Lisateavet SmartArti graafika kohta

SmartArt-pildi abil saate oma teavet ja ideid visuaalselt kujutada. Selle loomisel saate valida oma ideega sobiva paigutuse. Mõned paigutused (nt organisatsiooniskeemid ja Venni diagrammid) kujutavad kindlat tüüpi teavet, samas kui teised täiustavad lihtsalt täpploendi ilmet.

Kombineerimine muude funktsioonidega (nt kujundused) SmartArti graafika aitavad luua disaineri kvaliteediga illustratsioone vaid mõne hiireklõpsuga.

Selle artikli teemad

SmartArt-piltide ülevaade

Mida tuleks paigutuse valimisel silmas pidada?

Tekstipaan

SmartArt-piltide laad, värv ja efektid

SmartArt-piltide animeerimine

Lisateave seotud artiklites

SmartArt-piltide ülevaade

Saate luua SmartArti graafikaobjektid rakenduses Excel, PowerPoint, Word või Outlookis meilisõnumis. Nupp SmartArt on menüüs Lisa ning olenevalt teie ekraani suurusest võib see tunduda mis tahes järgmistest.

Täissuuruses SmartArt-nupp Vähendatud SmartArt-nupp Väike SmartArt-nupp ilma tekstisildita

Muud Office programmid ei luba SmartArti graafikaobjektid loomist, kuid saate SmartArti graafika kopeerida ja kleepida piltidena nendesse programmidesse.

SmartArt-pildi ilme muutmiseks võite muuta selle teksti või kujundi täidet, lisada efekte (nt varje, peegeldusi, sära või pehmeid servi) või ruumilisi efekte (nt kaldlõikeid või pööramisi).

SmartArti graafika töötamise kohta leiate lisateavet käesoleva artikli allosas loetletud seostuva teabelugemisega.

Mida tuleks paigutuse valimisel silmas pidada?

Kui valite SmartArti graafikaobjektid paigutuse, küsige endalt, mida soovite edastada, ja kas soovite, et teie teave oleks teatud viisil kuvatud. Selle protsessi osana, kui loote SmartArti graafikaobjektid, palutakse teil valida tüüp (nt protsess, hierarhiavõi seos). Tüüp sarnaneb SmartArti graafikaobjektid kategooriaga ja iga tüüp sisaldab mitut erinevat paigutust.

Kuna paigutuste vahetamine on lihtne ja kiire, saate proovida eri paigutusi seni, kuni leiate selle, mis illustreerib teie ideed kõige paremini.

Dialoogiboksi „SmartArt-pildi valimine“ valikud

Alltoodud tabelis on loetletud SmartArt-piltide levinud kasutuste näited ja iga kasutuse kohta parimad SmartArt-piltide tüübid, mida kasutada.

Toiming

Kasutatav tüüp

Mittejärjestikuse teabe kuvamine

Loend

Protsessi või ajajoone etappide kuvamine

Protsess

Pideva protsessi kuvamine

Tsükkel

Organisatsiooniskeemi loomine

Hierarhia

Otsusepuu kuvamine

Hierarhia

Seoste illustreerimine

Seos

Osade ja terviku vahelise seose näitamine

Maatriks

Piltide abil sisu ilmestamine või rõhutamine. (Pole saadaval Office 2007 )

Pilt

Proportsionaalsete seoste kuvamine (suurim komponent ülal või all)

Püramiid

Lisateavet õige SmartArti graafikaobjektid paigutuse valimise ja iga paigutuse tüübi kohta leiate teemast SmartArt-pildi valimine.

Tekstipaan

Tekstipaanil saate sisestada ja redigeerida SmartArt-pildil kuvatavat teksti. Tekstipaan kuvatakse SmartArt-pildist vasakul. Kui lisate ja redigeerite tekstipaanil sisu, värskendatakse SmartArt-pilt automaatselt – kujundeid lisatakse või eemaldatakse vastavalt vajadusele.

