Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Teksti või WordArt-objekti ilme muutmiseks saate muuta selle täidet, muuta selle liigendust või lisada efekte (nt varjud, peegeldused, särad või kolmemõõtmelised (3-D) pööramised või kaldlõige. Kui PowerPoint, saate neid muudatusi teha ka slaidi tekstis.

Mis on täite-, liigendus- või kujundiefektid?

Täide on WordArt-objekti tekstis või slaidil oleva teksti PowerPoint sisemus. Teksti täitevärvi muutmisel saate täitele lisada ka tekstuuri, pildi või astmiku. Astmik on värvide ja varjundite astmeline progressioon, tavaliselt ühelt värvilt teisele või sama värvi ühelt varjundilt teisele.

SmartArt-pilt ühtlase täite ja astmiktäite kujundiga

Liigendus on teksti või WordArt-objekti iga märgi ümber ääris. Teksti kontuuri muutmisel saate reguleerida ka joone värvi, kaalu ja laadi.

Efekt lisab WordArt-objekti tekstile või slaidil olevale tekstile sügavust või rõhutust. Saate oma tekstile lisada üksikute efektide kombinatsioone Excel, Outlook ja PowerPoint.

WordArt-objektil või slaidil saate teksti vormindada ka menüü Avaleht jaotise Font või menüü Outlook jaotise Põhitekst suvandite abil.

Lisateabe saamiseks valige soovitud suvand järgmisest ripploendist.

 1. Valige WordArt-objektis tekst, millele soovite täite lisada.

  NB!: WordArt-objekti lisamiseks Excel töölehele peate esmalt lisama tekstivälja. Tekstivälja lisamiseks klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstivälija seejärel lohistage tekstivälja joonistamiseks. Tippige tekst tekstiväljale ja järgige kuvatavaid juhiseid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstitäide kõrval olevat noolt ja tehke ühte järgmistest.

  The Format tab under Drawing Tools

  Märkus.: Kui menüüd Joonistusriistad või Vormingei näe, veenduge, et valisite WordArt-objektil teksti. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks teksti topeltklõpsama.

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.
   Kui klõpsate nuppu Täiteta,ei kuvata teie teksti enne, kui olete tekstile liigenduse lisanud.
   Kui soovite muuta värvi, mis pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veeltäitevärve ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil Kohandatud oma värv kokku. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.
   Kui valite mitte pidevad tekstitükid ja rakendate pilditäite, täidetakse iga üksik valik terve pildiga. Pilt ei hõlma tekstivalikuid.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti.
   Astmiku kohandamiseks klõpsake nuppu Veel astmikkeja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.
   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake nuppu Veel tekstuureja seejärel valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

 1. Valige WordArt-objektil tekst, millele soovite liigenduse lisada.
  Mitme koha tekstile sama liigenduse lisamiseks valige esimene tekstitükk ja vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud tekstitükid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstikontuur kõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest
  The Format tab under Drawing Tools.
  Kui menüüd Joonistusriistad või Vormingei näe, veenduge, et valisite WordArt-objektil teksti. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks wordArt-objekti paremklõpsama.

  • Liigendusvärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Värvita valikuks klõpsake nuppu Kontuurita.
   Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veel liigendusvärve jaseejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Liigenduse jämeduse lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Jämedusja seejärel klõpsake soovitud paksust.
   Paksuse kohandamiseks klõpsake nuppu Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Liigenduse lisamiseks või muutmiseks punkti- või kriipskriipsuks osutage valikule Kriipsjoonedja seejärel klõpsake soovitud laadi.
   Laadi kohandamiseks klõpsake nuppu Veel joonija seejärel valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

 1. Valige WordArt-objektis tekst, millele soovite efekti lisada.
  Sama efekti lisamiseks mitmes kohas tekstile valige esimene tekstitükk ning vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud teksti osad.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektidja seejärel tehke ühte
  The Format tab under Drawing Toolsjärgmistest.
  Kui menüüd Joonistusriistad või Vormingei näe, veenduge, et valisite WordArt-objektil teksti. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks wordArt-objekti paremklõpsama.

