Lumia 930 -puhelimen tekijänoikeus- ja muut ilmoitukset

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Microsoft Mobile voi muuttaa tai korjata tarjoamiaan palveluja tai lopettaa niiden tarjoamisen kokonaan tai osittain. Päätöksen asiassa tekee yksin Microsoft Mobile. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA, MICROSOFT MOBILE TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Microsoft Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti. MICROSOFT MOBILE PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA JA PARANNUKSIA MIHIN TAHANSA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITTUUN TUOTTEESEEN ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

FCC/MEXICO – ilmoitus

Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on osoitteessa transition.fcc.gov (englanniksi). Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Windows, Windows-logo ja Lumia ovat Microsoft-konsernin tavaramerkkejä. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Bluetooth -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja näiden merkkien kaikki käyttö on Microsoft Mobilelle lisenssinvaraista.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso www.mpegla.com (englanniksi).

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 10925 – Viimeisin tarkistus: 17.5.2016 – Versio: 5

Palaute