Windowsin pikanäppäimet

Windows 10

Pikanäppäimet ovat näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehdä joitakin samoja toimia kuin hiirellä.

Kopiointi, liittäminen ja muut yleiset pikanäppäimet

Näppäin
Toiminto
Ctrl + XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert)
Kopioi valitun kohteen
Ctrl + V (tai vaihto + Insert)
Liittää valitun kohteen
Ctrl + ZKumoaa toiminnon
Alt + sarkain Siirry avoinna olevien sovellusten välillä.
Alt+F4Sulkee aktiivisen kohteen tai sovelluksen
Windows-näppäin + LLukitsee tietokoneen
Windows-näppäin + DNäyttää tai piilottaa työpöydän
F2Nimeää valitun kohteen uudelleen
F3Hakee tiedostoja tai kansioita Resurssienhallinnasta
F4Tuo osoiterivin luettelon näkyviin Resurssienhallinnassa
F5Päivittää aktiivisen ikkunan
F6Siirtyy näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä
F10Aktivoi aktiivisen sovelluksen valikkorivin
Alt+F8Näyttää salasanan sisäänkirjautumisnäytössä
Alt + EscSiirtyy kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä
Alt + alleviivattu kirjainSuorittaa kyseisen kirjaimen komennon
Alt + EnterTuo näyttöön valitun kohteen ominaisuudet
Alt + välilyöntiTuo näyttöön aktiivisen ikkunan pikavalikon
Alt + Vasen nuoliPalaa takaisin
Alt + Oikea nuoliSiirry eteenpäin
Alt + Page UpSiirtyy näyttöruudun verran ylöspäin
Alt + Page DownSiirtyy näyttöruudun verran alaspäin
Ctrl+F4Sulkee aktiivisen asiakirjan (koko näytön sovelluksissa, joissa voi yhtä aikaa olla avoinna useita asiakirjoja)
Ctrl + AValitsee asiakirjan tai ikkunan koko sisällön
Ctrl + D (tai Delete)Poistaa valitun kohteen ja siirtää sen roskakoriin
Ctrl+R (tai F5)Päivittää aktiivisen ikkunan
Ctrl + YTekee toiminnon uudelleen
Ctrl+oikea nuoliSiirtää kohdistimen seuraavan sanan alkuun
Ctrl + vasen nuoliSiirtää kohdistimen edellisen sanan alkuun
Ctrl + alanuoliSiirtää kohdistimen seuraavan kappaleen alkuun
Ctrl + YlänuoliSiirtää kohdistimen edellisen kappaleen alkuun
Ctrl + Alt + SarkainAntaa siirtyä kaikkien avoinna olevien sovellusten välillä nuolinäppäinten avulla
Ctrl + Alt + vaihto + nuolinäppäimetSiirtää kohdistettua ryhmää tai ruutua valittuun suuntaan aloitusvalikossa
Ctrl + nuolinäppäin (kohteeseen siirtyminen) + välilyöntiValitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä
Ctrl + vaihto ja nuolinäppäinValitsee tekstilohkon
Ctrl + EscAvaa aloitusvalikon
Ctrl + vaihto + EscAvaa Tehtävienhallinnan
Ctrl + vaihtoVaihtaa näppäimistöasettelua, kun käytettävissä on useita näppäimistöasetteluita
Ctrl + välilyöntiOttaa kiinan kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä
vaihto+F10Tuo valitun kohteen pikavalikon näyttöön
vaihto ja jokin nuolinäppäinValitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä tai tekstiä asiakirjasta
Vaihto + DeletePoistaa valitun kohteen siirtämättä sitä ensin roskakoriin
Oikea nuoliAvaa seuraavan valikon oikealla tai avaa alivalikon
Vasen nuoliAvaa seuraavan valikon vasemmalla tai sulkee alivalikon
EscLopettaa tai sulkee nykyisen tehtävän


Windows-näppäintä käyttävät pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Windows-näppäin Avaa tai sulkee aloitusvalikon
Windows-näppäin + AAvaa toimintokeskuksen
Windows-näppäin + B
Asettaa kohdistuksen ilmaisinalueelle
Windows-näppäin + vaihto + CAvaa Cortana kuuntelutilassa

Huomautus: Cortana on käytettävissä vain tietyissä maissa ja tietyillä alueilla, eivätkä kaikki Cortanan ominaisuudet välttämättä ole käytettävissä kaikkialla. Jos Cortana ei ole käytettävissä tai se on kytketty pois, voit silti käyttää hakua.
Windows-näppäin + DNäyttää tai piilottaa työpöydän
Windows-näppäin + Alt + DNäyttää tai piilottaa päivämäärän ja kellonajan työpöydällä
Windows-näppäin + EAvaa Resurssienhallinnan
Windows-näppäin + FAvaa Palautekeskuksen
Windows-näppäin + GAvaa pelipalkin, kun peli on avoinna
Windows-näppäin + HAvaa Jaa-oikopolun
Windows-näppäin + IAvaa Asetukset
Windows-näppäin + J Asettaa kohdistuksen Windows-vihjeeseen, jos sellainen on käytettävissä.

Kun Windows-vihje tulee näkyviin, asettaa kohdistuksen vihjeeseen.  Pikanäppäinyhdistelmän painaminen uudelleen asettaa kohdistuksen siihen näytön osaan, johon Windows-vihje on ankkuroitu.
Windows-näppäin + KAvaa Yhdistä-pikatoiminnon
Windows-näppäin + LLukitsee tietokoneen tai vaihtaa tiliä
Windows-näppäin + MPienentää kaikki ikkunat
Windows-näppäin + OLukitsee laitteen suunnan
Windows-näppäin + PValitsee esitystilan
Windows-näppäin + RAvaa Suorita-valintaikkunan
Windows-näppäin + SAvaa haun
Windows-näppäin + TSiirtää sovelluksesta toiseen tehtäväpalkissa
Windows-näppäin + UAvaa Helppokäyttökeskuksen
Windows-näppäin + VSiirtää ilmoitusten välillä
Windows-näppäin + vaihto + VSiirtää ilmoitusten välillä käänteisessä järjestyksessä
Windows-näppäin + XAvaa Pikalinkki-valikon
Windows-näppäin + ZNäyttää koko näytön tilassa olevan sovelluksen käytettävissä olevat komennot
Windows-näppäin + pilkku (,)Työpöydän tilapäinen vilkaisu
Windows-näppäin + PauseNäyttää Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunan
Windows-näppäin + Ctrl + FHakee tietokoneita (jos olet verkossa)
Windows-näppäin + vaihto + MPalauttaa pienennetyt ikkunat työpöydälle
Windows-näppäin + numeroAvaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen. Jos sovellus on jo käynnissä, vaihtaa kyseiseen sovellukseen.
Windows-näppäin + vaihto + numeroAvaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintymän
Windows-näppäin + Ctrl + numeroAvaa työpöydän ja siirtää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen viimeksi käytettyyn aktiiviseen ikkunaan
Windows-näppäin + Alt + numeroAvaa työpöydän ja numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen pikaluettelon
Windows-näppäin + Ctrl + vaihto + numeroAvaa työpöydän ja numeron mukaisessa tehtäväpalkin kohdassa olevan sovelluksen uuden esiintymän järjestelmänvalvojana
Windows-näppäin + sarkainAvaa tehtävänäkymän
Windows-näppäin + ylänuoliSuurentaa ikkunan
Windows-näppäin + alanuoliPoistaa nykyisen sovelluksen näytöstä tai pienentää työpöytäikkunan
Windows-näppäin + vasen nuoliSuurentaa näytön vasemmalla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan
Windows-näppäin + oikea nuoliSuurentaa näytön oikealla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan
Windows-näppäin + HomePienentää kaikki työpöytäikkunat aktiivista ikkunaa lukuun ottamatta (palauttaa kaikki ikkunat, kun painallus toistetaan)
Windows-näppäin + vaihto + ylänuoliVenyttää työpöytäikkunan näytön ylä- ja alaosaan
Windows-näppäin + vaihto + alanuoliPalauttaa tai pienentää aktiiviset työpöytäikkunat pystysuunnassa säilyttäen leveyden
Windows-näppäin + vaihto + vasen tai oikea nuoliSiirtää työpöydällä olevan sovelluksen tai ikkunan näytöstä toiseen
Windows-näppäin + välilyöntiVaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua
Windows-näppäin + Ctrl + välilyöntiVaihtaa aiemmin valittuun syötteeseen
Windows-näppäin + EnterAvaa Lukijan
Windows-näppäin + vinoviiva (/)Aloittaa kirjoitustuen uudelleenmuuntamisen
Windows-näppäin + plus (+) tai miinus (-)Lähentää tai loitontaa suurennuslasia
Windows-näppäin + EscSulkee suurennuslasin


