Hõlbustusfunktsioonide kiirklahvid aitavad teil arvutit kasutada klaviatuuri või hõlbustusseadmega.

Järgmises loendis on 11-s abitehnoloogiate kiirklahvid (sh suurendi Windows kontrastsus ja teised).

Jutustaja kiirklahvide ja puutežestide loendi 11 Windows leiate teemast Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid.

Luubi kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Vajutage Windowsi logoga klahvi  + plussmärk (+).

Luubi sisselülitamine

Windowsi logoga klahv  + Esc

Luubi väljalülitamine

Windows + plussmärk (+) või miinusmärk (-)

Sisse- või väljasuumimine, kui luup on sisse lülitatud

Ctrl + Alt + hiireratta kerimine

Sisse-ja väljasuumimine hiireratta kerimisega

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + M

Luubi sätete avamine

Ctrl + Alt + nooleklahvid

Panoraamimine nooleklahvide suunas

Ctrl + Alt + I

Värvide pööramine

Ctrl + Alt + F

Täisekraanvaate aktiveerimine

Ctrl + Alt + L

Läätsevaate aktiveerimine

Ctrl + Alt + D

Dokitud vaate aktiveerimine

Ctrl + Alt + M

Vaadete vahel liikumine

Ctrl + Alt + R

Läätse suuruse muutmine hiire abil

Tõstuklahv + Alt + nooleklahvid

Läätse suuruse muutmine klaviatuuri abil

Ctrl + Alt + tühikuklahv

Kogu töölaua kiire vaatamine täisekraanvaate ajal

Luubi lugemise käsud

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Vajutage Windowsi logoga klahvi  + plussmärk (+).

Luubi sisselülitamine

Lugemise alustamine, peatamine ja jätkamine

Muuteklahv + sisestusklahv (Enter)

Lugemise peatamine

Mis tahes klahv

Ettelugemine hiirekursori juurest

Muuteklahv + hiire põhinupp

Eelmise lause lugemine

Muuteklahv + H

Järgmise lause lugemine

Muuteklahv + K

Lisateavet luubi lugemise kohta vaadake teemast Luubi lugemise kasutamine

Hõlbustusfunktsioonide täiendavad kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Parem tõstuklahv kaheksa sekundit

Filterklahvide sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Print Screen

Kõrge kontrasti sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Num Lock

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Shift, viis korda

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Numbrilukk (Num Lock), viis sekundit

Ümberlülitusklahvide sisse- või väljalülitamine

Ctrl + E

Ava otsing (enamikus rakendustes)

Windowsi logoga klahv  + A

Avab kiirpääsu Sätted

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + C

Värvifiltrite sisse- või väljalülitamine

Windowsi logoga klahv  + H

Avab hääl tippimise

Windows logoga klahv + Alt + H

Klaviatuuri fookuse viimine kõne tippimisdialoogi

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + N

Jutustaja sätete avamine

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + S

Windowsi kõnetuvastuse sisselülitamine

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + O

Ekraaniklaviatuuri sisselülitamine

Windowsi logoga klahv  + U

Avab hõlbustusfunktsioonide Sätted

Windowsi logoga klahv + W

Avab vidinad

Täiendavad kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide kiirklahvid aitavad teil arvutit kasutada klaviatuuri või hõlbustusseadmega.

Allpool on loetletud kiirklahvid, mille abil saab opsüsteemis Windows 10 kasutada hõlbustusfunktsioone (nt luup ja kõrge kontrast).

Windows 10 jutustajafunktsiooni kiirklahvide ja puuteliigutuste loendi leiate teemast Jutustaja klaviatuurikäsud ja puuteliigutused.

Luubi kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Vajutage Windowsi logoga klahvi  + plussmärk (+).

