Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Tekstivälja (ja selles oleva teksti), kujundi, WordArt-objekti või pildi asendi muutmiseks saate seda pöörata ja ümber pöörata. 

Kui töötate meiliga, lugege teemat Pildi pööramine Outlook.

Pööramiskäsud on saadaval menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming. Valige pööratav objekt ja klõpsake seejärel linti.

Avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

  • Pööramiseks 15-kraadiste astmete kaupa vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda pööramispideme lohistamise ajal all.

  • Mitme kujundi pööramisel ei pöörata neid rühmana, vaid iga üksikkujundit pööratakse ümber oma telje.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis käsku Veel pööramissuvandeid.

  Rohkem pööramissuvandeid menüüs Pööra

 3. Sisestage avaneval paanil või dialoogiboksis väljale Pöördenurk arv, mille võrra soovite objekti pöörata. Objekti täpselt soovitud asendisse pööramiseks saate kasutada ka nooleklahve.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi või WordArt-objekti valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis:

  • objekti pööramiseks 90 kraadi paremale klõpsake käsku Pööra 90° võrra paremale;

  • objekti pööramiseks 90 kraadi vasakule klõpsake käsku Pööra 90° võrra vasakule.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

Ümberpööramisriistadega saate luua peegelpildi efekti või pöörata objekti tagurpidi.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis:

  • Objekti tagurpidi pööramiseks klõpsake nuppu Vertikaalne ümberpööre.

  • Objekti peegelpildi loomiseks klõpsake nuppu Horisontaalne ümberpööre.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

Näpunäide.: Kui soovite dokumendis luua lihtsalt teksti peegelpilti, vt jaotist Teksti ümberpööramine või peegelpildi loomine.

Objekti pööramisel pööratakse objekti sees olevat teksti koos objektiga. Ümberpööratud objektis olevat teksti aga pööramisriistaga automaatselt ümber ei pöörata. Teksti ümberpööramiseks koos seda sisaldava objektiga saate teha järgmisi Outlook, Excel ja PowerPoint.

 1. Valige ja paremklõpsake objekti, mille soovite ümber pöörata, ning seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine jaotises Kujundisuvandid raadionuppu Efektid.

  Vahekaart Efektid paanil Kujundi vormindamine

 3. Sisestage paanil Ruumiline pööre ühele väljadest Pööre (kas X, Y või Z - sõltuvalt sellest, kuidas soovite teksti pöörata) number 180.

  Pööre X-teljel vahekaardil Efektid

  Märkused: 

  • Pöörde muutmine võib mõjutada objekti täitevärvi. Täitevärvi saate reguleerida menüü Täide ja joon Vahekaart Täide ja joon paanil Kujundi vormindamine.

  • Kui klõpsate teksti redigeerimiseks objektil, naaseb see redigeerimise ajaks ajutiselt algupärase ilme juurde. Kui olete teksti redigeerimise lõpetanud ja klõpsate objektist väljapoole, rakendatakse ümberpööratud ilme uuesti.

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2010 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

  Märkus.: Pööramiseks 15-kraadiste astmete kaupa vajutage tõstuklahvi (Shift) ja hoidke seda pööramispideme lohistamise ajal all.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja siis käsku Veel pööramissuvandeid.

  Rohkem pööramissuvandeid menüüs Pööra

  Kui menüüsid Pildiriistad, Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et oleksite pildi valinud. Võimalik, et peate alammenüü Vorming avamiseks pilti topeltklõpsama.

 3. Sisestage avaneval paanil või dialoogiboksis väljale Pöördenurk arv, mille võrra soovite objekti pöörata. Objekti täpselt soovitud asendisse pööramiseks saate kasutada ka nooleklahve.

Ümberpööramisriistadega saate luua peegelpildi efekti või pöörata objekti tagurpidi.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad (või pildi pööramise korral Pildiriistad) alammenüü Vorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  • Objekti tagurpidi pööramiseks klõpsake nuppu Vertikaalne ümberpööre.

  • Objekti peegelpildi loomiseks klõpsake nuppu Horisontaalne ümberpööre.

Kui vormindusmenüüd Joonistusriistad või Pildiriistad ei kuvata, siis veenduge, et oleksite tekstivälja, kujundi, WordArt-objekti või pildi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks objekti topeltklõpsama.

Näpunäide.: Kui soovite dokumendis luua lihtsalt teksti peegelpilti, vt jaotist Teksti ümberpööramine või peegelpildi loomine.

Objekti pööramisel pööratakse objekti sees olevat teksti koos objektiga. Ümberpööratud objektis olevat teksti aga pööramisriistaga automaatselt ümber ei pöörata. Teksti ümberpööramiseks koos seda sisaldava objektiga saate teha järgmisi Outlook, Excel ja PowerPoint.

 1. Valige ja paremklõpsake objekti, mille soovite ümber pöörata, ning seejärel käsku Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kujundi vormindamine vasemal asuvat paani Ruumiline pööre.

  Ruumiline pööre dialoogiboksis Kujundi vormindamine

 3. Sisestage paanil ühele väljadest Pööre (kas X, Y või Z - sõltuvalt sellest, kuidas soovite teksti pöörata) number 180.

  Märkused: 

  • Pöörde muutmine võib mõjutada objekti täitevärvi. Täitevärvi saate reguleerida menüü Täide dialoogiboksis Kujundi vormindamine.