  • Varju lisamiseks või muutmiseks valige Vari ja klõpsake seejärel soovitud varjuvarianti.
   Varju kohandamiseks klõpsake nuppu Varjusuvandidja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige Sära ja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.
   Säravärvide kohandamiseks klõpsake nuppu Veel säravärveja seejärel soovitud värvi. Sellise värvi rakendamiseks, mida kujunduse värvid hulgas ei ole, klõpsake käsku Veel värve ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või valige vahekaardilt Kohandatud ise värv. Kohandatud värve ja vahekaardi Standardne värve dokumendi kujundus edasise muutmise puhul ei värskendata.

  • Kui soovite anda tekstile sügavuse ilme, lisades või muutes serva, osutage valikule Kaldlõigeja seejärel klõpsake soovitud kaldlõiget.
   Kaldlõigete kohandamiseks klõpsake nuppu 3D-suvandidja valige soovitud suvandid.

  • 3-D pööramise lisamiseks või muutmiseks osutage valikule 3-D Rotation (3-D Rotation) ja seejärel klõpsake soovitud 3-D-pööret.
   3D-pöörete kohandamiseks klõpsake nuppu 3D-pöördesuvandidja valige soovitud suvandid.

  • Teksti warp- või tee lisamiseks või muutmiseks valige Käsk Transform (Teisenda)ja seejärel klõpsake soovitud warp-teed või -teed.

Märkus.: Kohandatud efekti loomiseks mitme üksiku efekti lisamisega korrake 2. juhist.

Lehe algusse

 1. Valige WordArt-objektil tekst, kust soovite täite kustutada.
  Sama täite kustutamiseks mitmest tekstitükist klõpsake esimest tekstitükki ja seejärel vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui klõpsate muid tekstitükke.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstitäide kõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest
  The Format tab under Drawing Tools.
  Kui menüüd Joonistusriistad või Vormingei näe, veenduge, et valisite WordArt-objektil teksti. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks wordArt-objekti paremklõpsama.

  • Täitevärvi, pildi või tekstuuri kustutamiseks valige mõni muu täitetüüp.
   Kui klõpsate nuppu Täiteta,ei kuvata teie teksti enne, kui olete tekstile liigenduse lisanud.

  • Täite astmiku kustutamiseks osutage valikule Astmikja seejärel klõpsake käsku Astmikuta.

Lehe algusse

 1. Valige WordArt-objektil tekst, mille liigenduse soovite kustutada.
  Sama liigenduse kustutamiseks mitmest tekstitükist klõpsake esimest tekstitükki ja seejärel vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui klõpsate muid tekstitükke.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstikontuur kõrval olevat noolt jaseejärel käsku Kontuurita.

  The Format tab under Drawing Tools Kui menüüd Joonistusriistad või Vormingei näe, veenduge, et valisite WordArt-objektil teksti. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks wordArt-objekti paremklõpsama.

Lehe algusse

 1. Valige WordArt-objektil tekst, millelt soovite efekti kustutada.
  Sama efekti kustutamiseks mitmest tekstitükist klõpsake esimest tekstitükki ja seejärel vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui klõpsate muid tekstitükke.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstiefektid kõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte
  The Format tab under Drawing Toolsjärgmistest.
  Kui menüüd Joonistusriistad või Vormingei näe, veenduge, et valisite WordArt-objektil teksti. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks wordArt-objekti paremklõpsama.

  • Varju kustutamiseks tekstist osutage valikule Varija seejärel klõpsake nuppu Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks tekstist osutage valikule Peegeldusja seejärel klõpsake käsku Peegeldus puudub.

  • Tekstist sära kustutamiseks osutage valikule Sära jaseejärel klõpsake nuppu Särata.

  • Tekstist serva kustutamiseks osutage valikule Kaldlõigeja seejärel klõpsake käsku Kaldlõiget pole.

  • 3-D pööramise kustutamiseks tekstist osutage valikule 3-D Rotation (3-D Rotation) ja seejärel klõpsake nuppu Ilma pööramiseta.

  • Tee või warp kustutamiseks tekstist osutage valikule Transformatsioonja seejärel klõpsake käsku Transformatsioonita.

   Märkused: 

   • Kui lisate mitu üksikefekti, korrake 2. juhist kõigi efektide kustutamiseks.

   • Kõigi efektide korraga kustutamiseks klõpsake menüü Joonistusriistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Rohkem Nupp Rohkemja seejärel käsku Tühjenda WordArt-objekt.

