Tabeli ilme muutmine

Esitluses saate rakendada või muuta tabeli laadi, äärist või värvi. Näiteks saate rakendada või eemaldada tabelilaadi (või kiirlaadi), kustutada lahtrite, ridade või veergude jooni, muuta tabeli ääriseid või muuta tabeli taustavärvi.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendatakse automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele.

 1. Valige tabel, millele soovite rakendada uue või senisest erineva tabelilaadi.

 2. Valige lindil menüü Tabeliriistad /kujundus ja seejärel valige soovitud tabelilaad. Rohkemate tabelilaadide kuvamiseks klõpsake galeriist Tabelilaadid Nupp Rohkem rippmenüüd Rohkem.

  näitab PowerPointis tabelilaade

  Märkus.: Tabeli teksti ilme muutmiseks avage Avaleht >Fontvõi klõpsake tabelit ja seejärel valige menüü Tabeliriistad / Kujundus ja valige WordArt-laadid.

Lehe algusse

Tabelilaadi eemaldamiseks valige lindil menüü Tabeliriistad / Kujundus. Seejärel valige galeriist Tabelilaadid Nupp Rohkem ripploendinool Rohkem ja valige allservas Käsk Tühjenda tabel.

 1. Valige lindil menüü Tabeliriistad / Kujundus. Jaotises Joonista äärised klõpsake valikut Kustutuskumm.

  Kursor muutub kustutuskummiks Tabelite joonistamisel kasutatav kustutuskumm .

 2. Joone eemaldamiseks klõpsake joont, mille soovite kustutada. Kui olete lõpetanud, klõpsake tabelist väljaspool.

Lehe algusse

 1. Valige tabelilahtrid, millele soovite äärise lisada või mille äärist soovite muuta.

 2. Valige lindil menüü Tabeliriistad / Kujundus. Valige üks nendest jaotise Joonista äärised valikutest:

  • Äärise värvi muutmiseks kasutage valikut Pliiatsi värv.

   Kui soovite rohkem värvisuvandeid, klõpsake nuppu Veeläärisevärve ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Kasutage äärise jämeduse muutmiseks pliiatsi jämedust.

  • Äärisjoone laadi muutmiseks kasutage valikut Pliiatsi laad.

 3. 2. juhises valitud värvi, jämeduse või joonelaadi rakendamiseks tabelile tehke ühte järgmistest.

  • Kui kursor on endiselt pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , klõpsake ääriseid, mida soovite muuta.

Avage Menüü Tabeliriistad >Kujundus > Tabelilaadid > Äärisedja seejärel klõpsake äärisesuvandi, mida soovite muuta.

Näpunäide.: Tabelilahtrite vahelisi ääriseid saate kustutada tööriistaga Kustutuskumm. Klõpsake jaotises > Tabeliriistadjaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm või vajutage pikalt tõstuklahvi (Shift), kui kursor on Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats ja seejärel klõpsake ääriseid, mille soovite kustutada.

Lehe algusse

Lisada või muuta saate terve tabeli taustavärvi. Taustavärv kuvatakse tabelilahtritele rakendatud täitevärvi all.

 1. Klõpsake tabelis mõnda lahtrit.

 2. Avage Menüü Tabeliriistad> Kujundusja seejärel klõpsake jaotises Tabelilaadid nupu Varjustus kõrval olevat noolt ja seejärel osutage valikule Tabeli taust.

 3. Klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi ühtegi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  Kui soovite muuta värvi, mida pole loendis Kujunduse värvid kuvatud, klõpsake nuppu Veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

Lehe algusse

Esitluses saate rakendada või muuta tabeli laadi, äärist või värvi. Näiteks saate rakendada või eemaldada tabelilaadi (või kiirlaadi), kustutada lahtrite, ridade või veergude jooni, muuta tabeli ääriseid või muuta tabeli taustavärvi.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendub automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele. Tabelilaadide pisipildid kuvatakse jaotise Tabelilaadid galeriis Kiirlaadid. Kui viite kursori mõne kiirlaadi pisipildile, kuvatakse, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

Tabelilaadide pisipildid

Joonis: tabelilaadide pisipildid

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite rakendada uue või senisest erineva tabelilaadi.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid soovitud tabelilaadi. Rohkemate tabelilaadide avamiseks klõpsake nuppu Rohkem Nupp Rohkem .

