Pärast turvavärskenduse MS06-015 installimist võib tekkida probleeme Windows Exploreris või Windowsi kestas

MÄRKUS

Jaotises „Sümptomid” kirjeldatud probleemid on turbevärskendusele 908531 (turvabülletään MS06-015) eriomased ning ennetatavad, installides turbevärskenduse 908531 (turvabülletään MS06-015) uue versiooni, mis anti välja 25. aprillil 2006. See värskendus on kättesaadav Windows Update'i, Microsoft Update'i ja automaatvärskenduste kaudu, kui tuvastatud muude tootjate Component Object Modeli (COM) juhtelemendid on installitud. See uus värskendus on saadaval ka Microsofti allalaadimiskeskuses.Kui uus värskendus on installitud ning teil esineb endiselt probleem, mis sarnaneb selles artiklis kirjeldatule, siis võib tegemist olla mõne muu probleemiga. Sarnaste probleemide tuvastamiseks vaadake jaotist „Sarnased probleemid ja lahendused”.Kui te ei saa turbevärskenduse 908531 (MS06-015) uut 25. aprillil 2006 välja antud versiooni installida, vaadake jaotisest „Selle probleemi lahendamise juhised” juhtnööre selle kohta, kuidas lisada HP Share-to-Webi tarkvara või NVIDIA kestalaiendeid käsitsi loendisse Luba.

Pärast turvavärskenduse 908531 (turvabülletääni MS06-015) installimist võib esineda mõni järgmistest probleemidest.

 • Te ei pääse erikaustadesse (nt kaustadesse Minu dokumendid või Minu pildid).

 • Microsoft Office'i rakendused lõpetavad reageerimise, kui proovite salvestada Office'i faile kausta Minu dokumendid või neid sealt avada.

 • Aadressi tippimisel Microsoft Internet Exploreri väljale Address (Aadress) ning seejärel sisestusklahvi vajutamisel või nupu Go (Mine) klõpsamisel ei juhtu midagi.

 • Faili paremklõpsamisel ja seejärel käsu Send To (Saada) klõpsamisel ei juhtu midagi.

 • Kausta laiendamisel Windows Exploreris ei juhtu midagi.

 • Kausta Minu dokumendid andmete avamisel või salvestamisel võib mõni muu tootja rakendus reageerimise lõpetada.

Turvabülletääni MS06-015 leiate järgmiselt Microsofti veebisaidilt.

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms06-025.mspx

PÕ H J U S

Turvavärskendus 908531 (MS06-015) installib uue programmi (Verclsid.exe). Programm Verclsid.exe kinnitab kestalaiendid, enne kui Windowsi kest või Windows Explorer neid kasutada saavad. Mõnes arvutis lakkab programm Verclsid.exe reageerimast. Programm Verclsid.exe lõpetab reageerimise järgmistel põhjustel.

 • Kasutate Hewlett Packardi (HP) tarkvara Share-to-Web. Te pole installinud turbevärskenduse 908531 (MS06-015) uut versiooni, mis anti välja 25. aprillil 2006.

  On teateid selle kohta, et tarkvara tõttu, mida levitas varem Hewlett Packard (HP), lõpetab programm Verclsid.exe reageerimise. Probleeme tekitav komponent on Share-to-Webi nimeruumideemon (Hpgs2wnd.exe). HP seda tarkvara enam ei levita, kuid varem sisaldus see järgmiste üksuste komplektides:

  • tarkvara HP PhotoSmart;

  • kõik kaardilugejaga HP DeskJeti printerid;

  • HP skannerid;

  • mõned HP CD-RW-d ja HP DVD-RW-d;

  • HP kaamerad.

  Share-to-Webi nimeruumideemoni leiate järgmisest kaustast:

  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe Tarkvara Share-to-Web käivitub arvuti sisselülitamisel automaatselt. Tarkvara saab käivitada ka menüü Start kaudu.

 • Arvutisse on installitud NVIDIA kuvadraiverite versioon 61.94 või varasemad versioonid. Te pole installinud turbevärskenduse 908531 (MS06-015) uut versiooni, mis anti välja 25. aprillil 2006.

  See probleem ilmneb siis, kui arvutis töötavad teatud NVIDIA kestalaiendid.

 • Teie tulemüüriprogramm blokeerib programmi Verclsid.exe.

  Näiteks märgib programmi Verclsid.exe mõni Sunbelt Software'i tulemüüri Kerio Personal Firewall versioon. Tulemüüri Kerio Personal Firewall kohta lisateabe saamiseks külastage järgmist Sunbelt Software'i veebisaiti:

  http://www.sunbelt-software.com/Kerio.cfm See tarkvara märgib iga rakenduse katse käivitada mõni muu rakendus ja palub selleks kasutaja nõusolekut. Tulemüür Kerio Personal Firewall märgistab Internet Exploreri katse käivitada programm Verclsid.exe.

