Redigeerimisülesannete, dokumentide kuvamise, printimiseelistuste jm kohandamiseks saate kasutada Wordi täpsemaid suvandeid.

Wordi täpsemate suvandite valimiseks valige Fail > Suvandid ja seejärel vasakpoolsel paanil Täpsemalt.

Redigeerimissuvandid

Saate häälestada sõnade ja lõikude valiku, asendamise ja vormindamise viisi.

Word 2013 editing options

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Saate valida, kuidas sisu ja vormingut sama dokumendi piires või erinevate dokumentide ja rakenduste vahel kleebitakse.

Word 2013 cut, copy, and paste options

Pildi suurus ja kvaliteet

Saate määrata avatud dokumendi või kõikide uute dokumentide pildi suuruse ja kvaliteedi sätted.

Word 2013 image size and quality options

Diagramm

Saate lubada kohandatud vormingul ja siltidel sobituda andmepunktidega, isegi kui diagramm muutub.

Word 2013 chart options

Dokumendi sisu kuvamine

Saate valida vormingu-, teksti- ja pildisuvandid.

Word 2013 show document content options

Kuvamine

Saate valida mõõtühikud, kuvada kerimisribad ja valida loendis „Viimatised dokumendid“ kuvatavate dokumentide arvu.

Word 2013 display options

Printimine

Optimeerige dokumendi paberkoopiaversiooni ilmet või muutke printeri paberi formaati.

Word 2013 print options

Salvestamine

Saate salvestada varukoopiaid, salvestada automaatselt mallides tehtud muudatused või lubada taustsalvestamist.

Word 2013 save options

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel

Veenduge, et dokumendi ilme säiliks, kui annate dokumendi ühiskasutusse kellelegi, kes kasutab muud Wordi versiooni.

Word 2013 preserve fidelity options

Üldine

Selles jaotises saate muuhulgas muuta asukohta, kuhu Word muudatused salvestab (vajutage nuppu Failide asukohad). Või valida dokumentide avamise mustandvaates.

Word 2013 General options

Küljendisuvandid:

Saate muuta avatud dokumendi või kõigi uute dokumentide küljendust (näiteks märgisammu).

Word 2013 Layout options for: choices

Wordi täpsemate suvandite valimiseks valige Fail > Suvandid ja seejärel vasakpoolsel paanil Täpsemalt.

Selle artikli teemad

Redigeerimissuvandid

Tippimine asendab valitud teksti     Valige see suvand, kui soovite valitud teksti tippimisel kustutada. Kui tühjendate selle ruudu, Microsoft Office Word valitud teksti ette uue teksti ega kustuta valitud teksti.

Vali automaatselt terve sõna     – tervete sõnade valimiseks juhul, kui valitakse ühe sõna osa ja siis teise sõna osa, märkige see suvand. Selle suvandi aktiveerimisel valib Word sõna ja sellele järgneva tühiku sõna topeltklõpsamisel.

Teksti lohistamise ja kukutamise lubamine     Valitud teksti teisaldamiseks või kopeerimiseks lohistades valige see suvand. Teksti teisaldamiseks valige tekst ja lohistage see uude asukohta. Teksti kopeerimiseks valige tekst ja hoidke valiku uude asukohta lohistamise ajal all juhtklahvi (CTRL).

Hüperlingi järgimiseks kasutage klahvikombinatsiooni CTRL + klõpsamine     Valige see suvand, et hüperlinkide teksti oleks lihtsam redigeerida. Kui see suvand on sisse lülitatud, peate lingi järgimiseks klõpsamisel vajutama juhtklahvi (CTRL). Kui see suvand on välja lülitatud, põhjustab lingi klõpsamine Wordil lingi sihtkohta minemise, mis muudab lingi teksti redigeerimise keerulisemaks.

Automaatkujundite lisamisel joonistuslõuendi automaatne loomine     Valige see suvand joonistuslõuendi paigutamiseks joonistusobjektidele või tindijoonistustele ja kirjutamisjoonistustele, kui lisate need dokumenti. Joonistuslõuend aitab teil joonistusobjekte ja -pilte korraldada ning neid üksusena teisaldada.

Nutika lõiguvaliku kasutamine     Valige see suvand, et valida lõigumärk, kui valite terve lõigu. Kui lisate lõigu lõikamisel ja kleepimisel lõigumärgi, ei jää te tühja lõiku ja teie vorming jääb automaatselt lõigule.

Nutika kursori kasutamine     Valige see suvand, et määrata, kas kursor liigub üles- või allapoole kerides. Kui vajutate pärast kerimist vasak- või paremnooleklahvi, üles- või allanooleklahvi, reageerib kursor praegu vaates, mitte eelmises asukohas.

Klahvi Lisa abil ülekirjutusrežiimi juhtimine     Ülekirjutusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage sisestusklahvi (INSERT) ja valige see suvand.

 • Ülekirjutusrežiimi kasutamine     Valige see suvand, kui soovite tippimiseks asendada olemasoleva teksti ühe märgiga korraga. Kui ülekirjutusrežiimi tõrjeks on valitud nupp Lisa, saate selle suvandi sisse või välja lülitada, vajutades sisestusklahvi (INSERT).

Topeltjutumärgi lisamine heebrea tähestiku n nummerdamiseks     Valige see suvand, kui soovite nummerdamiseks lisada jutumärke (").

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud heebrea keel.

Küsi laadi värskendamise kohta     Valige see suvand, mida küsitakse, kui muudate teksti, millele laad on rakendatud, ja seejärel rakendate laadi muudetud tekstile uuesti. Viiba kuvamisel saate laadi värskendada viimatiste muudatuste põhjal või rakendada laadi vormingu uuesti.

Normaallaadi kasutamine täpp- või numberloendites     Valige see suvand, kui soovite loendilaadide aluseks olla lõiguloendi laadi asemel normaalsed lõigulaadid.

Jälgi vormingut     – vormingu jälgimiseks tippimise ajal märkige see suvand. See võimaldab rakendada sama vormingut ka mujal. Enne kui saate kasutada valitud teksti paremklõpsamisel kuvatava kiirmenüü käsku Vali sarnase vorminguga tekst, peab see suvand olema märgitud. Kasutatud vormingute loendi kuvamiseks klõpsake paani Laadid käsku Suvandid ja märkige ruudud Lõiguvorming, Fondivorming ja Täpp- ja numberloendite vorming.

 • Märgi vormingu ebaühtlusi     – dokumendi muu vorminguga sarnase, kuid mitte täpselt samasuguse vormingu märkimiseks lainelise sinise allakriipsutusega märkige see suvand. Suvandi kasutamiseks tuleb märkida ka suvand Jälgi vormingut.

Laadi värskendamine vastavalt valikule    Kui soovite, et nummerdamata lõigud jääks nummerdamata, klõpsake loendis nuppu Säilita eelmised nummerdamised ja täpploendid. Laadi rakendanud lõikude nummerdamiseks klõpsake käsku Lisa nummerdamine või täpploendid kõigile selle laadiga lõikudele.

Luba klõpsamine ja tippimine     Valige see suvand teksti, piltide, tabelite või muude üksuste lisamiseks dokumendi tühjale alale, topeltklõpsades tühja ala. Funktsioon Klõpsamine ja tippimine lisab lõigud automaatselt ja rakendab joonduse, mis on vajalik üksuse paigutamiseks kohta, kus topeltklõpsasite. See funktsioon on saadaval ainult küljendivaates ja veebivaates.

 • Lõigu vaikelaad Valige laad, mis rakendatakse tekstile, kui kasutate klõpsamist ja tippimist.

Automaatteksti soovituste näitamine    Valige see suvand, kui soovite näha kõiki automaatteksti kirjeid, kui tipite kirje esimesed neli märki. Saate dokumenti täieliku automaattekstikirje lisamiseks vajutada sisestusklahvi (ENTER) või jätkata soovitud teksti tippimist. Kui te ei soovi automaatteksti soovitusi näha, tühjendage see ruut.

Kursori liikumine     – saate määrata suuna, kuhu kursor klaviatuuri nooleklahvide vajutamisel nihutatakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Loogika Valige see suvand, kui soovite kursorit nihutada vastavalt teksti asukohale. Näiteks kui kasutate nooleklahve araabia- ja ingliskeelse teksti liikumiseks samas lauses, liigub kursor paremalt vasakule läbi araabiakeelse teksti ja seejärel algab ingliskeelse sõna vasakpoolseimast märgist ja liigub vasakult paremale.

 • Visuaalne Valige see suvand kursori viimiseks järgmisele visuaalselt külgnevale märgile. Näiteks kui kasutate nooleklahve araabia ja seejärel sama lause ingliskeelse teksti liikumiseks paremalt vasakule, liigub nooleklahv paremalt vasakule sõltumata teksti suunast.

Kursori visuaalne valik     – saate valida, kuidas tekst valiku laiendamise korral valitakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Block Valige see suvand, kui soovite teksti reast allapoole allapoole mähkida, nii et kõik valitud jooned on sama laiusega.

 • Pidev Valige see suvand, kui soovite teksti reast joonele mähkida, kui valite allapoole ja muudate ploki viimase rea laiust.

