Windowsin pikanäppäimet

Windows 10

Pikanäppäimet ovat näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehdä joitakin samoja toimia kuin hiirellä.

Kopiointi, liittäminen ja muut yleiset pikanäppäimet

Näppäin
Toiminto
Ctrl + XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert)
Kopioi valitun kohteen
Ctrl + V (tai vaihto + Insert)
Liittää valitun kohteen
Ctrl + ZKumoaa toiminnon
Alt + sarkain Siirry avoinna olevien sovellusten välillä.
Alt+F4Sulkee aktiivisen kohteen tai sovelluksen
Windows-näppäin + LLukitsee tietokoneen
Windows-näppäin + DNäyttää tai piilottaa työpöydän
F2Nimeää valitun kohteen uudelleen
F3Hakee tiedostoja tai kansioita Resurssienhallinnasta
F4Tuo osoiterivin luettelon näkyviin Resurssienhallinnassa
F5Päivittää aktiivisen ikkunan
F6Siirtyy näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä
F10Aktivoi aktiivisen sovelluksen valikkorivin
Alt+F8Näyttää salasanan sisäänkirjautumisnäytössä
Alt + EscSiirtyy kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä
Alt + alleviivattu kirjainSuorittaa kyseisen kirjaimen komennon
Alt + EnterTuo näyttöön valitun kohteen ominaisuudet
Alt + välilyöntiTuo näyttöön aktiivisen ikkunan pikavalikon
Alt + Vasen nuoliPalaa takaisin
Alt + Oikea nuoliSiirry eteenpäin
Alt + Page UpSiirtyy näyttöruudun verran ylöspäin
Alt + Page DownSiirtyy näyttöruudun verran alaspäin
Ctrl+F4Sulkee aktiivisen asiakirjan (koko näytön sovelluksissa, joissa voi yhtä aikaa olla avoinna useita asiakirjoja)
Ctrl + AValitsee asiakirjan tai ikkunan koko sisällön
Ctrl + D (tai Delete)Poistaa valitun kohteen ja siirtää sen roskakoriin
Ctrl+R (tai F5)Päivittää aktiivisen ikkunan
Ctrl + YTekee toiminnon uudelleen
Ctrl+oikea nuoliSiirtää kohdistimen seuraavan sanan alkuun
Ctrl + vasen nuoliSiirtää kohdistimen edellisen sanan alkuun
Ctrl + alanuoliSiirtää kohdistimen seuraavan kappaleen alkuun
Ctrl + YlänuoliSiirtää kohdistimen edellisen kappaleen alkuun
Ctrl + Alt + SarkainAntaa siirtyä kaikkien avoinna olevien sovellusten välillä nuolinäppäinten avulla
Ctrl + Alt + vaihto + nuolinäppäimetSiirtää kohdistettua ryhmää tai ruutua valittuun suuntaan aloitusvalikossa
Ctrl + nuolinäppäin (kohteeseen siirtyminen) + välilyöntiValitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä
Ctrl + vaihto ja nuolinäppäinValitsee tekstilohkon
Ctrl + EscAvaa aloitusvalikon
Ctrl + vaihto + EscAvaa Tehtävienhallinnan
Ctrl + vaihtoVaihtaa näppäimistöasettelua, kun käytettävissä on useita näppäimistöasetteluita
Ctrl + välilyöntiOttaa kiinan kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä
vaihto+F10Tuo valitun kohteen pikavalikon näyttöön
vaihto ja jokin nuolinäppäinValitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä tai tekstiä asiakirjasta
Vaihto + DeletePoistaa valitun kohteen siirtämättä sitä ensin roskakoriin
Oikea nuoliAvaa seuraavan valikon oikealla tai avaa alivalikon
Vasen nuoliAvaa seuraavan valikon vasemmalla tai sulkee alivalikon
EscLopettaa tai sulkee nykyisen tehtävän


Windows-näppäintä käyttävät pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Windows-näppäin Avaa tai sulkee aloitusvalikon
Windows-näppäin + AAvaa toimintokeskuksen
Windows-näppäin + B
Asettaa kohdistuksen ilmaisinalueelle
Windows-näppäin + vaihto + CAvaa Cortana kuuntelutilassa

Huomautus: Cortana on käytettävissä vain tietyissä maissa ja tietyillä alueilla, eivätkä kaikki Cortanan ominaisuudet välttämättä ole käytettävissä kaikkialla. Jos Cortana ei ole käytettävissä tai se on kytketty pois, voit silti käyttää hakua.
Windows-näppäin + DNäyttää tai piilottaa työpöydän
Windows-näppäin + Alt + DNäyttää tai piilottaa päivämäärän ja kellonajan työpöydällä
Windows-näppäin + EAvaa Resurssienhallinnan
Windows-näppäin + FAvaa Palautekeskuksen
Windows-näppäin + GAvaa pelipalkin, kun peli on avoinna
Windows-näppäin + HAvaa Jaa-oikopolun
Windows-näppäin + IAvaa Asetukset
Windows-näppäin + J Asettaa kohdistuksen Windows-vihjeeseen, jos sellainen on käytettävissä.