E R A L D U S VÕ I M E

Kui te ei saa turbevärskenduse 908531 (MS06-015) uut 25. aprillil 2006 välja antud versiooni installida, tuleb teil HP Share-to-Webi tarkvara või NVIDIA kestalaiendid käsitsi loendisse Luba lisada, kasutades jaotises „Lisateave” toodud juhiseid.

Tulemüüri konfigureerimine programmi Verclsid.exe käivitamise lubamiseks

Järgige programmi Versclid.exe käivitamise lubamiseks tulemüüriprogrammi juhiseid või klõpsake programmi Versclid.exe töö lõpetamiseks, kuni olete tulemüüri Kerio Personal Firewall teavitusdialoogiboksis vajalikud klõpsud teinud. Saate tulemüüri Kerio Personal Firewall konfigureerida nii, et programmi Versclid.exe saab käivitada ilma üle küsimata.

L I S A T E A V E

Turbevärskendus 908531 sisaldab loendit Luba. Programm Verclsid.exe ei kontrolli ühtegi faili, mille laiendid on selles loendis.

Lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:

908531 MS06-015: Windows Exploreri haavatavus võib lubada koodi kaugkäivitamistSeda probleemi võivad põhjustada ka muude tootjate COM-juhtelemendid või kestalaiendid. Kui probleem käesolevas artiklis kirjeldatud juhiste järgimisel ei lahene, pöörduge Microsofti klienditoe poole. Microsofti klienditoe telefoninumbrite täieliku loendi ja tugiteenuste hinnateabe hankimiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

http://support.microsoft.com/contactus?ln=etMärkus. Kui probleemi on tekitanud muude tootjate COM-elemendid või kestalaiendid, saate vastava kestalaiendi käsitsi loendisse Luba lisada. Sellisel juhul peate teadma, millised registrivõtmed nendele kestalaienditele vastavad.

HP Share-to-Webi tarkvara või NVIDIA kestalaiendite käsitsi registrisse lisamine, kui te ei saa installida turbevärskenduse 908531 (MS06-015) uut versiooni, mis anti välja 25. aprillil 2006

Kui soovite, et lisaksime HP Share-to-Webi tarkvara ja NVIDIA kestalaiendid registrisse teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Lahenda. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine nupul Käivita ja järgige lahendusviisardi juhiseid.Märkused

 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.

 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.


Seejärel minge jaotisse „Kas see lahendas probleemi?”.Las ma lahendan ise

Juhised HP Share-to-Webi tarkvara käsitsi loendisse Luba lisamiseks

Selle probleemi lahendamiseks juhul, kui te ei saa installida turbevärskenduse 908531 (MS06-015) uut versiooni, mis anti välja 25. aprillil 2006, saate HP kestalaiendi lisada loendisse käsitsi. Selleks tuleb muuta registrit, toimides järgmiselt.

NB! See jaotis, meetod või ülesanne sisaldab juhiseid, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows

 1. Logige arvutisse sisse kontolt, millel on ülemamandaat.

 2. Klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klõpsake siis nuppu OK.

 3. Leidke registrist järgmine alamvõti ja paremklõpsake seda:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs

 4. Valige käsk New (Uus) ja klõpsake siis käsku DWORD Value (Väärtus DWORD).

 5. Operatsioonisüsteemi Microsoft Windows 2000 kasutavates arvutites tippige järgmine väärtus:

  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} Operatsioonisüsteemi Windows XP või Windows Server 2003 kasutavates arvutites tippige järgmine väärtus:

  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401

 6. Paremklõpsake vastloodud väärtust ja seadke siis välja Value data (Väärtusandmed) väärtuseks 1.

 7. Sulgege registriredaktor.

 8. Programmi Verclsid.exe sulgemiseks või arvuti taaskäivitamiseks kasutage tegumihaldurit (Task Manager).

Juhised NVIDIA kestalaiendite käsitsi loendisse Luba lisamiseks

NVIDIA kestalaiendite käsitsi registrisse sisestamiseks juhul, kui te ei saa installida turbevärskenduse 908531 (MS06-015) uut versiooni, mis anti välja 25. aprillil 2006, toimige järgmiselt.