Komentokehotteen pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert)Kopioi valitun tekstin
Ctrl + V (tai vaihto + Insert)Liittää valitun tekstin
Ctrl + MSiirtyy merkintätilaan
Alt + valintanäppäinAloittaa valinnan estotilassa
NuolinäppäimetSiirrä kohdistimen valittuun suuntaan
Page UpSiirrä kohdistimen yhden sivun verran ylöspäin
Page DownSiirrä kohdistimen yhden sivun verran alaspäin
Ctrl + Home (merkintätila)Siirtää kohdistimen puskurin alkuun
Ctrl + End (merkintätila)Siirtää kohdistimen puskurin loppuun
Ctrl + YlänuoliSiirtyy yhden rivin ylöspäin tulostehistoriassa
Ctrl + AlanuoliSiirtyy yhden rivin alaspäin tulostehistoriassa
Ctrl + Home (historiassa siirtyminen)Jos komentorivi on tyhjä, siirtää näyttöikkunan puskurin yläosaan. Muussa tapauksessa poistaa kaikki komentorivin merkit kohdistimesta vasemmalle.
Ctrl + End (historiassa siirtyminen)Jos komentorivi on tyhjä, siirtää näyttöikkunan komentoriville; muussa tapauksessa poistaa kaikki komentorivin merkit kohdistimen oikealla puolella


Valintaikkunan pikanäppäimet

NäppäinToiminto
F4Näyttää aktiivisen luettelon kohteet
Ctrl + sarkainSiirtää eteenpäin välilehdissä
Ctrl + vaihto + sarkainSiirtää taaksepäin välilehdissä
Ctrl + numero (numero 1–9) Siirtää n. välilehteen
SarkainSiirtää eteenpäin vaihtoehdoissa
vaihto + sarkainSiirtää taaksepäin vaihtoehdoissa
Alt + alleviivattu kirjainSuorittaa kirjaimeen liittyvän komennon (tai valitsee kyseisen vaihtoehdon)
VälilyöntiValitsee tai tyhjentää valintaruudun, jos valittu vaihtoehto on valintaruutu
AskelpalautinAvaa ylemmän tason kansion, jos Tallenna nimellä- tai Avaa-valintaikkunasta valitaan jokin kansio
NuolinäppäimetValitsee painikkeen, jos aktiivinen vaihtoehto on painikkeiden ryhmä


Resurssienhallinnan pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Alt + DValitsee osoiterivin
Ctrl + EValitsee hakupalkin
Ctrl + FValitsee hakupalkin
Ctrl + NAvaa uuden ikkunan
Ctrl + WSulkee aktiivisen ikkunan
Ctrl + hiiren vierityspainikeMuuttaa tiedosto- ja kansiokuvakkeiden kokoa ja ulkoasua
Ctrl + vaihto + ENäyttää kaikki valitun kansion yläpuolella olevat kansiot
Ctrl + vaihto + NLuo uuden kansion 
Num Lock + tähtikertomerkki (*)Näyttää kaikki valitun kansion alikansiot
Num Lock + plus (+)Näyttää valitun kansion sisällön
Num Lock + miinus (-)Kutistaa valitun kansion
Alt + PNäyttää esikatseluruudun
Alt + EnterAvaa valitun kohteen Ominaisuudet-valintaikkunan
Alt + Oikea nuoliNäyttää seuraavan kansion
Alt + YlänuoliNäyttää kansion, jossa kansio on
Alt + Vasen nuoliNäyttää edellisen kansion
AskelpalautinNäyttää edellisen kansion
Oikea nuoliNäyttää aktiivisena olevan valinnan (jos se on kutistettu) tai valitsee ensimmäisen alikansion
Vasen nuoliKutistaa aktiivisena olevan valinnan (jos se on laajennettu) tai valitsee kansion, jossa kansio on
EndNäyttää aktiivisen ikkunan alaosan
AloitusNäyttää aktiivisen ikkunan yläosan
F11Suurentaa tai pienentää aktiivisen ikkunan


Virtuaalityöpöytien pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Windows-näppäin + sarkainAvaa tehtävänäkymän
Windows-näppäin + Ctrl + DLisää virtuaalityöpöydän
Windows-näppäin  + Ctrl + Oikea nuoli Vaihda oikealle luomiesi virtuaalityöpöytien välillä
Windows-näppäin  + Ctrl + Vasen nuoli Siirtyy vasemmalla luomiesi virtuaalityöpöytien välillä
Windows-näppäin + Ctrl + F4Sulkee käyttämäsi virtuaalityöpöydän


Tehtäväpalkin pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminenAvaa sovelluksen tai avaa nopeasti sovelluksesta uuden esiintymän
Ctrl + vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminenAvaa sovelluksen järjestelmänvalvojana
vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeellaNäyttää sovelluksen ikkunavalikon
vaihto + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeellaNäyttää ryhmän ikkunavalikon
Ctrl + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminenSiirtää ryhmän ikkunasta toiseen


Asetusten pikanäppäimet

NäppäinToiminto
Windows-näppäin + I Avaa Asetukset
AskelpalautinPalaa asetusten etusivulle
Kirjoita millä tahansa sivulla, jossa on hakuruutuAsetusten etsiminen

Muita pikanäppäimiä


Windows 8.1 ja Windows 8.1 RT

Tärkeimmät pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on Windows 8.1:n ja Windows RT 8.1:n yleisiä pikanäppäimiä.

