Põhisisu juurde

Tere tulemast kasutama Jutustaja uut standardklaviatuuri klahvipaigutust

Oleme teinud mõned muudatused Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja kasutamises. Tahtsime muuta Jutustaja tundmaõppimise ja kasutamise lihtsamaks ning panustame teie teadmistele, mille olete saanud teisi ekraanilugereid kasutades. Selles versioonis tutvustame Jutustaja uut standardklaviatuuri klahvipaigutust. Jutustaja kasutamisel kasutatakse vaikimisi standardset paigutust.

See artikkel on ainult alguspunkt, mis teavitab teid muudatustest. Kogu ekraanilugeri sisu värskendatakse aja jooksul, kuid see võtab pisut aega. See artikkel aitab teid seni kuni järgmised värskendused on saadaval.

Näpunäide.: Kui eelistate vana Jutustaja klahvipaigutust, saate selle juurde naasta. Selle juurde naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv+Ctrl+N. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Vali klahvipaigutus, standard.“ Paigutuse muutmiseks paigutusele Pärand, vajutage üks kord allanooleklahvi. Kuulete teksti „Pärand, valitud.“ Kui vanade käskude klahvivajutused on klahvipaigutuse Pärand korral vastuolus uues Jutustaja funktsioonis kasutatavatega, ei ole uued Jutustaja käsud saadaval.

Esiletõstmist väärivad muudatused on järgmised.

 • Jutustaja võimaldab nüüd kasutada klahvi Caps Lock või lisamisklahvi (Insert) muuteklahvina. Nii et nüüdsest nimetame neid muuteklahve EL-klahviks.

 • Vaadete vahetamise käske on värskendatud. Need on nüüd vastendatud klahvikombinatsiooniga EL-klahv+klahvid Page Up ja Page Down. Saate rakendada käsku Vaheta vaadet, vajutades klahvikombinatsiooni EL-klahv+Ctrl+üles- ja allanooleklahvid. Käsud Nihuta edasi ja Nihuta tagasi pole muutunud.

 • Skannirežiimi käsud Esmane ja Teisene toiming on muutunud. Esmase toimingu saate käivitada, vajutades sisestusklahvi (Enter) või tühikuklahvi (Spacebar). Teisese toimingu saate käivitada, vajutades nende klahvidega koos ka tõstuklahvi (Shift) (tõstuklahv (Shift)+sisestusklahv (Enter) või tõstuklahv (Shift)+tühikuklahv). Seda muudatust näete sõltumata valitud klahvipaigutusest.

 • Jutustaja lehekülge, lõiku, rida, sõna ja märgi käske on muudetud meie uues standardklaviatuuri klahvipaigutuses. Lisaks on paljusid Jutustaja käske muudetud meeldejätmist hõlbustavaks. Mõnedele käskudele pääseb juurde klahvivajutustega, mis on ekraanilugeri kasutajatele tuttavamad.

 • Nüüd saate Jutustaja käskude käivitamiseks kasutada numbriklaviatuuri. Räägime sellest allpool.

 • Oleme lisanud Jutustajale mõned uued käsud, sh Linkide loend, Pealkirjade loend, Orientiiride loend ja Jutustaja otsing.

 • Lisatud on mitu uut skannirežiimi klaviatuurikäsku teksti valimiseks.

 • Mitmed Jutustaja klaviatuurikäsud, mille abil saab liikuda linkidele, pealkirjadele ja tabelitele, on standardklaviatuuri klahvipaigutuse jaoks iganenud. Need käsud on endiselt saadaval skannirežiimis ja vaadete vahetamise jaoks. Samuti oleme keelanud käsu Liikumine sisalduva ala viimasele üksusele.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

Selle artikli teemad

Versioonitäienduse kogemus

Kui lähete üle sellele Windowsi versioonile ja lülitate Jutustaja sisse, kuvatakse dialoogiboks, milles on teave Jutustaja klahvipaigutuses tehtud muudatuste kohta. Kui soovite selle välja lülitada, märkige ruut Ära seda enam kuva.

