Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooniWORKDAY valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab arvu, mis näitab kuupäeva, millele eelneb või järgneb määratud arv tööpäevi. Tööpäevade hulka ei kuulu nädalavahetused ja pühad. Kasutage funktsiooni WORKDAY, kui soovite makse- ja tarnetähtaegade ning tellimuse täitmiseks kuluvate päevade arvutamisel nädalalõpud või ka pühad välja jätta.

Näpunäide.: Kui soovite arvutada määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on, kasutage funktsiooni WORKDAY.INTL.

Süntaks

WORKDAY(alguskuupäev;päevade_arv;[pühad])

Funktsiooni WORKDAY süntaksil on järgmised argumendid.

  • Alguskuupäev    – nõutav. Kuupäev, mis tähistab alguskuupäeva.

  • Päevade_arv    – nõutav. Alguskuupäevale eelnevate või järgnevate päevade arv (v.a. nädalavahetused ja pühad). Päevade positiivne väärtus osutab kuupäevale tulevikus ja negatiivne kuupäevale minevikus.

  • Pühad    – valikuline. Valikuline loend ühest või mitmest kuupäevast, mis ei kuulu tööpäevade hulka (nt riigipühad ja liikuvad pühad). Loendi võivad moodustada kuupäevi sisaldav lahtrivahemik või kuupäevi järjenumbrina märkivad massiivikonstandid.

NB!: Sisestage kuupäev funktsiooniga DATE või muu valemi või funktsiooni abil (nt kasutage avaldist DATE(2008;5;23) 23. mai 2008 jaoks). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib ilmneda probleeme.

Kommentaarid

  • Microsoft Excel salvestab kuupäevi järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39448 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Kui mõni argument pole sobiv kuupäev, tagastab funktsioon WORKDAY #VALUE! #NUM!.

  • Kui start_date pluss päevad annavad kehtetu kuupäeva, tagastab funktsioon WORKDAY #NUM! #NUM!.

  • Kui päevade arv pole täisarv, siis kärbitakse murdosa.

Näide

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

1.10.2008

Alguskuupäev

151

Päevi valmimiseni

26.11.2008

Püha

4.12.2008

Püha

21.01.2009

Püha

Valem

Kirjeldus (tulem)

Tulem

=WORKDAY(A2;A3)

Kuupäev, mis on 151 tööpäeva pärast alguskuupäeva (30.04.2009).

30.04.2009

=WORKDAY(A2;A3;A4:A6)

Kuupäev, mis on 151 tööpäeva pärast alguskuupäeva, välja on arvatud ka pühad (5.05.2009).

5.05.2009

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×