Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
Tabeli loomine ja väljade lisamine

kui loote Access andmebaasi, salvestatakse teie andmed tabelitesse – teemapõhistesse loenditesse, mis sisaldavad ridu ja veerge. Näiteks võite nimede, aadresside ja telefoninumbrite loendi salvestamiseks luua kontaktandmete tabeli või tooteteabe salvestamiseks toodete tabeli. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas luua tabel, lisada tabelisse välju, määrata tabelile primaarvõti ning määrata välja ja tabeli atribuute.

Enne tabelite loomist ja väljade lisamist veenduge, et mõistate taustpõhimõtteid. Lisateavet leiate teemast Sissejuhatus tabelitesse.

Selle artikli teemad

Tabeli
loomine — Loomine uues andmebaasis
Loomine olemasolevas andmebaasis
Importimine või linkimine
— — Välisandmete
kasutamine — — SharePointi saidi
kasutamine — — Veebiteenuse
kasutamine — Tabeli atribuutide
määramine — Tabeli salvestamine

Primaarvõtme
seadmine — Kasutatavate
väljade määratleminePrimaarvõtme
määramine või muutmine — Primaarvõtme eemaldamine

Välja teisaldamine

Väljade
lisamine — Lisamine andmete
sisestamise teel — Lisamine väljamalli
abil — Väljaatribuutide
määramine — Sea andmelehevaates
— — Välja
ümbernimetamine — — Andmetüübi
muutmine — — Vormingu
muutmine — — Muude atribuutide
määramine — Atribuutide määramine kujundusvaates
— — Andmetüübi
muutmine — — Muude atribuutide määramine

Tabeli loomine

Lihtne andmebaas (nt kontaktandmete loend) võib sisaldada vaid ühte tabelit. Paljud andmebaasid sisaldavad aga mitut tabelit. Uue andmebaasi loomisel loote arvutis uue faili, mis toimib andmebaasi kõigi objektide, sh tabelite mahutina.

Saate luua tabeli, luues uue andmebaasi, lisades tabeli olemasolevasse andmebaasi või importides mõne muu andmeallika (nt Microsoft Exceli töövihiku, Microsoft Wordi dokumendi, tekstifaili, veebiteenuse või mõne muu andmebaasi) tabeli või linkides sellega. Kui loote uue tühja andmebaasi, lisatakse teie eest automaatselt uus tühi tabel. Seejärel saate sisestada tabelisse andmed, et alustada väljade määratlemist.

Lehe algusse

Uue tabeli loomine uues andmebaasis

 1. Valige Fail > Uus ja seejärel valige Tühi töölauaandmebaas.

 2. Tippige väljale Faili nimi uue andmebaasi failinimi.

 3. Kui soovite andmebaasi salvestamiseks otsida mõne muu asukoha, klõpsake kaustaikooni.

 4. Klõpsake nuppu Loo.

  Avaneb uus andmebaas ja luuakse uus tabel nimega Tabel1, mis avaneb andmelehevaates.

Lehe algusse

Uue tabeli loomine olemasolevas andmebaasis

 1. Valige Fail > Ava ja klõpsake andmebaasi nime, kui see on loendis Viimatised. Kui andmebaasi loendis pole, valige selle leidmiseks üks sirvimisvõimalustest.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine sobiv andmebaas ja klõpsake nuppu Ava.

 3. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Andmebaasi lisatakse uus tabel, mis avaneb andmelehevaates.

Lehe algusse

Tabeli atribuutide seadmine

Lisaks atribuudiväljade seadmisele saate seada ka atribuudid, mis rakenduvad kogu tabelile või kõigile kirjetele.

 1. Valige tabel, mille atribuudid soovite seada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Klõpsake menüü Tabeli kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Atribuudileht.

  Jaotis Kuvamine/peitmine menüüs Kujundus Accessis

  Kuvatakse tabeli atribuudileht.

 4. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Üldist.

 5. Märkige iga seatava atribuudi kõrval vasakul asuv ruut ja seejärel sisestage vastava atribuudi säte.

  Muudatuste salvestamiseks vajutage kindlasti klahvikombinatsiooni CTRL+S.