EL-klahv

Oleme teinud mõned muudatused Jutustaja muuteklahvis. Seda nimetatakse EL-klahviks Jutustaja kõikides sätetes ja edaspidises dokumentatsioonis.

Suurtäheluku klahv (Caps Lock) ja lisamisklahv (Insert) on vaikimisi saadaval teie EL-klahvina. Kui kasutate Jaapani klaviatuuri 106, saate EL-klahvina kasutada klahvi NonConvert ja lisamisklahvi (Insert). See on eelmiste versioonide muutus, kus juhtklahvi (Ctrl) ja muuteklahvi (Alt) kasutati Jutustaja muuteklahvina.

Jutustaja sätete muudatused

Oleme lisanud Jutustaja sätetesse uue pealkirja Vali klaviatuurisätted. Skannirežiimis saate pealkirjale liikuda klahvi H abil. Sealt leiate järgmised sätted.

Klahvipaigutuse valimine

Selle sätte abil saate valida Jutustaja klahvipaigutuse. Standardklaviatuuri klahvipaigutus on vaikimisi valitud. Kui soovite naasta 2018. a aprilli väljaande klahvipaigutuse juurde, valige paigutus Pärand.

Jutustaja muuteklahvi valimine

Selle sätte abil saate määrata Jutustaja muuteklahvina (EL-klahvina) kasutatavad klahvid. Saadaval on järgmised valikud.

 • Klahv Caps Lock ja lisamisklahv (Insert) (vaikesäte)

 • Insert

 • Caps Lock

Kui kasutate Jaapani klaviatuuri 106, on sätted järgmised.

 • Klahv NonConvert ja lisamisklahv (Insert) (vaikesäte)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Jutustaja uued kiirklahvid

Selles versioonis on Jutustajale lisatud mitu uut funktsiooni. Mõned neist käskudest töötavad ainult skannirežiimis, teised töötavad alati, kui kasutate Jutustajat.

Märkus.: Selles dokumendis kuvatavate tabeli käskude klahvivajutuste kirjeldamisel nimetame Jutustaja klahvi EL-klahviks. Seda näete ka dialoogiboksis EL-klahv+F1, kus kuvatakse kõik Jutustaja käsud.

Uued üldised kiirklahvid

Need otseteed töötavad olenemata sellest, kas skannirežiim on sisse või välja lülitatud.

Käsk

Klahvikombinatsioon

Valiku ettelugemine

EL-klahv+Shift+allanooleklahv

Õigekirjakontrolli valimine

EL-klahv+Shift+allanooleklahv (kiiresti kaks korda)

Linkide loend

EL-klahv+F7

Pealkirjade loend

EL-klahv+F6

Orientiiride loend

EL-klahv+F5

Jutustaja otsing

EL-klahv+Ctrl+F

Järgmise otsimine

EL-klahv+F3

Eelmise otsimine

EL-klahv+Shift+F3

Uued skannirežiimi kiirklahvid

Selles versioonis saate valida skannirežiimi sisu ja kopeerida selle Windowsi lõikelauale. Järgmised otseteed töötavad skannirežiimi kasutamisel.

Käsk

Klahvikombinatsioon

Jutustaja fookuse märgi valimine või valiku tühistamine

Tõstuklahv (Shift)+vasak- või paremnooleklahv

Jutustaja fookuse sõna valimine või valiku tühistamine

Ctrl+Shift+vasak- või paremnooleklahv

Jutustaja fookuse rea valimine või valiku tühistamine

Shift+üles- või allanooleklahv

Jutustaja fookuse lõigu valimine või valiku tühistamine

Ctrl+Shift+üles- või allanooleklahv

Vali praeguse rea algus- või lõpp-punkt

Shift+Home- või End-klahv

Vali praeguse dokumendi algus- või lõpp-punkt

Ctrl+Shift+Home- või End-klahv

Lehe valimine või valiku tühistamine

Shift+klahv Page up või Page down

Märgikoosteüksus

F9

Ploki valimine

F10

Kõige valimine

Ctrl+A

Valiku ettelugemine

EL-klahv+Shift+allanooleklahv

Õigekirjakontrolli valimine

EL-klahv+Shift+allanooleklahv (kiiresti kaks korda)

