Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Enamasti saate tekstifaile jagada ilma teksti salvestamise üksikasjade pärast muretsemata. Kui aga kasutate tekstifaile ühiselt mõnes muus keeles töötavate inimestega, laadite tekstifaile Internetist alla või ühiskasutate tekstifaile muude arvutisüsteemidega, võib teil faili avades või salvestades tekkida vajadus valida kodeerimisstandard.

Kui teie ise või keegi teine avab Microsoft Wordis või mõnes muus programmis (nt arvutis, mille süsteemitarkvara keel erineb faili loomisel kasutatud keelest) tekstifaili, aitab kodeerimisstandard programmil määratleda teksti esitamise viisi, et tekst oleks loetav.

Selle artikli teemad

Tekstikodeeringu mõiste

Ekraanil tekstina kuvatu on tegelikult tekstifailis salvestatud arvuliste väärtustena. Arvuti tõlgib arvulised väärtused nähtavateks märkideks. Arvuliste väärtuste tõlkimiseks kasutab arvuti kodeerimisstandardit.

Kodeerimisstandard on nummerdusskeem, mis seob märgistiku iga tekstimärgi arvulise väärtusega. Märgistik võib sisaldada tähemärke, numbreid ja muid sümboleid. Eri keelte puhul kasutatakse erinevaid märgistikke ning seetõttu on olemas palju eri keelte märgistike puhul kasutatavaid kodeerimisstandardeid.

Erinevate tähestike puhul kasutatavad eri kodeerimisstandardid

Koos tekstifailiga salvestatud kodeerimisstandard annab arvutile teksti ekraanil kuvamiseks vajalikku teavet. Näiteks vastab kirillitsa (Windows) kodeeringu puhul tähemärgile Й arvuline väärtus 201. Kui avate seda märki sisaldava faili arvutis, mis kasutab kirillitsa (Windows) kodeeringut, kuvab arvuti arvulist väärtust 201 lugedes ekraanil tähemärgi Й.

Kui aga avate sama faili mõnda muud kodeeringut kasutavas arvutis, kuvab arvuti vaikimisi kasutatava kodeerimisstandardi järgi arvulisele väärtusele 201 vastava märgi. Näiteks kui arvuti kasutab Lääne-Euroopa (Windows) kodeerimisstandardit, kuvatakse algselt kirillitsas loodud failis olev märk Й märgina É, kuna Lääne-Euroopa (Windows) kodeeringus vastab väärtusele 201 märk É.

Unicode: üks kodeerimisstandard mitme tähestiku jaoks

Failide kodeerimise ja dekodeerimisega kaasnevate probleemide vältimiseks saate faili salvestamisel kasutada Unicode'i kodeeringut. Unicode hõlmab enamikke tänapäevaste arvutikasutajate kasutatavate keelte märgistikke.

Kuna Word põhineb Unicode'il, salvestab Word failid automaatselt Unicode'i kodeeringus. Unicode-faile saate inglise keelel põhinevas arvutisüsteemis avada ja lugeda sõltumata teksti keelest. Samuti saate ingliskeelses süsteemis salvestada Unicode'i kodeeringus faile ka juhul, kui fail sisaldab tähemärke, mida Lääne-Euroopa tähestikes ei esine (nt kreeka, kirillitsa, araabia või jaapani).

Lehe algusse

Kodeerimisstandardi valimine faili avamisel

Kui faili avamisel kuvatakse tekst moonutatult või küsimärkide ja ruutudena, võib põhjus olla selles, et Word pole suutnud õigesti tuvastada faili teksti kodeerimisstandardit. Saate määrata teksti kuvamiseks (dekodeerimiseks) kasutatava kodeerimisstandardi.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid.

 3. Klõpsake kategooriat Täpsemalt.

 4. Liikuge kerides jaotisse Üldist ja märkige ruut Kinnita failivorminguteisendus avamisel.

  Märkus.: Kui see ruut on märgitud, kuvab Word dialoogiboksi Faili teisendamine iga kord, kui avate mõne faili, mis ei ole Wordi vormingus (Wordi vormingud on DOC-, DOT-, DOCX-, DOCM-, DOTX- ja DOTM-failid). Kui töötate sageli failidega, mis ei ole Wordi vormingus, kuid ei soovi iga kord valida kodeerimisstandardit, lülitage see suvand dialoogiboksi mittevajaliku kuvamise vältimiseks välja.

