Windowsin pikanäppäimet

Koskee seuraavia: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Pikanäppäimet ovat näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehdä joitakin samoja toimia kuin hiirellä.

Muita pikanäppäimiä

Kopiointi, liittäminen ja muut yleiset pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
Ctrl + X Leikkaa valitun kohteen.
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert) Kopioi valitun kohteen.
Ctrl + V (tai vaihto + Insert) Liittää valitun kohteen.
Ctrl + Z Kumoaa toiminnon.
Alt + sarkain Siirtyy avoinna olevien sovellusten välillä.
Alt + F4 Sulkee aktiivisen kohteen tai sovelluksen.
Windows-näppäin  + L Lukitsee tietokoneen.
Windows-näppäin  + D Näyttää tai piilottaa työpöydän.
F2 Nimeää valitun kohteen uudelleen.
F3 Hakee tiedostoja tai kansioita Resurssienhallinnasta.
F4 Tuo osoiterivin luettelon näkyviin Resurssienhallinnassa
F5 Päivittää aktiivisen ikkunan.
F6 Siirtyy näytön elementistä toiseen ikkunassa tai työpöydällä.
F10 Aktivoi aktiivisen sovelluksen valikkorivin.
Alt + F8 Näyttää salasanan kirjautumisnäytössä.
Alt + Esc Siirtyy kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä.
Alt + alleviivattu kirjain Suorittaa kyseisen kirjaimen komennon.
Alt + Enter Tuo näyttöön valitun kohteen ominaisuudet.
Alt + välilyönti Tuo näyttöön aktiivisen ikkunan pikavalikon.
Alt + vasen nuoli Palaa takaisin.
Alt + oikea nuoli Siirtyy eteenpäin.
Alt + Page Up Siirtyy näyttöruudun verran ylöspäin.
Alt + Page Down Siirtyy näyttöruudun verran alaspäin.
Ctrl + F4 Sulkee aktiivisen asiakirjan (koko näytön sovelluksissa, joissa voi yhtä aikaa olla avoinna useita asiakirjoja).
Ctrl + A Valitsee asiakirjan tai ikkunan koko sisällön.
Ctrl + D (tai Delete) Poistaa valitun kohteen ja siirtää sen roskakoriin.
Ctrl + R (tai F5) Päivittää aktiivisen ikkunan.
Ctrl + Y Tekee toiminnon uudelleen.
Ctrl + oikea nuoli Siirtää kohdistimen seuraavan sanan alkuun.
Ctrl + vasen nuoli Siirtää kohdistimen edellisen sanan alkuun.
Ctrl + alanuoli Siirtää kohdistimen seuraavan kappaleen alkuun.
Ctrl + ylänuoli Siirtää kohdistimen edellisen kappaleen alkuun.
Ctrl + Alt + sarkain Antaa siirtyä kaikkien avoinna olevien sovellusten välillä nuolinäppäinten avulla.
Alt + vaihto + nuolinäppäimet Siirtää kohdistettua ryhmää tai ruutua valittuun suuntaan aloitusvalikossa.
Ctrl + vaihto + nuolinäppäimet Siirtää aloitusvalikossa kohdistettuna olevan ruudun toiseen ruutuun kansion luomista varten.
Ctrl + nuolinäppäimet Muuttaa aloitusvalikon kokoa, kun se on avattuna.
Ctrl + nuolinäppäin (kohteeseen siirtyminen) + välilyöntinäppäin Valitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä.
Ctrl + vaihto ja nuolinäppäin Valitsee tekstilohkon.
Ctrl + Esc Avaa aloitusvalikon.
Ctrl + vaihto + Esc Avaa Tehtävienhallinnan.
Ctrl + vaihto Vaihtaa näppäimistöasettelua, kun käytettävissä on useita näppäimistöasetteluita.
Ctrl + välilyönti Ottaa kiinan kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Vaihto + F10 Tuo valitun kohteen pikavalikon näyttöön.
Vaihto ja jokin nuolinäppäin Valitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä tai tekstiä asiakirjasta.
Vaihto + Delete Poistaa valitun kohteen siirtämättä sitä ensin roskakoriin.
Oikea nuoli Avaa seuraavan valikon oikealla tai avaa alivalikon.
Vasen nuoli Avaa seuraavan valikon vasemmalla tai sulkee alivalikon.
Esc Lopettaa nykyisen tehtävän tai poistuu siitä.
PrtScn

Ottaa näyttökuvan koko näytöstä ja kopioi sen leikepöydälle. 