Järjestuskontrolli kasutamine     Valige see suvand, et kontrollida, kas äsja tipitud märk esineb õiges järjestuses, mida kasutatakse toonmärgi, diakriitiku või täishäälikuna, mis paigutatakse selle konsonandi kohal, all, ees või taga.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud keeruka kirjasüsteemiga keel.

 • Tippige ja asendage Märkige see suvand, kui soovite asendada varem tipitud märgi vast tipitud märgiga, kui kaks märki ei saa samas tekstiklastrites koos eksisteerida.

<c0>Aasia fondid kehtivad ka ladina kirjale</c0> – valige see suvand ladina märkide muutmiseks valitud Aasia fondiks, kui rakendate selle fondi valitud tekstile.     Kui soovite, et ladina märgid jääksid ladina fonti ka siis, kui rakendate ülejäänud meilisõnumile Aasia fondi, siis tühjendage see ruut. Tühjendage see ruut, kui soovite, et ladina tähemärgid jääksid ülejäänud dokumendile Aasia fondi rakendamiseks ladina fondi.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

Klaviatuuri keele automaatne vahetamine vastavalt ümbritseva teksti keelele     Valige see suvand klaviatuurikeele ja fondi muutmiseks vastavalt teksti keelele, kuhu kursor paigutatakse. Kui tühjendate selle suvandi, muudetakse ainult fonti.

Märkus.: See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME Control Active     Valige see suvand sisestusmeetodiredaktori (IME) käivitamiseks. IME peatamiseks tühjendage see ruut.

Märkus.: See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME Sätted     Klõpsake dialoogiboksi IME-nime atribuudid avamiseks. Selles dialoogiboksis saate määrata või muuta aktiivse IME teksti, klaviatuuri, märgiteisendust ja muid suvandeid.

Märkus.: See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Lehe algusse

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Samas dokumendis kleepimine     See suvand kuvab vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite sisu samasse dokumenti, kust te sisu kopeerisite. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)      Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud teksti märgilaadid ja otsevorming. Otsene vorming hõlmab fondi suuruse, kursiivi või muu lõigulaadis mittesisalduva vormingu.

 • Ühenda vorming     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Ühest dokumendist teise kleepimine     See suvand kuvab vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite sisu, mis kopeeriti teisest Wordi dokumendist. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming. Iga laadimääratlus, mis on kopeeritud tekstiga seostatud, kopeeritakse sihtdokumenti.

 • Ühenda vorming     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt tekstiosale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Dokumentidevaheline kleepimine laadimääratluste konflikti puhul     – selle suvandiga saate määrata sisu kopeerimisel teisest Wordi dokumendist rakendatava vaikevormingu sellisel juhul, kui kopeeritud teksti ja kleepimiskoha dokumendi laadid on määratletud erinevalt. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud teksti välimus, kleebitavale tekstile määratakse normaallaad ja rakendatakse otsevormin. Otsevorming sisaldab näiteks fondi suurust, kursiivkirja või muud vormingut, mis jäljendab kopeeritud teksti laadimääratlust.

 • Kasuta sihtkoha laade (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstiga seotud laadi nimi, kuid kasutatakse kleepimiskoha dokumendi laadimääratlust. Näiteks kopeerite ühest dokumendist teise teksti, mille laad on „Pealkiri 1“. Ühes dokumendis on laadi „Pealkiri 1“ määratluseks 14-punktine paks Arial ja dokumendis, kuhu teksti kleebite, on see 16-punktine paks Cambria. Suvandi Kasuta sihtkoha laade korral on kleebitud teksti laadiks „Pealkiri 1“ 16-punktine paks Cambria.

 • Ühenda vorming     – selle suvandi puhul hüljatakse kopeeritud tekstile rakendatud laadimääratlus ja enamik vormingust, säilitades seejuures rõhutamisena käsitletava vormingu (nt teksti osale rakendatud vormingud paks või kursiiv). Tekstile rakendatakse sihtkoha dokumendi laadimääratlus.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Teistest programmidest kleepimine     See suvand kuvab vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite teisest programmist kopeeritud sisu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming.

 • Ühenda vorming     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt tekstiosale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevormingu omadused.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Piltide lisamine/kleepimine     See suvand kuvab, kuidas Word lisab pildid dokumendi teksti suhtes. Saate lisada tekstiga tekstisiseseid pilte, lubada piltidel tekstiga liikuda või teksti ümber mähkida, pildi ette või taha mähkida. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Tekstireale     See suvand lisab pildi lõigule tekstina. Seda suvandit kasutatakse vaikimisi. Pilt liigub teksti lisamisel või kustutamisel. Pildi ümberpakimiseks saate pilti lohistada samamoodi nagu teksti lohistamist.

 • Ruut     Selle suvandiga mähitakse tekst ümber pildi ümber ruudu kõik küljed. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Tihe     See suvand mähib teksti ümber pildi ebakorrapärase kujuga ümber tegeliku pildi. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Teksti taga     See suvand lisab pildi nii, et pilt hõljuks teksti taga omaette kihis. Pildi ümber pole äärist. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Teksti ees     See suvand lisab pildi nii, et pilt ujuks teksti ette omaette kihil. Pildi ümber pole äärist. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Läbi     Selle suvandiga mähitakse tekst ümber pildi, sh täites nõgusa kujundi (nt poolkuu) loodud ruumi. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Üles ja alla     See suvand takistab teksti mähkimist pildi külgedele. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

Täppide ja numbrite talletamine teksti kleepimisel suvandiga Säilita ainult tekst     Valige see suvand, et teisendada number- ja täpploendid tekstisümboliteks.

Juhtmärkide lisamine lõikamis- ja kopeerimisses    Valige see suvand, kui soovite säilitada paremalt vasakule kursori liikumise, kui lõikate või kopeerite Teksti Wordi dokumendist ja kleebite lihttekstina (nt Notepad).

Kasutage kleepimiseks klahvi Lisa     Valige see suvand, kui soovite lõikelaua sisu dokumenti Office lisamisklahvi (INSERT) abil.

Kuva kleepesuvandite nupud sisu kleepimisel     Valige see suvand, kui soovite sisu kleepimisel kuvada nupu Kleepesuvandid. Dialoogiboksi Wordi suvandid selles jaotises soovitud sätete alistamiseks või muutmiseks saate kasutada nuppu Kleepesuvandid.

Nutika lõikamise ja kleepimise kasutamine     Teksti kleepimisel vormingu automaatseks kohandamiseks valige see suvand. Kui olete selle ruudu märginud, saate Sätted kleepimiseks täiendavate suvandite seadmine.

 • Sätted     Klõpsake seda dialoogiboksi Sätted avamiseks. Selles dialoogiboksis saate määrata teksti ühendamisel, lõikamisel ja kleepimisel vaikekäitumise. Vaikekäitumise alistamiseks klõpsake nuppu Kleepesuvandid, mis kuvatakse sisu kleepimisel lõikelaualt dokumenti. See nupp on saadaval ainult siis, kui suvand Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist on sisse lülitatud.

  • Kasuta vaikesätteid     Dialoogiboksi suvandite konfiguratsiooni eelvalimiseks klõpsake ripploendi üksust. Kui soovite suvandite konfiguratsiooni ise valida, klõpsake ripploendi üksust Kohandatud.

  • Reguleeri lause- ja sõnavahesid automaatselt     Selle suvandiga eemaldatakse teksti kustutamisel üleliigsed tühikud või lisatakse teksti lõikelaualt kleepimisel vajalikud tühikud.

  • Reguleeri lõiguvahesid kleepimisel     Selle suvandiga ennetatakse tühjade lõikude loomist ja ebaühtlaseid lõiguvahesid.

  • Reguleeri kleepimisel tabelivormindust ja -joondust     See suvand juhib tabelite vormingut ja joondust. Kui see suvand on sisse lülitatud, siis kleebitakse üksiklahtrid tekstina, tabeli osad olemasoleva tabeli ridadena (mitte pesastatud tabelina) ning olemaolevasse tabelisse lisatud tabelid sobitatakse olemasoleva tabeliga.

  • Nutikad laadid     Selle suvandi valimisel pole mingit mõju. Sisu kleepimisel laadide käitumise viimistlemiseks kasutage suvandite Täpsemalt jaotise Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine sätteid Kleepimine.

  • Ühenda vorming Microsoft PowerPointist kleepimisel     See suvand juhib tulemusi sisu kleepimisel PowerPointi esitlusest. Kui see suvand on sisse lülitatud, rakendatakse kleebitud tekstile ümbritseva teksti või tabeli vorming, kleebitud loendile rakendatakse viimati kasutatud täpi-, numbri- või loendilaad ning PowerPointi allika üksuste (nt tabelite, hüperlinkide, piltide, OLE-objektide ja kujundite) ilme säilitatakse.

  • Kohanda vorming Microsoft Excelist kleepimisel     See suvand juhib tulemusi andmete kleepimisel Excelist. Kui see suvand on sisse lülitatud, paigutatakse kleebitud andmed tabelisse ja diagrammid kleebitakse piltide, mitte OLE-objektidena.

  • Ühenda kleebitud loendid ümbritsevate loenditega     Selle suvandiga sobitatakse loendisse kirjete kleepimisel loendi kirjed ümbritseva loendiga.

Lehe algusse

Pildi suurus ja kvaliteet

Pildi suurus ja kvaliteet    – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Klõpsake loendis selle dokumendi nime, mis on juba avatud, või klõpsake käsku Kõik uued dokumendid, et säte rakenduks kõigile teie koostamisdokumentidele.

