Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft .NET Frameworki 4.6.1 Microsoft Visual Studio 2015 ClickOnce'i rakenduse .NET Framework 4.6.1 eeltingimuseks oleva kande lisamiseks.

Microsoft Visual Studio 2015 Update 1 ei sisalda .NET Frameworki 4.6.1 ClickOnce'i bootstrapper alla Visual Studio 2015 eelduseks komponentide nimekirja saate värskendada. Lahendus saate kasutada jaotises"rohkem teavet saadaval eeltingimuste sisaldavad .NET Frameworki 4.6.1 loendi värskendamiseks. Neid samme lisada vajalikke faile, mis võimaldavad pakkuda eeltingimused kirje .NET Frameworki 4.6.1 Visual Studio 2015.

Lisateabe saamiseks

Kui peate lisama ClickOnce'i rakenduse .NET Framework 4.6.1 nõutav, saate olemasoleva .NET Frameworki 4.6 paketi on aluseks. Kirje lisamiseks toimige järgmiselt.

 1. Otsige üles järgmine kaust:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages

 2. Looge koopia DotNetFX46 kausta ja selle sisu. DotNetFX461uue kausta nimi.

 3. Visual Studio käivitamiseks administraatorina.

 4. Avage järgmine fail:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX461\Product.xml

 5. XML-tee järgmised asendused:

  1. Värskendus toote kood:

   :

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6">

   Et

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6.1">
  2. Värskenduse pakett faili kirjeid:

   :

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045560-Web.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>

   Et

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102438-Web.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>
  3. Värskendage seotud toodete osas:

   :

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
   <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
   </RelatedProducts>

   Et

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.6" />
   </RelatedProducts>
  4. Uuenda XML-i SameSite stsenaariumide puhul:

   • Värskenduse installimise ajal käivitada käsk kui versioon on .NET Framework on pole kaasatud operatsioonisüsteemi osana:

    Com mands:

    :

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Et

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Tuvastamineloogikat:

    :

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Et

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Värskenduse installimise ajal käivitada käsk kui versioon on .NET Framework on kaasatud operatsioonisüsteemi osana:

    Käsud:

    :

    <!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Et

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Tuvastusloogika:

    :

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Et

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Jätke süsteemi, mis on uuem kui Windows 10

    :

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Et

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />

    Märkus. Kui soovite SameSite stsenaariumi lubamiseks peate käivitatav < Insert FWLink > Laadige alla ja salvestage see samasse kausta, kuhu salvestasite selle <toote> XML-faili.

  5. Tee samu värskendusi HomeSite stsenaariumide puhul:

   • Värskenduse installimise ajal käivitada käsk kui versioon on .NET Framework on pole kaasatud operatsioonisüsteemi osana:

    Käsud:

    :

    <!-- Defines how to invoke the setup for the .NET Framework redist --><Commands Reboot="Immediate">
    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.-->
    <Command PackageFile="NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Et

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Tuvastamine Loogikat:

    :

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Et

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Värskenduse installimise ajal käivitada käsk kui versioon on .NET Framework on kaasatud operatsioonisüsteemi osana:

    Käsud:

    :

    <Commands Reboot="Immediate"><!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.-->
    <Command PackageFile=" NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Et

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Tuvastusloogika:

    :

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Et

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Jätke vahele süsteeme, mis on saanud uuema versiooni kui Windows 10:

    :

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Et

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />
 6. Värskendage Package.XML iga keele, mida soovite lokaliseerida. Seda juhist kasutab näitena inglise keeles. Korrake seda toimingut iga keele, mida soovite toetada.  1. Avage järgmine fail (administraatorina Visual Studio):

   % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX451\en\Package.xml

  2. Tehke järgmised värskendused:   • Värskendama faili alla laadida Homesite stsenaariumid
    :

    <String Name="DotNetFX46FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=528222&clcid=0x409</String>

    Et

    <String Name="DotNetFX461FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=671728&clcid=0x409</String>
   • Kasutage otsingu/asenduse kõigi stringide kõigi esinemisjuhtude "Microsoft .NET Frameworki 4.6", "Microsoft .NET Frameworki 4.6.1".

  Märkus. Kui teie rakendus ei toeta seda keelt, kustutage toetamata keelele vastav kaust. Näiteks kui teie rakendus ei olla lokaliseeritud prantsuse keeles, saate kustutada kausta \fr DotNetFX461 bootstrapper pakett kaustas.

.NET Frameworki 4.6.1 eelduseks on nüüd valmis kasutamiseks. Selleks toimige järgmiselt.

 1. ClickOnce'i rakenduse projekti avamine.

 2. Vahekaardil avaldamineeeltingimused nuppu ja klõpsake kirjet .NET Frameworki 4.6.1.

Eeltingimused

Selle vastukaalu rakendamiseks peab teil olema Microsoft Visual Studio 2015 installitud.

Kehtib

Käesolevas artiklis käsitletakse järgmisi tooteid:

 • Microsoft Visual Studio 2015

Toetatavad operatsioonisüsteemid:

 • Windows 7 hoolduspaketi 1 (x 86 ja x64)

 • Windows 8 (x86 ja x64)

 • Windows 8.1 (x86 ja x64)

 • Windows 10 (x86 ja x64)

 • Windows Server 2008 R2 hoolduspaketi SP1 (x 64)

 • Windows Server 2012 (x 64)

 • Windows Server 2012 R2 (x 64)

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×