NB! See jaotis, meetod või ülesanne sisaldab juhiseid, mille käigus õpetatakse registrit muutma. Registri vale muutmine võib aga põhjustada tõsiseid probleeme. Seetõttu järgige tingimata hoolikalt juhiseid. Lisakaitseks varundage register kindlasti enne selle muutmist. Siis saate probleemide ilmnemisel registri taastada. Kui soovite lisateavet registri varundamise ja taastamise kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

322756 Registri varundamine ja taastamine operatsioonisüsteemis Windows

 1. Logige arvutisse sisse kontolt, millel on ülemamandaat.

 2. Klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita). Tippige käsk regedit ja klõpsake siis nuppu OK.

 3. Leidke registrist järgmine alamvõti ja paremklõpsake seda:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached

 4. Valige käsk New (Uus) ja klõpsake siis käsku DWORD Value (Väärtus DWORD).

 5. Operatsioonisüsteemi Microsoft Windows 2000 kasutavates arvutites tippige järgmised väärtused:

  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}

  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}

  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} Operatsioonisüsteemi Windows XP või Windows Server 2003 kasutavates arvutites tippige järgmised väärtused:

  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401

  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401

  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401

 6. Paremklõpsake vastloodud väärtust ja seadke siis välja Value data (Väärtusandmed) väärtuseks 1.

 7. Sulgege registriredaktor.

 8. Taaskäivitage arvuti.

NVIDIA allalaaditavate failide lehe leiate järgmiselt NVIDIA veebisaidilt:

http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us

Kas see lahendas probleemi?

 • Kontrollige, kas probleem on lahenenud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle jaotisega lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite võtta ühendust tugiteenusega.

 • Hindame teie tagasisidet. Kui soovite anda tagasisidet või teatada mõnest selle lahendusega seoses esinevast probleemist, jätke kommentaar ajaveebi „Lahendage minu eest” või saatke meile meil.

Sarnased probleemid ja lahendused

Kui teil esineb endiselt probleem, mis sarnaneb selles artiklis kirjeldatule, siis võib tegemist olla mõne muu probleemiga.

Kui soovite lisateavet sarnaste probleemide ja lahenduste kohta, siis klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel.

Teil ei ole juurdepääsu erikaustadele, nagu „Minu dokumendid” või „Minu pildid”

930128 Püüdes Windows Vistas kaustadele Minu dokumendid, Minu muusika, Minu pildid ja Minu videod ligi pääseda, ilmneb tõrge: „Juurdepääs on keelatud”

201264 Töölaua kaust Minu dokumendid ei avane

827090 Kaugtöölaua ühenduse kasutamisel ilmneb tõrge: „Ei suuda luua või avada kausta Minu dokumendid”

267691 Kaust Minu dokumendid ei avane Minu dokumentide ikoonil klõpsates

Püüdes faile salvestada või avada, lõpetab rakendus reageerimise või ilmub tõrketeade

840309 Kausta Minu dokumendid sirvimine ühisvõrgukohas, kasutades operatsioonisüsteemi Windows XP käitavas arvutis Windows Explorerit, võtab oodatust kauem aega

313937 Programm lõpetab reageerimise, kui püüate programmis Office 2002, Office 2003 ja Office 2007 mõnd faili avada või salvestada

251383 WD2000: Ei saa avada dokumenti, mille failinimi sisaldab rahvusvahelisi märke

918593 Dokumendi salvestamisel Word 2007-s kuvatakse tõrketeade: „Word ei saa seda faili salvestada, kuna see on juba mujal avatud”

Aadressi tippimisel Microsoft Internet Exploreri väljale Aadress ja seejärel klahvi ENTER vajutamisel või nupul „Mine” klõpsamisel ei juhtu mitte midagi

Sarnaste Internet Exploreri seiskumis-, taaskäivitumis- või krahhiprobleemide lahendamiseks on olemas alg- ja kesktasemel arvutikasutajatele mõeldud eneseabijuhised. Nende eneseabijuhiste nägemiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

Internet Exploreri seiskumise või krahhiga seotud probleemide tõrkeotsing

Märkus. See juhendav spikker ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Probleemid suvandi „Saada” kasutamisel

289997 OL2002: Arvuti hangub, kui kasutate töölaual olevast failist suvandeid „Saada” ja „Meiliadressaadile”

201823 Windows hangub, kui saadate faili disketidraivile

928767 Rakendust Outlook 2007 ei saa kasutada rakendusega OneNote 2007 loodud meilisõnumi saatmiseks või salvestamiseks

928431 Kui proovite Windows Vistas meili teel mõnda fotot saata, siis fotode meilitsi saatmise viisard sulgubKui need artiklid ei aita probleemi lahendada või kui teil esineb sümptomeid, mis erinevad selles artiklis kirjeldatutest, siis otsige lisateavet Microsofti teabebaasist. Microsofti teabebaasist otsimiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

http://support.microsoft.comSeejärel tippige väljale Search Support (KB) (Tugiteenusest otsimine) probleemi kirjeldus.


Käesolevas artiklis käsitletavaid teiste tootjate programme toodavad ettevõtted, mis pole Microsoftiga seotud. Microsoft ei anna nende toodete jõudlusele ega töökindlusele mingit kaudset ega muud garantiid.

Microsoft pakub tehnilise toe saamiseks teiste tootjate kontaktteavet. Seda teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft ei garanteeri teiste tootjate kontaktteabe täpsust.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×