Andmete redigeerimise hülgamine    Valige see suvand ainult redigeeritud pildi salvestamiseks. Algse pildi andmed pole enne redigeerimist saadaval.

Ärge tihendage pilte failis    Valige see suvand, kui soovite, et pildid oleks täissuuruses. See suvand võib muuta dokumendifaili mahu suureks.

Sihtväljundi vaikeväljundiks seamine    See suvand määratleb tihendatud piltide eraldusvõime. Valige loendist väärtus pikslite jaoks tolli kohta (ppi).

 • 220 ppi    Valige see suvand, kui plaanite dokumenti printida.

 • 150 ppi    Valige see suvand ekraanil loetud dokumentide puhul.

 • 96 ppi    Valige see suvand dokumentide puhul, mida soovite meilisõnumiga saata.

Lehe algusse

Dokumendi sisu kuvamine

Taustavärvide ja -piltide näitamine küljendivaates     Valige see suvand taustavärvide ja -piltide kuvamiseks.

Dokumendiaknas mähitud teksti näitamine     Valige see suvand teksti mähkimiseks dokumendiaknasse, et seda oleks ekraanil hõlpsam lugeda.

Pildi kohatäidete näitamine     Valige see suvand, kui soovite dokumentides iga pildi asemel kuvada tühja välja. See suvand kiirendab suurt hulka pilte sisaldava dokumendi kerimist.

Ekraanil joonistuste ja tekstiväljade näitamine     Valige see suvand, kui soovite kuvada wordi joonistusriistadega loodud objektid küljendivaates või veebipaigutusvaates. Tühjendage see ruut, et peita joonistused ja kiirendada paljude joonistega dokumentide kuvamist. Joonistused prinditakse ka siis, kui tühjendate selle ruudu.

Tekstianimatsiooni näitamine     Valige see suvand tekstianimatsioonide kuvamiseks ekraanil. Tühjendage ruut, et näha, kuidas tekst printimisel välja näeb.

Märkus.: Kasutage seda suvandit versioonist Word 2007 vanema Wordiga loodud dokumentide animeeritud teksti vaatamiseks. Wordi praegune versioon ei toeta enam animeeritud tekstide loomist.

Juhtmärkide näitamine     Valige see suvand paremalt vasakule juhtmärkide kuvamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Järjehoidjate näitamine     Valige see suvand, et kuvada ekraanil järjehoidjad. Kui määrate üksusele järjehoidja, kuvatakse järjehoidjaga üksus nurksulgudes ([...]). Kui määrate asukohale järjehoidja, kuvatakse järjehoidja I-talana. Prinditud dokumentides ei kuvata nurksulgusid ega kiirteid.

Kuva tekstiala servad     – punktiirjoonte kuvamiseks tekstiala servade, veergude ja lõikude ümber märkige see suvand. Servad on vajalikud küljendamiseks, neid ei prindita.

Kuva kärpimismärgid     – veerisenurkade kuvamiseks märkige see suvand.

<c0><c1>Kuva väljaväärtuste asemel väljakoodid</c1></c0> – dokumendis väljatulemite asemel väljakoodide kuvamiseks märkige see suvand.     Näiteks võidakse kuupäeva 4. veebruar 2008 asemel kuvada kood { TIME @\"d, MMMM, YYYY" }. Väljatulemite kuvamiseks tühjendage see ruut.

Sõltumata sellest sättest saate väljakoodide või väljatulemite kuvamiseks alati vajutada klahvikombinatsiooni ALT+F9.

Väljavarjustus     – selle suvandiga määratakse, kas ja millal väljad varjustatakse. Valige varjustamiseks loendist väärtus Alati või Kui on valitud. Varjustamine hõlbustab väljade tuvastamist. Varjustus kuvatakse ekraanil, kuid seda ei prindita dokumendile.

Number     See suvand määratleb, kuidas numbrid dokumentides kuvatakse. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • araabia Valige see suvand numbrite kuvamiseks vormingus, mis on tuttav inglise ja muude Euroopa keelte kõlaritega.

 • hindi Valige see suvand numbrite kuvamiseks araabia ja hindi kõlaritele tuttavas vormingus.

 • Kontekst Valige see suvand numbrite kuvamiseks vastavalt ümbritseva teksti keelele.

 • Süsteem Valige see suvand numbrite kuvamiseks vastavalt juhtpaneeli piirkonnasätetele.

Kuunimed     See suvand määratleb, kuidas lääne (Gregoriuse) kuunimed araabiakeelses tekstis kuvatakse. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • araabia Valige see suvand araabiakeelsete kuunimede kasutamiseks.

 • Inglise transliterated Valige see suvand, kui soovite araabiakeelse teksti abil kirjutada välja lääne (Gregoriuse) kuunimed inglise häälduskeeles.

 • Prantsuse transliterated Valige see suvand, kui soovite prantsuskeelses häälduses kirjutada välja lääne (Gregoriuse) kuunimed araabiakeelse teksti abil.

Diakriitikud     See suvand kuvab dokumendis diakriitikuid.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud diakriitilisi märke kasutav keel.

 • Kasutage seda värvi diakriitikute jaoks Valige see suvand kõigi diakriitikute kuvamise värvi määramiseks, sõltumata algse dokumendi diakriitikute värvist. Valige loendist soovitud värv.

Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti      – väga piiratud arvutiressursi puhul märkige dokumendi kuvamise kiirendamiseks see ruut.

 • Nimi     – valige dokumentide mustandites kasutatav font. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

 • Suurus     – valige mustandifondi punktisuurus. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

Dokumendivaade     See suvand määrab uute dokumentide teksti suuna.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Paremalt vasakule Valige see suvand dokumentide paigutamiseks paremalt vasakule. Näiteks lõigud algavad dokumendi paremast servast, kus tekst voolab vasakule.

 • Vasakult paremale Valige see suvand dokumentide paigutamiseks vasakule paremale. Näiteks lõigud algavad dokumendi vasakus servas tekstiga, mis voolab paremale.

Fondiasendus     Klõpsake seda dialoogiboksi Fondiasendus avamiseks. Selle suvandi abil saate kindlaks teha, kas aktiivne dokument kasutab fonte, mis pole teie arvutis saadaval. Kui dokument kasutab fonte, mis pole teie arvutis, saate dialoogiboksi abil määrata asendusfondi.

Lehe algusse

Kuvamine

Kuvatavate viimatiste dokumentide arv     – sisestage loendis Viimatised dokumendid kuvatavate üksuste arv vahemikus 1–50.

Märkus.: Ainult loendi esimesele üheksale liikmele on määratud kiirklahv. Neid dokumente saate avada, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+F ja numbrit 1–9.

Mõõtude näitamine mõõtühikutes     Valige mõõtühik, mida soovite kasutada horisontaaljoonlaua ja dialoogiboksidele tipitud mõõtmete jaoks.

Laadialapaani laius mustandi- ja liigendusvaadetes     – tekstile rakendatud laadinimesid kuvava laadiala avamiseks tippige väljale positiivne kümnendarv (nt 0,5). Laadiala sulgemiseks sisestage väärtus 0 (null).

Kuva mõõdud märkide laiuselt     – valige see suvand märgilaiuse kasutamiseks teksti joondamise alusena (nt vertikaal- ja horisontaaljoonlaudades).

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

HTML-i funktsioonide pikslite näitamine     Valige see suvand, kui soovite html-funktsioonidega seotud dialoogiboksides kasutada vaikemõõtühikuna piksleid.

Kuva tegumiribal kõik aknad     – iga avatud Microsoft Office’i programmi iga akna kohta Microsoft Windowsi tegumiribal ikooni kuvamiseks märkige see suvand. Ruudu tühjendamisel kuvatakse tegumiribal üks ikoon iga avatud programmi kohta.

Kuva kohtspikrites kiirklahvid     Valige see suvand kohtspikrites kiirklahvide kuvamiseks.

Kuva horisontaalne kerimisriba     – horisontaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna allosas märkige see suvand.

Kuva vertikaalne kerimisriba     – vertikaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna küljel märkige see suvand.

 • Vasak kerimisriba Valige see suvand, kui soovite vertikaalse kerimisriba asetada dokumendiakna vasakusse serva. Kasutage seda suvandit, kui töötate dokumentidega, mis kasutavad valdavalt paremalt vasakule teksti.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Vertikaaljoonlaua näitamine küljendivaates     Valige see suvand, kui soovite dokumendiakna servas kuvada vertikaalse joonlaua. Veenduge, et märgite ka lindi menüü Vaade jaotises Kuvamine/peitmine ruudu Joonlaud , mis on Microsoft Office Fluenti kasutajaliides.

 • Kuva küljendivaates parem joonlaud Valige see suvand, kui soovite dokumendiakna paremal servas kuvada vertikaalse joonlaua.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Optimeerige märgipaigutust paigutuse, mitte loetavuse jaoks.      Märgipaigutuse täpseks kuvamiseks märkige see ruut, kuna see kuvatakse prinditud dokumendis tekstiplokkide suhtes. Kui see suvand on sisse lülitatud, võib märkide vahe olla moonutatud. Ekraanil parima loetavuse tagamiseks lülitage see suvand välja.