Kun Windows-vihje tulee näkyviin, asettaa kohdistuksen vihjeeseen.  Pikanäppäinyhdistelmän painaminen uudelleen asettaa kohdistuksen siihen näytön osaan, johon Windows-vihje on ankkuroitu.
Windows-näppäin + KAvaa Yhdistä-pikatoiminnon
Windows-näppäin + LLukitsee tietokoneen tai vaihtaa tiliä
Windows-näppäin + MPienentää kaikki ikkunat
Windows-näppäin + OLukitsee laitteen suunnan
Windows-näppäin + PValitsee esitystilan
Windows-näppäin + RAvaa Suorita-valintaikkunan
Windows-näppäin + SAvaa haun
Windows-näppäin + TSiirtää sovelluksesta toiseen tehtäväpalkissa
Windows-näppäin + UAvaa Helppokäyttökeskuksen
Windows-näppäin + VSiirtää ilmoitusten välillä
Windows-näppäin + vaihto + VSiirtää ilmoitusten välillä käänteisessä järjestyksessä
Windows-näppäin + XAvaa Pikalinkki-valikon
Windows-näppäin + ZNäyttää koko näytön tilassa olevan sovelluksen käytettävissä olevat komennot
Windows-näppäin + pilkku (,)Työpöydän tilapäinen vilkaisu
Windows-näppäin + PauseNäyttää Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunan
Windows-näppäin + Ctrl + FHakee tietokoneita (jos olet verkossa)
Windows-näppäin + vaihto + MPalauttaa pienennetyt ikkunat työpöydälle
Windows-näppäin + numeroAvaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen. Jos sovellus on jo käynnissä, vaihtaa kyseiseen sovellukseen.
Windows-näppäin + vaihto + numeroAvaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintymän
Windows-näppäin + Ctrl + numeroAvaa työpöydän ja siirtää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen viimeksi käytettyyn aktiiviseen ikkunaan
Windows-näppäin + Alt + numeroAvaa työpöydän ja numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen pikaluettelon
Windows-näppäin + Ctrl + vaihto + numeroAvaa työpöydän ja numeron mukaisessa tehtäväpalkin kohdassa olevan sovelluksen uuden esiintymän järjestelmänvalvojana
Windows-näppäin + sarkainAvaa tehtävänäkymän
Windows-näppäin + ylänuoliSuurentaa ikkunan
Windows-näppäin + alanuoliPoistaa nykyisen sovelluksen näytöstä tai pienentää työpöytäikkunan
Windows-näppäin + vasen nuoliSuurentaa näytön vasemmalla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan
Windows-näppäin + oikea nuoliSuurentaa näytön oikealla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan
Windows-näppäin + HomePienentää kaikki työpöytäikkunat aktiivista ikkunaa lukuun ottamatta (palauttaa kaikki ikkunat, kun painallus toistetaan)
Windows-näppäin + vaihto + ylänuoliVenyttää työpöytäikkunan näytön ylä- ja alaosaan
Windows-näppäin + vaihto + alanuoliPalauttaa tai pienentää aktiiviset työpöytäikkunat pystysuunnassa säilyttäen leveyden
Windows-näppäin + vaihto + vasen tai oikea nuoliSiirtää työpöydällä olevan sovelluksen tai ikkunan näytöstä toiseen
Windows-näppäin + välilyöntiVaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua
Windows-näppäin + Ctrl + välilyöntiVaihtaa aiemmin valittuun syötteeseen
Windows-näppäin + EnterAvaa Lukijan
Windows-näppäin + vinoviiva (/)Aloittaa kirjoitustuen uudelleenmuuntamisen
Windows-näppäin + plus (+) tai miinus (-)Lähentää tai loitontaa suurennuslasia
Windows-näppäin + EscSulkee suurennuslasin


