Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Selle artikli teemad

Loend

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Vahelduvate kuusnurkadega loend

Sobib omavahel seotud ideede sarja kujutamiseks. 1. taseme tekst kuvatakse kuusnurkade sees. 2. taseme tekst kuvatakse väljaspool kujundeid.

Alternating Hexagons SmartArt graphic layout

Plokkloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Plokkloend pilt

Rõhutatud pildiga loendi pööramine

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Väikesed ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti illustreerimiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Rõhutatud pildiga loendi pööramine pilt

Pidev piltloend

Sobib omavahel seotud teabe rühmade esitamiseks. Ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Pidev piltloend pilt

Laskuv plokkloend

Sobib omavahel seostuvate ideede rühmade või teabeloendite kuvamiseks. Tekstikujundid muutuvad järjest madalamaks. 1. taseme tekst kuvatakse vertikaalselt.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Üksikasjalik protsess

Sobib kasutamiseks koos pika 2. taseme tekstiga, et näidata edenemist ühest etapist teise.

Paigutuse Üksikasjalik protsess pilt

Rühmitatud loend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade ja alamrühmade või edenemisetappide ja alametappide esitamiseks. 1. taseme tekst vastab ülataseme horisontaalsetele kujunditele ja 2. taseme tekst vastab iga seostuva ülataseme kujundi vertikaalsetele alametappidele. Seda sobib kasutada alamrühmade, alametappide, hierarhilise teabe või mitme teabeloendi esiletõstmiseks.

Paigutuse Rühmitatud loend pilt

Hierarhiline loend

Sobib rühmadevaheliste hierarhiliste seoste näitamiseks. Seda võib kasutada ka teabe rühmitamiseks või loendina esitamiseks.

Paigutuse Hierarhiline loend pilt

Horisontaalne täpploend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeloendite esitamiseks. Sobib hästi pikkade tekstide jaoks. Kõik tekstid on sama tähtsusastmega ja suunale ei osutata.

Paigutuse Horisontaalne täpploend pilt

Horisontaalne piltloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks, rõhutades seostuvaid pilte. Ülemised kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Horisontaalne piltloend pilt

Suureneva ringiga joonis

Sobib etappide esitamiseks. Ringi sisu suureneb iga etapiga. Maksimaalselt on lubatud seitse 1. taseme etappi ja piiramatu arv 2. taseme üksusi. Sobib juhul, kui kasutate väga palju 2. taseme teksti.

Increasing Circle Process SmartArt graphic layout

Joontega loend

Sobib suure hulga kategooriateks ja alamkategooriateks jaotatud teksti kuvamiseks. Seda paigutust on hea kasutada mitme tasemega teksti jaoks. Samal tasemel asuv tekst on eraldatud joontega.

Joontega loendi SmartArt-pildi paigutus

Rõhutatud pildiga loend

Sobib rühmitatud või seostuva teabe esitamiseks. Ülanurkades asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide jaoks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Paigutuse Rõhutatud pildiga loend pilt

Pealdistega pildid

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Ülemised kujundid on mõeldud piltide lisamiseks ja rõhk on pigem piltidel kui tekstil. Sobib hästi selliste piltide korral kasutamiseks, millel on lühikesed tekstkirjeldused.

Paigutuse Piltidega pealdiste loend pilt

Sektoritega protsess

Sobib protsessi etappide esitamiseks. Sektorid muutuvad järjest suuremaks. Kasutada saab kuni seitset kujundit. 1. taseme tekst kuvatakse vertikaalselt.

Pie Process SmartArt graphic layout

Pluss ja miinus

Sobib kahe idee plusside ja miinuste esitamiseks. Iga 1. taseme tekst võib hõlmata mitut alamtaset. Seda paigutust saab kasutada suure tekstihulga korral. Saab kasutada kuni kahte 1. taseme üksust.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Püramiidloend

Sobib proportsionaalsete, omavahel ühendatud või hierarhiliste seoste näitamiseks. Tekst kuvatakse püramiidikujulisele taustale paigutatud ristkülikutes.

Paigutus Püramiidloend

Ümberpööratud loend

Sobib kahe üksuse vaheldumise esitamiseks. Kuvatakse ainult esimesed kaks tekstiüksust. Iga üksus võib sisaldada suurt hulka teksti. Sobib kahe üksuse vaheldumise või järjekorra muutuse esitamiseks.

Reverse List SmartArt graphic layout

Segmenditud protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Rõhk on 2. taseme tekstil, kuna iga rida kuvatakse eraldi kujundis.

Paigutuse Segmenditud protsess pilt

Virnloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade või etappide esitamiseks. Ringid sisaldavad 1. taseme teksti ja neile vastavad ristkülikud 2. taseme teksti. Sobib eelkõige juhul, kui teave on üksikasjalik ja 1. taseme teksti on vähe.

Paigutuse Virnloend pilt

Ruutudega järgnevusloend

Sobib kategooriatesse jaotatud teabe loendite kuvamiseks. Teise taseme tekst kuvatakse väikese ruudu kõrval. Sobib hästi siis, kui teise taseme teksti on palju.

Square Accent List SmartArt graphic layout

Tabelloend

Sobib mittejärjestikku või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Töötab hästi lühikese 1. taseme teksti korral. Esimene 2. tase kuvatakse 1. taseme teksti kõrval ja ülejäänud 2. taseme tekst kuvatakse 1. taseme teksti all.

Tab List SmartArt graphic layout

Hierarhiline tabel

Sobib ülalt alla koostatud teaberühmade ja rühmasiseste hierarhiate näitamiseks. Selles paigutuses pole ühendusjooni.

Paigutuse Hierarhiline tabel pilt

Tabelloend

Sobib sama tähtsusega rühmitatud või seotud teabe esitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab ülemisele kujundile, 2. taseme teksti kasutatakse järgnevates loendites.

Paigutuse Tabelloend pilt

Märklaudloend

Sobib omavahel seotud või kattuva teabe näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida kuvatakse ristkülikukujulises kujundis. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti jaoks.

Paigutuse Märklaudloend pilt

Trapetsloend

Sobib sama tähtsusega rühmitatud või seotud teabe esitamiseks. Hea valik pikkade tekstide jaoks.