 5. Sulgege fail ja avage seejärel uuesti.

 6. Valige dialoogiboksis Faili teisendamine väärtus Kodeeritud tekst.

 7. Klõpsake dialoogiboksis Faili teisendamine raadionuppu Muu kodeering ja valige loendist soovitud kodeerimisstandard.

  Saate väljal Eelvaade vaadata teksti eelvaadet, et kontrollida, kas tekst on valitud kodeerimisstandardi abil loetav.

Kui suurem osa tekstist näeb ühtemoodi välja (nt ainult kastid või ainult punktid), võib märkide kuvamiseks vajalik font olla installimata. Kui vajalik font pole saadaval, saate installida lisafonte.

Täiendavate fontide installimiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake Microsoft Windowsi nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Windows 7

  1. Valige juhtpaneelil käsk Desinstalli programm.

  2. Klõpsake programmide loendis Microsoft Office'i loetelu või Microsoft Wordi sõltuvalt sellest, kas installisite Wordi Office'i osana või üksiku programmina. Seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  Windows Vista

  1. Valige juhtpaneelil käsk Desinstalli programm.

  2. Klõpsake programmide loendis Microsoft Office'i loetelu või Microsoft Wordi sõltuvalt sellest, kas installisite Wordi Office'i osana või üksiku programmina. Seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  Microsoft Windows XP

  1. Klõpsake juhtpaneeli valikut Programmide lisamine ja eemaldamine.

  2. Klõpsake väljal Praegu installitud programmid Microsoft Office'i loetelu või Microsoft Wordi, sõltuvalt sellest, kas installisite Wordi Office'i osa või üksiku programmina. Seejärel klõpsake nuppu Muuda.

 3. Klõpsake jaotises Microsoft Office'i installi muutmine ikooni Lisa või eemalda funktsioone ja seejärel nuppu Edasi.

 4. Laiendage jaotises Installisuvandid välja Office'i ühiskasutusfunktsioonid ja seejärel laiendage välja Rahvusvaheline tugi.

 5. Valige vajalik fondikogum, klõpsake valiku kõrval asuvat noolt ja valige väärtus Käivita minu arvuti kaudu.

Näpunäide.: Kodeeritud tekstifaili avamisel rakendab Word dialoogiboksis Veebisuvandid määratletud fonte. (Dialoogiboksi Veebisuvandid leidmiseks klõpsake Microsoft Office ' i nuppuja siis nuppu Wordi suvandidning seejärel nuppu Täpsemalt. Klõpsake jaotises üldist nuppu Veebisuvandid.) Iga märgistiku fondi kohandamiseks saate valida dialoogiboksi Veebisuvandid vahekaardil fondid olevad suvandid.

Lehe algusse

Kodeerimisstandardi valimine faili salvestamisel

Kui te ei vali faili salvestamisel kodeerimisstandardit, kodeerib Word faili Unicode'ina. Tavaliselt saate kasutada Unicode'i vaikekodeeringut, kuna see toetab enamikes keeltes esinevaid märke.

Kui dokument avatakse programmis, mis ei toeta Unicode'i, saate valida sihtprogrammiga ühilduva kodeerimisstandardi. Näiteks saate Unicode'i abil luua ingliskeelses süsteemis traditsioonilises hiina keeles dokumendi. Kui dokument avatakse aga traditsioonilise hiina keele programmis, mis ei toeta Unicode'i, saate dokumendi salvestada traditsioonilise hiina keele kodeeringus (Big5). Kui dokument avatakse traditsioonilise hiina keele programmis, kuvatakse tekst õigesti.

Märkus.: Kuna Unicode on kõige täiuslikum standard, võib juhtuda, et teksti salvestamisel mõnes muus kodeeringus ei saa kõiki märke kuvada. Näiteks sisaldab Unicode'i kodeeringuga dokument nii heebrea kui ka kirillitsa teksti. Dokumendi salvestamisel kirillitsa (Windows) kodeeringuga ei saa kuvada heebreakeelset teksti ja heebrea (Windows) kodeeringu puhul ei saa kuvada kirillitsa teksti.

