Digitaalisten tuotteiden käyttösäännöt (Säännöt)

Koskee seuraavia: Windows 10

Ellei toisin mainita, isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Microsoftin palvelusopimuksessa (MSA) tai Microsoftin myyntiehdoissa (yhdessä MSA-sopimuksen kanssa Ehdot) käytetyillä samoilla termeillä. Nämä Säännöt sisältävät alla olevassa ensimmäisessä osassa olevat säännöt, jotka koskevat useita digitaalisia tuotteita (Yleiset säännöt), ja alla olevassa taulukossa olevat säännöt, jotka koskevat sovellettavaa digitaalista tuotetta (tai sovellettavaa palvelua, joka tarjoaa digitaalisen tuotteen) (Palvelukohtaiset lisäsäännöt). Ellei Palvelukohtaisissa lisäsäännöissä toisin nimenomaisesti mainita, Yleiset säännöt koskevat kaikkia digitaalisia tuotteita. Microsoft voi muuttaa näitä Sääntöjä milloin tahansa.

Yleiset säännöt

Käyttöoikeudet ovat kaikki digitaalisia tuotteita, ei myydä. Digitaalisten tuotteiden käyttöoikeutesi riippuu siitä, noudatatko (a) kaikkia käyttöoikeusehtoja, käyttöoikeusrajoituksia, sääntöjä ja Ehtojen maksuehtoja, (b) sovellettavan digitaalisen tuotteen koko maksua, (c) näitä tuotteita ja (d) muita käyttöoikeuden hankinnan yhteydessä annettuja ehtoja. Digitaalisia tuotteita voidaan käyttää vain Ehdoissa tai Säännöissä nimenomaisesti sallitulla tavalla; kaikki muu käyttö on kielletty (ellet ole ottanut yhteyttä tekijänoikeuksien omistajaan ja saanut etukäteen kirjallista suostumusta muutoin kiellettyyn käyttöön). Ehdot ja Säännöt ovat voimassa, vaikka digitaalisen tuotteen hinta tai maksu on nolla. Jos nämä Säännöt ovat ristiriidassa Ehtojen (tai muiden ehtojen) kanssa, nämä Säännöt määräävät, mitä voit tehdä digitaalisilla tuotteilla seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta: jos verkkosivu tai muu sivu Kaupassa tai tietyn digitaalisen tuotteen sovellettava palvelu määrittää eri määrän laitteita tai määrittää muutoin tiettyjä oikeuksia tai rajoituksia, jotka eroavat näistä Säännöistä, kyseinen verkkosivu tai muu sivu määrää nimenomaisesti ristiriidassa oleviin lausekkeisiin nähden, mutta vain kyseisen digitaalisen tuotteen osalta.

Digitaalisten tuotteiden käyttöoikeus myönnetään ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön (mikä sulkee pois mainostarkoitukset) kyseisen käytön tavanomaisella tasolla. Microsoft voi lopettaa digitaalisen tuotteen jakelemisen tai lisätä tai vähentää digitaalisen tuotteen ominaisuuksia milloin tahansa. Voit menettää digitaalisten tuotteiden tai niiden ominaisuuksien käyttöoikeuden tai niiden käyttöoikeutesi voi muuttua (voit esimerkiksi menettää perhekäyttöoikeuden) seuraavissa tilanteissa: (a) rikot Ehtoja tai näitä Sääntöjä, (b) käytät tai yrität käyttää digitaalisia tuotteita Ehtojen, näiden Sääntöjen tai sinulle myönnettyjen rajoitettujen käyttöoikeuksien vastaisella tavalla, (c) kierrät tai yrität kiertää teknisiä ominaisuuksia, joilla rajoitetaan käyttöä tai pannaan täytäntöön käyttöoikeuksien rajoituksia, (d) et maksa toistuvaa tilausmaksua, (e) et pidä tilisi maksutapaa ajan tasalla, (f) muutat maatasi tai aluettasi, (g) et pidä tiliisi liitettyä sähköpostiosoitetta ajan tasalla, (h) et kirjaudu annettuun palveluun riittävän usein, jotta voit päivittää digitaalisten tuotteidesi sähköiset käyttöoikeudet alla olevissa Palvelukohtaisissa lisäsäännöissä kuvatulla tavalla, (i) peruutamme tai lopetamme sovellettavan palvelun tai lopetamme sovellettavan laitteen tuen tai (j) menetämme oikeuden jaella digitaalista tuotetta sinulle tai emme voi jaella tuotetta sinulle entiseen tapaan. Alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta et saa siirtää tai jälleenmyydä mitään käyttöoikeuksia mihinkään Digitaalisiin tuotteisiin. Jos myyt laitteen, joka sisältää Digitaalisia tuotteita, ostaja ei saa laitteen mukana mitään käyttöoikeuksia Digitaalisiin tuotteisiin. Microsoft saattaa erilaisia tekniikoita käyttämällä tarkistaa, että noudatat näitä Sääntöjä.

