Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
PowerPointis tänapäevastes kommentaarides navigeerimine kiirklahvide abil

Paljud kasutajad on leidnud, et PowerPointi kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega suurendab nende tööviljakust. Kiirklahvid on liikumis- või nägemispuudega inimeste puhul vajalikud hiire kasutamise asendajad, mis on mugavamad kui puuteekraani kasutamine.

Märkused: 

 • Selle teema kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. On võimalik, et USA klaviatuuri klahvid ei vasta täpselt muudes klahvipaigutustes olevatele klahvidele.

 • Plussmärk (+) kiirklahvis tähendab, et peate korraga vajutama mitut klahvi.

 • Komamärk (,) kiirklahvis tähendab, et peate järjest vajutama mitut klahvi.

Selles artiklis on loetletud kiirklahvid, mida on vaja PowerPointi praeguse kommentaarifunktsiooni kasutamiseks.

Märkused: 

 • Selle artikli otsetee kiireks leidmiseks saate kasutada käsku Otsing. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F ja tippige otsingusõnad.

 • Kui sageli kasutataval toimingul pole kiirklahvi, saate selle lisamiseks lisada kiirpääsuribale. Juhised leiate teemast Kiirpääsuriba kohandamine klaviatuuri abil.

Selles teemas

Sageli kasutatavad kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud PowerPointi kommentaaripaani kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Selleks tehke järgmist 

Vajutage tegumihalduri avamiseks klahvikombinatsiooni

Pääsuklahvide (lindikäskude) kuvamine lindil. 

Seejärel avage kommentaaripaan.

Alt, Z, C

Kommentaaride paanile liikumine

F6

Uue kommentaari lisamine

Ctrl+Alt+M

Kommentaari või vastuse postitus

Ctrl + sisestusklahv

Praeguse kommentaari edasi liikumine

Tabeldusklahv

Praeguses kommentaaris tagasi liikumine

Shift+Tabeldusklahv (Tab)

Järgmisele kommentaarilõimele liikumine

Allanooleklahv

Eelmisele kommentaarilõimele liikumine

Ülesnooleklahv

Kommentaarilõime laiendamine, kui fookus on sellel

Paremnooleklahv

Kommentaaride jutulõnga ahendamine

Vasaknooleklahv

Kommentaaride jutulõngas postitatud vastustes liikumine

Allanool/ ülesnooleklahv

Fookuse viimine vastuseväljale

Tabeldusklahv

Jaotise Veel jutulõngatoiminguid või Veel kommentaaritoiminguid suvandites liikumine

Allanool/ ülesnooleklahv

Kommentaari redigeerimine

Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Edit comment" (Redigeeri kommentaari ) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vastuseteksti valimine

Shift+nooleklahvid

Vastuse teksti kopeerimine

Ctrl + C

Fookuse viimiseks ankurdatud objektile, kui kommentaar on valitud.

Alt+F12

Fookuse viimiseks ankurdatud kommentaarile, kui objekt on valitud.

Alt+F12

Märkus.: Eespool toodud kiirklahvid toimivad ainult siis, kui fookus on kommentaaripaanil (v.a uue kommentaari lisamisel).

PowerPointi kommentaarides liikumine ainult klaviatuuri abil

Kasutage PowerPointi uudset kommentaarifunktsiooni ainult klaviatuuri abil.

 1. Fookuse viimiseks kommentaaripaanile vajutage klahvi F6.

  Märkus.: Kui kommentaaripaan on peidetud, vajutage muuteklahvi (Alt), mis kuvab pääsuklahvid lindipaanil, ja seejärel vajutage klahve Z ja C.

 2. Kasutage kommentaaride paanil elementide vahel liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Elemendid on järgmises järjestuses:

  1. Nupp Uus kommentaar

  2. Praegune kommentaar

  3. Ülesande märkeruudu lahendamine määraja nimega (kui kommentaar on määratud tööülesandena)

  4. Kontakti pilt

  5. Edit comment button

  6. Nupp Veel lõimetoiminguid

  7. Like button

  8. Kui kommentaari jutulõng on ahendatud, siis nupp "N" veel vastuseid.

  9. Kui kommentaari jutulõng on laiendatud, tehke järgmist.

   1. Praeguse vastuse kontaktipilt

   2. Praeguse vastuse nupp Veel kommentaaritoiminguid

   3. Like button

   4. Praeguse vastuse sisu

  10. Mainimine või vastuseväli

  11. Kui teistel slaididel on kommentaare, saate vaadata rohkem kommentaare või naasta esimesse kommentaari.

 3. Ripploendis Veel jutulõngatoiminguid või Rohkem kommentaaritoiminguid saate liikuda üles- ja allanooleklahvi abil.

Kommentaari jutulõngas liikumine

PowerPointi slaidil võib olla mitu kommentaarilõime.