Kui valite mõne kodeerimisstandardi, mis ei toeta failis kasutatud märke, märgib Word punasega need märgid, mida ei saa salvestada. Enne faili salvestamist saate kuvada teksti eelvaate valitud kodeerimisstandardis.

Faili salvestamisel kodeeritud tekstina eemaldatakse failist sümbolifondis või väljakoodides vormindatud tekst.

Kodeerimisstandardi valimine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake käsku Salvesta nimega.

  Kui soovite faili salvestada mõnda muusse kausta, otsige kaust ja avage see.

 3. Tippige väljale Faili nimi faili uus nimi.

 4. Valige väljal Salvestustüüp suvand Lihttekst.

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

 6. Dialoogiboksi Microsoft Office Wordi ühilduvuskontroll kuvamisel klõpsake nuppu Jätka.

 7. Valige dialoogiboksis Faili teisendamine kodeerimisstandard, mida soovite kasutada.

  • Süsteemi kodeerimise vaikestandardi kasutamiseks klõpsake nuppu Windows (vaikimisi).

  • Süsteemi MS-DOS kodeerimisstandardi kasutamiseks klõpsake nuppu MS-DOS.

  • Mõne muu kodeerimisstandardi valimiseks klõpsake nuppu Muu kodeering ja valige loendist soovitud kodeerimisstandard. Saate väljal Eelvaade vaadata teksti eelvaadet, et kontrollida, kas tekst on valitud kodeerimisstandardi abil loetav.

   Märkus.: Dokumendist suurema osa vaatamiseks saate dialoogiboksi Faili teisendamine laiendada.

 8. Teate "Punasega märgitud teksti ei saa valitud kodeeringus õigesti salvestada" kuvamisel võite valida mõne muu kodeeringu või märkida ruudu Luba märgiasendust.

  Märgiasenduse lubamisel asendab Word märgi, mida ei saa kuvada, valitud kodeeringus sellele märgile kõige lähedasema ekvivalendiga. Näiteks asendatakse kolmikpunkt kolme järjestikuse punktiga ja kõverad jutumärgid sirgete jutumärkidega.

  Kui valitud kodeering ei sisalda punasega tähistatud märgi ekvivalentmärki, salvestatakse see märk kontekstivälise märgina (nt küsimärk).

 9. Kui dokument avatakse programmis, mis ei katkesta teksti ühelt realt teisele, võite dokumenti lisada püsivad reapiirid. Püsivate reapiiride lisamiseks märkige ruut Lisa reapiirid ja määrake väljal Realõpetus, kas soovite, et rida lõpeks tagasijooksu (CR), joonesöödu (LF) või mõlemaga.

Lehe algusse

Wordis saadaolevad kodeerimisstandardid

Word suudab tuvastada paljusid kodeerimisstandardeid ja toetab arvuti süsteemitarkvaraga kaasasolevaid kodeerimisstandardeid.

Järgmisest loendist leiate iga kirjasüsteemiga seotud kodeerimisstandardi (nimetatakse ka koodileheks).

Kirjasüsteem

Kodeerimisstandardid

Rakendatav font

Mitmekeelne

Unicode (UCS-2 little-endian ja big-endian, UTF-8, UTF-7)

Laadi Tavaline puhul Wordi teie keeleversioonis kasutatav vaikefont

araabia

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Hiina (lihtsustatud)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Hiina (traditsiooniline)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Kirillitsa

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Inglise, Lääne-Euroopa või muu ladina kiri

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Kreeka

Windows 1253

Courier New

Heebrea

Windows 1255

Courier New

Jaapani

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Korea

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Tai

Windows 874

Tahoma

Vietnami

Windows 1258

Courier New

India: Tamili

ISCII 57004

Latha

India: Nepali

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangali

India: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangali

India: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangali

India: Assami

ISCII 57006

India: Bengali

ISCII 57003

India: Gudžarati

ISCII 57010

India: Kannada

ISCII 57008

India: Malajalami

ISCII 57009

India: Oria

ISCII 57007

India: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

India: Pandžabi

ISCII 57011

India: Sanskriti

ISCII 57002 (Devanagari)

India: Telugu

ISCII 57005

 • India keelte kasutamine nõuab süsteemituge ja vastavaid OpenType-fonte.

 • Nepaali, assami, bengali, gudžarati, malajalami ja oria keelte jaoks on saadaval ainult piiratud tugi.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×