Tietyt palvelut edellyttävät niiden laitteiden rekisteröintiä, joissa käytät Digitaalisia tuotteita, ja palvelun käyttämistä kyseisestä laitteesta, jotta käyttöoikeus säilyy. Rekisteröidyt laitteet voivat olla henkilökohtaisia tietokoneita, kannettavia tietokoneita, tabletteja, Xbox-konsoleja ja tiettyjä kannettavia laitteita tai mobiililaitteita siinä määrin kuin laitteet ovat yhteensopivia Digitaalisen tuotteen kanssa. Tiettyjen Digitaalisten tuotteiden (kuten Groove Musiikin sisällön) käyttöoikeuksia voidaan uudistaa, jos kirjaudut takaisin sisään Palveluun ja et ole kyseisellä hetkellä ylittänyt laiterajoituksia. Muiden Digitaalisten tuotteiden käyttöoikeuksien päivittäminen saattaa edellyttää tietokoneyhteyttä. Microsoft voi määrätä, että tällainen menetys voi olla tilapäinen tai pysyvä. Jos rekisteröit liian monta laitetta, Microsoft voi automaattisesti poistaa laitteen rekisteröinnin tehdäkseen tilaa uudelle laitteelle. Microsoft saattaa rajoittaa sitä, miten usein voit manuaalisesti rekisteröidä tietyn laitteen tai poistaa tietyn laitteen rekisteröinnin, jotta laiterajoituksia ei ylitetä. Yllä olevan mukaisesti voit hallita rekisteröityjä laitteitasi Microsoft-tilisi tai tietyn Palvelun asetussivulla. Laitteiden ominaisuudet vaihtelevat, ja kaikki Digitaaliset tuotteet tai Palvelut (tai niiden tietyt toiminnot) eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa laitteissa. Yksittäinen Palvelu voi sisältää luettelon yhteensopivista laitetyypeistä, mutta kulutuselektroniikkalaitteet kehittyvät jatkuvasti, ja on yksinomaan sinun vastuullasi tarkistaa ennen ostamista, että laite on yhteensopiva sen Digitaalisen tuotteen kanssa, jonka haluat ostaa. Jos Palvelu sisältää mahdollisuuden suoratoistaa Digitaalista tuotetta, sinun pitää olla kirjautuneena sisään Palveluun suoratoistoon käytettävästä rekisteröidystä laitteesta. Ehtojen rajoitusten lisäksi mahdollisuutesi ladata ja suoratoistaa edellyttää Internet-yhteyttä riittävällä kaistanleveydellä. Sinun on itse hankittava Internet-yhteys ja maksettava se. Tiettyihin Digitaalisiin tuotteisiin saatetaan soveltaa ainoastaan Microsoft-tiliisi liitetyn alueen käyttöoikeusehtoja, etkä voi ladata tai suoratoistaa (jos mahdollista) tällaisia Digitaalisia tuotteita, kun olet kyseisen alueen ulkopuolella.

Tiettyjä Digitaalisia tuotteita voi ladata tai suoratoistaa (jos mahdollista) vain Microsoft-tiliisi liitettyihin laitteisiin alla olevassa taulukossa ilmoitettujen rajoitusten mukaisesti. Kaikki tässä taulukossa olevat säännöt koskevat lisäksi yllä olevia Yleisiä sääntöjä.

