TV-signaali häälestamine Windows Media Centeris

Windows 7 tugi lõppes 14 jaanuaril 2020

Soovitame teil hakata kasutama Windows 10 arvutit, et saaksite jätkuvalt Microsofti turbevärskendusi.

Lisateave

Kas teadsite, et telesaateid on võimalik vaadata arvutist ja neid salvestada? Kõik, mida vajate, on Windows Media Center, TV-signaal ja ühilduv TV-tuuner.

Kui te pole varem Media Centeriga kokku puutunud, vt süsteemi tundmaõppimiseks jaotist Windows Media Centeri kasutamise alustamine.

Eri regioonides on erinevat tüüpi TV-signaalid ja on tähtis, et teie TV-tuuner ühilduks TV-signaaliga, millega proovite ühendust luua. Siin on mõned tavalised TV-signaali stsenaariumid, mis aitavad teil kindlaks määrata, mis tüüpi signaal teil on ja mis tüüpi tuunerit vajate. (Määramaks, millist tüüpi signaalidega teie tuuner ühildub, vaadake tuuneriga kaasas olnud dokumentatsiooni või külastage tootja veebisaiti.)

 

Kui teie TV-tuuner toetab seda tüüpi signaali

Ja signaal pärineb

Siin on teie võimalused

NTSC

Analoogkaabel

Saate TV-signaali seadistada otse kaabel-TV seinapistikupesast või TV-boksist infrapunablasteri abil

ATSC

Antenn

Saate seadistada signaali otse antennist (vt alltoodud jaotist signaali tugevuse skannimise kohta)

ClearQAM

Digitaalkaabel

Saate TV-signaali seadistada otse kaabel-TV seinapistikupesast või TV-boksist infrapunablasteri abil
Pange tähele, et selle meetodi kasutamisel saadaval olevad kanalid olenevad regioonist ja tõenäoliselt tuleb teil mõni kanal Media Centerisse nende õigesti häälestamiseks käsitsi lisada.

Tipptasemel HD-digitaalne kaabel (OCUR)

Digitaalkaabel

Tavalise digitaalkaabli vastuvõtuks saate TV-signaali seadistada otse kaabel-TV seinapistikupesast või TV-boksist infrapunablasteri abil
Saate digitaalkaabli signaali digitaalkaabli tuuneri ja CableCARDi (saadaval ainult Ameerika Ühendriikides) abil häälestada

 

Kui teil on arvutiga ühendatud või sellesse installitud mitu TV-tuunerit, on võimalik seadistada mitu TV-signaali. See võimaldab teil salvestada eri kanalite saateid samal ajal. Võimalik on isegi häälestada kahte erinevat signaali tüüpi, kasutades suvandit hübriid-TV-tuuner. Siiski ei pruugi Media Center pääseda mõlema signaali juurde samaaegselt.
 

Kui TV-signaali pärineb kaabel-TV seinapistikupesast või üle õhu antennist, tehke selle seadistamiseks Media Centeris järgmist.

 1. Ühendage TV-signaali kaabel Media Centeri arvutiga ühilduva TV-tuuneri TV-sisendpessa.

  Kui teie arvutis on rohkem kui üks tuuner, võite TV-signaali jagamiseks kaabli jagurit kasutada ja seejärel selle iga tuuneriga ühendada. See võimaldab teil salvestada mitut programmi samaaegselt või vaadata otsesaadet mõne muu programmi salvestamise ajal. TV-signaali vastuvõtmiseks mitme tuuneriga peab iga tuuneriga olema ühendatud TV-signaal ja see peab olema iga tuuneri puhul sama.

 2. Kerige Windows Media Centeri avakuval suvandile Toimingud, valige SättedTV ja seejärel valige TV-signaali häälestamine.

 3. Kui näete teadet, mis ütleb, et sätete muutmine mõjutab telesaadete salvestamist, tähendab see, teil on juba signaal häälestatud. Häälestusprotsessi uuesti läbimiseks valige Jah.

 4. TV-signaali häälestamiseks tehke järgmist. Need toimingud on olenevalt tuuneri/tuunerite tüübist ja ka tellitavate programmide tüübist erinevad.

 5. Kui tuuner/tuunerid kuvatakse kuval TV-signaali tuvastuse tulemus ootuspäraselt, valige Jah, konfigureeri TV nende tulemuste järgi ja seejärel Edasi.

  Kui TV-tuunerit sellel kuval ei kuvata, veenduge, et see oleks arvutiga õigesti ühendatud ja sobivad draiverid installitud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Draiveri värskendamine mittetöötava riistvara korral.

 6. Kerige kuval TV-signaali pakkuja loendit ja valige signaalipakkuja, mis ühtib kõige täpsemalt teie asukoha ja teenusega ning seejärel valige Edasi.