NäppäinToiminto
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert)Kopioi valitun kohteen
Ctrl + XLeikkaa valitun kohteen
Ctrl + V (tai vaihto + Insert)Liittää valitun kohteen
Ctrl + ZKumoaa toiminnon
Alt + sarkain Siirry avoinna olevien sovellusten välillä.
Alt+F4Sulkee aktiivisen kohteen tai sovelluksen
Windows-näppäin  + L Lukitsee tietokoneen tai vaihtaa tiliä
Windows-näppäin  + D Näyttää tai piilottaa työpöydän


Uudet pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on uusia pikanäppäimiä, joita voit käyttää Windowsissa.

NäppäinToiminto
Windows-näppäin  + aloita kirjoittaminen Etsii tietokoneesta
Ctrl + plus (+) tai Ctrl + miinus (-)Lähentää tai loitontaa suuren määrän kohteita, kuten aloitusnäyttöön kiinnitettyjä sovelluksia
Ctrl + hiiren vierityspainikeLähentää tai loitontaa suuren määrän kohteita, kuten aloitusnäyttöön kiinnitettyjä sovelluksia
Windows-näppäin‌  + C Avaa oikopolut

Avaa sovelluksessa sovelluksen komennot
Windows -näppäin + F Avaa Hae-oikopolun tiedostohakua varten
Windows-näppäin  + HAvaa Jaa-oikopolun
Windows-näppäin + I Avaa Asetukset-oikopolun
Windows-näppäin  + KAvaa Laitteet-oikopolun
Windows-näppäin  + O
Lukitsee näytön suunnan (vaaka- tai pystysuunnan)
Windows-näppäin + Q
Avaa Hae-oikopolun tietokoneesta tai avoinna olevasta sovelluksesta hakua varten (jos sovellus tukee sovelluksesta hakua)
Windows-näppäin + S
Avaa Hae-oikopolun Windowsista ja Internetistä hakua varten
Windows-näppäin‌  + W
Avaa Hae-oikopolun asetushakua varten
Windows-näppäin‌  + Z
Näyttää sovelluksen käytettävissä olevat komennot


Windows-näppäin‌  + välilyönti
Vaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua
Windows-näppäin  + Ctrl + välilyönti
Vaihtaa aiemmin valittuun syötteeseen
Windows-näppäin  + sarkain
Siirtää äskettäin käytetystä sovelluksesta toiseen (ei työpöytäsovellukseen)
Windows-näppäin‌  + Ctrl + sarkain
Siirtää äskettäin käytetystä sovelluksesta toiseen (ei työpöytäsovellukseen)
Windows-näppäin‌  + vaihto + sarkain
Siirtää äskettäin käytetystä sovelluksesta toiseen (ei työpöytäsovellukseen) käänteisessä järjestyksessä
Windows-näppäin‌  + vaihto + piste (.)
Kohdistaa sovelluksen vasemmalle
Windows-näppäin‌  + piste (.)
Siirtää avoinna olevasta sovelluksesta toiseen
Esc
Lopettaa nykyisen tehtävän


Yleiset pikanäppäimet

Seuraava taulukko sisältää Windowsin yleiset pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
F1
Tuo Ohjeen näyttöön
F2
Nimeää valitun kohteen uudelleen
F3
Etsii tiedostoa tai kansiota
F4
Tuo osoiterivin luettelon näkyviin Resurssienhallinnassa
F5
Päivittää aktiivisen ikkunan
F6
Siirtyy näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä
F10
Aktivoi aktiivisen sovelluksen valikkorivin
Alt+F4
Sulkee aktiivisen kohteen tai sovelluksen
Alt + Esc
Siirtää kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä
Alt + alleviivattu kirjain
Suorittaa kyseisen kirjaimen komennon
Alt + Enter
Tuo näyttöön valitun kohteen ominaisuudet
Alt + välilyönti
Tuo näyttöön aktiivisen ikkunan pikavalikon
Alt + Vasen nuoli
Taaksepäin
Alt + Oikea nuoli
Eteenpäin
Alt + Page Up
Siirtää näyttöruudun verran ylöspäin
Alt + Page Down
Siirtää näyttöruudun verran alaspäin
Alt + sarkain
Vaihtaa avoinna olevien sovellusten välillä (ei työpöytäsovellusten)
Ctrl + F4
Sulkee aktiivisen asiakirjan (koko näytön sovelluksissa, joissa voi yhtä aikaa olla avoinna useita asiakirjoja)
Ctrl + A
Valitsee asiakirjan tai ikkunan koko sisällön
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert)
Kopioi valitun kohteen
Ctrl + D (tai Delete)
Poistaa valitun kohteen ja siirtää sen roskakoriin
Ctrl+R (tai F5)
Päivittää aktiivisen ikkunan
Ctrl + V (tai vaihto + Insert)
Liittää valitun kohteen
Ctrl + X
Leikkaa valitun kohteen
Ctrl + Y
Tekee toiminnon uudelleen
Ctrl + Z
Kumoaa toiminnon
Ctrl + plus (+) tai Ctrl + miinus (-)
Lähentää tai loitontaa suuren määrän kohteita, kuten aloitusnäyttöön kiinnitettyjä sovelluksia
Ctrl + hiiren vierityspainike
Muuttaa työpöytäkuvakkeiden kokoa tai lähentää tai loitontaa suuren määrän kohteita, kuten aloitusnäyttöön kiinnitettyjä sovelluksia
Ctrl + Oikea nuoli
Siirtää kohdistimen seuraavan sanan alkuun
Ctrl + Vasen nuoli
Siirtää kohdistimen edellisen sanan alkuun
Ctrl + Alanuoli
Siirtää kohdistimen seuraavan kappaleen alkuun
Ctrl + Ylänuoli
Siirtää kohdistimen edellisen kappaleen alkuun
Ctrl + Alt + sarkain
Antaa siirtyä kaikkien avoinna olevien sovellusten välillä nuolinäppäinten avulla
Ctrl + nuolinäppäin (kohteeseen siirtyminen) + välilyönti
Valitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä
Ctrl + vaihto ja nuolinäppäin
Valitsee tekstilohkon
Ctrl + Esc
Avaa aloitusvalikon
Ctrl + vaihto + Esc
Avaa Tehtävienhallinnan
Ctrl + vaihto
Vaihtaa näppäimistöasettelua, kun käytettävissä on useita näppäimistöasetteluita
Ctrl + välilyönti
Ottaa kiinan kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä
vaihto+F10
Tuo valitun kohteen pikavalikon näyttöön
vaihto ja jokin nuolinäppäin
Valitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä tai valitsee tekstiä asiakirjasta
vaihto + Delete
Poistaa valitun kohteen siirtämättä sitä ensin roskakoriin
Oikea nuoli
Avaa seuraavan valikon oikealla tai avaa alivalikon
Vasen nuoli
Avaa seuraavan valikon vasemmalla tai sulkee alivalikon
Esc
Lopettaa nykyisen tehtävän tai poistuu siitä


Windows-näppäintä käyttävät pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty pikanäppäimet, joissa käytetään Windows-näppäintä .