Palvelukohtaiset lisäsäännöt ja kuvaukset

 

Laitteiden/käyttäjien enimmäismäärä
(ellei Kaupan sivulla tai Digitaalisen tuotteen osto-, vuokraus- tai tilaussivulla toisin mainita)
Rekisteröinnin poistaminen
(miten usein voit rekisteröidä laitteita ja poistaa laitteiden rekisteröintejä)
Tarvittavat käyttöoikeudet
(miten usein sinun on käytettävä tiettyä Palvelua laitteesta, jotta käyttöoikeustiedostot säilyvät tai päivitetään kyseisessä laitteessa)
Siirtäminen/kopioiminen/muu
Groove Music Pass 10 rekisteröityä laitteita Enintään 30 päivän välein laitetta kohden Vähintään 30 päivän välein Groove Music Pass -palvelun tilauksella voit suoratoistaa tai ladata niin monta musiikkikappaletta kuin haluat tilauspohjaisesti kuukausimaksua vastaan. Ajantasainen luettelo Grooven kanssa yhteensopivista laitteista on osoitteessa Microsoft.com/groove. Et voi tallentaa CD-levyjä Groove Music Pass -kappaleista. Edellä olevien Sääntöjen lisäksi Microsoft voi myös lopettaa tai keskeyttää tilauksesi seuraavissa tilanteissa: (a) suoratoistat musiikkia useaan laitteeseen samaan aikaan, (b) tallennat tai viet musiikkia (CD-levylle tai muulla tavoin) tai (c) käytät musiikkia matkapuhelimesi soittoäänenä.
MP3-musiikki

 Laitteiden kohtuullinen määrä

Ei ole 

Ei ole Ei ole
Xbox Onen digitaaliset pelit Yksi Xbox One -kotikonsoli ja yksi verkkovieraileva käyttäjä Ei ole Ei ole Jokaisella Kaupasta lataamallasi pelillä on laitepohjainen käyttöoikeus ja käyttäjäpohjainen käyttöoikeus. Voit määrittää yhden konsolin kotikonsoliksi, ja laitekäyttöoikeus liitetään siihen automaattisesti, vaikka teet ostoksia toisesta konsolista. Käyttäjäkäyttöoikeus liitetään Microsoft-tiliisi. Konsoli voi olla useiden henkilöiden kotikonsoli. Voit vaihtaa kotikonsolin enintään viisi kertaa vuodessa. Kun vaihdat kotikonsolin, kaikki laitekäyttöoikeudet siirretään automaattisesti uuteen kotikonsoliin, ja ne toimivat vain uudessa kotikonsolissa. Kuka tahansa voi käyttää peliä (tai muuta sisältöä, jonka käyttöoikeudet on myönnetty laitteelle) kotikonsolissa laitekäyttöoikeuden nojalla. Muissa konsoleissa voit käyttää kaikkia pelejä, joihin sinulla on käyttäjäkäyttöoikeus, kirjautumalla sisään Microsoft-tililläsi, jos et ole kirjautunut samanaikaisesti sisään kotikonsoliisi. Näihin sääntöihin viitataan Kotikonsolin käyttösääntöinä. Joitakin pelin lisäosia ja muuta käytettävissä olevaa ladattavaa sisältöä voidaan rajoittaa omaan henkilökohtaiseen käyttöösi.