 • Kasutage erinevate kommentaarilõimede vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 • Kommentaarilõime ahendamiseks ja ainult viimatiste vastuste kuvamiseks vajutage vasaknooleklahvi.

 • Kommentaaride jutulõnga kõigi vastuste laiendamiseks vajutage paremnooleklahvi.

 • Vastustes ja emakommentaaris liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve.

 • Vastuse teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+nooleklahv ja kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

Uue kommentaari lisamine ja postitamine

Uue kommentaarilõime lisamiseks slaidile tehke järgmist.

 • Valige tekst, objekt või slaid ja lisage kommentaar, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+M.

 • Avatakse uus kommentaariväli, mille kommentaaripaanil kuvatakse teie nimi.

 • Tippige kommentaar ja vajutage selle postitamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter.

 • Kui sisestate kommentaari pilvteenuses olevasse esitlusse, saate mainida ka töökaaslasi. Kui mainite kommentaaris kedagi, kuvatakse vastuse tekstivälja all märkeruut Määra. Lisateavet mainimisfunktsiooni kohta leiate artikli PowerPointi tänapäevased kommentaaride jaotisest Kommentaaride täiustatud @mentions.

 • Teine võimalus kommentaari postitamiseks on navigeerimiseks tabeldusklahvi (Tab) abil ja seejärel nupul Postita või Loobu sisestusklahvi (Enter) vajutamine.

Kommentaarid ankurdavad

PowerPointi uudne kommentaaride funktsioon sisaldab nüüd uut funktsiooni nimega kommentaariankureerimine. Kommentaarid saab ankurdada tekstivahemikule, objektile või slaidile. Valige tekst, objekt või slaid ja uue kommentaari lisamisel ankurdatakse see valikusse. Kommentaari valimisel tõstetakse ankurdatud objekt esile lillana.

Fookuse viimiseks kommentaarilt ankrule või ankrult kommentaarile vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F12.

Vt ka

PowerPointi spikker & õppimine

PowerPointi ekraanilugeri tugi

PowerPointi esitluste kasutamise hõlbustamine erivajadustega inimestele

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste esitamiseks

PowerPointis ekraanilugeri abil esitluse loomise põhitoimingud

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis liikumiseks ja uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Selles artiklis on loetletud kiirklahvid, mida on vaja PowerPointi praeguse kommentaarifunktsiooni kasutamiseks.

Märkused: 

 • Kui kasutate Jutustajat koos Windows 10 Fall Creators Update, peate Microsoft 365 veebirakenduses dokumentide, arvutustabelite või esitluste redigeerimiseks skannirežiimi välja lülitama. Lisateavet leiate artiklist Ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine Windows 10 Fall Creators Update.

 • Selle artikli otsetee kiireks leidmiseks saate kasutada otsingut. Vajutage Mac-arvutis klahvikombinatsiooni Ctrl+F või ⌘+F ja tippige otsingusõnad.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammi omadest erinevad. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri kohta, mitte PowerPointi veebirakendus.

Selles teemas

Sageli kasutatavad kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud PowerPointi kommentaaripaani kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Selleks tehke järgmist

Windowsis
Veebis vajutamine 

Mac-arvutis
Veebis vajutamine

Pääsuklahvide (lindikäskude) kuvamine lindil.  

Seejärel avage kommentaaripaan. 

