Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Access vorm on andmebaasiobjekt, mille abil saate luua andmebaasirakenduse jaoks kasutajaliidese. „Köidetud“ vorm on andmeallika (nt tabeli või päringuga) otseselt ühendatud ja selle abil saab andmeallika andmeid sisestada, redigeerida või kuvada. Teisel juhul saate luua „köitmata“ vormi, mis pole andmeallikaga otseselt lingitud, kuid sisaldab ikkagi juhtnuppe, silte vm juhtelemente, mida rakenduse kasutamiseks vajate.

Selles artiklis keskendutakse eeskätt köidetud vormidele. Köidetud vormide abil saate määrata juurdepääsu andmetele (nt seda, millised andmeväljad või -read kuvatakse). Näiteks võidakse teatud kasutajatele kuvada paljude väljadega tabelist ainult mõned väljad. Kui annate nendele kasutajatele vormi, mis sisaldab ainult neid välju, on neil andmebaasi lihtsam kasutada. Saate sageli kasutatavate toimingute automatiseerimiseks lisada vormile ka käsunuppe jm funktsioone.

Köidetud vormidest võib mõelda kui akendest, läbi mille saavad inimesed andmebaasi vaadata ja kasutada. Tõhusa vormi abil saab andmebaasi kasutamist sujuvamaks muuta, kuna inimesed ei pea enam endale vajalikke asju otsima hakkama. Visuaalselt kena vormi abil on andmebaasiga töötamine meeldivam ja tõhusam ning selle abil saab vältida ka vigaste andmete sisestamist.

Märkus.: Selles artiklis eeldatakse, et olete juba loonud tabeli (või mõnel tabelil põhineva päringu) ning et soovite koostada andmete kuvamiseks või töötlemiseks vormi.

Selle artikli teemad

Vormi loomine vormitööriista abil

Vormitööriista abil saate luua vormi ühe hiireklõpsuga. Tööriista kasutamisel paigutatakse kõik aluseks oleva andmeallika väljad vormile. Saate hakata uut vormi kohe kasutama või saate seda küljendivaates või kujundusvaates muuta, et see vastaks paremini teie vajadustele.

Uue vormi loomine vormitööriista abil

 1. Klõpsake navigeerimispaanil tabelit või päringut, mis sisaldab andmeid, mida soovite vormil näha.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vorm.

Access loob vormi ja kuvab selle küljendivaates. Küljendivaates saate teha kujundusmuudatusi vormil, kus samal ajal on kuvatud andmed. Näiteks saate vajaduse korral andmete mahutamiseks reguleerida tekstiväljade suurust.

Kui Access leiab ühe tabeli, millel on üks-mitmele seos tabeli või päringuga, mida kasutasite vormi loomisel, lisab Access seotud tabelil või päringul põhinevale vormile andmelehe. Kui loote näiteks lihtsa tabelil Töötajad põhineva vormi ning tabeli Töötajad ja tabeli Tellimused vahele on määratud üks-mitmele seos, kuvatakse andmelehel kõik tabeli Tellimused kirjed, mis on praeguse tabeli Töötajad kirjega seotud. Kui teil andmelehte enam vaja pole, saate selle vormilt kustutada. Kui vormi loomisel kasutatud tabeliga on seotud mitu üks-mitmele seost, ei lisa Access vormile andmelehti.

Tükeldatud vormi loomine tükeldatud vormi tööriista abil

Tükeldatud vorm võimaldab kuvada samal ajal kaks andmevaadet – vormivaate ja andmelehevaate.

Tükeldatud vorm erineb vormi/alamvormi kombinatsioonist selle poolest, et mõlemad vaated on ühendatud sama andmeallikaga ning on teineteisega kogu aeg sünkroonitud. Kui valite välja vormi ühes osas, valitakse sama väli ka vormi teises osas. Andmeid saab lisada, redigeerida või kustutada (juhul kui kirjeallikas on värskendatav ja vormi pole konfigureeritud neid toiminguid blokeerima) vormi mõlemas osas.

Tükeldatud vormidega töötamine annab mõlema vormitüübi eelised ühes vormis. Saate näiteks kasutada vormi andmeleheosa kirje kiireks leidmiseks ja seejärel vormiosa abil kirjet kuvada või redigeerida.

Tükeldatud vormi loomine tükeldatud vormi tööriista abil

 1. Klõpsake navigeerimispaanil tabelit või päringut, mis sisaldab vormil soovitud andmeid. Või avage tabel või päring andmelehevaates.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Veel vorme ja seejärel käsku Tükelda vorm.

