VLOOKUP

Näpunäide.: Proovige kasutada funktsiooni uus XLOOKUP , mis on mis tahes suunas töötav VLOOKUP täiustatud versioon, mis tagastab vaikimisi täpsed vasted, mis muudavad selle eelkäijaks lihtsamaks ja mugavamaks.

Kasutage funktsiooni VLOOKUP, kui teil on vaja otsida tabelis või vahemikus olevaid asju reas. Näiteks saate otsida autovaruosade hinna osa numbri järgi või leida töötaja nime põhjal töötaja ID.

Näpunäide.: Lisateavet funktsiooni VLOOKUP kohta leiate Microsofti loojatest YouTube ' i videotest .

Kõige lihtsamal kujul ütleb VLOOKUP-funktsioon järgmist:

= VLOOKUP (mida soovite otsida, kui soovite seda otsida, tagastab veeru number vahemikule, mis sisaldab tagastatavat väärtust, tagastab ligikaudse või täpse vaste – on märgitud 1/TRUE või 0/FALSE).

Teie brauser ei toeta videot.

Näpunäide.: Funktsioon VLOOKUP on teie andmete korrastamiseks nii, et Otsitav väärtus (puu) on tagastatavast väärtusest (summast) vasakul.

Funktsiooni VLOOKUP abil saate otsida tabelist väärtust.

Süntaks

VLOOKUP (otsitav_väärtus; tabeli_massiiv; veeru_indeks; [vastendustüüp])

Siin on mõned näited.

 • = VLOOKUP (A2; A10: C20; 2; TRUE)

 • =VLOOKUP("Fontana",B2:E7,2,FALSE)

 • = VLOOKUP (a2; "kliendi andmed"! A:F, 3, FALSE)

Argumendi nimi

Kirjeldus

otsitav_väärtus    (nõutav)

Väärtus, mida soovite otsida. Väärtus, mida soovite otsida, peab olema table_array argumendis määratud lahtrivahemiku esimeses veerus.

Kui Tabel-massiiv hõlmab näiteks lahtreid B2: D7, peab teie lookup_value olema veerus B.

Otsitav_väärtus võib olla väärtus või viide lahtrile.

tabeli_massiiv    (nõutav)

Lahtrivahemik, kust VLOOKUP otsib ja kus paiknevad soovitud otsitav_väärtus ning tagastatav väärtus. Saate kasutada nimega vahemikku või tabelit ning kasutada argumendid lahtriviidete asemel nime. 

Lahtrivahemiku esimene veerg peab sisaldama lookup_value. Lahtrivahemik peab sisaldama ka tagastatavat väärtust, mida soovite otsida.

Lugege teavet selle kohta, kuidas valida vahemikke töölehel.

veeru_indeks    (nõutav)

Veeru number (alustades 1-st vasakpoolsest veerust table_array), mis sisaldab tagastatavat väärtust.

range_lookup   (valikulne)

Loogikaväärtus, mis määrab, kas funktsioon VLOOKUP leiab ligikaudse või täpse vaste.

 • Ligikaudne vaste-1/True võtab tabeli esimese veeru sorditakse arvuliselt või tähestikuliselt ning otsib seejärel lähimat väärtust. See on vaikimisi kohaldatav meetod, kui jätate meetodi määratlemata. Näiteks = VLOOKUP (90; a1: B100; 2; TRUE).

 • Täpne vaste – 0/FALSE otsib esimesest veerust täpset väärtust. Näiteks = VLOOKUP ("Smith"; a1: B100; 2; FALSE).

Alustamine

Funktsiooni VLOOKUP süntaksi loomiseks on vaja nelja liiki teavet.

 1. Väärtus, mida soovite otsida (seda nimetatakse ka otsinguväärtuseks).

 2. Vahemik, kus otsinguväärtus asub. Pidage meeles, et funktsiooni VLOOKUP sujuvaks toimimiseks peaks otsinguväärtus olema alati vahemiku esimeses veerus. Näiteks kui teie otsinguväärtus on lahtris C2, peaks vahemik algama C-ga.

 3. Tagastatavat väärtust sisaldava veeru number vahemikus. Kui määrate näiteks vahemikuks B2: D11, peaksite loendama B esimese veeruna (nt teine jne).

 4. Soovi korral saate määrata väärtuseks TRUE, kui soovite tagastatava väärtuse ligikaudset vastet, või FALSE, kui soovite täpset vastet. Kui jätate väärtuse määramata, on vaikeväärtus alati TRUE ehk ligikaudne vaste.