Alt+punkt
Z, C

Control+period,
Z, C

Liikuge edasi järgmistesse piirkondadesse:

 • Märkmepaan

 • Olekuriba

 • Päis

 • Lindimenüüd

 • Pisipildipaan

 • Slaidipaan

 • Kommentaaripaan

Ctrl +F6

⌘+F6

Liikuge tagasi järgmistesse piirkondadesse:

 • Märkmepaan

 • Olekuriba

 • Päis

 • Lindimenüüd

 • Pisipildipaan

 • Slaidipaan

 • Kommentaaripaan

Ctrl+Shift+F6

⌘+Shift+F6

Uue kommentaari lisamine

Ctrl+Alt+M

⌘+Shift+M

Kommentaari või vastuse postitus

Ctrl + sisestusklahv

⌘+Enter

Praeguse kommentaari edasi liikumine

Tabeldusklahv

Tabeldusklahv

Praeguses kommentaaris tagasi liikumine

Shift+Tabeldusklahv (Tab)

Shift+Tabeldusklahv (Tab)

Järgmisele kommentaarilõimele liikumine

Allanooleklahv

Allanooleklahv

Eelmisele kommentaarilõimele liikumine

Ülesnooleklahv

Ülesnooleklahv

Kommentaarilõime laiendamine, kui fookus on sellel

Paremnooleklahv

Paremnooleklahv

Kommentaaride jutulõnga ahendamine

Vasaknooleklahv

Vasaknooleklahv

Kommentaaride jutulõngas järgmisele vastusele liikumine

Allanooleklahv

Allanooleklahv

Lõimes või emakommentaaris eelmisele vastusele liikumine

Ülesnooleklahv

Ülesnooleklahv

Fookuse viimine vastuseväljale

Tabeldusklahv

Tabeldusklahv

Vastuseteksti valimine

Shift+nooleklahvid

Shift+nooleklahvid

Vastuse teksti kopeerimine

Ctrl + C

⌘+C

Fookuse viimine ankurdatud objektile kommentaari valimisel

Alt+F12

Option+F12

Fookuse viimine ankurdatud kommentaarile objekti valimisel

Alt+F12

Option+F12

Märkus.: Eespool toodud kiirklahvid toimivad ainult siis, kui fookus on kommentaaripaanil (v.a uue kommentaari lisamisel).

PowerPointi kommentaarides liikumine ainult klaviatuuri abil

Kasutage PowerPointi uudset kommentaarifunktsiooni ainult klaviatuuri abil.

 1. Vajutage Mac-arvutis klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 või ⌘+F6, kuni fookus liigub kommentaaripaanile.

  Märkus.: Kui kommentaaripaan on peidetud, vajutage Mac-arvutis klahvikombinatsiooni Alt + Punkt või Klahvikombinatsioon + punkt, mis kuvab lindipaanil kiirklahvid, ja seejärel vajutage kommentaaripaani avamiseks klahve Z ja C.

 2. Kasutage kommentaaride paanil elementide vahel liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Elemendid on järgmises järjestuses:

  1. Nupp Uus kommentaar

  2. Praegune kommentaar

  3. Ülesande märkeruudu lahendamine määraja nimega (kui kommentaar on määratud tööülesandena)

  4. Nupp Veel lõimetoiminguid

  5. Like button

  6. Kui kommentaari jutulõng on ahendatud, siis nupp "N" veel vastuseid.

  7. Kui kommentaari jutulõng on laiendatud, tehke järgmist.

   1. Praeguse vastuse nupp Veel kommentaaritoiminguid

   2. Like button

  8. Mainimine või vastuseväli

  9. Kui teistel slaididel on kommentaare, saate vaadata rohkem kommentaare või naasta esimesse kommentaari.

 3. Ripploendis Veel jutulõngatoiminguid või Rohkem kommentaaritoiminguid saate liikuda üles- ja allanooleklahvi abil.

Kommentaari jutulõngas liikumine

PowerPointi slaidil võib olla mitu kommentaarilõime.

 • Kasutage erinevate kommentaarilõimede vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 • Kommentaarilõime ahendamiseks ja ainult viimatiste vastuste kuvamiseks vajutage vasaknooleklahvi.

 • Kommentaaride jutulõnga kõigi vastuste laiendamiseks vajutage paremnooleklahvi.

 • Vastustes ja emakommentaaris liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve.

 • Vastuse teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+nooleklahv ja macis kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+C või ⌘+C.

 • Kommentaari või vastuse redigeerimiseks tehke järgmist.

           - Kasutage kommentaari nupule Veel lõimetoiminguid keskendumiseks tabeldusklahvi (Tab).

           - Rippmenüü avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

           - Liikuge allanooleklahvi abil nupule Redigeeri kommentaari .

           - Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Uue kommentaari lisamine ja postitamine

PowerPointi slaidile uue kommentaarilõime lisamiseks tehke järgmist.

 • Valige tekst, objekt või slaid ja lisage kommentaar, vajutades Mac-arvutis klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+M või ⌘+Shift+M.