Access loob vormi ja kuvab selle küljendivaates. Küljendivaates saate teha kujundusmuudatusi vormil, kus samal ajal on kuvatud andmed. Näiteks saate vajaduse korral andmete mahutamiseks reguleerida tekstiväljade suurust. Lisateabe saamiseks vormivaadete kohta lugege jaotist Küljendivaade ja kujundusvaade.

Mitme üksuse tööriista abil mitut kirjet kuvava vormi loomine

Kui loote vormitööriista abil vormi, kuvab Access loodav vorm korraga ühe kirje. Kui soovite vormi, kus on kuvatud mitu kirjet, kuid mis oleks paremini kohandatav kui andmeleht, saate kasutada mitme üksuse tööriista.

 1. Klõpsake navigeerimispaanil tabelit või päringut, mis sisaldab andmeid, mida soovite vormil näha.

 2. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Veel vorme ja seejärel käsku Mitu üksust.

Access loob vormi ja kuvab selle küljendivaates. Küljendivaates saate teha kujundusmuudatusi vormil, kus samal ajal on kuvatud andmed.

Mitme üksuse tööriista kasutamisel sarnaneb Access loodav vorm andmelehega. Andmed korraldatakse ridadesse ja veergudesse ning korraga kuvatakse mitu kirjet. Siiski saate mitme üksusega vormiga rohkem kohandussuvandeid kui andmelehega, nt võimaluse lisada graafilisi elemente, nuppe jm juhtelemente. Lisateavet vormi kohandamise kohta leiate jaotistest Vormi viimistlemine küljendivaates ja Vormi viimistlemine kujundusvaates.

Vormi loomine vormiviisardi abil

Vormil kuvatava paremaks valimiseks saate eespool nimetatud eri vormikoosteriistade asemel vormiviisardit. Samuti saate määrata, kuidas andmed rühmitatakse ja sorditakse, või kasutada mitme tabeli või päringu välju, kui olete enne määranud tabelite ja päringute vahelised seosed.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vormiviisard.

 2. Järgige vormiviisardi lehtedel kuvatavaid juhiseid.

  Märkus.: Kui soovite vormile lisada mitmest tabelist ja päringust pärinevaid välju, ärge klõpsake pärast vormiviisardi avalehel esimese tabeli või päringu väljade valimist nuppu Edasi ega Valmis. Selle asemel valige juhiseid järgides uuesti tabel või päring ja klõpsake välju, mida soovite vormile lisada. Seejärel klõpsake jätkamiseks nuppu Edasi või Valmis.

 3. Viisardi viimasel lehel klõpsake nuppu Valmis.

Vormi loomine tühja vormi tööriista abil

Kui viisard või vormikoosteriistad ei vasta teie soovidele, saate vormi koostada tühja vormi tööriista abil. See võib olla vormi koostamiseks väga kiire viis, eriti kui plaanite vormile lisada vaid mõne välja.

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Tühi vorm.

  Access avab küljendivaates tühja vormi ja kuvab paani Väljaloend .

 2. Klõpsake paanil Väljaloend plussmärki (+) tabeli või tabelite kõrval, mis sisaldavad välju, mida soovite vormil näha.

 3. Välja lisamiseks vormile topeltklõpsake välja või lohistage see vormile.

  • Kui esimene väli on lisatud, saate mitme välja korraga lisamiseks hoida all klahvi Ctrl, klõpsata mitut välja ja lohistada need seejärel vormile.

  • Paani Väljaloend tabelite järjestus muutub vastavalt vormi parajasti valitud osale. Kui soovitud välja ei kuvata, valige mõni muu vormi osa ja proovige seejärel välja uuesti lisada.

 4. Kasutage vormile logo, pealkirja või kuupäeva ja kellaaja lisamiseks menüü Vormi kujundus jaotise Päis/jalus tööriistu.

 5. Menüü Vormi paigutus kujundus jaotise Juhtelemendid tööriistade abil saate lisada vormile rohkem juhtelemente.

  Pisut suurema juhtelementide valiku leiate kujundusvaatest. Selleks paremklõpsake vormi ja valige Kujundusvaade.

Küljendivaade ja kujundusvaade

Küljendivaade    Küljendivaade on vormi muutmiseks kõige intuitiivsem vaade ja seda saab kasutada peaaegu kõigi muudatuste jaoks, mida soovite vormil Access teha.