Paigutuse Trapetsloend pilt

Muutuva laiusega loend

Kasutage rõhutades üksikuid üksusi ja muu. Hea suure hulga teksti tase 1. Iga kujundi laius määratakse ükshaaval selle teksti põhjal.

Varying Width List SmartArt graphic layout

Vertikaalne boksloend

Sobib kasutada mitme teaberühma esitamiseks, eriti juhul, kui need sisaldavad pikki 2. taseme tekste. Hea valik täpploendina esitatava teabe jaoks.

Paigutuse Vertikaalne boksloend pilt

Vertikaalne plokkloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade või etappide esitamiseks. Hea valik pikkade 2. taseme tekstide jaoks. Eriti sobilik tekstidele, millel on üks põhiidee ja mitu alamideed.

Paigutuse Vertikaalne plokkloend pilt

Vertikaalne nurksulgudega loend

Sobib kasutada rühmitatud teabeplokkide esitamiseks, eriti juhul, kui need sisaldavad pikki 2. taseme tekste.

Vertical Bracket List SmartArt graphic layout

Vertikaalne täpploend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Hea valik selliste loendite jaoks, millel on pikad pealkirjad või ülataseme teave.

Paigutuse Vertikaalne täpploend pilt

Vertikaalne rööpnoolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Paigutuse Vertikaalne rööpnoolloend pilt

Vertikaalne rõhutatud pildiga loend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Väikesed ringid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutus Vertikaalne rõhutatud pildiga loend

Vertikaalne piltloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Vasakul asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Vertikaalne piltloend pilt

Vertikaalne järgnevusloend

Sobib teabeloendite kuvamiseks. Teise taseme tekst kuvatakse ristkülikukujulistes kujundites, mis asuvad vertikaalsete rööpnoolte kohal. Rõhutab teise taseme teksti esimese taseme tekstiga võrreldes ja sobib hästi juhul, kui teise taseme teksti on keskmisel hulgal.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Vertikaalne noolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo ühise eesmärgi poole liikuva jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Hea valik täpploendina esitatava teabe jaoks.

Paigutuse Vertikaalne noolloend pilt

Vertikaalne ringidega loend

Sobib järjestikuste või rühmitatud andmete kuvamiseks. Seda paigutust on hea kasutada eelkõige esimese taseme teksti jaoks, mis kuvatakse suure ringikujundi kõrval. Madalama taseme tekste eraldavad üksteisest väiksemad ringikujundid.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Vertikaalne kaardloend

Sobib kaardus teabeloendi kuvamiseks. Rõhuringidesse piltide lisamiseks rakendage neile pilttäide.

Vertical Curved List SmartArt graphic layout

Lehe algusse

Protsess

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Rõhutatud protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada, ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti illustreerimiseks.

Paigutuse Rõhutatud protsess pilt

Vahelduvvoog

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade või järjestikuste etappide näitamiseks. Põhirõhk on teaberühmade omavahelistel seostel ja suhetel.

Paigutuse Vahelduvvoog pilt

Noolelint

Sobib omavahel seotud või vastandlike, ent siiski mingil viisil seotud mõtete (nt vastasjõudude) näitamiseks. Esimesed kaks 1. taseme teksti rida on kasutusel nooletekstidena. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Noolelint pilt

Tõusev piltidega järgnevusjoonis

Sobib kirjeldava tekstiga tõusva pildisarja jaoks. Toimib paremini juhul, kui teksti on vähe.

SmartArt-pildi paigutus Tõusev piltidega järgnevusjoonis

Looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Looklev protsess pilt

Rööpnoolprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada, ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. 1. taseme tekst kuvatakse noolekujundi sees, 2. taseme tekst noolekujundite all.

Paigutuse Rööpnoolprotsess pilt

Protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks.

Paigutus Protsess

Ajaskaala

Kasutage tööülesande, protsessi või töövoo järjestikuste etappide näitamiseks või ajaskaala teabe kuvamiseks. Sobib kasutada nii tase 1 ja 2 tekst. See tööriist kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake ajaskaala loomine.

Paigutus Ajaskaala

Rõhutatud noolsuluga protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. Seda tüüpi paigutust võib kasutada näiteks minimaalse 1. ja 2. taseme teksti jaoks.

Chevron Accect Process SmartArt graphic layout

Rööpnoolloend

Sobib tervikliku töövoo moodustava protsessist protsessi edenemise näitamiseks. Hea valik ka selgelt eristuvate protsesside iseloomustamiseks. 1. taseme tekst vastab vasakult esimesele noolekujundile, 2. taseme tekst aga vastab iga 1. taseme teksti sisaldava kujundi horisontaalsetele alamastmetele.

Paigutuse Rööpnoolloend pilt

Looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo pika või mittelineaarse etappide jada esitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Looklev protsess pilt

Suletud rööpnoolprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada, ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. Põhirõhk on esimeses kujundis oleval teabel. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Suletud rööpnoolprotsess pilt

Rõhuringiga ajaskaala

Sobib sündmustesarja või ajaskaalateabe kuvamiseks. Esimese taseme tekst kuvatakse suuremate ringikujundite kõrval. Teise taseme teksti kuvatakse väiksemate ringikujundite kõrval.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Ringikujuline nooljoonis

Sobib üksuste kindlas järjekorras esitamiseks. Iga üksuse juurde kuulub tekst. See diagramm sobib juhul, kui kasutate vähe esimese taseme teksti.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Pidevnoolprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo ajaskaala või järjestikuste etappide näitamiseks. Parima tulemuse annab 1. taseme teksti kasutamine, sest iga 1. taseme teksti rida kuvatakse noolekujundi sees. 2. taseme tekst kuvatakse väljaspool noolekujundit.