Valiku kopeerimine lõikelauale

Ctrl+C

Valiku kleepimine

Ctrl+V

Valiku lõikamine

Ctrl+X

Jutustaja numbriklaviatuuri kasutamine

Uus standardklaviatuuri klahvipaigutus võimaldab Jutustaja käskude täitmiseks kasutada numbriklahvistikku. Kujundasime numbriklahvistiku nii, et saaksite liikuda ükskõik millisele objektile, vaid üht kätt kasutades. Kõik Jutustaja käsud nõuavad EL-klahvi (numbriklahvistiku kasutamisel kõige tõenäolisemalt lisamisklahv (Insert)) kasutamist. Üles-, alla-, vasak- ja paremnooleklahvid ning klahvid Home, End, Page Up ja Page Down toimivad samamoodi nagu siis, kui EL-klahvi ei hoita alla. Need klahvid on määratud teie rakendusele. Numbriklahvistiku paigutuse täielik kirjeldus on järgmine.

Käsk

Klahvikombinatsioon

Akna esimesele üksusele liikumine

EL-klahv+Home

Akna viimasele üksusele liikumine

EL-klahv+End

Praeguse rea ettelugemine

EL-klahv+ülesnooleklahv

Alates kursori asukohast ettelugemine

EL-klahv+allanooleklahv

Praeguse valiku ettelugemine

EL-klahv+Shift+allanooleklahv

Praeguse valiku esitamine tähthaaval

EL-klahv+Shift+allanooleklahv (kiiresti kaks korda)

Vaate vahetamine

EL-klahv+Page up

Vaate vahetamine

EL-klahv+Page down

Eelmisele üksusele liikumine

EL-klahv+vasaknooleklahv

Järgmisele üksusele liikumine

EL-klahv+paremnooleklahv

Loe ette praegune märk

Numbriklahvistiku klahv 5

Loe ette eelmine sõna

EL-klahv+Ctrl+vasaknooleklahv

Järgmise sõna ettelugemine

EL-klahv+Ctrl+paremnooleklahv

Üksuse ettelugemine

EL-klahv+Ctrl+numbriklahvistiku klahv 5

Üksuse ettelugemine tähthaaval

EL-klahv+Ctrl+numbriklahvistiku klahv 5 (kiiresti kaks korda)

Jutustaja kursori viimine süsteemi kursori asukohta

EL-klahv+numbriklahvistiku miinusmärgiga klahv (-)

Fookuse seadmine üksusele

Numbriklahvistiku plussmärgiga klahv (+)

Loe ette rida ja veerg, milles asub Jutustaja

Ctrl+Alt+Shift+numbriklahvistiku klahv 5

Standardklaviatuuri klahvipaigutus

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse, kuidas Jutustaja uus standardklaviatuuri klahvipaigutus erineb eelmisest klahvipaigutusest (nüüd nimega Legacy). Vaatame üle kõige levinumad klahvid, mida Jutustajas nende jaotiste korral kasutatakse.

Jutustaja sisendi õpirežiim

Sisendi õpirežiim aitab teil standardklaviatuuri klahvipaigutuse kasutamisega algust teha. Sisendi õpirežiimi sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni EL-klahv+1. Vajutage klaviatuuri klahve, et teada saada nende uued funktsioonid. 

Tagasiside andmist on muudetud

Uus klahvivajutus tagasiside andmiseks on klahvikombinatsioon EL-klahv+Alt+F. See toimib nii standardse kui ka pärandpaigutuste korral.

Vaate muutmise käske on muudetud

Uued käsud on järgmised.