 7. Valige Valmis.

Kui häälestate digitaalse TV-tuuneri häälestamise ajal, saate skannida täiendavaid kanaleid, mis võivad olla saadaval. Saate kontrollida ka iga kanali signaali tugevust ja lülitada välja kanalid, mille signaali vastuvõtt pole tugev.

 • Kerige Windows Media Centeri avakuval suvandile Toimingud, valige SättedTVTV-signaal ja seejärel tehke ühte järgmistest toimingutest.

  • Valige Otsi rohkem kanaleid ja seejärel järgige juhiseid. Media Center otsib täiendavaid kanaleid, mis võivad olla teie TV-tuuneri puhul saadaval.

  • Valige Digitaalse TV-antenni signaali tugevus ja seejärel järgige juhiseid. Media Center skannib iga kanalit eraldi ja kuvab selle signaali tugevuse. Kuval Digi-TV antenni reguleerimine ja kanalite valimine saate kustutada vähese või puuduva signaaliga kanalite kõrval oleva märkeruudu, nii et neid kavas ei kuvataks.

Märkus.

Kui Media Center näib olevat kanalite otsimise lõpetanud, võib see siiski taustal töötada. Kui te selle skanni ajal oodatud kanaleid ei näinud, on soovitatav enne uuesti skannimist umbes 15 minutit oodata.


 

Paljudel kaabel- või satelliittelevisiooni tellijatel on digiboksiks või satelliitvastuvõtja. Saate häälestada TV-signaali oma Media Centeri arvutisse minema läbi ühe neist seadmetest.

Digiboksid ja satelliitvastuvõtjad võivad sisaldada nii standardseid kui ka kõrglahutusega kanaleid. Media Centeris teisendatakse kõrglahutusega digitaalsignaal, mis edastatakse läbi ühe neist boksidest, standardlahutusega analoogsignaaliks.

 1. Ühendage kaabel kaabli allikast (seinapistikupesa) digiboksi või satelliitvastuvõtja sisendpessa.

  Kui teil on kaks digiboksi või satelliitvastuvõtjat, mida soovite Media Centeriga kasutada, saate seinapistikust tuleva TV-signaali jaotamiseks boksidesse kasutada jagurit. Iga digiboksi või satelliitvastuvõtja kaabli sisendpessa peab olema ühendatud TV-signaal.

 2. Ühendage digiboksi või satelliitvastuvõtja väljundpesa kaabel Media Centeri arvuti asjakohase TV-tuuneri TV-sisendpessa.

  Kui teie arvutis on rohkem kui üks TV-tuuner, veenduge et igal TV-sisendpessa ühendatud tuuneril oleks oma TV-signaal. (See tähendab, et iga Media Centeri arvuti TV-tuuneri puhul on vaja ühte digiboksi või satelliitvastuvõtjat.)

 3. Ühendage infrapunablaster oma arvuti ja digiboksiga. (Infrapunablaster on väike infrapunaneseade, mis on paljude Media Centeri kaugjuhtimispultide ja TV-tuuneritega kaasas. Lisateabe saamiseks vaadake infrapunablasteriga kaasas olnud dokumentatsiooni.)

 4. Kerige Windows Media Centeri avakuval suvandile Toimingud, valige SättedTV ja seejärel valige TV-signaali häälestamine.

 5. Järgige TV-signaali ühendamiseks neid samme olenevalt teie tuuneri või tuunerite tüübist, millega kaabel on ühendatud, ja ka tellitavate programmide tüübist.

Kui teil on kaabeltelevisiooni teenus kohalikult pakkujalt ja spetsiaalselt serditud arvuti ehk digitaalkaabli valmidusega arvuti, saate Media Centeris kaabeltelevisiooni vaadata ja salvestada. Selleks on teil vaja paari asja: digitaalkaabli tuunerit, mis on enamike digitaalkaabli valmidusega arvutitega kaasasolev seade, ja CableCARD-i, mis on seade, mis tuleb digitaalkaabli vastu võtmiseks sisestada digitaalkaabli tuunerisse. CableCARD toimib digiboksi asendajana ja seda on võimalik saada ainult osalevalt digitaalkaabli pakkujalt. Kui õige CableCARD on ühilduvasse digitaalkaabli tuunerisse sisestatud, saate vaadata digitaalkaabli kanaleid (nii standardseid kui ka kõrglahutusega), mis on kaabeltelevisiooni pakkujalt tellides saadaval.


Soovitatav on digitaalkaabli tuuneri ja signaali seadistamiseks töötada oma teenusepakkuja kaablitehnikuga. Palju järgnevast peaksid tegema nemad.