Paigutuse Pidevnoolprotsess pilt

Pidev plokkprotsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Parima tulemuse annab minimaalne 1. ja 2. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Pidev plokkprotsess pilt

Pidev piltloend

Sobib omavahel seotud teabe rühmade esitamiseks. Ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Pidev piltloend pilt

Koonduvad nooled

Sobib ühte kesksesse punkti koonduvate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Koonduvad nooled pilt

Koonduv tekst

Sobib ühte koonduva mitme etapi või osa esitamiseks. Piiratud ühe teksti sisaldava 1. taseme kujundi ja maksimaalselt viie 2. taseme kujundiga. Kasutamata teksti ei kuvata, kuid paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Converging Text SmartArt graphic layout

Laskuv protsess

Sobib laskuva sündmustesarja esitamiseks. Esimene esimese taseme tekst asub noole alguses, viimane esimese taseme tekst kuvatakse noole lõpus. Kuvatakse ainult esimesed seitse 1. taseme teksti. Parima tulemuse annab vähese või keskmise tekstihulga korral.

Descending Process SmartArt graphic layout

Üksikasjalik protsess

Sobib kasutamiseks koos pika 2. taseme tekstiga, et näidata edenemist ühest etapist teise.

Paigutuse Üksikasjalik protsess pilt

Lahknevad nooled

Sobib keskpunktist väljapoole lahknevate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Lahknevad nooled pilt

Võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast võrdusmärki (=). Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Võrrand pilt

Lehter

Sobib teabe filtreerimise või osade üheks tervikuks koondumise näitamiseks. Põhirõhk on lõpptulemusel. Võib sisaldada kuni nelja rida 1. taseme teksti, millest viimane kuvatakse lehtri all ja ülejäänud vastavad ringikujulisele kujundile. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Lehter pilt

Hammasratas

Sobib omavahel seotud ideede näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida kuvatakse hammasrattana, neile ridadele vastav 2. taseme tekst kuvatakse hammasratta kõrval asuvates ristkülikutes. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Hammasratas pilt

Tõusevnoolprotsess

Sobib järjestikuste ja omavahel kattuvate protsessietappide esitamiseks. Kasutada saab kuni viite 1. taseme üksust. 2. tase võib sisaldada suurt hulka teksti.

Increasing Arrows Process SmartArt graphic layout

Ühendatud plokkprotsess

Sobib protsessi järjestikku etappide esitamiseks. Parima tulemuse annab vähese hulga 1. taseme teksti ja keskmise hulga 2. taseme teksti korral.

Interconnected Block Process

Vastandnooled

Sobib kahe vastandliku idee või keskpunktist lahknevate ideede näitamiseks. Kumbki 1. taseme teksti rida vastab ühele noolele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Vastandnooled pilt

Etappidega protsess

Sobib kolme protsessietapi esitamiseks. Kasutada saab kuni kolme 1. taseme üksust. Esimesed kaks 1. taseme üksust võivad kumbki sisaldada nelja 2. taseme üksust, kolmas 1. taseme üksus aga piiramatut hulka 2. taseme üksusi. Parima tulemuse annab vähese teksti korral.

Phased Process SmartArt graphic layout

Rõhutatud pildiga protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo järjestikuste etappide näitamiseks. Taustal asuvad ristkülikud on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Rõhutatud pildiga protsess pilt

Sektoritega protsess

Sobib protsessi etappide esitamiseks. Sektorid muutuvad järjest suuremaks. Kasutada saab kuni seitset kujundit. 1. taseme tekst kuvatakse vertikaalselt.

Protsessi nooled

Sobib protsessi või töövoogu iseloomustava teabe näitamiseks. 1. taseme tekst kuvatakse ringides ja 2. taseme tekst noolekujundites. Parima tulemuse annab vähese teksti kasutamine ja liikumise või suuna rõhutamine.

Paigutus Protsessi nooled

Protsessloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo mitme teaberühma või edenemisetappide ja alametappide näitamiseks. 1. taseme tekst vastab ülemistele horisontaalsetele kujunditele ja 2. taseme tekst vastab iga seostuva ülataseme kujundi vertikaalsetele alametappidele.

Paigutuse Protsessloend pilt

Suvalisest-tulemuseks-protsess

Sobib esitamaks, kuidas mitmest kaootilisest ideest võib etapiviisiliselt tekkida ühtne eesmärk või idee. Toetab mitut 1. taseme teksti üksust, kuid esimene ja viimane 1. tasemele vastav kujund on fikseeritud. Parima tulemuse annab vähese hulga 1. taseme teksti ja keskmise hulga 2. taseme teksti korral.

Random to Result Process SmartArt graphic layout

Korduv looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Korduv looklev protsess pilt

Segmenditud protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Rõhk on 2. taseme tekstil, kuna iga rida kuvatakse eraldi kujundis.

Paigutuse Segmenditud protsess pilt

Järkjärguline protsess

Sobib etapiviisilise allapoole suunatud edenemise näitamiseks. Esimesed viis 1. taseme teksti rida vastavad ristkülikutele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Järkjärguline protsess pilt

Laskuv etappidega protsess

Sobib mitme etapi ja alametapiga laskuva protsessi kuvamiseks. Parima tulemuse annab vähese teksti korral.

Step Down Process SmartArt graphic layout

Tõusev etappidega protsess

Sobib tõusva etapisarja või teabeloendite kuvamiseks.

Step Up Process SmartArt graphic layout

Alametappidega protsess

Sobib mitmeetapilise protsessi esitamiseks, 1. taseme tekstide vahel on alametapid. Parima tulemuse annab väike tekstihulk, kasutada saab kuni seitset 1. taseme etappi. Igal 1. taseme etapil võib olla piiramatu arv alametappe.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Ajaskaalatoru

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo järjestikuste etappide või ajaskaalateabe kuvamiseks. Esimese taseme tekst kuvatakse teise taseme tekstist suuremana.

Timeline Pipe SmartArt graphic layout

Tõusev nool

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo edenemise või ülespoole suunatud etappide näitamiseks. 1. taseme teksti viis esimest rida vastavad noolel omaette punktidele. Parima tulemuse annab lühikeste tekstide kasutamine. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Tõusev nool pilt

Vertikaalne noolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo ühise eesmärgi poole liikuva jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Hea valik täpploendina esitatava teabe jaoks.

Paigutuse Vertikaalne noolloend pilt

Vertikaalne looklev protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala. Kujundite vahelisi seoseid rõhutatakse rohkem kui suunda või liikumist.

