Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Exceli ühilduvuskontroll leidis ühe või mitu tingimusvorminguga seotud ühilduvusprobleemi.

NB!: Enne töövihiku varasemas failivormingus salvestamise jätkamist peaksite lahendama probleemid, millega kaasneb funktsionaalsuse märgatav vähenemine. Nii saate vältida andmete kaotsiminekut või töövihiku vale talitlust.

Probleeme, mis võivad põhjustada töökindluse väheolulist halvenemist, pole töövihiku salvestamiseks alati vaja tingimata lahendada – andmed ega funktsionaalsus ei lähe kaotsi, kuid töövihiku ilme ei pruugi selle avamisel mõnes Microsoft Exceli varasemas versioonis täpselt sarnaseks jääda.

Selle artikli teemad

Probleemid, mis põhjustavad Exceli funktsionaalsuse märgatavat vähenemist

Probleem

Lahendus

Mõni selle töövihiku lahter sisaldab tingimusvormingut, mis viitab muudel töölehtedel asuvatele väärtustele. Neid tingimusvorminguid ei salvestata.

Mida see tähendab?   Alates Excel 2007-st saavad tingimusvormingu reeglid viidata muudel töölehtedel olevatele väärtustele. Varasemates versioonides neid reegleid ei toetata ja lähevad kaotsi, kui salvestate faili Excel 97–2003 failivormingus.

Mida teha?   Probleemi iga esinemiskorra leidmiseks klõpsake dialoogiboksis Ühilduvuskontroll nuppu Otsi . Kopeerige lähteandmed iga juhtumi puhul vormindatud lahtreid sisaldavale töölehe uuele lahtrivahemikule ja värskendage tingimusvormingu reeglit uue vahemiku kasutamiseks.

Üks või mitu selle töövihiku lahtrit sisaldavad tingimusvormingu ikoonikomplekti korraldust, mida Exceli varasemad versioonid ei toeta. Need tingimusvorminguid jäetakse salvestamata.

Mida see tähendab?   Rakenduses Excel 2007 võeti kasutusele uued tingimusvormingud ,sh ikoonikomplektid. Excel 97–2003 failivorming ei toeta tingimusvormingu reegleid, mis kasutavad ikoonikomplekte. Kui salvestate faili selles failivormingus, hüljatakse salvestatud failis kõnealuste lahtrite tingimusvorming.

Mida teha?   Ikoonikomplekti korralduse iga eksemplari leidmiseks klõpsake dialoogiboksis Ühilduvuskontroll nuppu Otsi . Valige igal juhul tingimusvorming, mis on Exceli versioonides 97–2003 toetatud (nt lahtri vormindamine värviga). Pärast kõigi eksemplaride asendamist saate faili salvestada Excel 97–2003 failivormingus.

Mõnes lahtris on rohkem tingimusvorminguid, kui valitud failivorming toetab. Exceli varasemates versioonides kuvatakse ainult kolm esimest tingimust.

Mida see tähendab?    Rakenduses Excel 2007 ja uuemates versioonides võib tingimusvormingus olla kuni 64 tingimust, kuid Exceli versioonides 97–2003 kuvatakse ainult kolm esimest tingimust.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2007-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti versioonides Excel 97–2003).

Mida teha?    Nende lahtrite leidmiseks, millele rakendatud tingimusvormingus on rohkem kui kolm tingimust, klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja viige seejärel sisse vajalikud muudatused nii, et ei kasutataks üle kolme tingimuse.

Mõnede lahtrite tingimusvormingu vahemikud kattuvad. Exceli varasemates versioonides kõiki kattuvate lahtrite tingimusvormingu reegleid ei hinnata. Kattuvad lahtrid kuvatakse erineva tingimusvorminguga.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2003 ei toetata kattuvaid tingimusvormingu vahemikke ja tingimusvormingut ei kuvata ootuspäraselt.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2007-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti versioonides Excel 97–2003).

Mida teha?    Kattuvate tingimusvormingu vahemikega lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja viige seejärel sisse vajalikud muudatused kattumise vältimiseks.