Lehe algusse

 • Valige WordArt-objekt, mille soovite eemaldada, ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  Näpunäide.: Veenduge, et valite kogu WordArt-objekti, mitte ainult WordArt-objekti teksti. Kui valitud on kogu WordArt-objekt, ümbritseb seda ühtlane äärisejoon. Kui WordArt-objektis on valitud tekst, on ääris kriipsjoon.

Lehe algusse

Lisateabe saamiseks valige soovitud suvand järgmisest ripploendist.

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektil või PowerPoint tekst, millele soovite täite lisada.

  Sama täite lisamiseks mitmesse kohta valige esimene tekstitükk ja seejärel vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud teksti osad.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstitäide kõrval olevat noolt ja tehke ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui klõpsate nuppu Täiteta,ei kuvata teie teksti enne, kui olete tekstile liigenduse lisanud.

   Kui soovite muuta värvi, mis pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veeltäitevärve ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil Kohandatud oma värv kokku. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Kui valite mittekülgnevad tekstitükid ja rakendate pilditäite, täidetakse iga üksik valik terve pildiga. Pilt ei hõlma tekstivalikuid.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Kui kasutate Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, millele soovite täite lisada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujunditäideja seejärel tehke ühte järgmistest.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui klõpsate nuppu Täiteta,ei kuvata teie teksti enne, kui olete tekstile liigenduse lisanud.

   Kui soovite muuta värvi, mis pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veeltäitevärve ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil Kohandatud oma värv kokku. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Kui valite mittekülgnevad tekstitükid ja rakendate pilditäite, täidetakse iga üksik valik terve pildiga. Pilt ei hõlma tekstivalikuid.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

  • Mustri lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Musterja seejärel soovitud suvandeid.

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektil või PowerPoint tekst, millele soovite liigenduse lisada.

  Mitme koha tekstile sama liigenduse lisamiseks valige esimene tekstitükk ja vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud tekstitükid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstikontuur kõrval olevat noolt ja tehke ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Liigendusvärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Värvita valikuks klõpsake nuppu Kontuurita.

   Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veel liigendusvärve jaseejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Liigenduse jämeduse lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Jämedusja seejärel klõpsake soovitud paksust.

   Paksuse kohandamiseks klõpsake nuppu Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Liigenduse lisamiseks või muutmiseks punkti- või kriipskriipsuks osutage valikule Kriipsjoonedja seejärel klõpsake soovitud laadi.

   Laadi kohandamiseks klõpsake nuppu Veel joonija seejärel valige soovitud suvandid.

Kui kasutate Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, millele soovite liigenduse lisada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujundikontuurja seejärel tehke ühte järgmistest.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Liigendusvärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Värvita valikuks klõpsake nuppu Kontuurita.

   Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veel liigendusvärve jaseejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage oma värv vahekaardil Kohandatud. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Liigenduse jämeduse lisamiseks või muutmiseks osutage valikule Jämedusja seejärel klõpsake soovitud paksust.

   Paksuse kohandamiseks klõpsake nuppu Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Liigenduse lisamiseks või muutmiseks punkti- või kriipskriipsuks osutage valikule Kriipsjoonedja seejärel klõpsake soovitud laadi.

   Laadi kohandamiseks klõpsake nuppu Veel joonija seejärel valige soovitud suvandid.

  • Mustri lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu Musterja seejärel soovitud suvandeid.

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektil või PowerPoint tekst, millele soovite efekti lisada.

  Sama efekti lisamiseks mitmes kohas tekstile valige esimene tekstitükk ning vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui valite muud teksti osad.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektidja tehke ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Varju lisamiseks või muutmiseks valige Vari ja klõpsake seejärel soovitud varjuvarianti.

   Varju kohandamiseks klõpsake nuppu Varjusuvandidja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige Sära ja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake nuppu Veel säravärveja seejärel soovitud värvi. Sellise värvi rakendamiseks, mida kujunduse värvid hulgas ei ole, klõpsake käsku Veel värve ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või valige vahekaardilt Kohandatud ise värv. Kohandatud värve ja vahekaardi Standardne värve dokumendi kujundus edasise muutmise puhul ei värskendata.

  • Kui soovite anda tekstile sügavuse ilme, lisades või muutes serva, osutage valikule Kaldlõigeja seejärel klõpsake soovitud kaldlõiget.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • 3-D pööramise lisamiseks või muutmiseks osutage valikule 3-D Rotation (3-D Rotation) ja seejärel klõpsake soovitud 3-D-pööret.