Paigutus Vertikaalne looklev protsess

Vertikaalne rööpnoolloend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks või liikumise või suuna rõhutamiseks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Paigutuse Vertikaalne rööpnoolloend pilt

Vertikaalne võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast noolt. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Vertikaalne võrrand pilt

Vertikaalne protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo jada või järjestikuste etappide näitamiseks (ülevalt alla). Parima tulemuse annab 1. taseme teksti kasutamine, kuna vertikaalsuunas on ruumi vähe.

Paigutus Vertikaalne protsess

Lehe algusse

Tsükkel

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on pigem etappidel ja astmetel kui nooltel ja vool. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutus Tsükkeldiagramm

Sektordiagramm

Sobib terviku moodustavate üksikosade näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad võrdselt jaotatud diagrammi sektoritele. Ülemine 1. taseme teksti kujund asub teksti rõhutamiseks väljaspool diagrammi. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Sektordiagramm pilt

Radiaaldiagramm

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme tekst aga vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutus Radiaaldiagramm

Plokk-tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on pigem etappidel ja astmetel kui nooltel ja vool.

Paigutuse Plokk-tsükkeldiagramm pilt

Ringikujuline nooljoonis

Sobib üksuste kindlas järjekorras esitamiseks. Iga üksuse juurde kuulub tekst. See diagramm sobib juhul, kui kasutate vähe esimese taseme teksti.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Pidev tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on komponentide vahelistel seostel. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Pidev tsükkeldiagramm pilt

Maatriks-tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks tsüklilise edenemise korral. Neli esimest 1. taseme teksti rida vastavad diagrammisektoritele, 2. taseme tekst seevastu kuvatakse diagrammisektori kujundi kõrval asuvas ristkülikus. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Maatriks-tsükkeldiagramm pilt

Lahknevad kiired

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab kesksele ringikujulisele kujundile. Keskse idee asemel on rõhutatud pigem seda ümbritsevad ringid. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Lahknevad kiired pilt

Hammasratas

Sobib omavahel seotud ideede näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida kuvatakse hammasrattana, neile ridadele vastav 2. taseme tekst kuvatakse hammasratta kõrval asuvates ristkülikutes. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Hammasratas pilt

Mitmesuunaline tsükkeldiagramm

Sobib mis tahes suunas kulgevate etappide, tööülesannete või sündmuste pideva jada näitamiseks.

Paigutuse Mitmesuunaline tsükkeldiagramm pilt

Suunamata tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Kõik kujundid on sama tähtsusastmega. Seda paigutust võib kasutada juhul, kui suunda pole vaja näidata.

Paigutuse Suunamata tsükkeldiagramm pilt

Radiaalne kobar

Sobib mõne keskse idee või teemaga seostuvate andmete kuvamiseks. Ülemine esimese taseme tekst kuvatakse keskel. Seda ümbritsevates kujundites kuvatakse teise taseme tekst. Võib sisaldada kuni seitse teise taseme teksti. Kasutamata teksti ei kuvata, kuid see jääb mõne muu paigutuse kasutamisel kättesaadavaks. Sobib eelkõige vähese teksti korral.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Radiaalne tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks. Rõhk on nii keskmises ringis leiduval teabel kui ka sellel, kuidas seda ümbritsevates ringides asuv teave on seotud keskse ideega. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele ringile, 2. taseme tekst seevastu vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Radiaalne tsükkeldiagramm pilt

Radiaalne Venni diagramm

Sobib nii kattuvate seoste kui ka tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme teksti read aga vastavad seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Radiaalne Venni diagramm pilt

Sektor-tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste edenemise või jada näitamiseks. Rõhutatakse omavahel seotud osi. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad sektordiagrammi sektoritele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Sektor-tsükkeldiagramm pilt

Tekst-tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Põhirõhk on pigem nooltel ja vool kui etappidel või astmetel. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Tekst-tsükkeldiagramm pilt

Lehe algusse

Hierarhia

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Arhitektuuriline paigutus

Sobib alt üles suunatud hierarhiliste seoste näitamiseks. Seda paigutust saab kasutada teistel objektidel tuginevate arhitektuurikomponentide või objektide esitamiseks.

Architecture SmartArt graphic layout

Pildiringide hierarhia

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste kuvamiseks. Pildid kuvatakse ringides ja piltide kõrval kuvatakse neile vastav tekst.

Pildiringide hierarhia SmartArt-pildi paigutus

Poolringikujuline organisatsiooniskeem

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste esitamiseks. Selles paigutuses saab kasutada ka abikujundeid ja organisatsiooniskeemi taandepaigutust.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarhia

Sobib ülevalt alla suunatud hierarhiliste seoste näitamiseks.

Paigutuse Hierarhia pilt

Hierarhiline loend

Sobib rühmadevaheliste hierarhiliste seoste näitamiseks. Seda võib kasutada ka teabe rühmitamiseks või loendina esitamiseks.

Paigutuse Hierarhiline loend pilt

Horisontaalne hierarhia

Sobib horisontaalsete hierarhiliste seoste näitamiseks. Hea valik otsusepuude jaoks.

Paigutuse Horisontaalne hierarhia pilt

Horisontaalne sildistatud hierarhia

Sobib horisontaalsete ja hierarhiliselt rühmitatud hierarhiliste seoste näitamiseks. Põhirõhk langeb pealkirjale või 1. taseme tekstile. Esimene 1. taseme teksti rida kuvatakse hierarhia alguses olevas kujundis, teine ja kõik järgmised 1. taseme teksti read kuvatakse pikkade ristkülikute ülaosas.

Paigutus Horisontaalne sildistatud hierarhia

Horisontaalne mitmetasemeline hierarhia

Sobib suure hulga horisontaalselt edeneva hierarhiateabe kuvamiseks. Hierarhia ülemine kiht kuvatakse vertikaalselt. See küljend toetab paljusid hierarhiatasemeid.

Horizontal Multi Level Hierarchy SmartArt graphic layout

Horisontaalpaigutusega organisatsiooniskeem

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste esitamiseks horisontaalselt. Selles paigutuses saab kasutada ka abikujundit ja organisatsiooniskeemi taandpaigutusi.