  Selle tabeli atribuudi kasutamine

  Adressaat

  Vaadete kuvamine SharePointi saidil

  Saate määrata, kas SharePointi saidil saab kuvada tabelipõhiseid vaateid.

  Märkus.: Selle sätte mõju oleneb andmebaasiatribuudi Kuva SharePointi saidil kõik vaated sättest.

  Laiendatud alamandmeleht

  Saate tabeli avamisel laiendada kõik alamandmelehed.

  Alamandmelehe kõrgus

  Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kõigi ridade kuvamiseks alamandmelehe akent laiendada, jätke selle atribuudi väärtuseks 0".

  • Kui soovite alamandmelehe kõrgust reguleerida, sisestage soovitud kõrgus tollides.

  Paigutus

  Vaate suuna saab seada vastavalt sellele, kas teie keeles loetakse vasakult paremale või paremalt vasakule.

  Kirjeldus

  Saate lisada tabeli kirjelduse. See kuvatakse tabeli kohtspikrites.

  Valideerimisreegel

  Saate sisestada avaldise, mis peab olema tõene iga kord, kui lisate mõne kirje või muudate seda.

  Valideerimistekst

  Saate sisestada teate, mis kuvatakse siis, kui mõni kirje rikub atribuudi Valideerimisreegel avaldist.

  Filter

  Saate määratleda kriteeriumid ainult vastenduvate ridade kuvamiseks andmelehevaates.

  Järjestusalus

  Saate andmelehevaates ridade vaikesortimisjärjestuse määramiseks valida ühe või mitu välja.

  Alamandmelehe nimi

  Saate määrata, kas andmelehevaates kuvatakse alamandmeleht, ja kui kuvatakse, siis milline tabel või päring sisaldab alamandmelehe ridu.

  Tütarväljade linkimine

  Saate loetleda tabeli või päringu väljad, mida kasutatakse tabeli jaoks määratud atribuudile Lingi juhtväljad vastaval alamandmelehel.

  Juhtväljade linkimine

  Saate loetleda tabeli jaoks määratud atribuudile Lingi tütarväljad vastava tabeli väljad.

  Filtreerimine laadimisel

  Atribuudiga Filter määratud filtrikriteeriumide automaatne rakendamine (kui atribuudi väärtus on Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.

  Järjestusalus laadimisel

  Atribuudiga Järjestusalus määratud sortimiskriteeriumide automaatne rakendamine (kui atribuudi väärtus on Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.

  Näpunäide    Kui vajate atribuudiväljal sätete sisestamiseks või redigeerimiseks rohkem ruumi, vajutage välja Suum kuvamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+F2. Kui seate atribuudi Valideerimisreegel väärtuseks avaldise ja soovite selle koostamisel abi, klõpsake atribuudivälja Valideerimisreegel kõrval olevat nuppu Koosturi nupp, et kuvada avaldisekoostur.

Lehe algusse

Tabeli salvestamine

Pärast tabeli loomist või muutmist peaksite selle kujunduse salvestama. Kui salvestate tabeli esimest korda, määrake sellele nimi, mis kirjeldab tabelis sisalduvaid andmeid. Kasutada saab kuni 64 tärki (sh tühikud). Näiteks võite tabelile anda nime Kliendid, Varuosad või Tooted.

Access pakub tabelinimede määramisel suurt paindlikkust, kuid siiski on mõned piirangud. Tabeli nime pikkus võib olla kuni 64 tärki, see võib sisaldada kombinatsiooni kõigist tähtedest, numbritest, tühikutest ja erimärkidest, v.a punkt (.), hüüumärk (!), nurksulud ([]), algustühik, võrdusmärk alguses (=) või printimatud märgid, nt tagasijooks. Nimi ei tohi sisaldada neid tärke:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Näpunäide.: Võiksite kehtestada andmebaasi eri objektide jaoks ühtse nimetamisreegli ja kasutada seda järjekindlalt.