Näppäin
Toiminto
Windows-näppäin + F1
Avaa Windowsin ohjeen ja tuen
Windows-näppäin
Näyttää tai piilottaa aloitusnäytön
Windows-näppäin  + B
Asettaa kohdistuksen ilmaisinalueelle
Windows-näppäin‌  + C
Avaa oikopolut

Windows-näppäin  + D
Näyttää tai piilottaa työpöydän
Windows-näppäin  + E
Avaa Resurssienhallinnan
Windows-näppäin  + F
Avaa Hae-oikopolun ja hakee tiedostoja
Windows-näppäin  + H
Avaa Jaa-oikopolun
Windows-näppäin  + I
Avaa Asetukset-oikopolun
Windows-näppäin + K
Avaa Laitteet-oikopolun
Windows-näppäin  + L
Lukitsee tietokoneen tai vaihtaa käyttäjää
Windows-näppäin  + M
Pienentää kaikki ikkunat
Windows-näppäin  + O
Lukitsee laitteen suunnan
Windows-näppäin  + P
Valitsee esitystilan
Windows-näppäin + Q
Avaa Hae-oikopolun tietokoneesta tai avoinna olevasta sovelluksesta hakua varten (jos sovellus tukee sovelluksesta hakua)
Windows-näppäin  + R
Avaa Suorita-valintaikkunan
Windows-näppäin + S
Avaa Hae-oikopolun Windowsista ja Internetistä hakua varten
Windows-näppäin  + T
Siirtää sovelluksesta toiseen tehtäväpalkissa
Windows-näppäin + U
Avaa Helppokäyttökeskuksen
Windows-näppäin  + V
Siirtää ilmoitusten välillä
Windows-näppäin  + vaihto + V
Siirtää ilmoitusten välillä käänteisessä järjestyksessä
Windows-näppäin  + X
Avaa Pikalinkki-valikon
Windows-näppäin  + Z
Näytä muut sovelluksessa käytettävissä olevat komennot

Windows-näppäin  + ,
Työpöydän tilapäinen vilkaisu
Windows-näppäin  + Pause
Näyttää Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunan
Windows-näppäin  + Ctrl + F
Hakee tietokoneita (jos olet verkossa)
Windows-näppäin  + vaihto + M
Palauttaa pienennetyt ikkunat työpöydälle
Windows-näppäin  + numero Avaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen. Jos sovellus on jo käynnissä, vaihtaa kyseiseen sovellukseen.
Windows-näppäin  + vaihto + numero
Avaa työpöydän ja käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen uuden esiintymän
Windows-näppäin  + Ctrl + numero
Avaa työpöydän ja siirtää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen viimeksi käytettyyn aktiiviseen ikkunaan
Windows-näppäin  + Alt + numero
Avaa työpöydän ja numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn sovelluksen pikaluettelon
Windows-näppäin  + Ctrl + vaihto + numero
Avaa työpöydän ja numeron mukaisessa tehtäväpalkin kohdassa olevan sovelluksen uuden esiintymän järjestelmänvalvojana
Windows-näppäin  + sarkain
Siirtää äskettäin käytetystä sovelluksesta toiseen (ei työpöytäsovellukseen)
Windows-näppäin‌  + Ctrl + sarkain
Siirtää äskettäin käytetystä sovelluksesta toiseen (ei työpöytäsovellukseen)
Windows-näppäin‌  + vaihto + sarkain
Siirtää äskettäin käytetystä sovelluksesta toiseen (ei työpöytäsovellukseen) käänteisessä järjestyksessä
Windows-näppäin  + Ctrl + B
Vaihtaa sovellukseen, joka näytti sanoman ilmaisinalueella
Windows-näppäin  + Ylänuoli
Suurentaa ikkunan
Windows-näppäin  + Alanuoli
Poistaa nykyisen sovelluksen näytöstä tai pienentää työpöytäikkunan
Windows-näppäin  + Vasen nuoli
Suurentaa näytön vasemmalla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan
Windows-näppäin  + Oikea nuoli
Suurentaa näytön oikealla puolella olevan sovelluksen tai työpöytäikkunan
Windows-näppäin  + Home
Pienentää kaikki työpöytäikkunat paitsi aktiivisen ikkunan (palauttaa kaikki ikkunat, kun painallus toistetaan)
Windows-näppäin  + vaihto + Ylänuoli
Venyttää työpöytäikkunan näytön ylä- ja alaosaan
Windows-näppäin  + vaihto + Alanuoli
Palauttaa tai pienentää aktiiviset työpöytäikkunat pystysuunnassa säilyttäen leveyden
Windows-näppäin  + vaihto + Vasen tai oikea nuoli
Siirtää työpöydällä olevan sovelluksen tai ikkunan näytöstä toiseen
Windows-näppäin  + välilyönti
Vaihtaa syöttökieltä ja näppäimistöasettelua
Windows-näppäin  + Ctrl + välilyönti
Vaihtaa aiemmin valittuun syötteeseen
Windows-näppäin  + Enter
Avaa Lukijan
Windows-näppäin‌  + vaihto + piste (.)
Siirtää avoinna olevasta sovelluksesta toiseen
Windows-näppäin‌  + piste (.)
Siirtää avoinna olevasta sovelluksesta toiseen
Windows-näppäin  + /
Aloittaa kirjoitustuen uudelleenmuuntamisen
Windows-näppäin  + Alt + Enter
Avaa Windows Media Centerin
Windows-näppäin  + plus (+) tai miinus (-)
Lähentää tai loitontaa suurennuslasin avulla
 Windows-näppäin + Esc Sulkee suurennuslasin


Valintaikkunan pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on pikanäppäimiä, joita voit käyttää valintaikkunoissa.

Painettava näppäin
Toiminto
F1
Tuo Ohjeen näyttöön
F4
Näyttää aktiivisen luettelon kohteet
Ctrl + sarkain
Siirtää eteenpäin välilehdissä
Ctrl + vaihto + sarkain
Siirtää taaksepäin välilehdissä
Ctrl + numero (numero 1–9)
Siirtää n. välilehteen
Sarkain
Siirtää eteenpäin vaihtoehdoissa
vaihto + sarkain
Siirtää taaksepäin vaihtoehdoissa
Alt + alleviivattu kirjain
Suorittaa kirjaimeen liittyvän komennon (tai valitsee kyseisen asetuksen)
Välilyönti
Valitsee tai tyhjentää valintaruudun, jos valittu vaihtoehto on valintaruutu
Askelpalautin
Avaa ylemmän tason kansion, jos Tallenna nimellä- tai Avaa-valintaikkunasta valitaan jokin kansio
Nuolinäppäimet
Valitsee painikkeen, jos aktiivinen vaihtoehto on painikkeiden ryhmä


Resurssienhallinnan pikanäppäimet

Näppäin
Toiminto
 Alt + DValitsee osoiterivin
Ctrl + E
Valitsee hakupalkin
Ctrl + F
Valitsee hakupalkin
Ctrl + N
Avaa uuden ikkunan
Ctrl + W
Sulkee nykyisen ikkunan
Ctrl + hiiren vierityspainike
Muuttaa tiedosto- ja kansiokuvakkeiden kokoa ja ulkoasua
Ctrl + vaihto + E
Näyttää kaikki valitun kansion yläpuolella olevat kansiot
Ctrl + vaihto + N
Luo uuden kansion
Num Lock + tähtikertomerkki (*)
Näyttää kaikki valitun kansion alikansiot
Num Lock + plus (+)
Näyttää valitun kansion sisällön
Num Lock + miinus (-)
Kutistaa valitun kansion
Alt + P
Näyttää esikatseluruudun
Alt + Enter
Avaa valitun kohteen Ominaisuudet-valintaikkunan
Alt + Oikea nuoli
Näyttää seuraavan kansion
Alt + Ylänuoli
Näyttää kansion, jossa kansio on
Alt + Vasen nuoli
Näyttää edellisen kansion
Askelpalautin
Näyttää edellisen kansion
Oikea nuoli
Näyttää aktiivisena olevan valinnan (jos se on kutistettu) tai valitsee ensimmäisen alikansion
Vasen nuoli
Kutistaa aktiivisena olevan valinnan (jos se on laajennettu) tai valitsee kansion, jossa kansio on
End
Näyttää aktiivisen ikkunan alaosan
Aloitus
Näyttää aktiivisen ikkunan yläosan
F11
Suurentaa tai pienentää aktiivisen ikkunan


Tehtäväpalkin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty työpöydän tehtäväpalkin kohteiden kanssa käytettävät pikanäppäimet.