Huomautus

  • Voit muuttaa tätä pikanäppäintä niin, että se avaa myös näyttöleikkeen sieppausohjelman, jonka avulla voit muokata näyttökuvaa. Valitse Aloita  > Asetukset > Aputoiminnot > Näppäimistö. Ota toiminto käyttöön kohdassa Print Screen -pikakuvake.

Windows-näppäintä käyttävät pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
Windows-näppäin  Avaa tai sulkee aloitusvalikon.
Windows-näppäin  + A Avaa toimintokeskuksen.
Windows-näppäin  + B Asettaa kohdistuksen ilmaisinalueelle.
Windows-näppäin  +C
Avaa Cortanan kuuntelutilassa.

Huomautuksia
  • Tämä pikanäppäin on poistettu käytöstä oletusarvoisesti. Voit ottaa sen käyttöön valitsemalla Aloitus  > Asetukset  > Cortana, ja ottamalla käyttöön toiminnon Anna Cortanan kuunnella komentojani, kun painan Windows-näppäintä + C..
  • Cortana on saatavilla vain tietyissä maissa tai tietyillä alueilla. Cortanan tietyt ominaisuudet eivät ehkä ole saatavilla kaikkialla. Jos Cortana ei ole saatavilla tai se on poistettu käytöstä, voit silti käyttää hakua.
Windows-näppäin  + vaihto + C Avaa oikopolkuvalikon.
Windows-näppäin  + D Näyttää tai piilottaa työpöydän.
Windows-näppäin  + Alt + D Näyttää tai piilottaa päivämäärän ja kellonajan työpöydällä.
Windows-näppäin  + E Avaa Resurssienhallinnan.
Windows-näppäin  + F Avaa Palautekeskuksen ja ottaa näyttökuvan.
Windows-näppäin  + G Avaa pelipalkin, jos peli on avoinna.
Windows-näppäin  + H Aloittaa sanelun.
Windows-näppäin  + I Avaa Asetukset.

Windows-näppäin  + J

Asettaa kohdistuksen Windows-vihjeeseen, jos sellainen on käytettävissä.

Kun Windows-vihje tulee näkyviin, siirtää korostuksen vihjeeseen.  Pikanäppäinyhdistelmän painaminen uudelleen asettaa kohdistuksen siihen näytön osaan, johon Windows-vihje on ankkuroitu.
Windows-näppäin  + K Avaa Yhdistä-pikatoiminnon.
Windows-näppäin  + L Lukitsee tietokoneen tai vaihtaa tiliä.
Windows-näppäin  + M Pienentää kaikki ikkunat.
Windows-näppäin  + O Lukitsee laitteen suunnan.
Windows-näppäin  + P Valitsee esitystilan.
Windows-näppäin  + Ctrl + Q Avaa Pikatuen.
Windows-näppäin  + R Avaa Suorita-valintaikkunan.
Windows-näppäin  + S Avaa haun.
Windows-näppäin  + vaihto + S Ottaa näyttökuvan osasta näyttöä. 
Windows-näppäin  + T Siirtyy sovelluksesta toiseen tehtäväpalkissa.
Windows-näppäin  + U Avaa Helppokäyttökeskuksen.
Windows-näppäin  + V

Avaa leikepöydän. 