 1. Valige Fail > Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 2. Tabeli esmakordsel salvestamisel tippige tabeli nimi ja klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Primaarvõtme määramine

Kui teil pole konkreetset põhjust seda mitte teha, siis peaksite määrama tabelile primaarvõtme. Access loob primaarvõtme jaoks automaatselt registri, mis võib parandada andmebaasi jõudlust. Access tagab, et igal kirjel oleks primaarvõtmeväljal väärtus ja et see väärtus oleks alati kordumatu. Kordumatud väärtused on üliolulised, kuna vastasel korral ei saa kindlat rida muudest ridadest usaldusväärselt eristada.

Kui loote andmelehevaates uue tabeli, loob Access selle jaoks automaatselt primaarvõtme ning määrab sellele väljanime ID ja andmetüübi Automaatnumber.

Kujundusvaates saate primaarvõtit muuta ja eemaldada või seada primaarvõtme tabelile, millel seda veel pole.

Lehe algusse

Primaarvõtmena kasutatavate väljade määratlemine

Võimalik, et primaarvõtmena kasutatavad andmed on teil juba olemas. Näiteks võivad teil olla töötajate ID-numbrid. Kui loote töötajateabe jälitamiseks andmebaasi, võite kasutada selle tabeli primaarvõtmena olemasolevat töötaja-ID-d. Kui töötaja ID on kordumatu ainult kombineerituna osakonna ID-ga, peate primaarvõtmena kasutama mõlemat välja koos. Võimalikul sobival primaarvõtmel on järgmised tunnused:

 • välja või väljakombinatsiooni igal kirjel on kordumatu väärtus;

 • väli ega väljakombinatsioon pole kunagi tühi ega nullväärtusega – see sisaldab alati väärtust;

 • väärtused ei muutu.

Kui primaarvõtmena kasutatavaid sobilikke andmeid pole, saate luua primaarvõtme jaoks uue välja. Seda tehes seadke välja andmetüübiks Automaatnumber, et tagada selle vastavus eelpool toodud loendi kolmele tunnusele.

Lehe algusse

Primaarvõtme määramine või muutmine

 1. Valige tabel, mille primaarvõtit soovite seada või muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Valige tabeli kujundusruudustikus väli või väljad, mida soovite kasutada primaarvõtmena.

  Ühe välja valimiseks klõpsake soovitud välja reaselektorit.

  Mitme välja valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake iga soovitud välja reaselektorit.

 4. Klõpsake menüü Tabelikujundus jaotises Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Primaarvõtmena määratavast väljast või väljadest vasakul kuvatakse võtme indikaator.

Lehe algusse

Primaarvõtme eemaldamine

 1. Valige tabel, mille primaarvõtme soovite eemaldada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Klõpsake praeguse primaarvõtme reaselektorit. Kui primaarvõti koosneb mitmest väljast, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake iga välja reaselektorit.

 4. Klõpsake menüü Tabelikujundus jaotises Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Varem primaarvõtmeks määratud väljalt või väljadelt eemaldatakse võtme indikaator.

Uue tabeli salvestamisel primaarvõtit määramata palub Access teil luua primaarvõtme jaoks uue välja. Kui klõpsate nuppu Jah, loob Access ID-välja, mis kasutab iga kirje jaoks kordumatu väärtuse loomiseks andmetüüpi Automaatnumber. Kui tabel juba sisaldab automaatnumbri välja, kasutab Access seda primaarvõtmena. Kui klõpsake nuppu Ei, siis Access ei lisa välja ja primaarvõtit ei seata.

Lehe algusse

Väljade lisamine

Kui soovite talletada uusi andmeid objekti kohta, mille jaoks on Accessi tabel juba olemas, kaaluge tabelisse välja lisamist. Näiteks on teil tabel, kus talletate kõigi klientide perekonnanimed, eesnimed, meiliaadressid, telefoninumbrid ja postiaadressid. Klientide eelistatud suhtlusviisi jälgimiseks lisage väli selle teabe talletamiseks.

Kõik jälitatavad andmed saate talletada väljal. Näiteks kontaktide tabelis võite luua väljad Perekonnanimi, Eesnimi, Telefoninumber ja Aadress. Toodete tabelis võite luua väljad Toote nimi, Toote ID ja Hind.