Xbox 360 -pelit

Yksi Xbox 360 -konsoli Ei ole Ei ole Sinä voit (ja kuka tahansa muu voi) käyttää peliä tai muuta sisältöä ensimmäisessä Xbox 360 -konsolissa, johon peli tai muu sisältö on ladattu. Voit siirtää pelin tai muun sisällön toiseen Xbox 360 -konsoliin muistitikun tai muun tallennuslaitteen avulla, mutta voit pelata peliä tai käyttää muuta sisältöä toisessa konsolissa vain, kun konsoli on kirjautunut sisään Microsoft-tilillesi.
Xbox Play Anywhere -pelit Yksi Xbox One -kotikonsoli, yksi määrätty Windows 10 -tietokone ja rajoittamaton määrä Windows 10 -tietokoneita ja Xbox One -konsoleita sisäänkirjautuneena (ja kun samaan aikaan ei ole kirjauduttu kotikonsoliin tai määrättyyn tietokoneeseen) Ei ole Ei ole Xbox Play Anywhere -ohjelma koskee vain tiettyjä osallistuvia digitaalisia pelejä, myös niitä, joissa on Xbox Play Anywhere -kuvake sivustossa www.xbox.com tai Kaupassa (täydellinen luettelo on osoitteessa www.xboxplayanywhere.com). Xbox Play Anywhere -pelejä voi ostaa Kaupasta tai digitaalisen koodin avulla ohjelmaan osallistuvilta jälleenmyyjiltä. Ennen kuin lataat Xbox Play Anywhere -pelin tietokoneeseen, varmista, että tietokoneesi on yhteensopiva, tarkistamalla pelin julkaisijan vähimmäisjärjestelmävaatimukset. Voit kirjautua sisään peliin vain yhdestä laitteesta kerrallaan riippumatta siitä, miten moneen laitteeseen peli on asennettu. Edellä kuvatut Xbox One -kotikonsolin käyttösäännöt koskevat myös Xbox Play Anywhere -pelejä.
Pelejä Gold-jäsenyydellä Yksi Xbox One -kotikonsoli ja yksi verkkovieraileva käyttäjä Ei ole Ei ole Käyttötiedot Games with Gold -peleille Xbox Live Gold -tilauksen osana.
Xbox Game Pass Yksi Xbox One -kotikonsoli ja yksi verkkovieraileva käyttäjä Ei ole Ei ole Osana pelien käyttösäännöt Xbox Game Pass -tilaus
Videopalvelu Ei ole Ei ole Ei ole Vaikka ostat teräväpiirtovideon, videon tarkkuus voi vaihdella sisällön, laitteiston ja Internet-yhteyden kaistanleveyden mukaan. Voit olla kirjautuneena videopalveluun vain yhdestä Xbox-konsolista kerrallaan.
Jakamattoman oikeuden video Lataus enintään viiteen tietokoneeseen, kahteen Xbox-konsoliin ja kolmeen yhteensopivaan rekisteröityyn mobiililaitteeseen Enintään 30 päivän välein laitetta kohden Vähintään 90 päivän välein Sinun on oltava kirjautuneena sisään videopalveluun, jotta voit suoratoistaa jakamattoman oikeuden videota, ja voit suoratoistaa vain rekisteröityihin laitteisiin. Voit suoratoistaa jakamattoman oikeuden videon vain yhteen laitteeseen kerrallaan, vaikka voit suoratoistaa samanaikaisesti enintään kolmea jakamattoman oikeuden videota. Voi ladata jakamattoman oikeuden videon kahteen Xbox-konsoliin. Voit katsella videota ensimmäisessä konsolissa kirjautumatta sisään videopalveluun, mutta sinun pitää olla kirjautuneena sisään videopalveluun toisessa konsolissa, jos haluat katsella videota kyseisessä konsolissa. Sisältöä ei saa kopioida tai siirtää toisesta konsolista. Tietyissä maissa on mahdollista hankkia kausikortti, joka sisältää televisiosarjan tuotantokauden jo julkaistut sekä tulevat jaksot. Jakamattoman oikeuden videota ei saa kopioida tai siirtää sen alkuperäisestä tallennussijainnista.
Tilausvideo Lataus vain yhteen laitteeseen Ei ole Ei ole Sinun on aloitettava tilausvideon katselu 14 päivän kuluessa tilauksesta ja lopetettava katselu 24 seuraavan tunnin kuluessa (ellei oston yhteydessä toisin mainita). Tämän ajanjakson jälkeen et voi enää katsoa tilausvideota ostamatta toista käyttöoikeutta. Laitteeseen ladatun tilausvideon voi katsoa vain kyseisessä laitteessa, eikä sitä voi ladata tai suoratoistaa toiseen laitteeseen. Jos tilausvideota ei ladata, sen voi suoratoistaa mihin tahansa yhteensopivaan laitteeseen, mutta kuitenkin vain yhteen laitteeseen kerrallaan. Tilausvideota ei saa kopioida tai siirtää sen alkuperäisestä tallennussijainnista.
Kirjat Lataus enintään kuuteen rekisteröityyn Windows 10 -laitteeseen Enintään kaksi kertaa (kahdesti laitetta kohden tai jokainen kerran kahdessa laitteessa) 30 päivän välein Ei ole Palvelun tiettyjen ominaisuuksien käytettävyys (kuten otteiden kopiointi ja liittäminen tai tulostaminen ja otteiden pituus) voivat vaihdella kirjan mukaan julkaisijan asetusten perusteella. Käytettävissä olevat ominaisuudet ilmoitetaan Kaupassa. Joissakin tapauksissa et välttämättä voi ladata aiemmin ostamaasi kirjaa uudelleen. Tällaisissa tilanteissa Microsoft saattaa oman harkintansa mukaan tarjota korvaavan tuotteen tai päivityksen. Et voi tallentaa osaa kirjasta tai koko kirjaa levylle.
Sovellukset 10 Windows 10 -laitteet Ei ole Ei ole Yllä olevista Yleisistä säännöistä huolimatta maksutta toimitetut sovellukset voidaan ladata laitteisiin, joita ei ole rekisteröity Microsoft-tilillä.