jooksul soovite laenu tagasi maksta.

   Märkus.: Kuigi teate enda soovitavat maksesummat, ei tule teil seda sisestada väärtusena, sest maksesumma on valemi tulemus. Selle asemel tuleb teil lisada valem töölehele ning määrata makse väärtus hilisemas etapis, kui kasutate sihiotsingut.

 4. Järgmisena lisage valem, mille jaoks teil on eesmärk. Näiteks saate kasutada funktsiooni PMT.

  1. Tippige lahtrisse B4 valem =PMT(B3/12;B2;B1). See valem arvutab maksesumma. Käesolevas näites soovite kuus tagasi maksta 900 eurot. Ärge sisestage siia seda summat, kuna soovite, et sihiotsing määratleks intressimäära; sihiotsingu kasutamiseks peate alustama valemiga.

   Valem viitab lahtritele B1 ja B2, mis sisaldavad eelnevalt määratud väärtusi. Valem viitab ka lahtrile B3, kuhu sihiotsing peaks sisestama intressimäära. Valem jagab lahtri B3 väärtuse 12-ga, kuna olete määranud kuumakse, ning funktsioon PMT eeldab aastast intressimäära.

   Kuna lahtris B3 väärtus puudub, eeldab Excel intressimäära 0% ning näites esitatud väärtusi kasutades annab maksesummaks 555,56 eurot. Praegu võite selle väärtuse tähelepanuta jätta.

Intressimäära määratlemine sihiotsingu abil

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotise Andmeriistad nuppu Mõjuanalüüs ning seejärel käsku Sihiotsing.

 2. Sisestage väljale Sea lahter viide sellele lahtrile, mis sisaldab lahendamist vajavat valemit. Selles näites on viidatav lahter B4.

 3. Väljale Väärtusele tippige soovitav valemi tulemus. Selles näites on see -900. Pange tähele, et see arv on negatiivne, kuna viitab makse tegemisele.

 4. Sisestage väljale Muutes lahtrit viide sellele lahtrile, mis sisaldab muutmist vajavat väärtust. Selles näites on viidatav lahter B3.
   

  Märkus.:  Lahtrile, mida sihiotsing muudab, peab olema viidatud valemis selle lahtris, mille määrasite väljal Sea lahter.

 5. Klõpsake nuppu OK.

  Sihiotse käivitatakse ja tulemuseks on tulemus, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

  Sihiotsing

  Lahtrid B1, B2 ja B3 on laenusumma, tähtaja pikkuse ja intressimäära väärtused.

  Lahtris B4 kuvatakse valemi =PMT(B3/12;B2;B1) tulem.

 6. Viimaks vormindage sihtlahter (B3) nii, et selles kuvataks tulem protsendina.

  1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv nuppu Protsentiil.

  2. Kümnendkohtade arvu määramiseks klõpsake nuppu Rohkem kümnendkohti või Vähem kümnendkohti.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×