   3D-pöörete kohandamiseks klõpsake nuppu 3D-pöördesuvandidja valige soovitud suvandid.

  • Teksti warp- või tee lisamiseks või muutmiseks valige Käsk Transform (Teisenda)ja seejärel klõpsake soovitud warp-teed või -teed.

Märkus.: Kohandatud efekti loomiseks mitme üksiku efekti lisamisega korrake 2. juhist.

Kui kasutate Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, millele soovite efekti lisada.

 2. Tehke menüü WordArt-riistadmenüüs Vorming ühte järgmistest.

  Jaotiste Varjuefektid ja Ruumilised efektid pildid

  • Varju lisamiseks või muutmiseks klõpsake jaotises Varjuefektid nuppu Varjuefektidja seejärel soovitud varju.

   Varjuvärvi kohandamiseks osutage valikule Varjuvärv ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

   Kui soovite muuta värvi, mida pole kujunduse värvid, klõpsake nuppu Veelvarjuvärve ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil Kohandatud oma värv kokku. Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • 3D-efekti lisamiseks klõpsake nuppu 3D-efektid, seejärel teist 3D-efektija valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektil või PowerPoint, kust soovite täite kustutada.

  Sama täite kustutamiseks mitmest tekstitükist klõpsake esimest tekstitükki ja seejärel vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui klõpsate muid tekstitükke.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstitäide kõrval olevat noolt ja tehke ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi, pildi või tekstuuri kustutamiseks valige mõni muu täitetüüp.

   Kui klõpsate nuppu Täiteta,ei kuvata teie teksti enne, kui olete tekstile liigenduse lisanud.

  • Täite astmiku kustutamiseks osutage valikule Astmikja seejärel klõpsake käsku Astmikuta.

Kui kasutate Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, kust soovite täite kustutada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistad menüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujunditäideja seejärel käsku Täiteta.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektil või PowerPoint, kust soovite liigenduse kustutada.

  Sama liigenduse kustutamiseks mitmest tekstitükist klõpsake esimest tekstitükki ja seejärel vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui klõpsate muid tekstitükke.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstikontuur kõrval olevat noolt jaseejärel käsku Kontuurita.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

Kui kasutate Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, kust soovite liigenduse kustutada.

 2. Klõpsake menüü WordArt-riistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Kujundikontuur ja seejärel käsku Kontuurita.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige WordArt-objektil või PowerPoint, kust soovite efekti kustutada.

  Sama efekti kustutamiseks mitmest tekstitükist klõpsake esimest tekstitükki ja seejärel vajutage juhtklahvi (CTRL) ja hoidke seda all, kui klõpsate muid tekstitükke.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nupu Tekstiefektid kõrval olevat noolt ja tehke ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Varju kustutamiseks tekstist osutage valikule Varija seejärel klõpsake nuppu Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks tekstist osutage valikule Peegeldusja seejärel klõpsake käsku Peegeldus puudub.

  • Tekstist sära kustutamiseks osutage valikule Sära jaseejärel klõpsake nuppu Särata.

  • Tekstist serva kustutamiseks osutage valikule Kaldlõigeja seejärel klõpsake käsku Kaldlõiget pole.

  • 3-D pööramise kustutamiseks tekstist osutage valikule 3-D Rotation (3-D Rotation) ja seejärel klõpsake nuppu Ilma pööramiseta.

  • Tee või warp kustutamiseks tekstist osutage valikule Transformatsioonja seejärel klõpsake käsku Transformatsioonita.

Märkus.: Kui lisate mitu üksikefekti, korrake 2. juhist kõigi efektide kustutamiseks.

Kui kasutate Outlook

 1. Klõpsake WordArt-objekti, kust soovite efekti kustutada.

 2. Tehke menüü WordArt-riistadmenüüs Vorming ühte järgmistest.

  Jaotiste Varjuefektid ja Ruumilised efektid pildid

  • Varju kustutamiseks klõpsake jaotises Varjuefektid nuppu Varjuefektidja seejärel käsku Varjuefektita.

  • 3D-efekti kustutamiseks klõpsake nuppu 3D-efektid, seejärel teist 3D-efektija seejärel käsku Ilma 3-D efektita.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×