Riistvaralise graafikakiirenduse keelamine    Valige see suvand, kui soovite lõpetada arvuti graafikakaardi kasutamise kolmemõõtmeliste kujundite, kujundiefektide ja tekstiefektide renderdamiseks.

Lehe algusse

Printimine

Kasuta mustandikvaliteeti     – dokumendi printimiseks vähima vorminguga, et toimingut kiirendada, märkige see suvand. Paljud printerid ei toeta seda funktsiooni.

Prindi taustal     – töö jätkamise võimaldamiseks printimise ajal (taustprintimiseks) märkige see suvand. Selle suvandi kasutamisel on samaaegseks printimiseks ja töö jätkamiseks vaja suuremat mälumahtu. Kui printimise ajal muutub töö jätkamine liiga aeglaseks, lülitage see funktsioon välja.

Prindi lehed pööratud järjestuse     – lehtede printimiseks pöördjärjestuses, alustades dokumendi viimasest lehest, märkige see suvand. Ärge märkige seda suvandit ümbrike printimisel.

Prindi XML-sildid     – XML-dokumendile rakendatud XML-elementide XML-siltide printimiseks märkige see suvand. Dokumendile peab olema lisatud skeem ja selles esitatud elemendid peavad olema rakendatud. Sildid prinditakse dokumendile.

Väljakoodide printimine väärtuste asemel     Valige see suvand väljatulemite asemel väljakoodide printimiseks ( nt { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } 4. veebruari 2008 asemel.

Jälitatud muutusi sisaldavate väljade värskendamine enne printimist    Valige see suvand, et kõik jälitatud muutuste sisselülitatud väljakoodid prinditakse koos muudetud tekstiga.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe esiküljele     – lehtede esikülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse pöördjärjestuses, nii et printides lehtede tagaküljed pärast lehepaki ringipööramist, prinditakse lehed õiges järjestuses.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe tagaküljele     – lehtede tagakülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse kasvavas järjestuses, vastates pöördjärjestuses prinditud esikülgede pööratud pakile.

Mastaabi sisu vastavalt paberiformaatidele A4 või 8,5 × 11“     – 8,5 ×11“ paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks A4-formaadis paberile ja A4-formaadis paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks 8,5 × 11“ paberile märkige see suvand. See suvand omab mõju vaid siis, kui printeris olev A4-formaadis või 8,5 × 11“ paber ei vasta Wordi menüüs Küljendus määratud paberi suurusele. See suvand mõjutab ainult printe, mitte vormingut.

Vaikesalv     – siin kuvatakse vaikimisi kasutatav printerisalv. Printerisätete järgimiseks valige väärtus Kasuta printerisätteid. Kindla salve kasutamiseks valige see loendist. Loendiväärtuste valik sõltub printeri konfiguratsioonist.

Lehe algusse

Selle dokumendi printimisel

Selle dokumendi printimisel     – valige dokument, millele need prindisätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Prindi PostScript teksti peale     – PostScript koodide printimiseks juhul, kui dokument sisaldab PRINT-välju, valige see suvand.

Prindi ainult vormilt pärinevad andmed     – võrguvormile sisestatud andmete printimiseks ilma vormi printimiseta märkige see suvand.

Lehe algusse

Salvestamine

Küsi enne normaalmalli salvestamist     – Wordi sulgemisel vaikemallis tehtud muudatuste salvestamise kohta kinnituse küsimiseks märkige see suvand. Kuna vaikemallis tehtud muudatused mõjutavad kõiki loodavaid uusi dokumente, võite soovida hoiatust malli muutmise kohta. Ruudu tühjendamisel salvestatakse muudatused automaatselt, ilma kinnitust küsimata.

Loo alati varukoopia     – dokumendi igal salvestamisel sellest varukoopia loomiseks märkige see suvand. Iga uus varukoopia asendab eelmise varukoopia. Word lisab faili nimele fraasi „Varukoopia“ ja kasutab kõigi varukoopiate puhul faililaiendit wbk. Varukoopiad salvestatakse algse dokumendiga samas kaustas.

Kopeeri kaugtalletatud failid minu arvutisse ja värskenda salvestamisel ka kaugfaili     – võrgus või irdkettal salvestatava faili ajutise kohaliku koopia salvestamiseks märkige see suvand. Kohaliku koopia salvestamisel salvestatakse muudatused algses koopias. Kui algne fail pole saadaval, küsib Word andmete kaotsimineku vältimiseks kinnitust faili salvestamiseks teise asukohta.

Luba taustsalvestust     – dokumendi salvestamiseks sellega töötamise ajal märkige see suvand. Taustsalvestuse toimumise ajal kuvatakse olekuribal edenemismõõdik.

Lehe algusse

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel

Säilita kvaliteet selle dokumendi ühiskasutusel     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Salvesta vormiandmed eraldajatega tekstifailina     – võrguvormile sisestatud andmete salvestamiseks üksiku tabeleraldusega lihttekstivormingus tekstifailina märkige see suvand. Seejärel saate selle faili sisu andmebaasi importida.

Manusta lingvistilised andmed     – lingvistiliste andmete (nt suuline ja käsitsikirjutatud tekst) salvestamiseks märkige see suvand.

Lehe algusse

Üldine

Luba heliga tagasiside     Valige see suvand, kui soovite wordis ja muudes programmides teatud toimingutele või sündmustele helisid Microsoft Office System 2007. Näiteks saab Word esitada heli, kui see on protsessi lõpule viidud. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage juhtpaneelil helide ja heliseadmete kaust. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

Luba animatsiooniga tagasiside     – kursori animeeritud liikumiseks Wordis ja teistes Office’i programmides märkige see suvand. See suvand pakub ka animeeritud kursoreid mitmete tegevuste jaoks (nt printimine, salvestamine, automaatne vormindamine ning otsimis- ja asendustoimingud).

Kinnita failivorminguteisendus avamisel     – muu programmiga loodud faili avamisel kasutatava Wordi muunduri valimiseks märkige see ruut. Tühjendage see ruut, kui soovite, et Word valiks muunduri automaatselt.

Värskenda automaatlingid avamisel     – teiste failidega lingitud sisu värskendamiseks dokumendi igal avamisel märkige see suvand.

Luba dokumendi avamine mustandvaates     – dokumendi mustandvaates avamise lubamiseks märkige see suvand.

Märkus.: Dokumendi avamiseks mustandvaates vaikimisi tuleb aktiveerida see suvand ja klõpsata menüü Vaade jaotises Dokumendivaated nuppu Mustand. Tehke dokumendis muudatusi ja salvestage see.

Luba repaginatsioon taustal     – dokumentide automaatseks repagineerimiseks taustal märkige see ruut. See suvand on saadaval vaid mustandi- ja liigendusvaates. Ruudu tühjendamisel on olekuribal kuvatavate leheküljenumbrite värskendamine keelatud seni, kuni aktiveeritakse küljendivaade.

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked     – kasutajaliidest kohandavate programmide tõrketeadete kuvamiseks märkige see suvand. See suvand on eriti vajalik tarkvaralahenduste autoritele, sest see sisaldab kasutajaliideste kohanduste silumiseks vajalikku teavet.

Kuva kliendi esitatud Office.com-i sisu    Valige see suvand, et kuvada lisaks klientide loodud mallidele ja piltidele ka Microsoft Office.

Postiaadress     – tippige aadress, mida soovite kasutada Wordi kirjade ja ümbrike puhul saatja vaikeaadressina.

Failide asukohad     – Wordiga loodavate ja selles kasutatavate dokumentide, mallide ja muude üksuste salvestamise vaikeasukoha kuvamiseks klõpsake seda nuppu. Uue vaikeasukoha määramiseks klõpsake dialoogiboksis Failide asukohad muudetavat üksust ja nuppu Muuda.

Mallide vaikeasukohti ja käivituskausta käsitletakse usaldusväärsete asukohtadena. Kui muudate asukohta, veenduge, et uus kaust oleks turvaline asukoht.

Veebisuvandid     – dialoogiboksi Veebisuvandid avamiseks klõpsake seda nuppu. Kasutage seda dialoogiboksi Wordi abil veebilehtede loomise suvandite määramiseks.

Lehe algusse

Ühilduvus

Word 6.0/95 inglise dokumendid     See suvand määrab teksti teisendamise eelistused. Wordi varasemaid versioone kasutati mõnikord koos muude tootjate programmidega, mis on mõeldud Hiina või korea keele toetamiseks Microsoft Windows. Kui nende lisandmoodulite kasutamisel kuvatakse avamisdokumendis vale tekst, saate nende suvandite abil dokumendi teisendada nii, et tekst kuvataks õigesti. Pärast faili avamist lähtestage see suvand kindlasti väärtusele Ava tavaliselt; vastasel korral võidakse õigesti talletatud failid valesti avada.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

 • Sisaldavad aasia teksti Valige see suvand, kui teate, et dokument sisaldab Ida-Aasia teksti, et tekst kuvataks õigesti.

 • Ava tavapäraselt Teksti õigeks kuvamiseks valige see suvand pärast faili avamist.

 • Aasia teksti automaatne tuvastamine Valige see suvand, kui te pole kindel, kas dokument sisaldab Ida-Aasia teksti. Word proovib tuvastada Ida-Aasia teksti ja seda õigesti kuvada.