Igal väljal on kindlad tunnused, nt välja kordumatuks tunnuseks tabelis olev nimi, andmete loomust määratlev andmetüüp, andmetega tehtavad toimingud ja iga väärtuse jaoks reserveeritav mäluruum.

Enne väljade loomist proovige eraldada andmed väikseimateks kasulikeks osadeks. Hiljem on andmeid palju hõlpsam kombineerida kui osadeks jaotada. Näiteks selle asemel, et luua väli Täisnimi, võiksite luua eraldi väljad Perekonnanimi ja Eesnimi. Siis saate hõlpsalt otsida või sortida eesnime, perekonnanime või mõlema järgi. Kui plaanite andmeüksust aruandesse lisada, sortida, otsida või arvutada, paigutage see üksus eraldi väljale.

Pärast välja loomist saate seada ka väljaatribuudid, et reguleerida välja ilmet ja käitumist. Näiteks määratleb atribuut Vorming andmete välise ilme andmelehel või seda välja sisaldaval vormil.

Lehe algusse

Välja lisamine andmete sisestamise teel

Kui loote uue tabeli või avate andmelehevaates olemasoleva tabeli, saate lisada tabelisse välja, sisestades andmed andmelehe (1) veergu Lisa uus väli. Access määrab teie sisestatud väärtuse põhjal välja andmetüübi automaatselt. Kui teie sisestatud väärtus ei eelda muid andmetüüpe, seab Access andmetüübiks Tekst, kuid saate seda andmetüüpi muuta.

Andmeleht Accessis koos veeruga Lisa uus väli

Andmete veergu Lisa uus väli sisestamiseks tehke järgmist.

 1. Looge või avage andmelehevaates tabel, paremklõpsates navigeerimispaanil sobivat tabelit ja seejärel klõpsates kiirmenüüs käsku Andmelehevaade.

 2. Sisestage veergu Lisa uus väli loodava välja nimi.

  Kasutage kirjeldavat nime, et välja oleks hõlpsam tuvastada.

 3. Sisestage uuele väljale andmed.

Lehe algusesse

Välja lisamine väljamalli abil

Mõnikord on väljade käsitsi loomisest lihtsam valida sobivad väljad eelmääratletud väljaloendist. Saate kasutada loendit Veel välju, et valida väljamallide loendi hulgast. Väljamall on välja kirjeldavate omaduste ja atribuutide eelmääratletud kogum. Väljamalli määratlus hõlmab välja nime, andmetüüpi, välja vormi atribuudi sätet ning muid väljaatribuute.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Andmelehevaade.

 2. Klõpsake menüü Tabeliväljad jaotises & lisamine nuppu Veelvälju.

  Ekraanipilt rühmast Lisamine ja kustutamine lindil Väljad.

 3. Uue veeru lisamiseks valige väli loendist Veel välju. Access paigutab välja paremale sellest veerust, kus parasjagu asub kursor. Kui valite mõne pealkirja Kiiralustus all asuvatest väljadest, näiteks Aadress, siis loob Access tabelisse mitu aadressi eri osade jaoks vajalikku välja.

Lehe algusse

Väljaatribuutide seadmine

Pärast välja loomist saate seada välja ilme ja käitumise kohandamiseks väljaatribuudid.

Väljaatribuutide seadmisega saate näiteks teha järgmist:

 • kohandada välja andmete ilmet

 • vältida valede andmete sisestamist väljale

 • määrata välja vaikeväärtused

 • kiirendada väljalt otsimist ja välja andmete sortimist

Mõne saadaoleva väljaatribuudi saate seada andmelehevaates töötades. Väljaatribuutide täielikule loendile pääsete aga juurde ja saate neid seada kujundusvaates.

Seatavad atribuudid sõltuvad välja andmetüübist.

Lehe algusse

Väljaatribuutide seadmine andmelehevaates

Andmelehevaates töötades saate välja ümber nimetada, muuta selle andmetüüpi, atribuuti Vorming ja mõnda muud atribuuti.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mille soovite avada.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Andmelehevaade.