Tekstipaan, millel on kuvatud 1. taseme ja 2. taseme tekst

SmartArt-pildi loomisel asustatakse nii SmartArt-pilt kui ka tekstipaan kohatäitetekstiga, mille saate asendada endale vajaliku teabega. Tekstipaani ülemises osas saate redigeerida SmartArt-pildil kuvatavat teksti. Tekstipaani alumises osas saate lugeda SmartArt-pildi kirjeldust.

SmartArti graafika, mis sisaldavad kindlat arvu kujundeid, kuvatakse teie SmartArti graafikaobjektid ainult osa teksti paanil tekst. Tekst, pildid või muu sisu, mida ei kuvata, tuvastatakse paanil tekst punase X-iga. See sisu on veel saadaval, kui aktiveerite mõne muu paigutuse, kuid kui hoiate ja sulete sama paigutusega, siis teavet ei salvestata, et kaitsta teie privaatsust.

Tekstipaan punaste X-idega

Tekstipaan toimib liigenduse või täpploendina, mis vastendab teavet täpselt SmartArt-pildiga. Iga SmartArt-pilt määratleb ise oma tekstipaani loenditäppide ja SmartArt-pildi kujundikomplekti vahelise vastenduse.

Tekstipaanil uue täpploendirea loomiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Rea taandamiseks tekstipaanil valige taandatav rida ja klõpsake siis menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus nuppu Liigenda paremale. Rea negatiivseks taandamiseks klõpsake nuppu Liigenda vasakule. Tekstipaanil saate taandamiseks vajutada ka tabeldusklahvi (TAB) ja negatiivseks taandamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

Kui menüüd SmartArt-riistad ega kujundus ei kuvata, topeltklõpsake SmartArti graafikaobjektid.

Olenevalt valitud paigutusest on tekstipaani iga täpp SmartArt-pildil tähistatud kas uue kujundi või kujundi sees asuva täpina. Pöörake tähelepanu näiteks sellele, kuidas sama tekst on kahel järgmisel SmartArt-pildil erinevalt vastendatud. Esimeses näites on alamtäpid kujutatud eraldi kujunditena. Teises näites on alamtäpid kujutatud kujundi sees asuvate täppidena.

Hierarhialoendi SmartArt-pilt: täpid on kuvatud tekstipaanil, kuid mitte kujundites.

Protsessi SmartArt-pilt: tekstipaani täpid on ka kujundis kuvatud täppidena.

Näpunäide.   Kui te ei soovi kogu teksti kujunditesse paigutada, valige mõni muu paigutus, kus kogu tekst kuvatakse täpploendina.

Kui kasutate organisatsiooniskeemi paigutust koos abi kujundiga, osutab joonega täpp abi kujundile.

Tekstipaan, kus on kuvatud juhataja, alluva ja abi kujundite täpid.

Saate SmartArt-pildi tekstile märgivormingu (nt fondi, fondi suuruse, paksu kirja, kursiivi või allakriipsutuse) rakendada tekstipaani kaudu ja SmartArt-pilt värskendatakse vastavalt. Kui kujundi fondi suurus väheneb teksti lisamisel kujundile, kahanevad ka kõik ülejäänud SmartArt-pildi kujundid sama suureks, et SmartArt-pildi ilme püsiks ühtlane ja professionaalne.

Pärast paigutuse valimist saate osutada menüüs Kujundus kuvatavale mis tahes paigutusele ja vaadata vahetu eelvaate abil, milline sisu paigutuse rakendamisel välja näeks.

SmartArt-piltide laad, värv ja efektid

Menüü SmartArt-riistadmenüüs kujundus on kaks galeriid, mille abil saate kiiresti muuta SmartArti graafikaobjektid: SmartArt-laadid ja värvide muutmine.

SmartArt-laadid sisaldavad kujundi täide, servi, varje, joone laadi, astmikke ja ruumilist (ruumilist) perspektiivi ning neid rakendatakse tervele SmartArti graafikaobjektid le. SmartArti graafikaobjektid ühe või mitme kujundi jaoks saate rakendada ka üksiku kujundi laadi.

Teine Galerii, värvide muutmine, pakub SmartArti graafikaobjektid jaoks erinevat värvi suvandeid, igaüks, kes rakendab ühte või mitut kujunduse värvid erinevat viisi SmartArti graafikaobjektid kujunditele.