Kui kõik need argumendid kokku panna, saate järgmise valemi:

= VLOOKUP (otsinguveerg, mis sisaldab otsinguveeru, veeru numbrit, mis sisaldab tagastatavat väärtust, ligikaudset vastet (TRUE) või täpset vastet (FALSE)).

Näited

Siin on mõned näited funktsiooni VLOOKUP kohta.

Näide 1

Funktsiooni VLOOKUP 1. näide

Näide 2

Funktsiooni VLOOKUP 2. näide

Näide 3

Funktsiooni VLOOKUP 3. näide

Näide 4

Funktsiooni VLOOKUP 4. näide

Näide 5

Funktsiooni VLOOKUP 5. näide

Funktsiooni VLOOKUP abil saate ühendada mitu tabelit üheks, kui ühe tabeli väljad on kõigi teistega ühised. See võib olla eriti kasulik juhul, kui teil on vaja töövihikut ühiskasutada inimestega, kellel on varasem Exceli versioon, mis ei toeta andmeallikaid mitme tabelina, kombineerides allikad ühte tabelisse ja muutes andmete funktsiooni andmeallikaks uuele tabelile, saab andmeid kasutada vanemates Exceli versioonides (eeldusel, et andmete funktsioon ise on toetatud varasemas versioonis).

Töölehel, kus on funktsiooni VLOOKUP kasutavad veerud andmete toomiseks muudest tabelitest

Veergudes A – F ja H on väärtused või valemid, mis kasutavad ainult töölehel olevaid väärtusi, ja ülejäänud veerud kasutavad funktsiooni VLOOKUP ning veeru A (kliendi kood) ja veeru B (advokaat) väärtusi, et saada andmeid muudest tabelitest.

 1. Kopeerige tabel, millel on levinud väljad uuele töölehele, ja pange sellele nimi.

 2. Dialoogiboksi seoste haldamine avamiseks klõpsake nuppu andmed > andmed > seosed .

  Dialoogiboks seoste haldamine
 3. Märkige iga loetletud seose kohta järgmist.

  • Väli, mis lingib tabelid (loetletud dialoogiboksi sulgudes). See on teie VLOOKUP valemi lookup_value .

  • Seostuva otsingu tabeli nimi. See on TABLE_ARRAY VLOOKUP valemis.

  • Väli (veerg) seostuvast otsingu tabelist, kus on andmed, mida soovite oma uues veerus. Seda teavet ei kuvata dialoogiboksis seoste haldamine – peate vaatama seostuvat otsinguvälja, et näha, millist välja soovite otsida. Soovite märkida veeru numbri (A = 1) – see on valemis col_index_num .

 4. Välja lisamiseks uude tabelisse sisestage oma VLOOKUP valem esimesse tühja veergu, kasutades juhises 3 kogutud teavet.

  Meie näites kasutab veerg G advokaati ( lookup_value), et saada kolmandast veerust (col_index_num = 4) arve määra andmed neljandast tabelist, tblAttorneys ( Table_array), valem = VLOOKUP ([@Attorney], tbl_Attorneys, 4, FALSE).

  Valemis võidakse kasutada ka lahtriviite ja vahemiku viidet. Meie näites oleks see = VLOOKUP (a2; "advokaadid"! A:D, 4, FALSE).

 5. Jätkake väljade lisamist, kuni teil on kõik vajalikud väljad. Kui proovite valmistada töövihikut, mis sisaldab mitut tabelit kasutavaid andmeid, muutke andmete andmeallikat uue tabelina.

Probleem

Mis läks valesti

Tagastati vale väärtus

Kui vastendustüüp on TRUE või välja jäetud, peab esimene veerg olema sorditud tähestikuliselt või arvuliselt. Kui esimene veerg on sortimata, võidakse tagastada väärtus, mida te ei eeldanud. Peate kas veeru sortima või kasutama täpse vaste saamiseks argumenti FALSE.

Lahtris on veaväärtus #N/A

 • Kui vastendustüüp on TRUE, siis juhul, kui otsitav_väärtus on väiksem kui vähim väärtus tabelimassiivi esimeses veerus, kuvatakse tulemuseks veaväärtus #N/A.

 • Kui vastendustüüp on FALSE, näitab veaväärtuse #N/A, et täpset arvu ei leitud.