Painettava näppäin
Toiminto
vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen
Avaa sovelluksen tai avaa nopeasti sovelluksesta uuden esiintymän
Ctrl + vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen
Avaa sovelluksen järjestelmänvalvojana
vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
Näyttää sovelluksen ikkunavalikon
vaihto + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
Näyttää ryhmän ikkunavalikon
Ctrl + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen
Siirtää ryhmän ikkunasta toiseen


Työpöydän etätyöpöytäyhteyden pikanäppäimet

Näppäin
Toiminto
Alt + Page Up
Siirtää sovelluksesta toiseen välillä vasemmalta oikealle
Alt + Page Down
Siirtyy sovellusten välillä oikealta vasemmalle
Alt + Insert
Siirtyy sovelluksesta toiseen sovellusten käynnistysjärjestyksessä
Alt + Home
Näyttää aloitusnäytön
Ctrl + Alt + Break
Siirtää ikkunasta koko näyttöön ja päinvastoin 
Ctrl + Alt + End
Näyttää Windowsin suojaus -valintaikkunan
Ctrl + Alt + Home
Aktivoi koko näytön tilassa yhteyspalkin
Alt + Delete Näyttää järjestelmävalikon
Ctrl + Alt + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Sijoittaa asiakkaan aktiivisen ikkunan kopion päätepalvelimen leikepöydälle (sama toiminto kuin Alt+Print Screen -näppäinyhdistelmällä paikallisessa tietokoneessa).
Ctrl + Alt + numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Sijoittaa asiakkaan ikkunan koko alueen kopion päätepalvelimen leikepöydälle (sama toiminto kuin Print Screen -näppäimellä paikallisessa tietokoneessa)
Ctrl + Alt + Oikea nuoli
Siirtyy etätyöpöydän ohjausobjekteista isäntäsovelluksen ohjausobjektiin (esimerkiksi painikkeeseen tai muokkausruutuun). Tämä pikanäppäin on hyödyllinen, kun etätyöpöydän ohjausobjektit on upotettu toiseen sovellukseen (isäntäsovellukseen).
Ctrl + Alt + Vasen nuoli
Siirtyy etätyöpöydän ohjausobjekteista isäntäsovelluksen ohjausobjektiin (esimerkiksi painikkeeseen tai muokkausruutuun). Tämä pikanäppäin on hyödyllinen, kun etätyöpöydän ohjausobjektit on upotettu toiseen sovellukseen (isäntäsovellukseen).


Windowsin ohjeen katseluohjelman pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjeen katseluohjelman kanssa käytettävät pikanäppäimet.

Painettava näppäin
Toiminto
F3
Siirtää kohdistimen hakuruutuun
F10
Näyttää Asetukset-valikon
Home
Siirtyy aiheen alkuun
End
Siirtyy aiheen loppuun
Alt + Vasen nuoli
Siirtää takaisin viimeksi tarkasteltuun aiheeseen
Alt + Oikea nuoli
Siirtää eteenpäin seuraavaan (aiemmin tarkasteltuun) aiheeseen
Alt + Home
Näyttää Ohje ja tuki -kotisivun 
Alt + A
Näyttää asiakastukisivun
Alt + C
Näyttää Sisällyksen 
Alt + N
Näyttää Yhteysasetukset-valikon
Ctrl + F Hakee nykyistä aihetta
Ctrl + P
Tulostaa aiheen


Sovellusten uudelleenjärjestämisen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty nykyaikaisten sovellusten uudelleenjärjestämisen pikanäppäimet.


Näppäin
Toiminto
Windows-näppäin  + . (.)
Siirtää uudelleenjärjestämistilaan ja valitsee sovelluksia tai jakajia eri näytöissä
Windows-näppäin  + Vasen nuoli
Siirtää sovelluksen jakajaa vasemmalle
Windows-näppäin  + Oikea nuoli
Siirtää sovelluksen jakajaa oikealle
Windows-näppäin  + Ylänuoli
Suurentaa sovelluksen
Windows-näppäin  + Alanuoli
Sulkee sovelluksen
Windows-näppäin + Esc
Poistuu uudelleenjärjestämistilasta

Muita pikanäppäimiä


Windows 7

Yleiset pikanäppäimet

Seuraava taulukko sisältää yleisiä pikanäppäimiä.

Näppäin
 Toiminto
F1
Tuo Ohjeen näyttöön
Ctrl + C (tai Ctrl + Insert)
Kopioi valitun kohteen
Ctrl + X
Leikkaa valitun kohteen
Ctrl + V (tai vaihto + Insert)
Liittää valitun kohteen
Ctrl + Z
Kumoaa toiminnon
Ctrl + Y
Tekee toiminnon uudelleen
Delete (tai Ctrl + D)
Poistaa valitun kohteen ja siirtää sen roskakoriin
vaihto + Delete
Poistaa valitun kohteen siirtämättä sitä ensin roskakoriin
F2
Nimeää valitun kohteen uudelleen
Ctrl + Oikea nuoli
Siirtää kohdistimen seuraavan sanan alkuun
Ctrl + Vasen nuoli
Siirtää kohdistimen edellisen sanan alkuun
Ctrl + Alanuoli
Siirtää kohdistimen seuraavan kappaleen alkuun
Ctrl + Ylänuoli
Siirtää kohdistimen edellisen kappaleen alkuun
Ctrl + vaihto ja nuolinäppäin
Valitsee tekstilohkon
vaihto ja jokin nuolinäppäin
Valitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä tai valitsee tekstiä asiakirjasta
Ctrl ja mikä tahansa nuolinäppäin + välilyönti
Valitsee useita kohteita ikkunasta tai työpöydältä
Ctrl + A
Valitsee asiakirjan tai ikkunan koko sisällön
F3
Etsii tiedostoa tai kansiota
Alt + Enter
Tuo näyttöön valitun kohteen ominaisuudet
Alt + F4
Sulkee aktiivisen kohteen tai ohjelman
Alt + välilyönti
Tuo näyttöön aktiivisen ikkunan pikavalikon
Ctrl + F4
Sulkee aktiivisen asiakirjan (ohjelmissa, joissa voi yhtä aikaa olla avoinna useita asiakirjoja)
Alt + sarkain
Siirtää avoimesta kohteesta toiseen
Ctrl + Alt + sarkain
Antaa siirtyä avoimesta kohteesta toiseen nuolinäppäimellä
Ctrl + hiiren vierityspainike
Muuttaa työpöydän kuvakkeiden kokoa
Windows-näppäin 
Kuva Windows-näppäimestä
+ sarkain
Siirtää tehtäväpalkin ohjelmasta toiseen käyttämällä Aeron Flip 3D:tä
Ctrl + Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ sarkain
Voit siirtyä nuolinäppäimillä tehtäväpalkin ohjelmasta toiseen käyttämällä Aeron Flip 3D:tä
Alt + Esc
Siirtää kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä
F6
Siirtää näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä
F4
Tuo osoiterivin luettelon näkyviin Resurssienhallinnassa
vaihto + F10
Tuo valitun kohteen pikavalikon näyttöön
Ctrl + Esc
Aloitusvalikon avaaminen
Alt + alleviivattu kirjain
Näyttää vastaavan valikon
Alt + alleviivattu kirjain
Suorittaa valikkokomennon (tai muun alleviivatun komennon)
F10
Aktivoi aktiivisen ohjelman valikkorivin
Oikea nuoli
Avaa seuraavan valikon oikealla tai avaa alivalikon
Vasen nuoli
Avaa seuraavan valikon vasemmalla tai sulkee alivalikon
F5 (tai Ctrl + R)
Päivittää aktiivisen ikkunan
Alt + Ylänuoli
Näyttää seuraavan ylemmän tason kansion Resurssienhallinnassa
Esc
Peruuttaa nykyisen tehtävän
Ctrl + vaihto + Esc
Avaa Tehtävienhallinnan
Vaihto, kun asetat CD-levyä
Estää CD-levyn automaattisen toiston
Vasen Alt + vaihto
Vaihtaa syöttökielen, kun käytössä on useita syöttökieliä
Ctrl + vaihto
Vaihtaa näppäimistöasettelua, kun käytettävissä on useita näppäimistöasetteluja
Oikea tai vasen Ctrl + vaihto
Vaihtaa oikealta vasemmalle luettavissa kielissä tekstin lukusuunnan