Lehe algusse

Välja ümbernimetamine

Kui lisate välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, määrab Access väljale automaatselt üldise nime. Access määrab esimesele uuele väljale nime Väli1, teisele uuele väljale nime Väli2 jne. Välja nime kasutatakse vaikimisi selle sildina kõikjal, kus see kuvatakse (nt andmelehe veerupäisena). Väljade ümbernimetamine kirjeldavate nimedega muudab nende kasutamise kirjete vaatamisel või redigeerimisel hõlpsamaks.

 1. Paremklõpsake selle välja päist, mille soovite ümber nimetada (nt Väli1).

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta väli ümber.

 3. Sisestage välja päisesse uus nimi.

  Väljanimed võivad koosneda kuni 64 märgist (tähest ja numbrist) koos tühikutega.

Lehe algusse

Välja andmetüübi muutmine

Kui loote välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, kontrollib Access neid andmeid, et määratleda välja jaoks sobiv andmetüüp. Näiteks kui sisestate väärtuse 1.01.2024, tuvastab Access need andmed kuupäevana ja määrab välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg. Kui Access ei saa andmetüüpi täpselt määratleda, seatakse andmetüübiks vaikimisi Lühitekst (tekst, kui kasutate Access 2016 või varasemaid versioone).

Välja andmetüüp määratleb, milliseid muid väljaatribuute saate seada. Näiteks saate seada ainult atribuudi Lisa ainult väljale, mille andmetüüp on Hüperlink või Pikk tekst (Memo, kui kasutate Access 2016 või varasemaid versioone).

Võimalik, et mõnel juhul soovite välja andmetüüpi käsitsi muuta. Oletame näiteks, et sisestate ruuminumbreid, mis sarnanevad kuupäevadega (nt 10/2017). Kui sisestate andmelehevaates uuele väljale väärtuse 10/2017, valib andmetüübi automaatse tuvastamise funktsioon selle välja jaoks andmetüübi Kuupäev/kellaaeg. Kuna ruuminumbrid on sildid, mitte kuupäevad, tuleb kasutada andmetüüpi Tekst. Välja andmetüübi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake lindil menüüd Tabeliväljad .

 2. Valige jaotise Vorming loendis Andmetüüp sobiv andmetüüp.

  Saadaolevad andmetüübid

  Accessi andmebaasides saadaolevate andmetüüpide täieliku loendi leiate teemast Accessi töölauaandmebaaside andmetüübid.

  Näpunäiteid andmetüüpide kohta

  • Accessi andmebaasifaili maksimaalne suurus on 2 GB.

  • Jõudluse optimeerimiseks on soovitatav välja Tekst või Number loomisel kasutada kõige sobivamat väljasuurust. Näiteks kui kavatsete talletada kindla pikkusega sihtnumbreid, määrake vastav pikkus välja suuruseks. Väljasuuruse määramiseks seadke soovitud väärtus atribuudiväljal Välja suurus. Lisateavet leiate jaotisest Muude väljaatribuutide seadmine.

  • Telefoninumbrite, tootekoodide ja muude numbrite puhul, mida te ei kavatse kasutada matemaatilistes arvutustes, valige andmetüübi Arv asemel andmetüüp Tekst. Tekstina talletatavat arvväärtust saab loogilisemalt sortida ja filtreerida.

Lehe algusse

Välja vormingu muutmine

Lisaks uue välja andmetüübi määratlemisele võib Access olenevalt teie sisestatud andmetest seada väljale ka atribuudi Vorming. Näiteks kui sisestate väärtuse 10:50, seab Access andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg ja atribuudi Vorming väärtuseks Keskmine kellaaeg. Välja atribuudi Vorming käsitsi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake lindil menüüd Tabeliväljad

 2. Sisestage jaotise Vorming loendisse Vorming sobiv vorming. 

  Märkus.:  Olenevalt välja andmetüübist ei pruugi mõne välja (nt tekstivälja) puhul loend Vorming saadaval olla.