Horizontal Organization Chart SmartArt graphic layout

Sildistatud hierarhia

Sobib ülevalt alla suunatud ja hierarhiliselt rühmitatud hierarhiliste seoste näitamiseks. Põhirõhk langeb pealkirjale või 1. taseme tekstile. Esimene 1. taseme teksti rida kuvatakse hierarhia alguses olevas kujundis, kõik järgmised 1. taseme teksti read aga pikkadest ristkülikutest vasakul.

Paigutuse Sildistatud hierarhia pilt

Joontega loend

Sobib suure hulga kategooriateks ja alamkategooriateks jaotatud teksti kuvamiseks. Seda paigutust on hea kasutada mitme tasemega teksti jaoks. Samal tasemel asuv tekst on eraldatud joontega.

Joontega loendi SmartArt-pildi paigutus

Nime ja ametinimetusega organisatsiooniskeem

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste esitamiseks. Teksti sisestamiseks ametinimetuseväljale tippige soovitud tekst otse väiksemasse ristkülikusse. Selles paigutuses saab kasutada ka abikujundeid ja organisatsiooniskeemi taandepaigutust.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Organisatsiooniskeem

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste esitamiseks. Selle paigutuse valimisel saab kasutada ka abi kujundit ja organisatsiooniskeemi taandpaigutusi.

Paigutus Organisatsiooniskeem

Piltorganisatsiooniskeem

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste esitamiseks koos vastavate piltidega. Selle paigutuse valimisel saab kasutada ka abikujundit ja organisatsiooniskeemi taandpaigutusi.

Paigutus Piltorganisatsiooniskeem

Hierarhiline tabel

Sobib ülalt alla koostatud teaberühmade ja rühmasiseste hierarhiate näitamiseks. Selles paigutuses pole ühendusjooni.

Paigutuse Hierarhiline tabel pilt

Lehe algusse

Seos

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Noolelint

Sobib omavahel seotud või vastandlike, ent siiski mingil viisil seotud mõtete (nt vastasjõudude) näitamiseks. Esimesed kaks 1. taseme teksti rida on kasutusel nooletekstidena. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Noolelint pilt

Tasakaal

Sobib kahe idee võrdlemiseks või nendevahelise seose näitamiseks. Kumbki 1. taseme teksti rida vastab keskpunktist ühele poole jäävale ülemisele tekstile. Rõhutatud 2. taseme tekst on piiratud keskpunktist kummalegi poole jääva nelja kujundiga. Kaal kaldub sellele poolele, kus asub rohkem 2. taseme teksti sisaldavaid kujundeid. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Tasakaal pilt

Sektordiagramm

Sobib terviku moodustavate üksikosade näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad võrdselt jaotatud diagrammi sektoritele. Ülemine 1. taseme teksti kujund asub teksti rõhutamiseks väljaspool diagrammi. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Sektordiagramm pilt

Radiaaldiagramm

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme tekst aga vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutus Radiaaldiagramm

Märklaud

Sobib ohjeldamise, astmestike või hierarhiliste seoste näitamiseks. Esimesed viis 1. taseme teksti rida on seotud märklaua ringidega. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutus Märklaud

Venni diagramm

Sobib kattuvate või omavaheliste seoste näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad ringidele. Kui 1. taseme teksti ridu on neli või vähem, siis kuvatakse tekst ringide sees. Kui 1. taseme teksti ridu on rohkem kui neli, siis kuvatakse tekst ringidest väljaspool. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutus Venni diagramm

Ringseos

Sobib kesksest ideest lähtuvate või nendele suunatud seoste esitamiseks. 2. taseme tekst lisatakse suvalises järjestuses ja lisada saab kuni viis üksust. Selles paigutuses võib olla ainult üks 1. taseme üksus.

Circle Relationship SmartArt graphic layout

Pidev piltloend

Sobib omavahel seotud teabe rühmade esitamiseks. Ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Pidev piltloend pilt

Koonduvad nooled

Sobib ühte kesksesse punkti koonduvate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Koonduvad nooled pilt

Koonduvad kiired

Sobib kontseptsiooni või komponentide ja tsükli keskse idee vaheliste seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele ringikujulisele kujundile, 2. taseme teksti read aga vastavad seda ümbritsevatele ristkülikukujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutus Koonduvad kiired

Tasakaalunooled

Sobib kahe vastandliku idee või kontseptsiooni näitamiseks. Kumbki 1. taseme esimesest kahest tekstireast vastab ühele noolele ja sobib hästi koos 2. taseme tekstiga kasutamiseks. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Tasakaalunooled pilt

Maatriks-tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks tsüklilise edenemise korral. Neli esimest 1. taseme teksti rida vastavad diagrammisektoritele, 2. taseme tekst seevastu kuvatakse diagrammisektori kujundi kõrval asuvas ristkülikus. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Maatriks-tsükkeldiagramm pilt

Lahknevad nooled

Sobib keskpunktist väljapoole lahknevate ideede või mõtete näitamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Lahknevad nooled pilt

Lahknevad kiired

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab kesksele ringikujulisele kujundile. Keskse idee asemel on rõhutatud pigem seda ümbritsevad ringid. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Lahknevad kiired pilt

Võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast võrdusmärki (=). Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Võrrand pilt

Lehter

Sobib teabe filtreerimise või osade üheks tervikuks koondumise näitamiseks. Põhirõhk on lõpptulemusel. Võib sisaldada kuni nelja rida 1. taseme teksti, millest viimane kuvatakse lehtri all ja ülejäänud vastavad ringikujulisele kujundile. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Lehter pilt

Hammasratas

Sobib omavahel seotud ideede näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida kuvatakse hammasrattana, neile ridadele vastav 2. taseme tekst kuvatakse hammasratta kõrval asuvates ristkülikutes. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Hammasratas pilt

Rühmitatud loend

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo teaberühmade ja alamrühmade või edenemisetappide ja alametappide esitamiseks. 1. taseme tekst vastab ülataseme horisontaalsetele kujunditele ja 2. taseme tekst vastab iga seostuva ülataseme kujundi vertikaalsetele alametappidele. Seda sobib kasutada alamrühmade, alametappide, hierarhilise teabe või mitme teabeloendi esiletõstmiseks.