Valintaikkunan pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on pikanäppäimiä, joita voi käyttää valintaikkunoissa.

Näppäin
Toiminto
Ctrl + sarkain
Siirtää eteenpäin välilehdissä
Ctrl + vaihto + sarkain
Siirtää taaksepäin välilehdissä
Sarkain
Siirtää eteenpäin vaihtoehdoissa
vaihto + sarkain
Siirtää taaksepäin vaihtoehdoissa
Alt + alleviivattu kirjain
Suorittaa kirjaimeen liittyvän komennon (tai valitsee kyseisen asetuksen)
Enter
Korvaa hiiren napsauttamisen monien komentojen yhteydessä
Välilyönti
Valitsee tai tyhjentää valintaruudun, jos valittu vaihtoehto on valintaruutu
Nuolinäppäimet
Valitsee painikkeen, jos aktiivinen vaihtoehto on painikeryhmä
F1
Tuo Ohjeen näyttöön
F4
Näyttää aktiivisen luettelon kohteet
Askelpalautin
Avaa ylemmän tason kansion, jos Tallenna nimellä- tai Avaa-valintaikkunasta valitaan jokin kansio


Windows-näppäintä käyttävät pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty pikanäppäimet, joissa käytetään Windows-näppäintä

Kuva Windows-näppäimestä

Näppäin
Toiminto
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä

Avaa tai sulkee aloitusvalikon.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ Pause

Näyttää Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ D

Näyttää työpöydän.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ M

Pienentää kaikki ikkunat.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ vaihto + M

Palauttaa pienennetyt ikkunat työpöydälle.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ E

Avaa Tietokone-valintaikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ F

Hakee tietokoneita (jos olet verkossa).
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ L

Lukitsee tietokoneen tai vaihtaa käyttäjää.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ R

Avaa Suorita-valintaikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ T

Siirtää ohjelmasta toiseen tehtäväpalkissa.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ numero

Käynnistää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn ohjelman. Jos ohjelma on jo käynnissä, vaihtaa kyseiseen ohjelmaan.
vaihto + Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ numero

Käynnistää uuden esiintymän numeron mukaisesta tehtäväpalkkiin kiinnitetystä ohjelmasta.
vaihto + Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ numero

Siirtää numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn ohjelman viimeksi käytettyyn aktiiviseen ikkunaan.
Alt + Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ numero

Avaa numeron mukaisen tehtäväpalkkiin kiinnitetyn ohjelman pikaluettelon.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ sarkain

Siirtää tehtäväpalkin ohjelmasta toiseen käyttämällä Aeron Flip 3D:tä.
Ctrl + Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ sarkain

Voit siirtyä nuolinäppäimillä tehtäväpalkin ohjelmasta toiseen käyttämällä Aeron Flip 3D:tä.
Ctrl + Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ B

Vaihtaa ohjelmaan, joka näytti sanoman ilmaisinalueella.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ välilyönti

Työpöydän esikatselu.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ Ylänuoli

Suurentaa ikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ Vasen nuoli

Suurentaa näytön vasemmalla puolella olevan ikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ Oikea nuoli

Suurentaa näytön oikealla puolella olevan ikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ Alanuoli

Pienentää ikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ Home

Pienentää kaikki muut paitsi aktiivisen ikkunan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ vaihto + Ylänuoli

Venyttää ikkunan näytön ylä- ja alaosaan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
 + vaihto + Vasen tai oikea nuoli

Siirtää ikkunan näytöstä toiseen.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ P

Valitsee esitystilan.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ G

Siirtää pienoisohjelmasta toiseen.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ U

Avaa Helppokäyttökeskuksen.
Windows-näppäin
Kuva Windows-näppäimestä
+ X

Avaa Windowsin siirrettävyyskeskuksen.


Resurssienhallinnan pikanäppäimet

Näppäin
Toiminto
Ctrl + N
Avaa uuden ikkunan
Ctrl + W
Sulkee nykyisen ikkunan
Ctrl + vaihto + N
Luo uuden kansion
End
Näyttää aktiivisen ikkunan alaosan
Home
Näyttää aktiivisen ikkunan yläosan
F11
Suurentaa tai pienentää aktiivisen ikkunan
Ctrl + piste (.)
Kiertää kuvaa myötäpäivään
Ctrl + pilkku (,)
Kiertää kuvaa vastapäivään
Num Lock + numeronäppäimistön tähti (*)
Näyttää kaikki valitun kansion alikansiot
Num Lock + numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Näyttää valitun kansion sisällön
Num Lock + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Kutistaa valitun kansion
Vasen nuoli
Kutistaa aktiivisena olevan valinnan (jos se on laajennettu) tai valitsee pääkansion
Alt + Enter
Avaa valitun kohteen Ominaisuudet-valintaikkunan
Alt + P
Näyttää esikatseluruudun
Alt + Vasen nuoli
Näyttää edellisen kansion
Askelpalautin
Näyttää edellisen kansion
Oikea nuoli
Näyttää aktiivisena olevan valinnan (jos se on kutistettu) tai valitsee ensimmäisen alikansion
Alt + Oikea nuoli
Näyttää seuraavan kansion
Alt + Ylänuoli
Näyttää pääkansion
Ctrl + vaihto + E
Näyttää kaikki valitun kansion yläpuolella olevat kansiot
Ctrl + hiiren vierityspainike
Muuttaa tiedosto- ja kansiokuvakkeiden kokoa ja ulkoasua
Alt + D
Valitsee osoiterivin
 Ctrl + E Valitsee hakupalkin
 Ctrl + F Valitsee hakupalkin