Selle töövihiku ühe või mitme lahtri tingimusvormingut (nt andmeribasid, värviskaalasid või ikoonikomplekte) Exceli varasemates versioonides ei toetata.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2003 ei kuvata teatud tingimusvormingu tüüpe (nt andmeribad, värviskaalad, ikoonikomplektid, suurimad või vähimad väärtused, keskmisest suuremad või väiksemad väärtused, ainu- või duplikaatväärtused ja tabeliveergude võrdlus vormindatavate lahtrite määratlemiseks).

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2007-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti versioonides Excel 97–2003).

Mida teha?    Excel 2007-s ja uuemates versioonides uute tingimusvormingutega lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja viige seejärel sisse vajalikud muudatused nii, et kasutataks ainult Exceli varasemates versioonides toetatud vormindustüüpe.

Mõne lahter võib sisaldada tingimusvormingut, mille puhul pole suvandit Lõpeta, kui tõene valitud. Exceli varasemad versioonid seda suvandit ei tunnista ning lõpetavad vormindamise pärast esimest tõest tingimust.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2003 pole võimalik tingimusvormindamine, mis ei lõpeta tingimuse täitmisel. Tingimusvormingut ei rakendata edasi pärast esimest tõest tingimust.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2007-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti versioonides Excel 97–2003).

Mida teha?    Klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi , et leida lahtrid, mis sisaldavad tingimusvormingut, kui suvand Lõpeta, kui tõene on tühjendatud, ja seejärel klõpsake ühilduvusprobleemi lahendamiseks nuppu Paranda .

Selle töövihiku ühele või mitmele lahtrile on rakendatud mittekülgneva vahemikuga tingimusvormingut (nt suurim/vähim N, suurim/vähim N%, keskmisest suurem/väiksem või standardhälbest suurem/väiksem). Exceli varasemates versioonides seda ei toetata.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2003 ei kuvata tingimusvormingut mittekülgnevate lahtrite puhul.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2007-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti versioonides Excel 97–2003).

Mida teha?    Mittekülgnevale vahemikule rakendatud tingimusvorminguga lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja viige seejärel sisse vajalikud muudatused, mis vastavad Exceli varasemate versioonide tingimusvormingu reeglitele.

Selle töövihiku mõnede PivotTable-liigendtabelite tingimusvorming ei pruugi Exceli varasemates versioonides õigesti toimida. Nende PivotTable-liigendtabelite kasutamisel Exceli varasemates versioonides ei kuvata tingimusvormingu reeglitega sama tulemust.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2003 kuvatavad PivotTable-liigendtabeli aruannete tingimusvormingu tulemid ei ühti Excel 2007 ja uuemate PivotTable-liigendtabeli aruannetega.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2007-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti versioonides Excel 97–2003).

Mida teha?    Tingimusvormingu reeglitega PivotTable-liigendtabeli aruande väljade leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis rakendage tingimusvormingu reegleid, mis on saadaval Exceli varasemates versioonides.

Selle töövihiku üks või mitu lahtrit, sisaldavad tingimusvormingut, mida viitab muudel töölehtedel olevatele väärtustele. Neid tingimusvorminguid ei toetata Exceli varasemates versioonides.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2003 ei kuvata tingimusvormingut, mis viitab muudel töölehtedel olevatele väärtustele.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2010-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti Exceli versioonides 97–2007).

Mida teha?    Lahtrite, mis sisaldavad mõnel muul töölehel olevatele väärtustele viitavat tingimusvormingut, leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis rakendage tingimusvormingut, mis ei viita mõnel muul töölehel olevatele väärtustele.

Selle töövihiku üks või mitu lahtrit, sisaldavad tingimusvormingut, mis kasutab lahtriviite või valemiga vormingut Tekst sisuga. Neid tingimusvorminguid ei toetata Exceli varasemates versioonides.

Mida see tähendab?     Exceli versioonides 97–2007 ei kuvata töölehel tingimusvormingut, mis kasutab tekstisisureeglite jaoks valemeid.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2010-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti Exceli versioonides 97–2007).