Paigutuse Rühmitatud loend pilt

Hierarhiline loend

Sobib rühmadevaheliste hierarhiliste seoste näitamiseks. Seda võib kasutada ka teabe rühmitamiseks või loendina esitamiseks.

Paigutuse Hierarhiline loend pilt

Lineaarne Venni diagramm

Sobib kattuvate seoste esitamiseks jadana. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Lineaarne Venni diagramm pilt

Pesastatud märklaud

Sobib ohjeldusseoste näitamiseks. Esimesed kolm 1. taseme teksti rida vastavad kujundites ülal vasakul asuvatele tekstidele, 2. taseme tekstid vastavad väiksematele kujunditele. Parima tulemuse annab minimaalne 2. taseme teksti kasutamine. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Pesastatud märklaud pilt

Suunamata tsükkeldiagramm

Sobib ringvoo etappide, tööülesannete või sündmuste esitamiseks pideva jadana. Kõik kujundid on sama tähtsusastmega. Seda paigutust võib kasutada juhul, kui suunda pole vaja näidata.

Paigutuse Suunamata tsükkeldiagramm pilt

Vastandnooled

Sobib kahe vastandliku idee või keskpunktist lahknevate ideede näitamiseks. Kumbki 1. taseme teksti rida vastab ühele noolele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Vastandnooled pilt

Vastandlikud ideed

Sobib kahe vastandliku või kontrastse idee esitamiseks. 1. taseme üksusi võib olla üks või kaks. Iga 1. taseme tekst võib hõlmata mitut alamtaset. Seda paigutust saab kasutada suure tekstihulga korral.

Opposing Ideas SmartArt graphic layout

Rõhutatud pildiga loend

Sobib rühmitatud või seostuva teabe esitamiseks. Ülanurkades asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide jaoks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Paigutuse Rõhutatud pildiga loend pilt

Radiaalne kobar

Sobib mõne keskse idee või teemaga seostuvate andmete kuvamiseks. Ülemine esimese taseme tekst kuvatakse keskel. Seda ümbritsevates kujundites kuvatakse teise taseme tekst. Võib sisaldada kuni seitse teise taseme teksti. Kasutamata teksti ei kuvata, kuid see jääb mõne muu paigutuse kasutamisel kättesaadavaks. Sobib eelkõige vähese teksti korral.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Radiaalne tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks. Rõhk on nii keskmises ringis leiduval teabel kui ka sellel, kuidas seda ümbritsevates ringides asuv teave on seotud keskse ideega. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele ringile, 2. taseme tekst seevastu vastab seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Radiaalne tsükkeldiagramm pilt

Radiaalloend

Sobib tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Keskmine kujund võib sisaldada pilti. 1. taseme tekst kuvatakse väikestes ringides, seostuv 2. taseme tekst kuvatakse vastavate väikeste ringide kõrval.

Paigutuse Radiaalloend pilt

Radiaalne Venni diagramm

Sobib nii kattuvate seoste kui ka tsükli keskse idee seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab keskmisele kujundile, 2. taseme teksti read aga vastavad seda ümbritsevatele ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Radiaalne Venni diagramm pilt

Segmenditud püramiid

Sobib ohjeldamis-, proportsionaalsete või omavaheliste seoste näitamiseks. Esimesed üheksa 1. taseme teksti rida kuvatakse kolmnurksetes kujundites. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Segmenditud püramiid pilt

Virnastatud Venni diagramm

Sobib kattuvate seoste näitamiseks. Hea valik kasvu või astmike rõhutamiseks. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida vastavad ringikujulistele kujunditele. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Virnastatud Venni diagramm pilt

Hierarhiline tabel

Sobib ülalt alla koostatud teaberühmade ja rühmasiseste hierarhiate näitamiseks. Selles paigutuses pole ühendusjooni.

Paigutuse Hierarhiline tabel pilt

Märklaudloend

Sobib omavahel seotud või kattuva teabe näitamiseks. Esimesed seitse 1. taseme teksti rida kuvatakse ristkülikukujulises kujundis. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti jaoks.

Paigutuse Märklaudloend pilt

Vertikaalne võrrand

Sobib teatud plaani või tulemust kujutavate järjestikuste etappide või toimingute näitamiseks. Viimane 1. taseme teksti rida kuvatakse pärast noolt. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Vertikaalne võrrand pilt

Lehe algusse

Maatriks

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Maatriks

Sobib komponentide ja terviku vaheliste seoste esitamiseks kvadrantidena. Esimesed neli 1. taseme teksti rida kuvatakse kvadrantides. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutus Maatriks

Maatriks-tsükkeldiagramm

Sobib keskse idee seoste näitamiseks tsüklilise edenemise korral. Neli esimest 1. taseme teksti rida vastavad diagrammisektoritele, 2. taseme tekst seevastu kuvatakse diagrammisektori kujundi kõrval asuvas ristkülikus. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Maatriks-tsükkeldiagramm pilt

Võrkmaatriks

Sobib kontseptsioonide esitamiseks kahele teljele paigutatuna. Terviku asemel rõhutatakse pigem üksikuid komponente. Esimesed neli 1. taseme teksti rida kuvatakse kvadrantides. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Võrkmaatriks pilt

Pealkirjastatud maatriks

Sobib nelja kvadrandi ja terviku vaheliste seoste näitamiseks. Esimene 1. taseme teksti rida vastab kesksele kujundile, esimesed neli 2. taseme teksti rida kuvatakse kvadrantides. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Paigutuse Pealkirjastatud maatriks pilt

Lehe algusse

Püramiid

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Püramiid

Sobib proportsionaalsete, omavahel seotud või hierarhiliste seoste esitamiseks. Suurim komponent on kõige all, püramiid kitseneb ülespoole. 1. taseme tekst kuvatakse püramiidi segmentides ja 2. taseme tekst iga segmendi kõrval asuvas kujundis.