Lehe algusse

Ühilduvussuvandid dokumendile

Ühilduvussuvandid dokumendile     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Küljenda see dokument, nagu see oleks loodud rakenduses     – valige tekstitöötlusprogramm, mida tuleks dokumendi avamiseks eeldatavasti kasutada. Loendi Paigutussuvandid sätted muutuvad vastavalt valitud tekstitöötlusprogrammile. Enda sätete konfiguratsiooni määramiseks valige väärtus Kohandatud.

Paigutussuvandid     – sisaldab dokumendi paigutussuvandite loendit. Märkige soovitud suvandite ruudud.

Lehe algusse

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2007 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Wordi täpsemate suvandite valimiseks klõpsake Microsoft Office’i nuppu Microsoft Office'i nupp ning valige Suvandid ja seejärel vasakpoolsel paanil Täpsemalt.

Selle artikli teemad

Redigeerimissuvandid

Tippimine asendab valitud teksti     Valige see suvand, kui soovite valitud teksti tippimisel kustutada. Kui tühjendate selle ruudu, Microsoft Office Word valitud teksti ette uue teksti ega kustuta valitud teksti.

Vali automaatselt terve sõna     – tervete sõnade valimiseks juhul, kui valitakse ühe sõna osa ja siis teise sõna osa, märkige see suvand. Selle suvandi aktiveerimisel valib Word sõna ja sellele järgneva tühiku sõna topeltklõpsamisel.

Teksti lohistamise ja kukutamise lubamine     Valitud teksti teisaldamiseks või kopeerimiseks lohistades valige see suvand. Teksti teisaldamiseks valige tekst ja lohistage see uude asukohta. Teksti kopeerimiseks valige tekst ja hoidke valiku uude asukohta lohistamise ajal all juhtklahvi (CTRL).

Hüperlingi järgimiseks kasutage klahvikombinatsiooni CTRL + klõpsamine     Valige see suvand, et hüperlinkide teksti oleks lihtsam redigeerida. Kui see suvand on sisse lülitatud, peate lingi järgimiseks klõpsamisel vajutama juhtklahvi (CTRL). Kui see suvand on välja lülitatud, põhjustab lingi klõpsamine Wordil lingi sihtkohta minemise, mis muudab lingi teksti redigeerimise keerulisemaks.

Automaatkujundite lisamisel joonistuslõuendi automaatne loomine     Valige see suvand joonistuslõuendi paigutamiseks joonistusobjektidele või tindijoonistustele ja kirjutamisjoonistustele, kui lisate need dokumenti. Joonistuslõuend aitab teil joonistusobjekte ja -pilte korraldada ning neid üksusena teisaldada.

Nutika lõiguvaliku kasutamine     Valige see suvand, et valida lõigumärk, kui valite terve lõigu. Kui lisate lõigu lõikamisel ja kleepimisel lõigumärgi, ei jää te tühja lõiku ja teie vorming jääb automaatselt lõigule.

Nutika kursori kasutamine     Valige see suvand, et määrata, kas kursor liigub üles- või allapoole kerides. Kui vajutate pärast kerimist vasak- või paremnooleklahvi, üles- või allanooleklahvi, reageerib kursor praegu vaates, mitte eelmises asukohas.

Klahvi Lisa abil ülekirjutusrežiimi juhtimine     Ülekirjutusrežiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage sisestusklahvi (INSERT) ja valige see suvand.

 • Ülekirjutusrežiimi kasutamine     Valige see suvand, kui soovite tippimiseks asendada olemasoleva teksti ühe märgiga korraga. Kui ülekirjutusrežiimi tõrjeks on valitud nupp Lisa, saate selle suvandi sisse või välja lülitada, vajutades sisestusklahvi (INSERT).

Topeltjutumärgi lisamine heebrea tähestiku n nummerdamiseks     Valige see suvand, kui soovite nummerdamiseks lisada jutumärke (").

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud heebrea keel.

Küsi laadi värskendamise kohta     Valige see suvand, mida küsitakse, kui muudate teksti, millele laad on rakendatud, ja seejärel rakendate laadi muudetud tekstile uuesti. Viiba kuvamisel saate laadi värskendada viimatiste muudatuste põhjal või rakendada laadi vormingu uuesti.

Normaallaadi kasutamine täpp- või numberloendites     Valige see suvand, kui soovite loendilaadide aluseks olla lõiguloendi laadi asemel normaalsed lõigulaadid.

Jälgi vormingut     – vormingu jälgimiseks tippimise ajal märkige see suvand. See võimaldab rakendada sama vormingut ka mujal. Enne kui saate kasutada valitud teksti paremklõpsamisel kuvatava kiirmenüü käsku Vali sarnase vorminguga tekst, peab see suvand olema märgitud. Kasutatud vormingute loendi kuvamiseks klõpsake paani Laadid käsku Suvandid ja märkige ruudud Lõiguvorming, Fondivorming ja Täpp- ja numberloendite vorming.

 • Märgi vormingu ebaühtlusi     – dokumendi muu vorminguga sarnase, kuid mitte täpselt samasuguse vormingu märkimiseks lainelise sinise allakriipsutusega märkige see suvand. Suvandi kasutamiseks tuleb märkida ka suvand Jälgi vormingut.

Luba klõpsamine ja tippimine     Valige see suvand teksti, piltide, tabelite või muude üksuste lisamiseks dokumendi tühjale alale, topeltklõpsades tühja ala. Funktsioon Klõpsamine ja tippimine lisab lõigud automaatselt ja rakendab joonduse, mis on vajalik üksuse paigutamiseks kohta, kus topeltklõpsasite. See funktsioon on saadaval ainult küljendivaates ja veebivaates.

 • Lõigu vaikelaad Valige laad, mis rakendatakse tekstile, kui kasutate klõpsamist ja tippimist.

Kursori liikumine     – saate määrata suuna, kuhu kursor klaviatuuri nooleklahvide vajutamisel nihutatakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Loogika Valige see suvand, kui soovite kursorit nihutada vastavalt teksti asukohale. Näiteks kui kasutate nooleklahve araabia- ja ingliskeelse teksti liikumiseks samas lauses, liigub kursor paremalt vasakule läbi araabiakeelse teksti ja seejärel algab ingliskeelse sõna vasakpoolseimast märgist ja liigub vasakult paremale.

 • Visuaalne Valige see suvand kursori viimiseks järgmisele visuaalselt külgnevale märgile. Näiteks kui kasutate nooleklahve araabia ja seejärel sama lause ingliskeelse teksti liikumiseks paremalt vasakule, liigub nooleklahv paremalt vasakule sõltumata teksti suunast.

Kursori visuaalne valik     – saate valida, kuidas tekst valiku laiendamise korral valitakse.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Block Valige see suvand, kui soovite teksti reast allapoole allapoole mähkida, nii et kõik valitud jooned on sama laiusega.

 • Pidev Valige see suvand, kui soovite teksti reast joonele mähkida, kui valite allapoole ja muudate ploki viimase rea laiust.

Järjestuskontrolli kasutamine     Valige see suvand, et kontrollida, kas äsja tipitud märk esineb õiges järjestuses, mida kasutatakse toonmärgi, diakriitiku või täishäälikuna, mis paigutatakse selle konsonandi kohal, all, ees või taga.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud keeruka kirjasüsteemiga keel.

 • Tippige ja asendage Märkige see suvand, kui soovite asendada varem tipitud märgi vast tipitud märgiga, kui kaks märki ei saa samas tekstiklastrites koos eksisteerida.

<c0>Aasia fondid kehtivad ka ladina kirjale</c0> – valige see suvand ladina märkide muutmiseks valitud Aasia fondiks, kui rakendate selle fondi valitud tekstile.     Kui soovite, et ladina märgid jääksid ladina fonti ka siis, kui rakendate ülejäänud meilisõnumile Aasia fondi, siis tühjendage see ruut. Tühjendage see ruut, kui soovite, et ladina tähemärgid jääksid ülejäänud dokumendile Aasia fondi rakendamiseks ladina fondi.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

Klaviatuuri keele automaatne vahetamine vastavalt ümbritseva teksti keelele     Valige see suvand klaviatuurikeele ja fondi muutmiseks vastavalt teksti keelele, kuhu kursor paigutatakse. Kui tühjendate selle suvandi, muudetakse ainult fonti.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Ülekirjutusrežiimi lubamine pärand IME-režiimi abil     Valige see suvand, et lubada tipitav märkide asendamine olemasolevate märkidega (ülekirjutus), kui kasutate sisestusmeetodiredaktorit (IME) arvutis, kus töötab Microsoft Windows XP opsüsteem. Kui Word on installitud arvutisse, kus töötab Windows Vista, siis seda suvandit ei kuvata, kuna ülekirjutusrežiim on automaatselt toetatud.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME Control Active     Valige see suvand sisestusmeetodiredaktori (IME) käivitamiseks. IME peatamiseks tühjendage see ruut.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME TrueInline     Valige see suvand IME-toega arvutites loomuliku keeleliidese kasutamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

IME Sätted     Klõpsake dialoogiboksi IME-nime atribuudid avamiseks. Selles dialoogiboksis saate määrata või muuta aktiivse IME teksti, klaviatuuri, märgiteisendust ja muid suvandeid.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel ja installitud on Ida-Aasia märkide tippimiseks vajalik sisestusmeetodi redaktor.