Luubi sisselülitamine

Windowsi logoga klahv  + Esc

Luubi väljalülitamine

Windows + plussmärk (+) või miinusmärk (-)

Sisse- või väljasuumimine, kui luup on sisse lülitatud

Ctrl + Alt + hiireratta kerimine

Sisse-ja väljasuumimine hiireratta kerimisega

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + M

Luubi sätete avamine

Ctrl + Alt + nooleklahvid

Panoraamimine nooleklahvide suunas

Ctrl + Alt + I

Värvide pööramine

Ctrl + Alt + F

Täisekraanvaate aktiveerimine

Ctrl + Alt + L

Läätsevaate aktiveerimine

Ctrl + Alt + D

Dokitud vaate aktiveerimine

Ctrl + Alt + M

Vaadete vahel liikumine

Ctrl + Alt + R

Läätse suuruse muutmine hiire abil

Tõstuklahv + Alt + nooleklahvid

Läätse suuruse muutmine klaviatuuri abil

Ctrl + Alt + tühikuklahv

Kogu töölaua kiire vaatamine täisekraanvaate ajal

Luubi lugemise käsud

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Vajutage Windowsi logoga klahvi  + plussmärk (+).

Luubi sisselülitamine

Lugemise alustamine, peatamine ja jätkamine

Muuteklahv + sisestusklahv (Enter)

Lugemise peatamine

Mis tahes klahv

Ettelugemine hiirekursori juurest

Muuteklahv + hiire põhinupp

Eelmise lause lugemine

Muuteklahv + H

Järgmise lause lugemine

Muuteklahv + K

Lisateavet luubi lugemise kohta vaadake teemast Luubi lugemise kasutamine

Hõlbustusfunktsioonide täiendavad kiirklahvid

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Parem tõstuklahv kaheksa sekundit

Filterklahvide sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Print Screen

Kõrge kontrasti sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Num Lock

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Shift, viis korda

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Numbrilukk (Num Lock), viis sekundit

Ümberlülitusklahvide sisse- või väljalülitamine

Windowsi logoga klahv  + U

Avab hõlbustussätted

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + C

Värvifiltrite sisse- või väljalülitamine

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + N

Jutustaja sätete avamine

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + S

Windowsi kõnetuvastuse sisselülitamine

Windowsi logoga klahv  + Ctrl + O

Ekraaniklaviatuuri sisselülitamine

Täiendavad kiirklahvid

Kiirklahvid opsüsteemi Windows 8.1 kasutamiseks klaviatuuri abil.

Hõlbustuse kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid, mis aitavad arvutikasutust hõlbustada.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Parem tõstuklahv kaheksa sekundit

Filterklahvide sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Print Screen

Kõrge kontrasti sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Num Lock

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Shift, viis korda

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Numbrilukk (Num Lock), viis sekundit

Ümberlülitusklahvide sisse- või väljalülitamine

Windowsi logoga klahv  + U

Hõlbustuskeskuse avamine

Luubi kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid luubiga töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Windowsi logoga klahv  + plussmärk (+) või miinusmärk (–)

Sisse- või väljasuumimine

Ctrl + Alt + tühikuklahv

Töölaua eelvaate kuvamine täisekraanrežiimis

Ctrl + Alt + D

Dokitud režiimile lülitamine

Ctrl + Alt + F

Täisekraanrežiimi aktiveerimine

Ctrl + Alt + I

Värvide pööramine

Ctrl + Alt + L

Läätserežiimi aktiveerimine

Ctrl + Alt + R

Läätse suuruse muutmine

Ctrl + Alt + nooleklahvid

Panoraamimine nooleklahvide suunas

Windowsi logoga klahv  + Esc

Luubist väljumine

Jutustaja kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid Jutustajaga töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Tühikuklahv või sisestusklahv

Praeguse üksuse aktiveerimine

Tabeldus- ja nooleklahvid

Kuval liikumine

Ctrl

Lugemise peatamine

Suurtähelukk + D

Üksuse lugemine

Suurtähelukk + M

Lugemise alustamine

Suurtähelukk + H

Dokumendi lugemine

Suurtähelukk + V

Fraasi kordamine

Suurtähelukk + W

Akna lugemine

Suurtähelukk + Page Up või Page Down

Hääletugevuse suurendamine või vähendamine

Suurtähelukk + plussmärk (+) või miinusmärk (–)

Lugemiskiiruse suurendamine või vähendamine

Suurtähelukk + tühikuklahv

Vaiketoimingu tegemine

Suurtähelukk + vasak- või paremnooled

Eelmise/järgmise üksuse juurde liikumine

Suurtähelukk + F2

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Suurtäheluku kiiresti kaks korda järjest vajutamine