Tehtäväpalkin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty työpöydän tehtäväpalkin kohteiden kanssa käytettävät pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen
Avaa ohjelman tai avaa nopeasti ohjelmasta uuden esiintymän
Ctrl + vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen
Avaa ohjelman järjestelmänvalvojan oikeuksilla
vaihto + tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
Näyttää ohjelman ikkunavalikon
vaihto + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
Näyttää ryhmän ikkunavalikon
Ctrl + ryhmitetyn tehtäväpalkin painikkeen napsauttaminen
Siirtää ryhmän ikkunasta toiseen


Työpöydän etätyöpöytäyhteyden pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Etätyöpöytäyhteys-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
Alt + Page Up
Siirtää sovelluksesta toiseen vasemmalta oikealle
Alt + Page Down
Siirtää sovelluksesta toiseen oikealta vasemmalle
Alt + Insert
Siirtää ohjelmasta toiseen sovellusten käynnistysjärjestyksessä
Alt + Home
Näyttää aloitusvalikon.
Ctrl + Alt + Break
Siirtää ikkunasta koko näyttöön ja päinvastoin 
Ctrl + Alt + End
Näyttää Windowsin suojaus -valintaikkunan
Alt + Delete
Näyttää järjestelmävalikon.
Ctrl + Alt + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)
Sijoittaa asiakkaan aktiivisen ikkunan kopion päätepalvelimen leikepöydälle (sama toiminto kuin Alt + Print Screen -näppäinyhdistelmällä paikallisessa tietokoneessa).
Ctrl + Alt + numeronäppäimistön plusmerkki (+)
Sijoittaa asiakkaan ikkunan koko alueen kopion päätepalvelimen leikepöydälle (sama toiminto kuin Print Screen -näppäimellä paikallisessa tietokoneessa).
Ctrl + Alt + Oikea nuoli
Siirtää etätyöpöydän ohjausobjekteista isäntäohjelman ohjausobjektiin (esimerkiksi painikkeeseen tai muokkausruutuun). Tämä pikanäppäin on hyödyllinen, kun etätyöpöydän ohjausobjektit on upotettu toiseen ohjelmaan (isäntäohjelmaan).
Ctrl + Alt + Vasen nuoli
Siirtää etätyöpöydän ohjausobjekteista isäntäohjelman ohjausobjektiin (esimerkiksi painikkeeseen tai muokkausruutuun). Tämä pikanäppäin on hyödyllinen, kun etätyöpöydän ohjausobjektit on upotettu toiseen ohjelmaan (isäntäohjelmaan).Paintin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Paint-ohjelmassa toimivat pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
Ctrl + N
Luo uuden kuvan
Ctrl + O
Avaa aiemmin luodun kuvan
Ctrl + S
Tallentaa kuvan muutokset
F12
Tallentaa kuvan uutena tiedostona
Ctrl + P
Tulostaa kuvan
Alt + F4
Sulkee kuvan sekä kuvan Paint-ikkunan
Ctrl + Z
Kumoaa muutoksen
Ctrl + Y
Tekee muutoksen uudelleen
Ctrl + A
Valitsee koko kuvan
Ctrl + X
Leikkaa valitun kohteen
Ctrl + C
Kopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl + V
Liittää valinnan leikepöydältä
Oikea nuoli
Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle
Vasen nuoli
Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle
Alanuoli
Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin
Ylänuoli
Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin
Esc
Peruuttaa valinnan
Delete
Poistaa valinnan
Ctrl + B
Lihavoi valitun tekstin
Ctrl + +
Leventää siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl + -
Kaventaa siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä
Ctrl + U
Alleviivaa valitun tekstin
Ctrl + E
Avaa Ominaisuudet-valintaikkunan
Ctrl + W
Avaa Koon muuttaminen ja viistottaminen -valintaikkunan
Ctrl + Page Up
Lähentäminen
Ctrl + Page Down
Loitontaminen
F11
Näyttää kuvan koko näytön tilassa
Ctrl + R
Näyttää tai piilottaa viivaimen
Ctrl + G
Näyttää tai piilottaa ruudukon
 F10 tai Alt Näyttää näppäinvihjeet
 vaihto + F10 Näyttää nykyisen pikavalikon
 F1 Avaa Paintin Ohjeen


WordPadin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty WordPadissa toimivat pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
Ctrl + N
Luo uuden asiakirjan
Ctrl + O
Avaa aiemmin luodun asiakirjan
Ctrl + S
Tallentaa muutokset asiakirjaan
F12
Tallentaa asiakirjan uutena tiedostona
Ctrl + P
Tulostaa asiakirjan
Alt + F4
Sulkee WordPadin
Ctrl + Z
Kumoaa muutoksen
Ctrl + Y
Tekee muutoksen uudelleen
Ctrl + A
Valitsee koko asiakirjan
Ctrl + X
Leikkaa valitun kohteen
Ctrl + C
Kopioi valinnan leikepöydälle
Ctrl + V
Liittää valinnan leikepöydältä
Ctrl + B
Lihavoi valitun tekstin
Ctrl + I
Kursivoi valitun tekstin
Ctrl + U
Alleviivaa valitun tekstin
Ctrl + =
Muuttaa valitun tekstin alaindeksiksi
Ctrl + vaihto + =
Muuttaa valitun tekstin yläindeksiksi
Ctrl + L
Kohdistaa tekstin vasemmalle
Ctrl + E
Tasaa tekstin keskelle
Ctrl + R
Kohdistaa tekstin oikealle
Ctrl + J
Tasaa tekstin
Ctrl + 1
Määrittää riviväliksi yhden rivin
Ctrl + 2
Määrittää riviväliksi kaksi riviä
Ctrl + 5
Määrittää riviväliksi 1,5 riviä
Ctrl + vaihto + >
Suurentaa fonttikokoa
Ctrl + vaihto + <
Pienentää fonttikokoa
Ctrl + vaihto + A
Muuttaa kaikki merkit isoiksi kirjaimiksi
Ctrl + vaihto + L
Vaihtaa luettelomerkkityylin
Ctrl + D
Lisää Microsoft Paint -piirroksen
Ctrl + F
Etsii tekstin asiakirjasta
F3
Etsii tekstin seuraavan esiintymän Etsi-valintaikkunassa
Ctrl + H
Korvaa asiakirjan tekstiä
 Ctrl + Vasen nuoli Siirtää kohdistinta yhden sanan vasemmalle
 Ctrl + Oikea nuoli Siirtää kohdistinta yhden sanan oikealle
 Ctrl + Ylänuoli Siirtää kohdistinta yhden rivin ylöspäin
 Ctrl + Alanuoli Siirtää kohdistinta yhden rivin alaspäin
 Ctrl + Home Siirtää asiakirjan alkuun
 Ctrl + End Siirtää asiakirjan loppuun
 Ctrl+Page Up Siirtää sivun ylöspäin
 Ctrl + Page Down Siirtää sivun alaspäin
 Ctrl + Delete Poistaa seuraavan sanan
 F10 Näyttää näppäinvihjeet
 vaihto + F10 Näyttää nykyisen pikavalikon
 F1 Avaa WordPadin Ohjeen