 • Avatakse uus kommentaariväli, mille kommentaaripaanil kuvatakse teie nimi.

 • Tippige kommentaar ja vajutage selle postitamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter või ⌘+Enter Macis.

 • Kommentaari sisestamisel saate mainida ka töökaaslasi. Kui mainite kommentaaris kedagi, kuvatakse vastuse tekstivälja all märkeruut Määra. Lisateavet mainimisfunktsiooni kohta leiate artikli PowerPointi tänapäevased kommentaaride jaotisest Kommentaaride täiustatud @mentions.

 • Teine võimalus kommentaari postitamiseks on navigeerimiseks tabeldusklahvi (Tab) abil ja seejärel nupul Postita või Loobu sisestusklahvi (Enter) vajutamine.

Kommentaarid ankurdavad

PowerPointi uudne kommentaaride funktsioon sisaldab nüüd uut funktsiooni nimega kommentaariankureerimine. Kommentaarid saab ankurdada tekstivahemikule, objektile või slaidile. Valige tekst, objekt või slaid ja uue kommentaari lisamisel ankurdatakse see valikusse. Kommentaari valimisel tõstetakse ankurdatud objekt esile lillana.

Fookuse viimiseks kommentaarilt ankrule või ankrult kommentaarile vajutage Mac-arvutis klahvikombinatsiooni Alt+F12 või Option+F12.

Vt ka

PowerPointi spikker & õppimine

PowerPointi ekraanilugeri tugi

PowerPointi esitluste kasutamise hõlbustamine erivajadustega inimestele

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste esitamiseks

PowerPointis ekraanilugeri abil esitluse loomise põhitoimingud

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis liikumiseks ja uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Selles artiklis on loetletud kiirklahvid, mida on vaja PowerPointi praeguse kommentaarifunktsiooni kasutamiseks.

Märkused: 

 • klaviatuuri abil Maci jaoks ette nähtud Microsoft 365 rakendustes liikumiseks tehke esmalt ühte järgmistest, et lülitada sisse macOS-i klaviatuuri navigeerimissäte.

  • Opsüsteemis macOS Ventura 13.0 või uuemates versioonides avage System Setting > Keyboard (Klaviatuur) ja seejärel lülitage sisse klaviatuuri navigeerimislüliti .

  • Varasemates macOS-i versioonides valige System Preferences (Süsteemieelistused) > Keyboard > Shortcuts (Kiirklahvid) ja märkige ruut Use keyboard navigation to move focus between controls (Klaviatuuri navigeerimise kasutamine ühelt juhtelemendilt teisele liikumiseks ).

 • Maci operatsioonisüsteemi (OS) ja mõne utiliidirakenduse mõnes versioonis võivad sätted olla vastuolus Maci jaoks ette nähtud Microsoft 365 kiirklahvide ja funktsiooniklahvide toimingutega. Kiirklahvi klahvimäärangu muutmise kohta leiate teavet macOS-i või utiliidirakenduse mac-arvuti spikrist või teemast Vastuolulise kiirklahvi muutmine Mac-arvutis.

 • Paljud Kiirklahvid, mis kasutavad Windowsi klaviatuuril juhtklahvi (Ctrl), toimivad Mac-arvuti PowerPointi käsuklahviga (⌘). Kuid mitte kõik ei tee seda.

 • Selle artikli otsetee kiireks leidmiseks saate kasutada käsku Otsing. Vajutage klahvikombinatsiooni ⌘+F ja seejärel tippige otsingusõnad.

Selles teemas

Sageli kasutatavad kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud PowerPointi kommentaaripaani kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Selleks tehke järgmist

Vajutage tegumihalduri avamiseks klahvikombinatsiooni

Kommentaaride paanile liikumine

F6

Praeguses kommentaaris liikumine

Tabeldusklahv

Fookuse viimine märkeruudule Lahenda tööülesanne (kui kommentaar on määratud ülesanne)

Vajutage tabeldusklahvi seni, kuni profiilipilt on kuvatud, ja seejärel vajutage ühe toiminguga tagasi minemiseks klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

Järgmisele kommentaarilõimele liikumine

Allanooleklahv

Eelmisele kommentaarilõimele liikumine

Ülesnooleklahv

Fookuse viimine vastuseväljale

(Redigeerimisrežiim aktiveeritakse siis, kui fookus on vastu võetud väljal Vasta. Tabeldusklahvi (Tab) uuesti vajutamisel lisatakse tabeldusmärk selle asemel, et liikuda järgmisele interaktiivsele elemendile.)