Lehe algusse

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Samas dokumendis kleepimine     See suvand kuvab vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite sisu samasse dokumenti, kust te sisu kopeerisite. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)      Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud teksti märgilaadid ja otsevorming. Otsene vorming hõlmab fondi suuruse, kursiivi või muu lõigulaadis mittesisalduva vormingu.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt teksti osale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Ühest dokumendist teise kleepimine     See suvand kuvab vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite sisu, mis kopeeriti teisest Wordi dokumendist. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming. Iga laadimääratlus, mis on kopeeritud tekstiga seostatud, kopeeritakse sihtdokumenti.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt tekstiosale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevorming või märgilaadi atribuudid.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Dokumentidevaheline kleepimine laadimääratluste konflikti puhul     – selle suvandiga saate määrata sisu kopeerimisel teisest Wordi dokumendist rakendatava vaikevormingu sellisel juhul, kui kopeeritud teksti ja kleepimiskoha dokumendi laadid on määratletud erinevalt. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud teksti välimus, kleebitavale tekstile määratakse normaallaad ja rakendatakse otsevormin. Otsevorming sisaldab näiteks fondi suurust, kursiivkirja või muud vormingut, mis jäljendab kopeeritud teksti laadimääratlust.

 • Kasuta sihtkoha laade (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstiga seotud laadi nimi, kuid kasutatakse kleepimiskoha dokumendi laadimääratlust. Näiteks kopeerite ühest dokumendist teise teksti, mille laad on „Pealkiri 1“. Ühes dokumendis on laadi „Pealkiri 1“ määratluseks 14-punktine paks Arial ja dokumendis, kuhu teksti kleebite, on see 16-punktine paks Cambria. Suvandi Kasuta sihtkoha laade korral on kleebitud teksti laadiks „Pealkiri 1“ 16-punktine paks Cambria.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     – selle suvandi puhul hüljatakse kopeeritud tekstile rakendatud laadimääratlus ja enamik vormingust, säilitades seejuures rõhutamisena käsitletava vormingu (nt teksti osale rakendatud vormingud paks või kursiiv). Tekstile rakendatakse sihtkoha dokumendi laadimääratlus.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Teistest programmidest kleepimine     See suvand kuvab vaikekäitumise, mis ilmneb siis, kui kleebite teisest programmist kopeeritud sisu. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Säilita allika vorming (vaikeväärtus)     Selle suvandiga säilitatakse kopeeritud tekstile rakendatud vorming.

 • Sobita sihtkoha vorminguga     Selle suvandiga hüljatakse suurem osa kopeeritud tekstile rakendatud vormingust, seejuures rõhutuseks loetav vorming säilib (nt tekstiosale rakendatud paks kiri või kursiiv). Tekstile rakendatakse kleepimiskoha lõigu laadi omadused. Tekstile rakendatakse ka vahetult kleepimiskohale eelneva teksti mis tahes otsevormingu omadused.

 • Säilita ainult tekst     Selle suvandiga hüljatakse kõik vormingu- ja mittetekstielemendid (nt pildid või tabelid). Tekstile rakenduvad selle lõigu laadiomadused, kuhu tekst kleebitakse ning selle teksti otsevorming või märgilaadiatribuudid, mis eelnevad vahetult kleebitava teksti paigutamise järjekohale. Graafikaelemendid eemaldatakse ning tabelid teisendatakse järjestikusteks lõikudeks.

Piltide lisamine/kleepimine     See suvand kuvab, kuidas Word lisab pildid dokumendi teksti suhtes. Saate lisada tekstiga tekstisiseseid pilte, lubada piltidel tekstiga liikuda või teksti ümber mähkida, pildi ette või taha mähkida. Valige ripploendis üks väärtus järgmistest.

 • Tekstireale     See suvand lisab pildi lõigule tekstina. Seda suvandit kasutatakse vaikimisi. Pilt liigub teksti lisamisel või kustutamisel. Pildi ümberpakimiseks saate pilti lohistada samamoodi nagu teksti lohistamist.

 • Ruut     Selle suvandiga mähitakse tekst ümber pildi ümber ruudu kõik küljed. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Tihe     See suvand mähib teksti ümber pildi ebakorrapärase kujuga ümber tegeliku pildi. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Teksti taga     See suvand lisab pildi nii, et pilt hõljuks teksti taga omaette kihis. Pildi ümber pole äärist. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Teksti ees     See suvand lisab pildi nii, et pilt ujuks teksti ette omaette kihil. Pildi ümber pole äärist. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Läbi     Selle suvandiga mähitakse tekst ümber pildi, sh täites nõgusa kujundi (nt poolkuu) loodud ruumi. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

 • Üles ja alla     See suvand takistab teksti mähkimist pildi külgedele. Pilti ei teisaldata teksti lisamisel või kustutamisel, kuid pildi ümberpaindumiseks saate pilti lohistada.

Täppide ja numbrite talletamine teksti kleepimisel suvandiga Säilita ainult tekst     Valige see suvand, et teisendada number- ja täpploendid tekstisümboliteks.

Kasutage kleepimiseks klahvi Lisa     Valige see suvand, kui soovite kasutada lõikelaua sisu lisamiseks dokumenti Office lisamisklahvi (INSERT).

Kuva kleepesuvandite nupud     Valige see suvand, kui soovite sisu kleepimisel kuvada nupu Kleepesuvandid. Dialoogiboksi Wordi suvandid selles jaotises soovitud sätete alistamiseks või muutmiseks saate kasutada nuppu Kleepesuvandid.

Nutika lõikamise ja kleepimise kasutamine     Teksti kleepimisel vormingu automaatseks kohandamiseks valige see suvand. Kui olete selle ruudu märginud, saate Sätted kleepimiseks täiendavate suvandite seadmine.

 • Sätted     Klõpsake seda dialoogiboksi Sätted avamiseks. Selles dialoogiboksis saate määrata teksti ühendamisel, lõikamisel ja kleepimisel vaikekäitumise. Vaikekäitumise alistamiseks klõpsake nuppu Kleepesuvandid, mis kuvatakse sisu kleepimisel lõikelaualt dokumenti. See nupp on saadaval ainult siis, kui suvand Kasuta nutikat lõikamist ja kleepimist on sisse lülitatud.

  • Kasuta vaikesätteid     Dialoogiboksi suvandite konfiguratsiooni eelvalimiseks klõpsake ripploendi üksust. Kui soovite suvandite konfiguratsiooni ise valida, klõpsake ripploendi üksust Kohandatud.

  • Reguleeri lause- ja sõnavahesid automaatselt     Selle suvandiga eemaldatakse teksti kustutamisel üleliigsed tühikud või lisatakse teksti lõikelaualt kleepimisel vajalikud tühikud.

  • Reguleeri lõiguvahesid kleepimisel     Selle suvandiga ennetatakse tühjade lõikude loomist ja ebaühtlaseid lõiguvahesid.

  • Reguleeri kleepimisel tabelivormindust ja -joondust     See suvand juhib tabelite vormingut ja joondust. Kui see suvand on sisse lülitatud, siis kleebitakse üksiklahtrid tekstina, tabeli osad olemasoleva tabeli ridadena (mitte pesastatud tabelina) ning olemaolevasse tabelisse lisatud tabelid sobitatakse olemasoleva tabeliga.

  • Nutikad laadid     Selle suvandi valimisel pole mingit mõju. Sisu kleepimisel laadide käitumise viimistlemiseks kasutage suvandite Täpsemalt jaotise Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine sätteid Kleepimine.

  • Ühenda vorming Microsoft Office PowerPointist kleepimisel     Valige see suvand tulemuste kontrollimiseks sisu kleepimisel PowerPointi esitlusest. Kui see suvand on sisse lülitatud, rakendatakse kleebitud tekstile ümbritseva teksti või tabeli vorming, kleebitud loendile rakendatakse viimati kasutatud täpi-, numbri- või loendilaad ning PowerPointi allika üksuste (nt tabelite, hüperlinkide, piltide, OLE-objektide ja kujundite) ilme säilitatakse.

  • Kohanda vorming Microsoft Office Excelist kleepimisel     Selle suvand mõjutab tulemusi andmete kleepimisel Excelist. Kui see suvand on sisse lülitatud, paigutatakse kleebitud andmed tabelisse ja diagrammid kleebitakse piltide, mitte OLE-objektidena.

  • Ühenda kleebitud loendid ümbritsevate loenditega     Selle suvandiga sobitatakse loendisse kirjete kleepimisel loendi kirjed ümbritseva loendiga.

Lehe algusse

Dokumendi sisu kuvamine

Taustavärvide ja -piltide näitamine küljendivaates     Valige see suvand taustavärvide ja -piltide kuvamiseks.

Dokumendiaknas mähitud teksti näitamine     Valige see suvand teksti mähkimiseks dokumendiaknasse, et seda oleks ekraanil hõlpsam lugeda.

Pildi kohatäidete näitamine     Valige see suvand, kui soovite dokumentides iga pildi asemel kuvada tühja välja. See suvand kiirendab suurt hulka pilte sisaldava dokumendi kerimist.

Ekraanil joonistuste ja tekstiväljade näitamine     Valige see suvand, kui soovite kuvada wordi joonistusriistadega loodud objektid küljendivaates või veebipaigutusvaates. Tühjendage see ruut, et peita joonistused ja kiirendada paljude joonistega dokumentide kuvamist. Joonistused prinditakse ka siis, kui tühjendate selle ruudu.