Suurtäheluku sisse- või väljalülitamine

Suurtähelukk + Esc

Jutustajast väljumine

Jutustaja puutesisestuse kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid Jutustajaga töötamiseks nelja puutekohaga tahvelarvutis.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Ühekordne kahe sõrmega puudutamine

Jutustaja ettelugemise peatamine

Nelja sõrmega kolm korda puudutamine

Jutustaja kõigi käskude kuvamine (sh nende, mida selles loendis pole)

Topeltpuudutus

Põhitoimingu aktiveerimine

Kolmekordne puudutus

Teisese toimingu aktiveerimine

Ühe sõrmega puudutus või lohistamine

Sõrme all oleva teksti lugemine

Ühe sõrmega vasakule/paremale liigutamine

Liikumine järgmisele või eelmisele üksusele

Kahe sõrmega vasakule/paremale/üles/alla nipsamine

Paberirull

Kolme sõrmega alla nipsamine

Uuritava teksti lugemise alustamine

Täiendavad kiirklahvid

Kiirklahvid opsüsteemi Windows 7 kasutamiseks klaviatuuri abil.

Hõlbustuse kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid, mis aitavad arvutikasutust hõlbustada.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Parem tõstuklahv kaheksa sekundit

Filterklahvide sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Print Screen

Kõrge kontrasti sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak tõstuklahv + Num Lock

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Shift, viis korda

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Numbrilukk (Num Lock), viis sekundit

Ümberlülitusklahvide sisse- või väljalülitamine

Windows logoga klahv Pilt Windows logoga klahvist + U

Hõlbustuskeskuse avamine

Luubi kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid luubiga töötamiseks.

Vajutage seda klahvi

Selleks tehke järgmist

Windows logoga klahv Pilt Windows logoga klahvist + plussmärk (+) või miinusmärk (-)

Sisse- või väljasuumimine

Ctrl + Alt + tühikuklahv

Töölaua eelvaate kuvamine täisekraanrežiimis

Ctrl + Alt + D

Dokitud režiimile lülitamine

Ctrl + Alt + F

Täisekraanrežiimi aktiveerimine

Ctrl + Alt + I

Värvide pööramine

Ctrl + Alt + L

Läätserežiimi aktiveerimine

Ctrl + Alt + R

Läätse suuruse muutmine

Ctrl + Alt + nooleklahvid

Panoraamimine nooleklahvide suunas

Windows logoga klahv Pilt Windows logoga klahvist + Paoklahv (Esc)

Luubist väljumine

Kiirklahvide loomine programmide avamiseks

Saate luua kiirklahve programmide avamiseks. Enne alustamist tuleb luua otsetee programmi, millele soovite määrata kiirklahvi. Selleks avage kaust, milles asub programmi täitmisfail, paremklõpsake seda ja seejärel klõpsake Loo otsetee.

Lisateavet programmide otseteede loomise kohta lugege teemast Otsetee loomine või kustutamine.

  1. Leidke otsetee programmi, millele soovite luua kiirklahvi.

  2. Paremklõpsake otseteed ja seejärel klõpsake käsku Atribuudid.

  3. Dialoogiboksis Otsetee atribuudid klõpsake vahekaarti Otsetee.

  4. Klõpsake väljal Kiirklahv, vajutage klaviatuuril seda klahvi, mida soovite kasutada rakenduse avamiseks koos klahvidega Ctrl + Alt (kiirklahvid algavad automaatselt klahvikombinatsiooniga Ctrl + Alt), ja seejärel klõpsake nuppu OK. Administraatoriõigused on nõutavad Kui teilt küsitakse administraatoriparooli või kinnitust, tippige parool või sisestage kinnitus.

    Kui kasutate programmi, mille kiirklahv kasutab sama klahvikombinatsiooni nagu äsja loodud kiirklahv, ei pruugi teie otsetee töötada.

Märkused: 

  • Kiirklahvi väljal kuvatakse sõna Pole seni, kuni vajutate klahvi; seejärel kuvatakse sõna asemel Ctrl + Alt + klahv, mida vajutasite.

  • Klaviatuuri otsetee loomisel ei saa kasutada klahve Esc, Enter, Tab, tühikuklahv, PrtScn, Shift või tagasilüke.

Täiendavad kiirklahvid

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×