Tabeldusklahv

Kommentaari- või vastusevälja redigeerimisrežiimis fookuse viimine uuele interaktiivsele elemendile

Ctrl + tabeldusklahv (Tab)

Uue kommentaari lisamine

⌘+Shift+M

Kommentaari või vastuse postitus

⌘+Enter

Fookuse liigutamine ankurdatud objektile kommentaarikaardi valimisel

Option+F12

Fookuse viimine ankurdatud kommentaarile objekti valimisel

Option+F12

Märkus.: Eespool toodud kiirklahvid toimivad ainult siis, kui fookus on kommentaaripaanil (v.a uue kommentaari lisamisel).

Kommentaaride paanil liikumine ainult klaviatuuri abil

Kasutage PowerPointi uudset kommentaarifunktsiooni ainult klaviatuuri abil.

 1. Fookuse viimiseks kommentaaripaanile vajutage klahvi F6.

 2. Kasutage kommentaaride paanil elementide vahel liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Elemendid on järgmises järjestuses:

  1. Nupp Uus kommentaar

  2. Praegune kommentaarikaart

  3. Profiilipilt

  4. Veel lõimetoiminguid

  5. Like button

  6. Mainimine või vastuseväli

 3. Emakommentaari nupul Veel lõimetoiminguid on järgmised suvandid.

  1. Redigeeri kommentaari

  2. Lõime (või tööülesande) lahendamine

  3. Lõime (või tööülesande) kustutamine

 4. Vastuste nupul Veel lõimetoiminguid on järgmised suvandid.

  1. Redigeeri kommentaari

  2. Kustuta kommentaar

 5. Kui kommentaar on määratud ülesandena, liikuge märkeruuduni "Lahenda ülesanne", vajutades tabeldusklahvi (Tab) kuni profiilipildini ja seejärel vajutage ühe toiminguga tagasi liikumiseks klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

Märkus.: Kommentaaripaani viimase interaktiivse elemendi kõrval tabeldusklahvi (Tab) vajutamisel viiakse fookus olekuribale. Fookuse tagasi kommentaaride paanile viimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

Kommentaarilõimes navigeerimine

PowerPointi slaidil võib olla mitu kommentaarilõime.  Üles- ja allanooleklahvi abil saate liikuda kommentaarilõimedes ning liikuda läbi vastuste ja emakommentaari.

Rohkem lõimetoimingutes navigeerimine

Rippmenüüs Veel lõimetoiminguid või Veel kommentaaritoiminguid liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve.

Uue kommentaari lisamine ja postitamine

PowerPointi slaidile uue kommentaarilõime lisamiseks tehke järgmist.

 • Valige tekst, objekt või slaid ja vajutage uue kommentaari avamiseks klahvikombinatsiooni ⌘+Shift+M.

 • Kui sisestate kommentaari pilvteenuses olevasse esitlusse, saate mainida ka töökaaslasi. Kui mainite kommentaaris kedagi, kuvatakse vastuse tekstivälja all märkeruut Määra. Lisateavet mainimisfunktsiooni kohta leiate artikli PowerPointi tänapäevased kommentaaride jaotisest Kommentaaride täiustatud @mentions.

 • Kommentaari postitamiseks kasutage klahvikombinatsiooni ⌘+Enter.

Kommentaari ankurdamine

PowerPointi uudne kommentaaride funktsioon sisaldab nüüd uut funktsiooni nimega kommentaariankureerimine. Kommentaarid saab ankurdada tekstivahemikule, objektile või slaidile. Valige tekst, objekt või slaid ja uue kommentaari lisamisel ankurdatakse see valikusse. Kommentaari valimisel tõstetakse ankurdatud objekt esile lillana. 

Fookuse viimiseks kommentaarilt ankrule või ankrult kommentaarile vajutage klahvikombinatsiooni Option+F12.

Vt ka

PowerPointi spikker & õppimine

PowerPointi ekraanilugeri tugi

PowerPointi esitluste kasutamise hõlbustamine erivajadustega inimestele

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste esitamiseks

PowerPointis ekraanilugeri abil esitluse loomise põhitoimingud

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis liikumiseks ja uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×