Huomautus

  • Aktivoi tämä pikakuvake ottamalla toiminto käyttöön kohdassa Aloita  > Asetukset  > Järjestelmä  > Leikepöytä otsikon Leikepöydän historia alla. 
Windows-näppäin  + vaihto + V Selaa ilmoituksia.
Windows-näppäin  + X Avaa Pikalinkki-valikon.
Windows-näppäin  + Y Vaihtaa syötön Windows Mixed Realityn ja työpöydän välillä.
Windows-näppäin  + Z Näyttää koko näytön tilassa olevan sovelluksen käytettävissä olevat komennot.
Windows-näppäin  + piste (.) tai puolipiste (;) Avaa emojipaneelin.
Windows-näppäin  + pilkku (,) Näyttää työpöydän väliaikaisesti.
Windows-näppäin  + Pause Näyttää Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunan.
Windows-näppäin  + Ctrl + F Hakee tietokoneita (jos olet verkossa).
Windows-näppäin  + vaihto + M Palauttaa pienennetyt ikkunat työpöydälle.
Windows-näppäin  + numero Avaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen. Jos sovellus on jo käynnissä, vaihtaa kyseiseen sovellukseen.
Windows-näppäin  + vaihto + numero Avaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintymän.
Windows-näppäin  + Ctrl + numero Avaa työpöydän ja siirtää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen viimeksi käytettyyn aktiiviseen ikkunaan.
Windows-näppäin  + Alt + numero Avaa työpöydän ja numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen pikaluettelon.
Windows-näppäin  + Ctrl + vaihto + numero Avaa työpöydän ja numeron mukaisessa tehtäväpalkin kohdassa olevan sovelluksen uuden esiintymän järjestelmänvalvojana.
Windows-näppäin  + sarkain Avaa tehtävänäkymän.
Windows-näppäin  + ylänuoli Suurentaa ikkunan.
Windows-näppäin  + alanuoli Poistaa nykyisen sovelluksen näytöstä tai pienentää työpöytäikkunan.
Windows-näppäin  + vasen nuoli Suurentaa sovelluksen tai työpöytäikkunan näytön vasemmalle puolelle.
Windows-näppäin  + oikea nuoli Suurentaa sovelluksen tai työpöytäikkunan näytön oikealle puolelle.
Windows-näppäin  + Home Pienentää kaikki työpöytäikkunat aktiivista ikkunaa lukuun ottamatta (palauttaa kaikki ikkunat, kun painallus toistetaan).
Windows-näppäin  + vaihto + ylänuoli Venyttää työpöytäikkunan näytön ylä- ja alaosaan saakka.
Windows-näppäin  + vaihto + alanuoli Palauttaa tai pienentää aktiiviset työpöytäikkunat pystysuunnassa ja säilyttää leveyden.
Windows-näppäin  + vaihto + vasen tai oikea nuoli Siirtää työpöydällä olevan sovelluksen tai ikkunan näytöstä toiseen.
Windows-näppäin  + välilyönti Vaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua.
Windows-näppäin  + Ctrl + välilyönti Vaihtaa aiemmin valittuun syöttötapaan.
Windows-näppäin  + Ctrl + Enter Ottaa Lukijan käyttöön.
Windows-näppäin  + plus (+) Avaa Suurennuslasin.
Windows-näppäin  + vinoviiva (/) Aloittaa IME-uudelleenmuuntamisen.
Windows-näppäin  + Ctrl + V Avaa kopautukset olkapäille.

 

Komentokehotteen pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert) Kopioi valitun tekstin.
Ctrl + V (tai vaihto + Insert) Liittää valitun tekstin.
Ctrl + M Siirtyy merkintätilaan.
Alt + valintanäppäin Aloittaa valinnan estotilassa.
Nuolinäppäimet Siirtää kohdistimen valittuun suuntaan.
Page Up Siirtää kohdistinta yhden sivun verran ylöspäin.
Page Down Siirtää kohdistinta yhden sivun verran alaspäin.
Ctrl + Home (merkintätila) Siirtää kohdistimen puskurin alkuun.
Ctrl + End (merkintätila) Siirtää kohdistimen puskurin loppuun.
Ctrl + ylänuoli Siirtyy yhden rivin ylöspäin tulostehistoriassa.
Ctrl + alanuoli Siirtyy yhden rivin alaspäin tulostehistoriassa.
Ctrl + Home (historiassa siirtyminen) Jos komentorivi on tyhjä, siirtää näyttöikkunan puskurin yläosaan. Muussa tapauksessa poistaa kaikki komentorivin merkit kohdistimesta vasemmalle.
Ctrl + End (historiassa siirtyminen) Jos komentorivi on tyhjä, siirtää näyttöikkunan komentoriviin. Muussa tapauksessa poistaa kaikki komentorivin merkit kohdistimesta oikealle.