Lehe algusse

Muude väljaatribuutide seadmine

 1. Klõpsake andmelehevaates välja, mille atribuute soovite seada.

 2. Valige soovitud atribuudid menüü Tabeliväljad jaotises Atribuudid, Vorming või Välja valideerimine .

Lehe algusse

Väljaatribuutide seadmine kujundusvaates

Kujundusvaates tabeliga töötades saate seada kõiki väljaatribuute. Kujundusvaates saate seada välja andmetüübi tabeli kujundusruudustikus ja muud atribuudid paanil Välja atribuudid.

 1. Paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

Lehe algusse

Välja andmetüübi muutmine

Pärast välja loomist saate muuta selle eri omadusi.

Hoiatus.: Saate muuta ka varem loodud välja omadusi. Kui aga väli sisaldab juba andmeid, pole kõik toimingud saadaval või võivad põhjustada andmete kaotsiminekut.

 1. Leidke tabeli kujundusruudustikust väli, mille andmetüübi soovite seada.

 2. Valige veeru Andmetüüp loendist soovitud andmetüüp.

  Saadaolevad andmetüübid

  Accessi andmebaasides saadaolevate andmetüüpide täieliku loendi leiate teemast Accessi töölauaandmebaaside andmetüübid.

  Näpunäiteid andmetüüpide kohta

  • Accessi andmebaasifaili maksimaalne suurus on 2 GB.

  • Telefoninumbrite, tootekoodide ja muude numbrite puhul, mida te ei kavatse kasutada matemaatilistes arvutustes, valige andmetüübi Arv asemel andmetüüp Tekst. Tekstina talletatud arvväärtusi saab loogilisemalt filtreerida, kuid ei saa hõlpsalt arvutustes kasutada.

  • Andmetüüpide Tekst ja Arv väljasuuruse või andmetüübi täpsemaks määramiseks seadke soovitud väärtus atribuudiväljal Välja suurus.

Lehe algusse

Muude väljaatribuutide seadmine

Märkus.: Kõigi andmetüüpide puhul pole kõik vormingud saadaval. Määrake esmalt andmetüüp ja siis vajadusel vorming.

 1. Valige tabeli kujundusruudustikus väli, mille atribuute soovite seada. Access kuvab selle välja atribuudid paanil Välja atribuudid.

  Välja andmetüüp määratleb atribuudid, mida on võimalik seada.

 2. Sisestage paanil Välja atribuudid iga atribuudi jaoks soovitud sätted või vajutage klahvi F6 ja seejärel valige nooleklahvide abil soovitud atribuut.

  Saadaolevad väljaatribuudid

  Accessi andmebaaside kõikide andmetüüpide jaoks saadaolevate väljaatribuutide täieliku loendi leiate teemast Andmetüüpide ja väljaatribuutide tutvustus.

  Märkus.: Iga välja jaoks pole kõik atribuudid saadaval. Välja andmetüüp määratleb, millised atribuudid väljal on.

 3. Atribuudiväljal atribuudisätte sisestamiseks või redigeerimiseks täiendava ruumi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F2, et kuvada väli Suum.

  Näpunäide.: Sisestusmaski või valideerimisavaldise koostamisel abi saamiseks klõpsake atribuudivälja kõrval koosturi kuvamiseks nuppu Koosturi nupp.

 4. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Lehe algusse

Välja teisaldamine

Välja teisaldamiseks lohistage see soovitud asukohta. Mitme kõrvutise välja teisaldamiseks klõpsake esimest välja, hoidke all tõstuklahvi ja klõpsake viimast välja. Seejärel saate teisaldada valitud väljarühma uude asukohta.

Välja lohistamine muudab selle asukohta andmelehel, kuid ei muuda väljade järjestust tabelikujunduses. Kui pöördute väljade poole programmiliselt, kehtib algne järjestus. Näiteks kui lohistate välja andmelehel uude asukohta ja seejärel loote tabelist nupu Vorm abil vormi, on väli oma algses asukohas.

Lehe algusse

Vt ka

Arvutusliku välja lisamine tabelisse

Vormile või aruandele välja lisamine

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×