 1. Kui teil on digitaalkaabli valmidusega arvuti, järgige digitaalkaabli tuuneri seadistamiseks arvuti tootja juhiseid.

 2. Kirjutage üles UnitAddress ja oma CableCARD-i välisküljel olev CableCARD-i S/N (seerianumber). (Vajate neid numbreid 7. etapi aktiveerimisprotsessiks.)

 3. Sisestage CableCARD digitaalkaabli tuunerisse. (Seda etappi teeb tavaliselt teie digitaalkaabli pakkuja tehnik.)

 4. Ühendage kaabel kaabli allikast (seinapistikupesa) digitaalkaabli tuuneri TV-sisendpessa. (Seda etappi teeb tavaliselt teie digitaalkaabli pakkuja tehnik.)

 5. Kerige Windows Media Centeri avakuval suvandile Toimingud, valige SättedTVTV-signaali häälestamine ja seejärel järgige signaali häälestamise etappe.

 6. Oma CableCARD-i sidumiseks digitaalkaabli tuuneriga võtke ühendust oma teenusepakkujaga – aktiveeritakse mõlemad nii, et võite digitaalkaabli sisu saada. Teil tuleb oma teenusepakkujale esitada järgmine teave.

  • CableCARD ID. See number esitatakse Windows Media Centeris lehel Võtke ühendust kaabelteenusepakkujaga. (Näide: 000-298-933-268-5)

  • Hosti ID. See number esitatakse Windows Media Centeris lehel Võtke ühendust kaabelteenusepakkujaga. (Näide: 029-000-000-104-7)

  • Andmete ID. See number esitatakse Windows Media Centeris lehel Võtke ühendust kaabelteenusepakkujaga. (Näide: 132-028-947-08)

  • UnitAddress. Leiate selle numbri oma CableCARD-seadme välisküljelt. (Näide: 000-02989-33268-246)

  • CableCARD S/N. Leiate selle numbri oma CableCARD-seadme välisküljelt. (Näide: NG3549TA0113)

Märkused.

Kui teil on digitaalkaabli tuuner (või mõnda muud tüüpi digitaaltuuner), kuid puudub digitaalse kaabeltelevisiooni teenus, võib teil olla võimalik vaadata ja salvestada õhu kaudu kõrglahutusega televisiooni (HDTV) (mõnikord nimetatakse ATSC), standard-TV ja digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, mis ei ole krüptitud (näiteks selged QAM-kanalid).

Mõni tipptasemel digitaalne kaabeltelevisiooni kanal võib sisaldada kaitstud sisu, mida ei saa salvestada.

 

 

 

Kui täiendasite arvuti süsteemile Windows 7 versioonilt Windows Vista, võib teil olla võimalik säilitada oma täiendamise eelseid TV-signaali sätteid.

 1. Valige nupp Start , suvand Kõik programmid ja seejärel valige Windows Media Center.

 2. Kui Media Center tuvastab varasemaid TV-signaali sätteid, näete tervitusteadet, milles küsitakse, kas soovite teleri samade sätetega seadistada. Valige Jah, kasuta varasemaid TV-sätteid ja seejärel OK.

 3. Kui Media Center on varasemate TV-sätete rakendamise lõpetanud, valige Valmis.

Märkused.

Kui näete teadet, mis ütleb, et TV-häälestus ei õnnestunud, veenduge, et teil oleks installitud TV-tuuneri uusim draiver. Uusima draiveri allalaadimise ja installimise kohta leiate lisateavet artiklist Draiveri värskendamine mittetöötava riistvara korral.

Kui teil on TV-tuuneri uusimad draiverid installitud ja Media Center ei saa endiselt selle meetodiga signaali häälestada, proovige häälestada TV-signaali ilma Windows Vista sätteid säilitamata.


 

Kui teil on probleeme TV-signaali häälestamisega, proovige mõne levinuma probleemi automaatseks leidmiseks ja lahendamiseks kasutada TV-tuuneri häälestamise tõrkeotsijat.

Avage TV-tuuneri häälestamise tõrkeotsija, valides nupu Start  ja seejärel suvandi Juhtpaneel. Sisestage otsinguväljale tekst tõrkeotsija ja seejärel valige Tõrkeotsing. Valige vasakul paanil Kuva kõik ja seejärel TV-tuuneri häälestamine.

 

Märkused.

Häälestamisel võidakse teil paluda installida programm nimega PlayReady. Tehnoloogia PlayReady võimaldab Media Centeris esitada kaitstud ja tipptasemel TV sisu teenusepakkujalt.

Kui saate TV-tuuneri häälestamisel tõrketeate, näiteks allalaadimise tõrke või tõrke tehnoloogia PlayReady installimisel, võib teil olla vaja läbida kogu häälestusprogramm uuesti, et teie TV-signaali õigesti töötaks.

 

 

 

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×