Järjestelmän korjauslevyn luominen

Koskee seuraavia: Windows 7

Järjestelmän palautusasetukset auttavat korjaamaan Windowsin, jos järjestelmässä on ilmennyt vakava virhe. Järjestelmän palautusasetusten käyttämiseen tarvitaan Windowsin asennuslevy tai tietokoneen valmistajan palautusasetukset. Jos niitä ei ole käytettävissä, voit luoda järjestelmän korjauslevyn järjestelmän palautusasetusten käyttämistä varten.


Tietokoneen käynnistäminen Windows 7:n asennuslevyltä tai USB-muistitikulta

Voit joutua käynnistämään tietokoneen Windows 7:n asennuslevyltä tai USB-muistitikulta, jos haluat
  • tehdä Windows 7:n asennuksen tai uudelleenasennuksen
  • palauttaa Windows 7:n vakavasta virheestä. Jos tietokone ei käynnistä Windowsia ollenkaan, voit käyttää käynnistyksen korjausta ja muita Järjestelmän palautusasetukset -valikon työkaluja Windows 7:n asennuslevyltä tai USB-muistitikulta. Nämä työkalut auttavat saamaan Windows 7:n käyntiin.