Mida teha?    Tekstisisureeglite jaoks valemeid kasutavate tingimusvorminguga lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis rakendage tingimusvormingut, mida toetatakse Exceli varasemates versioonides.

Mõni selle töövihiku lahter sisaldab reeglit, mida ei toetata Exceli varasemates versioonides, kuna selle vahemikus on valemiviga.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2007 ei saa vahemikel põhinevaid reegleid kasutavat tingimusvormingut töölehel õigesti kuvada, kui vahemikel põhinevad reeglid sisaldavad valemivigu.

Mida teha?    Valemivigu sisaldavate vahemike põhiseid reegleid sisaldavate lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis tehke vajalikud muudatused, et vahemiku põhised reeglid ei sisaldaks valemivigu.

Üks või mitu selle töövihiku lahtrit sisaldavad tingimusvormingu ikoonikomplekti korraldust, mida Exceli varasemad versioonid ei toeta.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2007 ei toetata tingimusvormingut, mis kuvab teatud ikoonikomplektide korraldust, ja seda ikoonikomplektide korraldust töölehel ei kuvata.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2010-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti Exceli versioonides 97–2007).

Mida teha?    Teatud ikoonikomplekti korraldust kuvavate lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis veenduge, et tingimusvorming ei kasutaks seda ikoonikomplekti korraldust.

Selle töövihiku üks või mitu lahtrit sisaldavad andmeribareeglit, mis kasutab sätet Negatiivne väärtus. Neid andmeribasid ei toetata Exceli varasemates versioonides.

Mida see tähendab?    Exceli versioonides 97–2007 ei kuvata töölehele tingimusvormingut, mis sisaldab andmeribareeglit, mis kasutab negatiivset väärtust.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2010-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti Exceli versioonides 97–2007).

Mida teha?    Klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi, et üles otsida negatiivseid andmeribasid sisaldava tingimusvorminguga lahtrid (dialoogiboksis Uus vormindusreegel (menüü Avaleht > jaotis Laadid > Tingimusvorming > Uus reegel) on negatiivse väärtuse vorminguks seatud Automaatne või dialoogiboksis Negatiivse väärtuse ja telje sätted (menüü Avaleht > jaotis Laadid > Tingimusvorming > Uus reegel > vormingu laad Andmeriba > nupp Negatiivne väärtus ja telg) on sätte Teljesätted väärtuseks seatud Automaatne või Lahtri keskkoht), ja tehke seejärel vajalikud muudatused.

Selle töövihiku üks või mitu lahtrit sisaldavad tingimusvormingut, mis viitab üle 8192 mittejärjestikusele lahtrialale. Need tingimusvorminguid jäetakse salvestamata.

Mida see tähendab?    Versioonides Exceli 97–2007 ei kuvata töölehel tingimusvormingut, mis viitab üle 8192 mittejärjestikusele lahtrialale.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2010-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti Exceli versioonides 97–2007).

Mida teha?    Üle 8192 mittejärjestikusele lahtrialale viitava tingimusvorminguga lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis muutke mittejärjestikuste andmealade arvu, millele tingimusvorming viitab.

Lehe algusse

Probleemid, mis põhjustavad Excelis töökindluse väheolulist vähenemist

Probleem

Lahendus

Selle töövihiku üks või mitu lahtrit sisaldavad andmeribareeglit, mis kasutab täite, äärise või riba suuna sätet. Neid andmeribasid ei toetata Exceli varasemates versioonides.

Mida see tähendab?    Versioonides Excel 97–2007 ei kuvata töölehel tingimusvormingut, mis sisaldab andmeribareeglit, mis kasutab andmeribade jaoks ühtlast täite- või kontuurvärvi või vasakult paremale ja paremalt vasakule ribasuuna sätteid.

Kõik tingimusvormingureeglid jäävad töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse siis, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2010-s või uuemas versioonis (v.a kui reegleid redigeeriti Exceli versioonides 97–2007).

Mida teha?    Vasakult paremale ja paremalt vasakule suunasätteid kasutavaid andmeribasid sisaldava tingimusvorminguga lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja siis tehke vajalikud muudatused.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×