  Kui asetate kursori mõne kiirlaadi pisipildile, näete, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

  Märkused: 

  • Tabelites olevat teksti ei kuvata vahekaardil Liigendus (programmiakna vasakpoolseimal paanil normaalvaates). Vahekaardil Liigendus kuvatakse kohatäited tekstis ainult tekst.

  • Tabeli lahtrites või kogu tabelis sisalduva teksti ilme muutmiseks valige soovitud sätted menüü Avaleht jaotises Font või menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises WordArt-laadid.

Lehe algusse

 • Tabelilaadi eemaldamiseks klõpsake menüüTabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Rohkem ja Nupp Rohkem käsku Tühjenda tabel.

 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda all, kui joonistusriist on aktiivne.

  Kursor muutub kustutuskummiks Tabelite joonistamisel kasutatav kustutuskumm .

 2. Klõpsake joont, mille soovite kustutada.

 3. Kui olete ridade kustutamise lõpetanud, klõpsake väljaspool tabelit.

Lehe algusse

 1. Valige tabeli lahtrid, mille äärist soovite lisada või muuta.

 2. Tehke menüüTabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine ühte või enamat järgmistest.

  • Äärise värvi muutmiseks klõpsake nupu Pliiatsi värv kõrval olevat noolt ja seejärel soovitud värvi.

   Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veel äärisevärve jaseejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Äärise jämeduse muutmiseks klõpsake nupu Pliiatsi jämeduskõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake soovitud joone jämedust.

  • Äärise joonelaadi muutmiseks klõpsake nupu Pliiats laadkõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake soovitud joonelaadi.

 3. 2. juhises valitud värvi, jämeduse või joonelaadi rakendamiseks tabelile tehke ühte järgmistest.

  • Kui kursor on endiselt pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , klõpsake ääriseid, mida soovite muuta.

  • Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Äärisedja seejärel klõpsake äärisesuvandi, mida soovite muuta.

Näpunäide.: Tabelilahtrite vahelisi ääriseid saate kustutada tööriistaga Kustutuskumm. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm võivajutage pikalt tõstuklahvi (SHIFT), kui kursor on Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats ja seejärel klõpsake ääriseid, mille soovite kustutada.

Lehe algusse

Saate lisada või muuta kogu tabeli taustavärvi. Taustavärv kuvatakse tabeli lahtritele rakendatud täitevärvi all.

 1. Klõpsake tabelis mõnda lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadidnupu Varjustus kõrval olevat noolt ja seejärel osutage valikule Tabeli taust.

 3. Klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi ühtegi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  Kui soovite muuta värvi, mida pole loendis Kujunduse värvid kuvatud, klõpsake nuppu Veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

Lehe algusse

Esitluses saate rakendada või muuta tabeli laadi, äärist või värvi. Näiteks saate rakendada või eemaldada tabelilaadi (või kiirlaadi), kustutada lahtrite, ridade või veergude jooni, muuta tabeli ääriseid või muuta tabeli taustavärvi.

Lisateavet andmete jaotamise kohta tabeli lahtrites (sh lahtrite tükeldamine ja lahtrite ühendamine) leiate teemast Tabeliridade, -veergude või -lahtrite lisamine või kustutamine.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendub automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele. Tabelilaadide pisipildid kuvatakse jaotise Tabelilaadid galeriis Kiirlaadid. Kui viite kursori mõne kiirlaadi pisipildile, kuvatakse, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite rakendada muu tabelilaadi.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid soovitud tabelilaadi. Rohkemate tabelilaadide avamiseks klõpsake nuppu Rohkem Nupp Rohkem .

  Vaikelaadi või mõne muu tabelilaadi tühjendamiseks klõpsake nuppu Rohkem ja Nupp Rohkem seejärel käsku Tühjenda tabel.

  Näpunäide.: Kui soovite muuta tabelilaadi kõigi uute loodud tabelite vaiketabelilaadiks, paremklõpsake tabelilaadi ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Sea vaikeväärtuseks.

  Märkused: 

  • Uut kiirlaadi ei saa salvestada.