Tekstianimatsiooni näitamine     Valige see suvand tekstianimatsioonide kuvamiseks ekraanil. Tühjendage ruut, et näha, kuidas tekst printimisel välja näeb.

Kasutage seda suvandit versioonist Word 2007 vanema Wordiga loodud dokumentide animeeritud teksti vaatamiseks. Wordi praegune versioon ei toeta enam animeeritud tekstide loomist.

Juhtmärkide näitamine     Valige see suvand paremalt vasakule juhtmärkide kuvamiseks.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Järjehoidjate näitamine     Valige see suvand, et kuvada ekraanil järjehoidjad. Kui määrate üksusele järjehoidja, kuvatakse järjehoidjaga üksus nurksulgudes ([...]). Kui määrate asukohale järjehoidja, kuvatakse järjehoidja I-talana. Prinditud dokumentides ei kuvata nurksulgusid ega kiirteid.

Nutikate siltide näitamine     Valige see suvand nutika sildina tuvastatud teksti all lilla punktiirjoonega allakriipsutuse kuvamiseks.

Kuva tekstiala servad     – punktiirjoonte kuvamiseks tekstiala servade, veergude ja lõikude ümber märkige see suvand. Servad on vajalikud küljendamiseks, neid ei prindita.

Kuva kärpimismärgid     – veerisenurkade kuvamiseks märkige see suvand.

<c0><c1>Kuva väljaväärtuste asemel väljakoodid</c1></c0> – dokumendis väljatulemite asemel väljakoodide kuvamiseks märkige see suvand.     Näiteks võidakse kuupäeva 4. veebruar 2008 asemel kuvada kood { TIME @\"d, MMMM, YYYY" }. Väljatulemite kuvamiseks tühjendage see ruut.

Sõltumata sellest sättest saate väljakoodide või väljatulemite kuvamiseks alati vajutada klahvikombinatsiooni ALT+F9.

Väljavarjustus     – selle suvandiga määratakse, kas ja millal väljad varjustatakse. Valige varjustamiseks loendist väärtus Alati või Kui on valitud. Varjustamine hõlbustab väljade tuvastamist. Varjustus kuvatakse ekraanil, kuid seda ei prindita dokumendile.

Number     See suvand määratleb, kuidas numbrid dokumentides kuvatakse. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • araabia Valige see suvand numbrite kuvamiseks vormingus, mis on tuttav inglise ja muude Euroopa keelte kõlaritega.

 • hindi Valige see suvand numbrite kuvamiseks araabia ja hindi kõlaritele tuttavas vormingus.

 • Kontekst Valige see suvand numbrite kuvamiseks vastavalt ümbritseva teksti keelele.

 • Süsteem Valige see suvand numbrite kuvamiseks vastavalt juhtpaneeli piirkonnasätetele.

Kuunimed     See suvand määratleb, kuidas lääne (Gregoriuse) kuunimed araabiakeelses tekstis kuvatakse. Valige loendist üksus.

See suvand on saadaval ainult juhul, teksti redigeerimiseks on lubatud araabia keel.

 • araabia Valige see suvand araabiakeelsete kuunimede kasutamiseks.

 • Inglise transliterated Valige see suvand, kui soovite araabiakeelse teksti abil kirjutada välja lääne (Gregoriuse) kuunimed inglise häälduskeeles.

 • Prantsuse transliterated Valige see suvand, kui soovite prantsuskeelses häälduses kirjutada välja lääne (Gregoriuse) kuunimed araabiakeelse teksti abil.

Diakriitikud     See suvand kuvab dokumendis diakriitikuid.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud diakriitilisi märke kasutav keel.

 • Kasutage seda värvi diakriitikute jaoks Valige see suvand kõigi diakriitikute kuvamise värvi määramiseks, sõltumata algse dokumendi diakriitikute värvist. Valige loendist soovitud värv.

Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti      – väga piiratud arvutiressursi puhul märkige dokumendi kuvamise kiirendamiseks see ruut.

 • Nimi     – valige dokumentide mustandites kasutatav font. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

 • Suurus     – valige mustandifondi punktisuurus. Suvand on saadaval vaid ruudu Kasuta mustandi- ja liigendusvaadetes mustandifonti märkimisel.

Dokumendivaade     See suvand määrab uute dokumentide teksti suuna.

See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

 • Paremalt vasakule Valige see suvand dokumentide paigutamiseks paremalt vasakule. Näiteks lõigud algavad dokumendi paremast servast, kus tekst voolab vasakule.

 • Vasakult paremale Valige see suvand dokumentide paigutamiseks vasakule paremale. Näiteks lõigud algavad dokumendi vasakus servas tekstiga, mis voolab paremale.

Fondiasendus     Klõpsake seda dialoogiboksi Fondiasendus avamiseks. Selle suvandi abil saate kindlaks teha, kas aktiivne dokument kasutab fonte, mis pole teie arvutis saadaval. Kui dokument kasutab fonte, mis pole teie arvutis, saate dialoogiboksi abil määrata asendusfondi.

Lehe algusse

Kuvamine

Kuvatavate viimatiste dokumentide arv     – sisestage loendis Viimatised dokumendid kuvatavate üksuste arv vahemikus 1–50.

Ainult loendi esimesele üheksale liikmele on määratud kiirklahv. Neid dokumente saate avada, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+F ja numbrit 1–9.

Mõõtude näitamine mõõtühikutes     Valige mõõtühik, mida soovite kasutada horisontaaljoonlaua ja dialoogiboksidele tipitud mõõtmete jaoks.

Laadialapaani laius mustandi- ja liigendusvaadetes     – tekstile rakendatud laadinimesid kuvava laadiala avamiseks tippige väljale positiivne kümnendarv (nt 0,5). Laadiala sulgemiseks sisestage väärtus 0 (null).

Kuva mõõdud märkide laiuselt     – valige see suvand märgilaiuse kasutamiseks teksti joondamise alusena (nt vertikaal- ja horisontaaljoonlaudades).

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

HTML-i funktsioonide pikslite näitamine     Valige see suvand, kui soovite html-funktsioonidega seotud dialoogiboksides kasutada vaikemõõtühikuna piksleid.

Kuva tegumiribal kõik aknad     – iga avatud Microsoft Office’i programmi iga akna kohta Microsoft Windowsi tegumiribal ikooni kuvamiseks märkige see suvand. Ruudu tühjendamisel kuvatakse tegumiribal üks ikoon iga avatud programmi kohta.

Kuva kohtspikrites kiirklahvid     Valige see suvand kohtspikrites kiirklahvide kuvamiseks.

Kuva horisontaalne kerimisriba     – horisontaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna allosas märkige see suvand.

Kuva vertikaalne kerimisriba     – vertikaalse kerimisriba kuvamiseks dokumendiakna küljel märkige see suvand.

 • Vasak kerimisriba Valige see suvand, kui soovite vertikaalse kerimisriba asetada dokumendiakna vasakusse serva. Kasutage seda suvandit, kui töötate dokumentidega, mis kasutavad valdavalt paremalt vasakule teksti.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Vertikaaljoonlaua näitamine küljendivaates     Valige see suvand, kui soovite dokumendiakna servas kuvada vertikaalse joonlaua. Veenduge, et märgite ka lindi menüü Vaade jaotises Kuvamine/peitmine ruudu Joonlaud , mis on Microsoft Office Fluenti kasutajaliides.

 • Kuva küljendivaates parem joonlaud Valige see suvand, kui soovite dokumendiakna paremal servas kuvada vertikaalse joonlaua.

  See suvand on saadaval ainult juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud paremalt vasakule suunaga keel.

Optimeerige märgipaigutust paigutuse, mitte loetavuse jaoks.      Märgipaigutuse täpseks kuvamiseks märkige see ruut, kuna see kuvatakse prinditud dokumendis tekstiplokkide suhtes. Kui see suvand on sisse lülitatud, võib märkide vahe olla moonutatud. Ekraanil parima loetavuse tagamiseks lülitage see suvand välja.

Lehe algusse

Printimine

Kasuta mustandikvaliteeti     – dokumendi printimiseks vähima vorminguga, et toimingut kiirendada, märkige see suvand. Paljud printerid ei toeta seda funktsiooni.

Prindi taustal     – töö jätkamise võimaldamiseks printimise ajal (taustprintimiseks) märkige see suvand. Selle suvandi kasutamisel on samaaegseks printimiseks ja töö jätkamiseks vaja suuremat mälumahtu. Kui printimise ajal muutub töö jätkamine liiga aeglaseks, lülitage see funktsioon välja.

Prindi lehed pööratud järjestuse     – lehtede printimiseks pöördjärjestuses, alustades dokumendi viimasest lehest, märkige see suvand. Ärge märkige seda suvandit ümbrike printimisel.

Prindi XML-sildid     – XML-dokumendile rakendatud XML-elementide XML-siltide printimiseks märkige see suvand. Dokumendile peab olema lisatud skeem ja selles esitatud elemendid peavad olema rakendatud. Sildid prinditakse dokumendile.

Väljakoodide printimine väärtuste asemel     Valige see suvand väljatulemite asemel väljakoodide printimiseks ( nt { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } 4. veebruari 2008 asemel.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe esiküljele     – lehtede esikülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse pöördjärjestuses, nii et printides lehtede tagaküljed pärast lehepaki ringipööramist, prinditakse lehed õiges järjestuses.