Lisateavet #N/A vigade parandamise kohta funktsioonis VLOOKUP leiate teemast Vea #N/A parandamine funktsioonis VLOOKUP.

#REF! lahtris

Kui col_index_num on suurem kui tabelis-massiivisveergude arv, saate #REF! #NUM!.

Lisateavet #REF! vigade parandamise kohta funktsioonis VLOOKUP leiate teemast Vea #REF! parandamine.

Veaväärtus #VALUE! lahtris

Kui table_array on väiksem kui 1, saad #VALUE! #NUM!.

Lisateavet #VALUE! vigade parandamise kohta funktsioonis VLOOKUP leiate teemast Vea #VALUE! parandamine funktsioonis VLOOKUP.

#NAME? lahtris

Veaväärtus #NAME? tähendab tavaliselt, et valemis puuduvad jutumärgid. Kui otsite isiku nime, veenduge, et kasutate valemis nime ümber jutumärke. Sisestage näiteks nimi"Fontana" valemisse = VLOOKUP("Fontana";B2:E7;2;FALSE).

Lisateavet leiate teemast Vea #NAME! parandamine.

#SPILL! lahtris

See konkreetne #SPILL! tõrge tavaliselt tähendab see seda, et valem viitab otsinguveeru kaudsele ristmikele ja kasutab kogu veergu viitena. Näiteks = VLOOKUP (A:A; A:C; 2; FALSE). Probleemi lahendamiseks saate lisada otsingu viite @ tehtemärgile: = VLOOKUP (@A: A, A:C, 2, FALSE). Teise võimalusena saate kasutada traditsioonilist funktsiooni VLOOKUP ja viidata terve veeru asemel ühele lahtrile: = VLOOKUP (a2; A:C; 2; FALSE).

Toiming

Miks seda tegema peaks?

Kasutage argumendi vastendustüüp korral absoluutviiteid.

Absoluutviidete kasutamise korral saate allpool olevad külgnevad lahtrid täita valemiga nii, et see on alati suunatud täpselt samasse otsinguvahemikku.

Lugege teavet selle kohta, kuidas kasutada absoluutseid lahtriviiteid.

Ärge salvestage arv- ega kuupäevaväärtusi tekstina.

Arv- või kuupäevaväärtusi otsides veenduge, et tabelimassiivi esimese veeru andmed poleks talletatud tekstväärtustena. Muidu võib funktsioon VLOOKUP tagastada vale või mitte-eeldatud väärtuse.

Sortige esimene veerg

Kui vastendustüüp on TRUE, sortige enne funktsiooni VLOOKUP kasutamist tabelimassiivi esimene veerg.

Kasutage metamärke

Kui range_lookup on FALSE ja lookup_value on tekst, saate lookup_valuekasutada metamärke – küsimärki (?) ja tärni (*). Küsimärk vastab mis tahes üksikmärgile. Tärn vastab mis tahes märgijadale. Kui soovite leida tegeliku küsimärki või tärni, tippige märgi ette tilde (~).

Näiteks = VLOOKUP ("Fontan?"; B2: E7; 2; FALSE) otsib kõiki Fontana eksemplare viimase tähega, mis võib erineda.

Veenduge, et teie andmed ei sisaldaks vigaseid märke.

Esimesest veerust tekstväärtusi otsides veenduge, et esimese veeru andmed ei sisaldaks algus- ega lõputühikuid, ebaühtlast sirgete (' või ") ja kõverate (‘ või “) ülakomade ning jutumärkide kasutust ega mitteprinditavaid märke. Muidu võib funktsioon VLOOKUP tagastada vale või mitteootuspärase väärtuse.

Õigete tulemuste saamiseks proovige kasutada funktsiooni CLEAN või funktsiooni TRIM, et eemaldada lahtriväärtuste järelt lõputühikud.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Vt ka

Kiirjuhend: funktsiooni VLOOKUP värskendamine
Lühijuhend: funktsiooni VLOOKUP tõrkeotsingu näpunäited
YouTube: Microsofti loojate
videotest VLOOKUP Funktsiooni VLOOKUP parandamine #VALUE! tõrge
#N/a vea parandamine funktsioonis VLOOKUP
Exceli valemite Ülevaade
Vigaste valemite
vältimine Vigade tuvastamine valemites
Exceli funktsioonid (tähestikulises järjestuses)
Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)
VLOOKUP (tasuta eelvaade)

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×