  • Olemasoleva tabeli üldise vormingu uuesti kasutamiseks klõpsake tabelit, mida soovite kopeerida, hoidke kursorit tabeli äärepoolseimal ääristel (kuid mitte punktidel) ja seejärel, kui kursor muutub Nelja otsaga nool - ks, vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda äärise klõpsamise ja lohistamise ajal all.

  • Lahtriteksti vormingu kopeerimiseks kasutage vormingupintse. Lisateavet leiate teemast Kujundi, objekti, töölehe lahtri või teksti vormingu kopeerimine vormingupintseri abil.

  • Lisateavet kiirlaadide kohta leiate teemast Kõik kujundused, kiirlaadid, lahtrilaadid ja taustalaadid.

Lehe algusse

Tabeli kindlatele osadele saate rakendada tabelilaadi, valides jaotises Tabelilaadisuvandid soovitud suvandid.

 1. Klõpsake tabelit, mille laadisuvandeid soovite muuta.

 2. Tehke menüüTabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadide suvandid ühte või enamat järgmistest.

  asetekst

  • Tabeli esimese rea rõhutamiseks märkige ruut Päiserida.

  • Tabeli viimase rea rõhutamiseks märkige ruut Summarida.

  • Kui soovite vaheldumisi triibutatud ridu, märkige ruut Triibutatud read.

  • Tabeli esimese veeru rõhutamiseks märkige ruut Esimene veerg.

  • Tabeli viimase veeru rõhutamiseks märkige ruut Viimane veerg.

  • Kui soovite vaheldumisi triibutatud veerge, märkige ruut Triibutatud veerg.

Lehe algusse

 1. Valige tabeli lahtrid, mille äärist soovite lisada või muuta.

 2. Tehke menüüTabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine ühte või enamat järgmistest.

  asetekst

  • Äärise värvi muutmiseks klõpsake nupu Pliiatsi värv kõrval olevat noolt ja seejärel soovitud värvi.

   Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veel äärisevärve jaseejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Äärise jämeduse muutmiseks klõpsake nupu Pliiatsi jämeduskõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake soovitud joone jämedust.

  • Äärise joonelaadi muutmiseks klõpsake nupu Pliiats laadkõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake soovitud joonelaadi.

 3. 2. juhises valitud värvi, jämeduse või joonelaadi rakendamiseks tabelile tehke ühte järgmistest.

  • Kui kursor on endiselt pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , klõpsake ääriseid, mida soovite muuta.

  • Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Äärisedja seejärel klõpsake äärisesuvandi, mida soovite muuta.

Näpunäide.: Tabelilahtrite vahelisi ääriseid saate kustutada tööriistaga Kustutuskumm. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm võivajutage pikalt tõstuklahvi (SHIFT), kui kursor on Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats ja seejärel klõpsake ääriseid, mille soovite kustutada.

Lehe algusse

Täide on lahtri sisemus. Kui lisate või muudate tabelilahtri täitevärvi, saate täitele lisada ka tekstuuri, pildi või astmiku. Astmik on värvide ja varjundite astmeline progressioon, tavaliselt ühelt värvilt teisele või sama värvi ühelt varjundilt teisele.

 1. Valige tabeli lahtrid, millele soovite täite lisada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nupu Varjustus kõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  asetekst

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi või valige värvita, klõpsake nuppu Täiteta.

   Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veel täitevärve jaseejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Kui lisate pildi täiteefektina, muudetakse selle suurust nii, et see mahuks lahtrisse ja võib olla moonutatud. Moonutuse vältimiseks saate lahtri või tabeli suurust muuta.

  • Täite astmiku lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Astmikja seejärel klõpsake soovitud variatsiooni.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Saate lisada või muuta kogu tabeli taustavärvi. Taustavärv kuvatakse tabeli lahtritele rakendatud täitevärvi all.

 1. Klõpsake tabelis mõnda lahtrit.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadidnupu Varjustus kõrval olevat noolt ja seejärel osutage valikule Tabeli taust.

  asetekst

 3. Klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi ühtegi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veel täitevärve jaseejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

Lehe algusse

Märkus.: Varju-ja peegeldusefektid saab rakendada ainult tervele tabelile, mitte üksikutele tabeli lahtritele.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Mõne tabeli lahtri efekti rakendamiseks valige tabeli lahtrid, millele soovite efekti lisada.