Prindi kahepoolsel printimisel lehe tagaküljele     – lehtede tagakülgede printimiseks kahepoolset printi mittetoetava printeriga märkige see suvand. Lehed prinditakse kasvavas järjestuses, vastates pöördjärjestuses prinditud esikülgede pööratud pakile.

Mastaabi sisu vastavalt paberiformaatidele A4 või 8,5 × 11“     – 8,5 ×11“ paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks A4-formaadis paberile ja A4-formaadis paberi jaoks kujundatud dokumentide automaatseks sobitamiseks 8,5 × 11“ paberile märkige see suvand. See suvand omab mõju vaid siis, kui printeris olev A4-formaadis või 8,5 × 11“ paber ei vasta Wordi menüüs Küljendus määratud paberi suurusele. See suvand mõjutab ainult printe, mitte vormingut.

Vaikesalv     – siin kuvatakse vaikimisi kasutatav printerisalv. Printerisätete järgimiseks valige väärtus Kasuta printerisätteid. Kindla salve kasutamiseks valige see loendist. Loendiväärtuste valik sõltub printeri konfiguratsioonist.

Lehe algusse

Selle dokumendi printimisel

Selle dokumendi printimisel     – valige dokument, millele need prindisätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Prindi PostScript teksti peale     – PostScript koodide printimiseks juhul, kui dokument sisaldab PRINT-välju, valige see suvand.

Prindi ainult vormilt pärinevad andmed     – võrguvormile sisestatud andmete printimiseks ilma vormi printimiseta märkige see suvand.

Lehe algusse

Salvestamine

Küsi enne normaalmalli salvestamist     – Wordi sulgemisel vaikemallis tehtud muudatuste salvestamise kohta kinnituse küsimiseks märkige see suvand. Kuna vaikemallis tehtud muudatused mõjutavad kõiki loodavaid uusi dokumente, võite soovida hoiatust malli muutmise kohta. Ruudu tühjendamisel salvestatakse muudatused automaatselt, ilma kinnitust küsimata.

Loo alati varukoopia     – dokumendi igal salvestamisel sellest varukoopia loomiseks märkige see suvand. Iga uus varukoopia asendab eelmise varukoopia. Word lisab faili nimele fraasi „Varukoopia“ ja kasutab kõigi varukoopiate puhul faililaiendit wbk. Varukoopiad salvestatakse algse dokumendiga samas kaustas.

Kopeeri kaugtalletatud failid minu arvutisse ja värskenda salvestamisel ka kaugfaili     – võrgus või irdkettal salvestatava faili ajutise kohaliku koopia salvestamiseks märkige see suvand. Kohaliku koopia salvestamisel salvestatakse muudatused algses koopias. Kui algne fail pole saadaval, küsib Word andmete kaotsimineku vältimiseks kinnitust faili salvestamiseks teise asukohta.

Luba taustsalvestust     – dokumendi salvestamiseks sellega töötamise ajal märkige see suvand. Taustsalvestuse toimumise ajal kuvatakse olekuribal edenemismõõdik.

Lehe algusse

Kvaliteedi säilitamine selle dokumendi ühiskasutusel

Säilita kvaliteet selle dokumendi ühiskasutusel     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Salvesta nutikad sildid veebilehtedel XML-atribuutidena     – dokumendi kõigi nutikate siltide salvestamiseks HTML-faili XML-atribuutidena märkige see suvand.

Salvesta vormiandmed eraldajatega tekstifailina     – võrguvormile sisestatud andmete salvestamiseks üksiku tabeleraldusega lihttekstivormingus tekstifailina märkige see suvand. Seejärel saate selle faili sisu andmebaasi importida.

Manusta lingvistilised andmed     – lingvistiliste andmete (nt suuline ja käsitsikirjutatud tekst) salvestamiseks märkige see suvand.

Manusta nutikad sildid     – nutikate siltide salvestamiseks dokumendi osana märkige see suvand.

Lehe algusse

Üldine

Luba heliga tagasiside     Valige see suvand, kui soovite wordis ja muudes programmides teatud toimingutele või sündmustele helisid Microsoft Office System 2007. Näiteks saab Word esitada heli, kui see on protsessi lõpule viidud. Sündmusega seotud heli muutmiseks avage juhtpaneelil helide ja heliseadmete kaust. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

Luba animatsiooniga tagasiside     – kursori animeeritud liikumiseks Wordis ja teistes Office’i programmides märkige see suvand. See suvand pakub ka animeeritud kursoreid mitmete tegevuste jaoks (nt printimine, salvestamine, automaatne vormindamine ning otsimis- ja asendustoimingud).

Kinnita failivorminguteisendus avamisel     – muu programmiga loodud faili avamisel kasutatava Wordi muunduri valimiseks märkige see ruut. Tühjendage see ruut, kui soovite, et Word valiks muunduri automaatselt.

Värskenda automaatlingid avamisel     – teiste failidega lingitud sisu värskendamiseks dokumendi igal avamisel märkige see suvand.

Luba dokumendi avamine mustandvaates     – dokumendi mustandvaates avamise lubamiseks märkige see suvand.

Dokumendi avamiseks mustandvaates vaikimisi tuleb aktiveerida see suvand ja klõpsata menüü Vaade jaotises Dokumendivaated nuppu Mustand. Tehke dokumendis muudatusi ja salvestage see.

Luba veebilehtede avamine taustal     – veebilehe dokumentide avamiseks taustal märkige see ruut. Taustal avamise ajal kuvatakse olekuribal edenemismõõdik.

Luba repaginatsioon taustal     – dokumentide automaatseks repagineerimiseks taustal märkige see ruut. See suvand on saadaval vaid mustandi- ja liigendusvaates. Ruudu tühjendamisel on olekuribal kuvatavate leheküljenumbrite värskendamine keelatud seni, kuni aktiveeritakse küljendivaade.

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked     – kasutajaliidest kohandavate programmide tõrketeadete kuvamiseks märkige see suvand. See suvand on eriti vajalik tarkvaralahenduste autoritele, sest see sisaldab kasutajaliideste kohanduste silumiseks vajalikku teavet.

Postiaadress     – tippige aadress, mida soovite kasutada Wordi kirjade ja ümbrike puhul saatja vaikeaadressina.

Failide asukohad     – Wordiga loodavate ja selles kasutatavate dokumentide, mallide ja muude üksuste salvestamise vaikeasukoha kuvamiseks klõpsake seda nuppu. Uue vaikeasukoha määramiseks klõpsake dialoogiboksis Failide asukohad muudetavat üksust ja nuppu Muuda.

Mallide vaikeasukohti ja käivituskausta käsitletakse usaldusväärsete asukohtadena. Kui muudate asukohta, veenduge, et uus kaust oleks turvaline asukoht.

Veebisuvandid     – dialoogiboksi Veebisuvandid avamiseks klõpsake seda nuppu. Kasutage seda dialoogiboksi Wordi abil veebilehtede loomise suvandite määramiseks.

Teenusesuvandid     – dialoogiboksi Teenusesuvandid avamiseks klõpsake seda nuppu. Kasutage seda dialoogiboksi ühistööruumide suvandite määramiseks.

Lehe algusse

Ühilduvus

Word 6.0/95 inglise dokumendid     See suvand määrab teksti teisendamise eelistused. Wordi varasemaid versioone kasutati mõnikord koos muude tootjate programmidega, mis on mõeldud Hiina või korea keele toetamiseks Microsoft Windows. Kui nende lisandmoodulite kasutamisel kuvatakse avamisdokumendis vale tekst, saate nende suvandite abil dokumendi teisendada nii, et tekst kuvataks õigesti. Pärast faili avamist lähtestage see suvand kindlasti väärtusele Ava tavaliselt; vastasel korral võidakse õigesti talletatud failid valesti avada.

See märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui teksti redigeerimiseks on lubatud mõni Ida-Aasia keel.

 • Sisaldavad aasia teksti Valige see suvand, kui teate, et dokument sisaldab Ida-Aasia teksti, et tekst kuvataks õigesti.

 • Ava tavapäraselt Teksti õigeks kuvamiseks valige see suvand pärast faili avamist.

 • Aasia teksti automaatne tuvastamine Valige see suvand, kui te pole kindel, kas dokument sisaldab Ida-Aasia teksti. Word proovib tuvastada Ida-Aasia teksti ja seda õigesti kuvada.

Lehe algusse

Ühilduvussuvandid dokumendile

Ühilduvussuvandid dokumendile     – valige dokument, millele need sätted rakenduvad. Valige juba avatud dokumentide loendist soovitav dokument või sätete rakendamiseks kõigile loodavatele dokumentidele väärtus Kõik uued dokumendid.

Küljenda see dokument, nagu see oleks loodud rakenduses     – valige tekstitöötlusprogramm, mida tuleks dokumendi avamiseks eeldatavasti kasutada. Loendi Paigutussuvandid sätted muutuvad vastavalt valitud tekstitöötlusprogrammile. Enda sätete konfiguratsiooni määramiseks valige väärtus Kohandatud.

Paigutussuvandid     – sisaldab dokumendi paigutussuvandite loendit. Märkige soovitud suvandite ruudud.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×