  • Kui klõpsate teksti redigeerimiseks objektil, naaseb see redigeerimise ajaks ajutiselt algupärase ilme juurde. Kui klõpsate objektist väljapoole, rakendatakse ümberpööratud ilme uuesti.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

  • Pööramise piiramiseks 15-kraadiste nurkadega vajutage ja hoidke tõstuklahvi (Shift) all, lohistades pööramispidet.

  • Mitme kujundi pööramisel ei pöörata neid rühmana, vaid iga üksikkujundit pööratakse ümber oma telje.

  • Teine võimalus on valida objekt, hoida all suvandiklahvi ja vajutada pööramiseks vasak- või paremnooleklahvi.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü Kujundi vormingvõi Menüü Pildivorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra.

  Nupp Pööra vahekaardil Vorming

  • Kui menüüd Kujundi vorming või Pildivorming ei ole näha, veenduge, et oleks valitud tekstiväli, kujund, WordArt-objekt või pilt.

  • Kui ekraani suurust vähendatakse, võib nupp Pööra olla peidetud. Kui nuppu Pööra ei näe, klõpsake jaotises Korraldamine peidetud nuppude avamiseks nuppu Korralda.

   Nupp Pööra menüüs Korraldamine Nupp Pööra menüüs Korraldamine

 3. Klõpsake nuppu Veel pööramissuvandeid.

  Office for Mac Shape Rotate Menu
 4. Sisestage avatavale dialoogiboksis või paanile väljale Pööratav summa, mida soovite objekti pöörata. Objekti täpselt soovitud asendisse pööramiseks saate kasutada ka nooleklahve.

 1. Klõpsake pööratavat objekti.

 2. Klõpsake menüü Kujundi vormingvõi Menüü Pildivorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra.

  Nupp Pööra vahekaardil Vorming

  • Kui menüüd Kujundi vorming või Pildivorming ei ole näha, veenduge, et oleks valitud tekstiväli, kujund, WordArt-objekt või pilt.

  • Kui ekraani suurust vähendatakse, võib nupp Pööra olla peidetud. Kui nuppu Pööra ei näe, klõpsake jaotises Korraldamine peidetud nuppude avamiseks nuppu Korralda.

   Nupp Pööra menüüs Korraldamine Nupp Pööra menüüs Korraldamine

 3. Objekti pööramiseks 90 kraadi paremale klõpsake nuppu Pööra paremale 90°või objekti pööramiseks 90 kraadi vasakule klõpsake nuppu Pööra vasakule 90°.

  Office for Mac Shape Rotate Menu

Ümberpööramisriistadega saate luua peegelpildi efekti või pöörata objekti tagurpidi.

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake menüü Kujundi vormingvõi Menüü Pildivorming jaotises Korraldamine nuppu Pööra.

  Nupp Pööra vahekaardil Vorming

  • Kui menüüd Kujundi vorming või Pildivorming ei ole näha, veenduge, et oleks valitud tekstiväli, kujund, WordArt-objekt või pilt.

  • Kui ekraani suurust vähendatakse, võib nupp Pööra olla peidetud. Kui nuppu Pööra ei näe, klõpsake jaotises Korraldamine peidetud nuppude avamiseks nuppu Korralda.

   Nupp Pööra menüüs Korraldamine Nupp Pööra menüüs Korraldamine

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Objekti tagurpidi pööramiseks klõpsake nuppu Vertikaalne ümberpööre.

  • Objekti peegelpildi loomiseks klõpsake nuppu Horisontaalne ümberpööre.

   Office for Mac Shape Rotate Menu

 1. Klõpsake objekt, mida soovite teisaldada.

 2. Lohistage objekt soovitud kohta.

  • Mitme objekti teisaldamiseks hoidke objektide valimiseks all tõstuklahvi (Shift).

  • Objekti nihutamiseks üles või alla või väikeste sammudega külgsuunas klõpsake objekti, hoidke all käsku ja seejärel vajutage nooleklahvi. Pange tähele, et Wordis saate seda kasutada ainult üles või alla liikumiseks.

  • Objekti piiramiseks nii, et see liiguks ainult horisontaalselt või vertikaalselt, hoidke objekti lohistamisel all tõstuklahvi (Shift).

Objektide rühmitamisel ühendate objektid nii, et saate neid rühmana vormindada, teisaldada või kopeerida.

 1. Hoidke all tõstuklahvi (Shift), klõpsake objekte, mida soovite rühmitada, ja seejärel klõpsake olenevalt klõpsatud objekti tüübist menüüd Kujundi vorming või Menüü Pildivorming.

 2. Klõpsake ikooni Rühm ja seejärel nuppu Rühmita.

  Objektide rühmitamine

Näpunäide.: Kui rühm kuvatakse tuhmina või pole saadaval, on see tavaliselt seetõttu, et te pole veel kahte või enamat objekti valinud, mida saab rühmitada.

Lisateave

Piltide lisamine rakenduses Office for Mac (inglise keeles)

Pildi kärpimine

Vaba pööramine

 1. Klõpsake objekti, mida soovite pöörata.

 2. Klõpsake objekti ülaosas asuvat pööramispidet ja seejärel lohistage objekti soovitud suunas.

  Pööramispidemetega kujund

Teksti pööramine

Lugege artiklit Teksti pööramine või peegeldamine.

Tabeli või SmartArti graafikaobjektide pööramine

Tabeli või SmartArti graafikaobjektide pööramiseks kleepige need tavapildina ja seejärel pöörake pilti.

Vaata ka

Teksti mähkimine ümber ringi või muu kujundi

Pildi kärpimine

Kujundite, piltide või muude objektide rühmitamine ja rühmituse tühistamine

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×