Kui viite kursori mõnele galeriides leiduvale pisipildile, näete juba enne SmartArt-laadi või värvivariatsiooni rakendamist, kuidas see SmartArt-pilti mõjutaks.

SmartArt-laadid ja värvikombinatsioonid on mõeldud teie sisu rõhutamiseks. Kui kasutate näiteks perspektiiviefektiga ruumilist SmartArt-laadi, saate kõiki töötajaid vaadata samal tasemel.

Valge kontuuriga paigutus Organisatsiooniskeem

Perspektiiviefektiga ruumilist SmartArt-laadi võite kasutada ka tulevikku suunatud ajajoone rõhutamiseks.

Linnulennulise pildiga põhiajajoon

Näpunäide:   ruumilised SmartArt-laadid, eriti tegevuspaigaga seotud ruumilisus, on kõige parem kasutada säästlikult, vältimaks tähelepanu kõrvale hoidmist sõnumist, mida soovite edasi saata. Ruumilised SmartArt-laadid sobivad sageli kõige paremini dokumendi esimese lehekülje või esitluse esimese slaidi jaoks.

Eri etappide esiletõstmiseks protsessi tüübi SmartArti graafikaobjektid saate kasutada mis tahes jaotises värvikasolevaid kombinatsioone.

Paigutus „Tavaline joonis“ värvide vahemikuga – rõhuvärvid 5–6

Kui teil on tsükli tüübi SmartArti graafikaobjektid, saate ümmarguse liikumise rõhutamiseks kasutada mis tahes rõhu suvandeid. Värvid muutuvad astmeliselt kuni keskmise kujundini ja siis tagurpidi uuesti esimese kujundini.

Paigutus „Pidev tsükkeldiagramm“ astmiku vahemikuga – Rõhk 3

Värvide valimisel tuleks arvesse võtta ka seda, kas soovite, et publik prindiks SmartArt-pildi välja või kuvaks selle võrgus.

Näpunäide.   Kui pilt on osa teie slaidi taustast, aitavad värvikombinatsioonid, mille nimi sisaldab sõna Läbipaistvus, dokumendi rafineeritud kujundust paremini esile tuua.

Kui lisate dokumenti SmartArti graafikaobjektid, täpsustamata kujundust, siis selle sisu, mida teie dokumendis ülejäänud sisu kasutab. Dokumendi kujundus muutmisel värskendatakse SmartArti graafikaobjektid ilmet automaatselt.

Peaaegu kõik SmartArti graafikaobjektid osad on kohandatavad. Kui SmartArt-laadide galeriis pole teie soovitud täite, joonte ja efektide kombinatsiooni, saate rakendada üksiku kujundi laadi või täielikult kohandada kujundit ise. Samuti saate kujundeid ümber paigutada ja nende suurust muuta. Enamik kujundussuvandid leiate menüü SmartArt-riistad menüüst Vorming.

Isegi pärast SmartArti graafikaobjektid kohandamist saate muuta mõnda muud paigutust ja enamikku kohandamistest säilitatakse. Kogu vormingu eemaldamiseks ja otsast alustamiseks klõpsake aga menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises Lähtestamine nuppu Lähtesta graafika.

Pildi lähtestamise nupp

SmartArt-pildi animatsioon

PowerPoint saate lisada SmartArti graafikaobjektid le animatsiooni või SmartArti graafikaobjektid üksikule kujundile. Näiteks võite määrata, et kujund ilmuks nähtavale ühest servast või kuvataks pilgupüüdmiseks aeglaselt ilmuvana.

Saadaolevate animatsioonide valik oleneb SmartArt-pildi jaoks valitud paigutusest, ent saate alati valida, kas animeerite kujundeid korraga või ükshaaval.

Lisateavet animatsioonide kohta leiate teemast SmartArt-pildi animeerimine.

Vt ka

SmartArt-pildi valimine

SmartArt-pildi loomine

SmartArt-pildi animeerimine

Vaikepaigutuse ja -värvi taastamine

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×