  • Efekti rakendamiseks kõigile tabelilahtrile paremklõpsake tabelilahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Efektid.

  asetekst

 3. Serva lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Lahtri kaldlõigeja seejärel valige soovitud kaldlõige.

Lehe algusse

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite efekti lisada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Efektidja tehke ühte järgmistest.

  asetekst

  • Varju lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Varija seejärel valige soovitud vari.

   Varju kohandamiseks klõpsake nuppu Varjusuvandidja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Peegeldusja valige soovitud variatsioon.

Lehe algusse

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli valimiseks paremklõpsake tabelilaht ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel.

  • Tabeliosa valimiseks valige lahtrid, kust soovite täite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Varjustus ja tehke ühte järgmistest.

  • Täitevärvi, -pildi või -tekstuuri kustutamiseks klõpsake nuppu Täiteta.

  • Täite astmiku kustutamiseks osutage valikule Astmikja seejärel klõpsake käsku Astmikuta.

  • Tabeli taustatäite kustutamiseks osutage valikule Tabeli taustja seejärel klõpsake käsku Täiteta.

Lehe algusse

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabeli valimiseks paremklõpsake tabelilaht ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel.

  • Tabeliosa valimiseks valige lahtrid, kust soovite täite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistadmenüü Kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu Efektidja tehke ühte järgmistest.

  • Tabelilahtist või tabelist serva kustutamiseks osutage valikule Lahtri kaldlõigeja seejärel klõpsake käsku Kaldlõiget pole.

  • Varju kustutamiseks tabelist osutage valikule Varija seejärel klõpsake nuppu Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks tabelist osutage valikule Peegeldusja seejärel klõpsake käsku Peegeldus puudub.

   Märkus.: Kui lisate mitu üksikefekti, korrake 2. juhist kõigi efektide kustutamiseks.

Näpunäide.: Tabeli lahtrites või terves tabelis oleva teksti ilme muutmiseks valige soovitud suvandid jaotises Tabeliriistad ,jaotise Kujundus, WordArt-laadid või menüü Avaleht jaotises Font.

Lehe algusse

Saate esitluse tabelile rakendada või muuta laadi või värvi.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendatakse automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele.

 1. Valige tabel, millele soovite laadi rakendada.

 2. Valige lindil menüü Tabeliriistad /kujundus ja seejärel valige soovitud tabelilaad. Rohkemate tabelilaadide kuvamiseks klõpsake galeriist Tabelilaadid More arrow rippmenüüd Rohkem.

  Tabelilaadide täieliku galerii avamiseks valige rippnool Rohkem.

Näpunäide.: Tabeli teksti ilme muutmiseks avage tööriistariba menüü Avaleht ja kasutage jaotise Font suvandeid.

Lehe algusse

 1. Valige osa tabelist.

 2. Valige lindil menüü Tabeliriistad / Kujundus.

 3. Valige galeriist Tabelilaadid paremal rippnool Rohkem.

  Tabelilaadide täieliku galerii avamiseks valige rippnool Rohkem.
 4. Valige avamisgalerii allservas Käsk Tühjenda tabel.

  Eemaldage tabelilaad käsu Tühjenda tabel abil.

Varjustuslaade saate lisada menüü Tabeliriistad/kujundus jaotises Tabelilaadisuvandid.

Varjustuslaade saate lisada tabeli teatud ridadele või veergudele.

Suvand

Kirjeldus

Päiserida

Tumendage ülemise rea varjustus, kus on veerupäised, nagu on tehtud selles tabelis.

Total Row

Tumendage alumise rea varjustus, kus kuvatakse veeru kokkuvõtted

Triikseeritud read

Tabeliridade vahelduvama heledama ja tumedama varjustus kasutamine, nagu seda kasutatakse selles tabelis

Esimene veerg

Esimese tabeliveeru varjustus tumenemine

Viimane veerg

Viimase tabeliveeru varjustus tumenemine

Triikseeritud veerud

Tabeliveergude vaheldumisi heledama ja tumedama varjustus kasutamine

Üksiku lahtri või valitud lahtrite varjustust saate lisada või muuta.

 1. Valige tabelis lahter või lahtrid.

 2. Avage tööriistaribal menüü Tabeliriistad > Kujundus ja avage värvide menüü Lahtri varjustus.

 3. Valige soovitud värv või valige värvita, valige Täiteta.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×