Paigutus Püramiid

Pööratud püramiid

Sobib proportsionaalsete, omavahel seotud või hierarhiliste seoste esitamiseks. Suurim komponent on kõige üleval, püramiid kitseneb allapoole. 1. taseme tekst kuvatakse püramiidi segmentides ja 2. taseme tekst iga segmendi kõrval asuvas kujundis.

Paigutuse Pööratud püramiid pilt

Püramiidloend

Sobib proportsionaalsete, omavahel ühendatud või hierarhiliste seoste näitamiseks. Tekst kuvatakse püramiidikujulisele taustale paigutatud ristkülikutes.

Paigutus Püramiidloend

Segmenditud püramiid

Sobib ohjeldamis-, proportsionaalsete või omavaheliste seoste näitamiseks. Esimesed üheksa 1. taseme teksti rida kuvatakse kolmnurksetes kujundites. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

Paigutuse Segmenditud püramiid pilt

Lehe algusse

Pilt

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Rõhutatud pilt

Selles paigutuses saate keskele paigutada foto või pildina väljendatud idee ning külgedele sellega seostuvad ideed. Esimene 1. taseme tekst kuvatakse keskse pildi kohal. Muudele 1. taseme kujunditele vastavad tekstid kuvatakse väikeste ringikujuliste piltide kõrval. See paigutus sobib ka siis, kui teksti pole.

Accented Picture SmartArt graphic layout

Vahelduvad pildiplokid

Sobib pildisarja kujutamiseks ülevalt alla. Tekst kuvatakse vaheldumisi pildist paremal ja vasakul.

Alternating Picture Blocks SmartArt graphic layout

Vahelduvad pildiringid

Sobib piltide kujutamiseks koos tekstiga. Vastav tekst kuvatakse kesksetes ringides, pildid on paigutatud vaheldumisi tekstist vasakule ja paremale.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Tõusev piltidega järgnevusjoonis

Sobib kirjeldava tekstiga tõusva pildisarja jaoks. Toimib paremini juhul, kui teksti on vähe.

SmartArt-pildi paigutus Tõusev piltidega järgnevusjoonis

Rõhutatud pildiga loendi pööramine

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Väikesed ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks. Seda tüüpi paigutust võib kasutada nii 1. kui ka 2. taseme teksti illustreerimiseks. Võimaldab maksimaalselt ära kasutada nii kujundite horisontaalset kui ka vertikaalset kuvamisala.

Paigutuse Rõhutatud pildiga loendi pööramine pilt

Kulgevad pildiplokid

Sobib pildisarja kuvamiseks. Alumises nurgas asuvale väljale võib sisestada pisut teksti.

Bending Picture Blocks SmartArt graphic layout

Kulgev pildiga pealdis

Sobib järjestikuse pildisarja kuvamiseks. Alumises nurgas asuvale väljale võib sisestada pisut teksti.

Bending Picture Caption SmartArt graphic layout

Kulgev piltidega pealdiste loend

Sobib pildisarja kuvamiseks. Iga pildi all kuvatakse viiktekstikujund tiitli ja kirjeldusega.

Bending Picture Caption List SmartArt graphic layout

Looklev pilt, poolläbipaistev tekst

Sobib pildisarja kuvamiseks. Pildi alumises nurgas asub poolläbipaistev väli igal tasemel tekstiga.

Bending Picture Semi Transparent Text SmartArt graphic layout

Mullpiltloend

Sobib pildisarja kuvamiseks. Võib sisaldada kuni kaheksa esimese taseme pilti. Kasutamata teksti ja pilte ei kuvata, kuid need jäävad paigutuse vahetamisel kättesaadavaks. Sobib kõige paremini vähese teksti korral.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Pealdisega pildid

Sobib mitmel tasemel tekstiga piltide kuvamiseks. Sobib eelkõige siis, kui esimese taseme teksti on vähe ja teise taseme teksti keskmisel hulgal.

Captioned Pictures SmartArt graphic layout

Pildiringide hierarhia

Sobib organisatsiooni hierarhia või alluvusseoste kuvamiseks. Pildid kuvatakse ringides ja piltide kõrval kuvatakse neile vastav tekst.

Pildiringide hierarhia SmartArt-pildi paigutus

Ringikujuline pildiviiktekst

Sobib keskse idee ja alamideede või seostuvate üksuste kuvamiseks. Esimese pildi tekst katab pildi alumise osa. Teiste esimese taseme kujundite tekstid kuvatakse väikeste ringikujuliste piltide kõrval. Seda diagrammi saab kasutada ka siis, kui teksti pole.

Circular Picture Callout SmartArt graphic layout

Pidev piltloend

Sobib omavahel seotud teabe rühmade esitamiseks. Ümmargused kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Pidev piltloend pilt

Raamitud tekst ja pilt

Sobib piltide esitamiseks koos raamis kuvatava vastava 1. taseme tekstiga.

SmartArt-pildi paigutus Raamitud tekst ja pilt

Kuusnurkade kobar

Sobib piltide kuvamiseks koos nendega seostuva kirjeldava tekstiga. Pildi ja teksti paari tähistavad väikesed kuusnurgad. Sobib eelkõige vähese teksti korral.

Hexagon Cluster SmartArt graphic layout

Horisontaalne piltloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks, rõhutades seostuvaid pilte. Ülemised kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Horisontaalne piltloend pilt

Piltidega järgnevusplokid

Sobib pildirühma kuvamiseks plokkidena (nurgast alustades). Vastav tekst kuvatakse vertikaalselt. Seda kujundust saab hästi kasutada nii tiitli kui ka alamtiitliga slaidide rõhutamiseks ning dokumendi jaotisepiiride jaoks.

Picture Accent Blocks SmartArt graphic layout

Rõhutatud pildiga loend

Sobib rühmitatud või seostuva teabe esitamiseks. Ülanurkades asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide jaoks. 2. taseme tekst on 1. taseme tekstiga võrreldes rõhutatum ning sobib hästi pikkade 2. taseme tekstide jaoks.