Klahvikombinatsioon

Toiming

EL-klahv+Page up või Page down
EL-klahv+Ctrl+üles- või allanooleklahv

Vaate muutmine

Mõnedel sülearvutite klaviatuuridel on üles- ja allanooleklahvid ebamugavalt paigutatud, seega pakume Jutustaja vaate muutmiseks üles- ja allanooleklahvide kasutamise asemele alternatiivset meetodit.

Märkus.: Jutustaja vaate muutmisel märkideks, sõnadeks, ridadeks või lõikudeks loeb käsk „Loe ette praegune rida“ selle kindla vaate tüübi teksti tõhusamalt.

Jutustaja häälesätete muutmine

Jutustaja kõnesätete juhtimiseks on tehtud järgmised muudatused.

Käsk

Klahv 1

Klahv 2

Helitugevuse suurendamine

EL-klahv+Ctrl+plussmärk (+)

EL-klahv+Ctrl+numbriklahvistiku plussmärk (+)

Helitugevuse vähendamine

EL-klahv+Ctrl+miinusmärk (–)

EL-klahv+Ctrl+numbriklahvistiku miinusmärk (–)

Sõnastustaseme režiimi suurendamine

EL-klahv+V

Sõnastustaseme režiimi taandamine

EL-klahv+Shift+V

Märgi lugemise sisse/välja lülitamine

EL-klahv+2

Otsimisrežiimi muudatused

Oleme muutnud otsimisrežiimi esmase ja teisese toimingu käske, et neid oleks hõlpsam kasutada. Need on uued klahvivajutused, mida kasutatakse järgmiste käskude puhul.

Käsk

Klahv 1

Klahv 2

Esmane toiming

Sisestusklahv (Enter)

Tühikuklahv (Space)

Teisene toiming

Shift+Sisestusklahv (Enter)

Shift+tühikuklahv (Space)

Üldotstarbelised käsud

Käskudes on tehtud järgmised muudatused.

Käsk

Klahv 1

Klahv 2

Otsimisrežiimi sisse/välja lülitamine

EL-klahv+Ctrl+Enter

Praeguse kuupäeva ja kellaaja ettelugemine

EL-klahv+F12

Võrguteenust kasutava pildi kirjeldamine

EL-klahv+Ctrl+D

Arendusrežiimi nupu sisse/välja lülitamine

EL-klahv+Ctrl+F12

Kursorirežiim

EL-klahv+Alt+M

Rakenduse paroolivõti

EL-klahv+3

Jutustaja kursori viimine süsteemi kursori asukohta

EL-klahv+avatud nurksulg ([)

EL-klahv+numbriklahvistiku miinusmärgiga klahv (–)

Fookuse seadmine üksusele

EL-klahv+ühekordne jutumärk (')

EL-klahv+numbriklahvistiku plussmärgiga klahv (+)

Lingitud üksusele liikumine

EL-klahv+A

Märgistatud sisule liikumine

EL-klahv+Shift+A

Navigeerimine emaüksusele (kui struktuurnavigeerimine on saadaval)

EL-klahv+Alt+ülesnooleklahv

Navigeerimine järgmisele õdeüksusele (kui struktuurnavigeerimine on saadaval)

EL-klahv+Alt+paremnooleklahv

Navigeerimine eelmisele õdeüksusele (kui struktuurnavigeerimine on saadaval)

EL-klahv+Alt+vasaknooleklahv

Navigeerimine esimesele tütarüksusele (kui struktuurnavigeerimine on saadaval)

EL-klahv+Alt+allanooleklahv

Üldised teksti lugemise käsud

Järgmised käsud on muutunud.