Laskimen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Laskin-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
Alt + 1
Siirtää Nelilaskin-tilaan
Alt + 2
Siirtää Funktiolaskin-tilaan
Alt + 3
Siirtää Ohjelmointilaskin-tilaan
Alt + 4
Siirtää Tilastot-tilaan
Ctrl + E
Avaa päivämäärien laskemisen
Ctrl + H
Ottaa laskentahistorian käyttöön ja poistaa sen käytöstä
Ctrl + U
Avaa yksiköiden muuntamisen
Alt + C
Laskee tai ratkaisee päivämääriä ja lomakkeita
F1
Avaa laskimen ohjeen
Ctrl + Q
Painaa painiketta M-
Ctrl + P
Painaa painiketta M+
Ctrl + M
Painaa MS-painiketta
Ctrl + R
Painaa MR-painiketta
Ctrl + L
Painaa MC-painiketta
%
Painaa +/–-painiketta
F9
Painaa +/–-painiketta
/
Painaa /-painiketta
*
Painaa *-painiketta
+
Painaa +-painiketta
-
Painaa -painiketta
R
Painaa 1/×-painiketta
@
Painaa neliöjuuripainiketta
0–9
Painaa numeropainikkeita (0–9)
=
Painaa =-painiketta
.
Painaa . (desimaalipilkku) -painiketta
Askelpalautin
Paina askelpalautinpainiketta
Esc
Painaa C-painiketta
Del
Painaa CE-painiketta
Ctrl + vaihto + D
Tyhjentää laskentahistorian
F2
Muokkaa laskentahistoriaa
Ylänuolinäppäin
Siirtää ylöspäin laskentahistoriassa
Alanuolinäppäin
Siirtää alaspäin laskentahistoriassa
Esc
Peruuttaa laskentahistorian muokkaamisen
Enter
Laskee laskentahistorian uudelleen muokkausten jälkeen
F3
Valitsee Asteet Funktiolaskin-tilassa
F4
Valitsee Radiaanit Funktiolaskin-tilassa
F5
Valitsee Gradientit Funktiolaskin-tilassa
I
Painaa Inv-painiketta Funktiolaskin-tilassa
D
Painaa Mod-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl + S
Painaa sinh-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl + O
Painaa cosh-painiketta Funktiolaskin-tilassa
Ctrl + T
Painaa tanh-painiketta Funktiolaskin-tilassa
(
Painaa (-painiketta Funktiolaskin-tilassa
)
Painaa )-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 N Painaa ln-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 ; Painaa Int-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 S Painaa sin-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 O Painaa cos-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 T Painaa tan-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 M Painaa dms-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 P Painaa pi-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 V Painaa F-E-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 X Painaa Exp-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 Q Painaa x^2-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 Y Painaa x^y-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 # Painaa x^3-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 L Painaa log-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 ! Painaa n!-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 Ctrl + Y Painaa y√x-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 Ctrl + B Painaa 3√x-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 Ctrl + G Painaa 10x-painiketta Funktiolaskin-tilassa
 F5 Valitsee Hex Ohjelmointilaskin-tilassa
 F6 Valitsee Dec Ohjelmointilaskin-tilassa
 F7 Valitsee Oct Ohjelmointilaskin-tilassa
 F8 Valitsee Bin Ohjelmointilaskin-tilassa
 F12 Valitsee Qword Ohjelmointilaskin-tilassa
 F2Valitsee Dword Ohjelmointilaskin-tilassa 
 F3 Valitsee Word Ohjelmointilaskin-tilassa
 F4 Valitsee Byte Ohjelmointilaskin-tilassa
 K Painaa RoR-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 J Painaa RoL-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 < Painaa Lsh-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 > Painaa Rsh-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 % Painaa Mod-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 (Painaa (-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 Painaa )-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 | Painaa Or-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 ^ Painaa Xor-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 ~ Painaa Not-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 & Painaa And-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa
 A–FPainaa AF-painikkeita Ohjelmointilaskin-tilassa
 Välilyönti Vaihtaa bitin arvon Ohjelmointilaskin-tilassa
 A Painaa Keskiarvo-painiketta Tilastot-tilassa
 Ctrl + A Painaa neliöiden keskiarvon painiketta Tilastot-tilassa
 S  Painaa Summa-painiketta Tilastot-tilassa
Ctrl+S  Painaa neliöiden summan painiketta Tilastot-tilassa
 T  Painaa S.D.-painiketta Tilastot-tilassa
 Ctrl+T  Painaa Inv S.D. -painiketta Tilastot-tilassa
 D Painaa CAD-painiketta Tilastot-tilassa


Windows Journalin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Windows Journalissa toimivat pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
Ctrl + N
Aloittaa uuden muistiinpanon
Ctrl + O
Avaa viimeksi käytetyn muistiinpanon
Ctrl + S
Tallentaa muistiinpanon muutokset
Ctrl + vaihto + V
Siirtää muistiinpanon valittuun kansioon
Ctrl + P
Tulostaa muistiinpanon
Alt + F4
Sulkee muistiinpanon ja sen Journal-ikkunan
Ctrl + Z
Kumoaa muutoksen
Ctrl + Y
Tekee muutoksen uudelleen
Ctrl + A
Valitsee sivun kaikki kohteet
Ctrl + X
Leikkaa valitun kohteen
Ctrl + C
Kopioi valinnan leikepöydälle
 Ctrl + V Liittää valinnan leikepöydältä
 Esc Peruuttaa valinnan
 Delete Poistaa valinnan
 Ctrl + F Aloittaa perushaun
 Ctrl + G Siirtää sivulle
 F5 Päivittää haun tulokset
 F5 Päivittää muistiinpanoluettelon
 F6 Siirtää muistiinpanoluettelosta muistiinpanoon ja päinvastoin
 Ctrl + vaihto + C Näyttää muistiinpanoluettelon sarakeotsikoiden pikavalikon
F11  Näyttää muistiinpanon koko näytön tilassa
 F1 Avaa Journalin ohjeen


Windowsin ohjeen katseluohjelman pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjeen katseluohjelman kanssa käytettävät pikanäppäimet.

Näppäin
Toiminto
Alt + C
Näyttää sisällysluettelon
Alt + N
Näyttää Yhteysasetukset-valikon
F10
Näyttää Asetukset-valikon
Alt + Vasen nuoli
Siirtää takaisin viimeksi tarkasteltuun aiheeseen
Alt + Oikea nuoli
Siirtää eteenpäin seuraavaan (aiemmin tarkasteltuun) aiheeseen
Alt + A
Näyttää asiakastukisivun
Alt + Home
Näyttää Ohje ja tuki -kotisivun
Home
Siirtää aiheen alkuun
End
Siirtää aiheen loppuun
Ctrl + F
Hakee nykyistä aihetta
Ctrl + P
Tulostaa aiheen
 F3 Siirtää kohdistimen hakuruutuun

Muita pikanäppäimiä

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 12445 – Viimeisin tarkistus: 14.9.2016 – Versio: 4

Palaute