Paigutuse Rõhutatud pildiga loend pilt

Rõhutatud pildiga protsess

Sobib tööülesande, protsessi või töövoo järjestikuste etappide näitamiseks. Taustal asuvad ristkülikud on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Rõhutatud pildiga protsess pilt

Pealdistega pildid

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Ülemised kujundid on mõeldud piltide lisamiseks ja rõhk on pigem piltidel kui tekstil. Sobib hästi selliste piltide korral kasutamiseks, millel on lühikesed tekstkirjeldused.

Paigutuse Piltidega pealdiste loend pilt

Pildiruudustik

Sobib piltide esitamiseks ruudustikus. Seda paigutust on hea kasutada eelkõige koos vähese hulga esimese taseme teksti korral, mis kuvatakse pildi kohal.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Pildiga loetelu

Sobib pildisarja kõrvuti kujutamiseks. Esimese taseme tekst katab piltide ülaosa. Teise taseme tekst kuvatakse pildi all.

Picture Lineup SmartArt graphic layout

Pildiribad

Sobib pildisarja kuvamiseks ülevalt alla. Iga pildi kõrval on vastav esimese taseme tekst.

Picture Strips SmartArt graphic layout

Hetkülesvõtetega loend

Sobib piltide esitamiseks koos selgitava tekstiga. 2. taseme tekstides saab kuvada teabeloendeid. Seda paigutust saab kasutada suure tekstihulga korral.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Spiraali pilt

Sobib kuni viiest pildist koosneva sarja esitamiseks. Esimese taseme pealdised koonduvad spiraalselt keskele.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Piltidega järgnevusloend

Sobib teabeloendi kuvamiseks, kus igale teise taseme üksusele on lisatud pilt. Esimese taseme tekst kuvatakse eraldi väljal loendi üleval.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Tiitliga piltide loetelu

Sobib selliste piltide sarja kuvamiseks, millel on kõigil omaette tiitel ja kirjeldus. Esimese taseme tekst kuvatakse pildi kohal asuval väljal. Teise taseme tekst kuvatakse pildi all.

Title Picture Lineup SmartArt graphic layout

Tiitliga pildiplokid

Sobib pildisarja kuvamiseks. Esimese taseme tekst kuvatakse iga pildi kohal. Teise taseme tekst kuvatakse piltide kõrval ja see katab veidi pilte.

Titled Picture Blocks SmartArt graphic layout

Vertikaalne rõhutatud pildiga loend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Väikesed ringid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutus Vertikaalne rõhutatud pildiga loend

Vertikaalne piltloend

Sobib mittejärjestikuste või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Vasakul asuvad väikesed kujundid on mõeldud piltide lisamiseks.

Paigutuse Vertikaalne piltloend pilt

Lehe algusse

Office.com

Paigutuse nimi

Kirjeldus

Pilt

Ringikujuline protsess

Sobib protsessi järjestikku etappide esitamiseks. Piiratud üheteistkümne (11) 1. taseme kujundi ja piiramatul arvul 2. taseme kujunditega. Sobib eelkõige vähese teksti korral. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Circle Process SmartArt graphic layout

Koonduv tekst

Sobib ühte koonduva mitme etapi või osa esitamiseks. Piiratud ühe teksti sisaldava 1. taseme kujundi ja maksimaalselt viie 2. taseme kujundiga. Kasutamata teksti ei kuvata, kuid paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Converging Text SmartArt graphic layout

Kuusnurkadest ring

Sobib keskse idee või kujundusega seotud järjestikprotsessi esitamiseks. Kuni kuus teise taseme kujundit. Sobib eelkõige vähese teksti korral. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

Hexagon Radial SmartArt graphic layout

Ühendatud plokkprotsess

Sobib protsessi järjestikku etappide esitamiseks. Parima tulemuse annab vähese hulga 1. taseme teksti ja keskmise hulga 2. taseme teksti korral.

Interconnected Block Process SmartArt graphic layout

Pildiraam

Sobib piltide ja vastava 1. taseme teksti esitamiseks, mõlemad kuvatakse nihkega raamis. Parima tulemuse annab ainult 1. taseme teksti kasutamine.

SmartArt-pildi paigutus: pildiraam

Radiaalpiltloend

Kasutage kesksest ideest seoste näitamiseks. Kujundi tase 1 sisaldab teksti ja tase 2 kõigi kujundite sisaldavad pildi vastava tekstiga. Piiratud nelja tase 2 piltidele. Kasutamata pilte ei kuvata, kuid endiselt saadaval kujundile. Toimib kõige paremini väike tase 2 teksti.

Radial Picture List SmartArt layoug

Tabelloend

Sobib mittejärjestikku või rühmitatud teabeplokkide esitamiseks. Töötab hästi lühikese 1. taseme teksti korral. Esimene 2. tase kuvatakse 1. taseme teksti kõrval ja ülejäänud 2. taseme tekst kuvatakse 1. taseme teksti all.

Tab List SmartArt graphic layout

Rõhutatud pildiga kujundus

Kasutage kuvamiseks piltide rühma esimest pilti on keskele ja suurim. Võib sisaldada kuni kuus tase 1 pilti. Kasutamata pilte ei kuvata, kuid endiselt saadaval kujundile. Toimib kõige paremini esimesed.

SmartArt-pildi paigutus: rõhutatud pildiga kujundus

Vahelduva rõhutatud pildiga kujundus

Sobib kasutamiseks pildirühma esitamiseks, kus esimene pilt on suurim ja ülaosas. 1. taseme lisapildid vahelduvad ruutude ja ristkülikutena ning on piiratud üheksa 1. taseme pildiga. Sobib eelkõige vähese teksti korral. Kasutamata teksti ei kuvata, ent paigutuse vahetamisel on see saadaval.

SmartArt-pildi paigutus: vahelduva rõhutatud pildiga kujundus

Pildiruudustikuga kujundus

Kasutage rühma esimest pilti on suurim piltide kuvamiseks. Võib sisaldada kuni viis taset 1 pildid. Kasutamata pilte ei kuvata, kuid endiselt saadaval kujundile. Toimib kõige paremini vastava esimesed.

SmartArt-pildi paigutus: pildiruudustikuga kujundus

Lehe algusse

Vt ka

SmartArt-pildi loomine

SmartArt-pildi paigutuse või tüübi vahetamine

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×