Käsk

Klahv 1

Klahv 2

Loe ette üksus

EL-klahv+tabeldusklahv (Tab)

EL-klahv+numbriklahvistiku klahv 5

Üksuse tähthaaval ettelugemine

EL-klahv+tabeldusklahv (Tab) (kiiresti kaks korda)

EL-klahv+numbriklahvistiku klahv 5 (kiiresti kaks korda)

Fraasi kordamine

EL-klahv+X

Dokumendi ettelugemise alustamine

EL-klahv+allanooleklahv

EL-klahv+Ctrl+R

Teksti algusse liikumine

EL-klahv+B

EL-klahv+Ctrl+Home

Teksti lõppu liikumine

EL-klahv+E

EL-klahv+Ctrl+End

Dokumendi ettelugemine

EL-klahv+C

Alates kursori asukohast teksti ettelugemine

EL-klahv+Shift+J

EL-klahv+Alt+Home

Märgi, sõna, rea, lõigu ja lehe lugemise käsud

Siin on järgmised käsu muudatused.

Käsk

Klahv 1

Klahv 2

Loe ette praegune märk

EL-klahv+koma (,)

Numbriklahvistiku klahv 5

Loe ette eelmine märk

EL-klahv+M

Vasaknooleklahv (teksti redigeerimisel)

Loe ette järgmine märk

EL-klahv+punkt (.)

Paremnooleklahv (teksti muutmisel)

Loe ette praegune sõna

EL-klahv+K

EL-klahv+Ctrl+numbriklahvistiku klahv 5

Praeguse sõna esitamine tähthaaval

EL-klahv+K (kiiresti kaks korda)

EL-klahv+Ctrl+vasaknooleklahv

Eelmine sõna ettelugemine

EL-klahv+J

EL-klahv+Ctrl+End

Järgmise sõna ettelugemine

EL-klahv+L

EL-klahv+Ctrl+paremnooleklahv

Praeguse rea ettelugemine

EL-klahv+I

EL-klahv+ülesnooleklahv

Eelmise rea ettelugemine

EL-klahv+U

Ülesnooleklahv (teksti muutmisel)

Loe ette järgmine rida

EL-klahv+O

Allanooleklahv (teksti muutmisel)

Loe ette praegune lõik

EL-klahv+Ctrl+K

Eelmise lõigu ettelugemine

EL-klahv+Ctrl+J

Järgmise lõigu ettelugemine

EL-klahv+Ctrl+L

Praeguse lehe ettelugemine

EL-klahv+Ctrl+I

Eelmise lehe ettelugemine

EL-klahv+Ctrl+U

Järgmise lehe ettelugemine

EL-klahv+Ctrl+O

Tabeli lugemise käitumine

Me ühendame tabeli lugemise viisid. Siin on uued klahvivajutused tabelite lugemiseks, kui te ei kasuta skannirežiimi.

Käsk

Klahv 1

Klahv 2

Liigu praeguse rea järgmisse lahtrisse

Ctrl+Alt+paremnooleklahv

Liigu praeguse rea eelmisesse lahtrisse

Ctrl+Alt+vasaknooleklahv

Liigu praeguse veeru järgmisse lahtrisse

Ctrl+Alt+allanooleklahv

Liigu praeguse veeru eelmisesse lahtrisse

Ctrl+Alt+ülesnooleklahv

Liigu tabeli eelmisesse lahtrisse

Ctrl+Alt+Home

Liigu tabeli viimasesse lahtrisse

Ctrl+Alt+End

Loe ette praegune rea päis

Ctrl+Alt+Shift+vasaknooleklahv

Loe ette praegune rida

Ctrl+Alt+Shift+paremnooleklahv

Loe ette praegune veerupäis

Ctrl+Alt+Shift+ülesnooleklahv

Loe ette praegune veerg

Ctrl+Alt+Shift+allanooleklahv

Loe ette rida ja veerg, milles asub Jutustaja

Ctrl+Alt+Shift+kaldkriips (/)

Ctrl+Alt+Shift+numbriklahvistiku klahv 5

Liigu tabeli lahtrisse

Ctrl+Alt+klahv Page up

Liigu lahtri sisule

Ctrl+Alt+klahv Page down

Vaata ka

Jutustaja täielik juhend

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×