 

Valintaikkunan pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
F4 Näyttää aktiivisen luettelon kohteet.
Ctrl + sarkain Siirtyy eteenpäin välilehdissä.
Ctrl + vaihto + sarkain Siirtyy taaksepäin välilehdissä.
Ctrl + numero (numero 1–9) Siirtyy numeron mukaiseen välilehteen.
Sarkain Siirtää eteenpäin vaihtoehdoissa
Vaihto + sarkain Siirtyy taaksepäin vaihtoehdoissa.
Alt + alleviivattu kirjain Suorittaa kirjaimeen liittyvän komennon (tai valitsee kyseisen vaihtoehdon).
Välilyönti Valitsee tai tyhjentää valintaruudun, jos valittu vaihtoehto on valintaruutu.
Askelpalautin Avaa ylemmän tason kansion, jos Tallenna nimellä- tai Avaa-valintaikkunasta valitaan jokin kansio.
Nuolinäppäimet Valitsee painikkeen, jos aktiivinen vaihtoehto on painikeryhmä.

 

Resurssienhallinnan pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
Alt + D Valitsee osoiterivin.
Ctrl + E Valitsee hakukentän.
Ctrl + F Valitsee hakukentän.
Ctrl + N Avaa uuden ikkunan.
Ctrl + W Sulkee aktiivisen ikkunan.
Ctrl + hiiren vierityspainike Muuttaa tiedosto- ja kansiokuvakkeiden kokoa ja ulkoasua.
Ctrl + vaihto + E Näyttää kaikki valitun kansion yläpuolella olevat kansiot.
Ctrl + vaihto + N Luo uuden kansion.
Num Lock + tähtikertomerkki (*) Näyttää kaikki valitun kansion alikansiot.
Num Lock + plus (+) Näyttää valitun kansion sisällön.
Num Lock + miinus (-) Kutistaa valitun kansion.
Alt + P Näyttää esikatseluruudun.
Alt + Enter Avaa valitun kohteen Ominaisuudet-valintaikkunan.
Alt + oikea nuoli Näyttää seuraavan kansion.
Alt + ylänuoli Näyttää kansion, jossa kansio on.
Alt + vasen nuoli Näyttää edellisen kansion.
Askelpalautin Näyttää edellisen kansion.
Oikea nuoli Näyttää aktiivisena olevan valinnan (jos se on kutistettu) tai valitsee ensimmäisen alikansion.
Vasen nuoli Kutistaa aktiivisena olevan valinnan (jos se on laajennettu) tai valitsee kansion, jossa kansio on.
End Näyttää aktiivisen ikkunan alaosan.
Home Näyttää aktiivisen ikkunan yläosan.
F11 Suurentaa tai pienentää aktiivisen ikkunan.

 

Virtuaalityöpöytien pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
Windows-näppäin  + sarkain Avaa tehtävänäkymän.
Windows-näppäin  + Ctrl + D Lisää virtuaalityöpöydän.
Windows-näppäin  + Ctrl + oikea nuoli Vaihtaa oikealle luomiesi virtuaalityöpöytien välillä.
Windows-näppäin  + Ctrl + vasen nuoli Vaihtaa vasemmalle luomiesi virtuaalityöpöytien välillä.
Windows-näppäin  + Ctrl + F4 Sulkee käyttämäsi virtuaalityöpöydän.

 

Tehtäväpalkin pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
Vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen Avaa sovelluksen tai avaa nopeasti sovelluksesta uuden esiintymän.
Ctrl + vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen Avaa sovelluksen järjestelmänvalvojana.
Vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella Näyttää sovelluksen ikkunavalikon.
Vaihto + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella Näyttää ryhmän ikkunavalikon.
Ctrl + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen Siirtyy ryhmän ikkunoiden välillä.

 

Asetusten pikanäppäimet

Painettava näppäin Toiminto
Windows-näppäin  + I Avaa Asetukset.
Askelpalautin Palaa asetusten etusivulle.
Kirjoittaminen millä tahansa sivulla, jossa on hakuruutu. Hakee asetuksista.