Küljendivaates töötab vorm tegelikult. Seega kuvatakse andmed nii, nagu nad näevad välja vormi kasutamisel. Siiski saate selles vaates vormikujundust muuta. Kuna andmed kuvatakse vormi muutmisel, on see vaade väga kasulik juhtelementide suuruse määramisel või mis tahes muu ülesande täitmisel, kui küsimus on vormi ilmes ja kasutatavuses.

Kui avastate, et toimingut ei saa küljendivaates täita, lülitage sisse kujundusvaade. Teatud olukordades kuvab Access teate selle kohta, et peate enne konkreetse muudatuse tegemist aktiveerima kujundusvaate.

Kujundusvaade    Kujundusvaadega saate vormi struktuurist üksikasjalikuma ülevaate. Kuvatakse vormi päise-, jaluse- ja üksikasjade osa. Kujundusvaates kuvamisel vorm tegelikult ei tööta. Seega ei kuvata kujundusmuudatuste tegemisel aluseks olevaid andmeid. Siiski on mõned toimingud kujundusvaates lihtsamad kui küljendivaates. Saate teha järgmist:

 • lisada vormile mitmesuguseid juhtelemente (nt köidetud objektiraame, leheküljepiire ja diagramme);

 • redigeerida tekstivälja juhtelemendi allikaid tekstiväljades endis ilma atrubuudilehte kasutamata;

 • muuta vormiosade (nt vormi päiseosa või üksikasjade osa) suurust;

 • muuta teatud vormiatribuute, mida küljendivaates muuta ei saa.

Vormi viimistlemine küljendivaates

Pärast vormi loomist saate seda küljendivaates hõlpsasti viimistleda. Kasutades juhistena tegelikke aruande andmeid, saate järjestada juhtelemente ja kohandada nende suurust. Saate vormile paigutada uued juhtelemendid ning määrata vormile ja selle juhtelementidele atribuudid.

Küljendivaate aktiveerimiseks paremklõpsake navigeerimispaanil vormi nime ja seejärel klõpsake käsku Küljendivaade.

Access kuvab vormi küljendivaates.

Vormi, selle juhtelementide ja jaotiste atribuutide muutmiseks saate kasutada atribuudilehte. Atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.

Alustabelist või -päringust väljade vormi kujundusse lisamiseks saate kasutada paani Väljaloend. Paani Väljaloend kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Vormi kujundus jaotises Tööriistad nuppu Lisa olemasolevad väljad või kasutage kiirklahvi, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+F8.

Seejärel saate lohistada vormid otse paanilt Väljaloend oma vormile.

 • Ühe välja lisamiseks topeltklõpsake välja või lohistage see paanilt Väljaloend vormi jaotisesse, kus soovite selle kuvada.

 • Mitme välja korraga lisamiseks hoidke klahvi CTRL allavajutatuna ja klõpsake lisatavaid välju. Seejärel lohistage valitud väljad vormile.

Vormi viimistlemine kujundusvaates

Vormi kujundust saate viimistleda ka kujundusvaates. Saate lisada vormile uusi juhtelemente ja välju, lisades need kujundusruudustikku. Atribuudileht annab teile juurdepääsu paljudele atribuutidele, mida saate vormi kohandamiseks häälestada.

Kujundusvaate aktiveerimiseks paremklõpsake navigeerimispaanil vormi nime ja seejärel valige Kujundusvaade.

Access kuvab vormi kujundusvaates.

Vormi, selle juhtelementide ja jaotiste atribuutide muutmiseks saate kasutada atribuudilehte. Atribuudilehe kuvamiseks vajutage klahvi F4.

Alustabelist või -päringust väljade vormi kujundusse lisamiseks saate kasutada paani Väljaloend. Paani Väljaloend kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Vormikujundus jaotises Tööriistad nuppu Lisa olemasolevad väljad või kasutage kiirklahvi, vajutades klahvikombinatsiooni ALT+F8.

Seejärel saate lohistada vormid otse paanilt Väljaloend oma vormile.

 • Ühe välja lisamiseks topeltklõpsake välja või lohistage see paanilt Väljaloend vormi jaotisesse, kus soovite selle kuvada.

 • Mitme välja korraga lisamiseks hoidke klahvi CTRL allavajutatuna ja klõpsake lisatavaid välju. Seejärel lohistage valitud väljad vormile.

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×