Komentokehotteen pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert)Kopioi valitun tekstin
Ctrl + V (tai vaihto + Insert)Liittää valitun tekstin
Ctrl + MSiirtyy merkintätilaan
Alt + valintanäppäinAloittaa valinnan estotilassa
NuolinäppäimetSiirrä kohdistimen valittuun suuntaan
Page UpSiirrä kohdistimen yhden sivun verran ylöspäin
Page DownSiirrä kohdistimen yhden sivun verran alaspäin
Ctrl + Home (merkintätila)Siirtää kohdistimen puskurin alkuun
Ctrl + End (merkintätila)Siirtää kohdistimen puskurin loppuun
Ctrl + YlänuoliSiirtyy yhden rivin ylöspäin tulostehistoriassa
Ctrl + AlanuoliSiirtyy yhden rivin alaspäin tulostehistoriassa
Ctrl + Home (historiassa siirtyminen)Jos komentorivi on tyhjä, siirtää näyttöikkunan puskurin yläosaan. Muussa tapauksessa poistaa kaikki komentorivin merkit kohdistimesta vasemmalle.
Ctrl + End (historiassa siirtyminen)Jos komentorivi on tyhjä, siirtää näyttöikkunan komentoriville; muussa tapauksessa poistaa kaikki komentorivin merkit kohdistimen oikealla puolella


Valintaikkunan pikanäppäimet

NäppäinToiminto
F4Näyttää aktiivisen luettelon kohteet
Ctrl + sarkainSiirtää eteenpäin välilehdissä
Ctrl + vaihto + sarkainSiirtää taaksepäin välilehdissä
Ctrl + numero (numero 1–9) Siirtää n. välilehteen
SarkainSiirtää eteenpäin vaihtoehdoissa
vaihto + sarkainSiirtää taaksepäin vaihtoehdoissa
Alt + alleviivattu kirjainSuorittaa kirjaimeen liittyvän komennon (tai valitsee kyseisen vaihtoehdon)
VälilyöntiValitsee tai tyhjentää valintaruudun, jos valittu vaihtoehto on valintaruutu
AskelpalautinAvaa ylemmän tason kansion, jos Tallenna nimellä- tai Avaa-valintaikkunasta valitaan jokin kansio
NuolinäppäimetValitsee painikkeen, jos aktiivinen vaihtoehto on painikkeiden ryhmä


Resurssienhallinnan pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Alt + DValitsee osoiterivin
Ctrl + EValitsee hakupalkin
Ctrl + FValitsee hakupalkin
Ctrl + NAvaa uuden ikkunan
Ctrl + WSulkee aktiivisen ikkunan
Ctrl + hiiren vierityspainikeMuuttaa tiedosto- ja kansiokuvakkeiden kokoa ja ulkoasua
Ctrl + vaihto + ENäyttää kaikki valitun kansion yläpuolella olevat kansiot
Ctrl + vaihto + NLuo uuden kansion 
Num Lock + tähtikertomerkki (*)Näyttää kaikki valitun kansion alikansiot
Num Lock + plus (+)Näyttää valitun kansion sisällön
Num Lock + miinus (-)Kutistaa valitun kansion
Alt + PNäyttää esikatseluruudun
Alt + EnterAvaa valitun kohteen Ominaisuudet-valintaikkunan
Alt + Oikea nuoliNäyttää seuraavan kansion
Alt + YlänuoliNäyttää kansion, jossa kansio on
Alt + Vasen nuoliNäyttää edellisen kansion
AskelpalautinNäyttää edellisen kansion
Oikea nuoliNäyttää aktiivisena olevan valinnan (jos se on kutistettu) tai valitsee ensimmäisen alikansion
Vasen nuoliKutistaa aktiivisena olevan valinnan (jos se on laajennettu) tai valitsee kansion, jossa kansio on
EndNäyttää aktiivisen ikkunan alaosan
AloitusNäyttää aktiivisen ikkunan yläosan
F11Suurentaa tai pienentää aktiivisen ikkunan


Virtuaalityöpöytien pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Windows-näppäin + sarkainAvaa tehtävänäkymän
Windows-näppäin + Ctrl + DLisää virtuaalityöpöydän
Windows-näppäin  + Ctrl + Oikea nuoli Vaihda oikealle luomiesi virtuaalityöpöytien välillä
Windows-näppäin  + Ctrl + Vasen nuoli Siirtyy vasemmalla luomiesi virtuaalityöpöytien välillä
Windows-näppäin + Ctrl + F4Sulkee käyttämäsi virtuaalityöpöydän


Tehtäväpalkin pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminenAvaa sovelluksen tai avaa nopeasti sovelluksesta uuden esiintymän
Ctrl + vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminenAvaa sovelluksen järjestelmänvalvojana
vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeellaNäyttää sovelluksen ikkunavalikon
vaihto + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeellaNäyttää ryhmän ikkunavalikon
Ctrl + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminenSiirtää ryhmän ikkunasta toiseen


Asetusten pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Windows-näppäin + I Avaa Asetukset
AskelpalautinPalaa asetusten etusivulle
Kirjoita millä tahansa sivulla, jossa on hakuruutuAsetusten etsiminen

Muita pikanäppäimiä


Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 12445 – Viimeisin tarkistus: 14.9.2016 – Versio: 4

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Palaute