Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Rakenduskoht

Objekt Form

Atribuudi AllowAdditions (Luba_lisamine) saate määrata, kas kasutaja saab vormi kasutades lisada kirje. Lugemis-/kirjutamisõigusega kahendmuutuja.

avaldis. AllowAdditions (Luba_lisamine)

avaldis Nõutav. Avaldis, mis tagastab loendi Rakenduskoht objekti.

Seadistus

Atribuut AllowAdditions (Luba_lisamine) kasutab järgmisi sätteid.

Säte

Visual Basic

Kirjeldus

Yes (Jah)

True (Tõene)

(Vaikimisi) Kasutaja saab uusi kirjeid lisada.

No (Ei)

False (Väär)

Kasutaja ei saa uusi kirjeid lisada.


Atribuudi AllowAdditions (Luba_lisamine) saab määrata kasutades vormi atribuudilehte, makrot või Visual Basic for Applicationsi (VBA) koodi.

Kommentaarid

Kui soovite, et kasutajad saaksid olemasolevaid kirjeid vaadata ja redigeerida, kuid uusi kirjeid mitte lisada, seadke atribuut AllowAdditions (Luba_lisamine) väärtuseks No (Ei).

Kui soovite takistada olemasolevate kirjetele tehtavaid muudatusi (tehke vorm kirjutuskaitstuks), määrake atribuudid AllowAdditions (Luba_lisamine), AllowDeletions (Luba_kustutamine) ja AllowEdits (Luba_redigeerimine) väärtuseks No (Ei). Kirjeid saate muuta kirjutuskaitstuks ka seades atribuudi RecordsetType (Kirjekogumi_tüüp) väärtuseks Snapshot (Hetktõmmis).

Kui soovite avada vormi vaid andmete sisestamiseks, seadke vormi atribuut DataEntry (Andmesisestus) väärtuseks Yes (Jah).

Kui atribuudi AllowAdditions (Luba_lisamine) väärtuseks on seatud No (Ei), ei ole menüü Andmed jaotise Kirjed käsk Uus kirje saadaval.

Märkus.: Kui kasutatakse OpenForm (Ava_vorm) toimingu argumenti Andmerežiim, tühistab Microsoft Office Access 2007 mitmed vormiatribuudi sätted. Kui OpenForm (Ava_vorm) toimingu argument Andmerežiim on määratud väärtuseks Edit (Redigeeri), avab Access vormi järgmiste atribuudisätetega.

  • AllowEdits(Redigeerimine_lubatud) – Yes (Jah)

  • AllowDeletions (Kustutamine_lubatud) – Yes (Jah)

  • AllowAdditions (Lisamine_lubatud) – Yes (Jah)

  • DataEntry (Andmesisestus) – No (Ei)

Et toiming OpenForm (Ava_vorm) ei tühistaks neid olemasolevaid atribuudisätteid, jätke välja argumendi Andmerežiim säte, et Access saaks kasutada vormile määratletud atribuudisätteid.

Näide.

Järgmises näites analüüsitakse vormi kõigi juhtelementide atribuuti ControlType (Juhtelemendi_tüüp). See protseduur lülitab sildi ja tekstivälja juhtelementide atribuudi SpecialEffect (Eriefekt) sisse või välja. Kui sildi juhtelemendi atribuut SpecialEffect (Eriefekt) väärtuseks on seatud Shadowed (Varjutatud) ja tekstivälja juhtelemendi atribuudi SpecialEffect (Eriefekt) väärtuseks on seatud Normal (Tavaline) ning atribuudid AllowAdditions (Luba_lisamine), AllowDeletions (Luba_kustutamine) ja AllowEdits (luba redigeerimine) on seatud väärtuseks True (Tõene), lülitatakse sisse muutuja intCanEdit, et lubada aluseks olevate andmete redigeerimist.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×