Windows-valikoiman avoin kutsu on suljettu

Tiedämme, että tämä ei ole kovin iloinen uutinen, mutta valitettavasti avoin kutsu Windowsin mukautusvalikoimaan on nyt suljettu. Emme siis enää ota vastaan käyttäjien kauniita taideteoksia ja valokuvia. (Vaikkakin kaipaamme niitä jo nyt.) Oletko jo lähettänyt meille jotain? Lue usein kysytyt kysymykset ja käyttöehdot.

Käyttöehdot

 1. LISENSSI Lähettämällä valokuvasi, kuvasi tai kuvituksesi (”Kuvan”) Microsoftille myönnät Microsoftille (sen tytäryhtiöt ja konserniyhtiöt mukaan lukien) maailmanlaajuisen, tekijänoikeusvapaan, täysin maksetun ja pysyvän Windows-käyttöjärjestelmätuotteiden mukautuspalveluja ja -ominaisuuksia sekä niihin liittyviä kohteita (esimerkiksi Windowsin teemoja ja taustakuvia) ja liittyviä Microsoftin sivustoja, Windowsin mukautusvalikoimaa sekä kaikkia kyseisten mukautuspalveluiden ja -ominaisuuksien markkinointi- ja mainostusmateriaaleja koskevan oikeuden (a) kopioida ja käyttää kuvaa sekä luoda siitä johdettuja töitä, (b) julkisesti esittää ja näyttää kuvan kopioita sekä kuvasta johdettuja töitä sekä (c) jaella Microsoftin asiakkaille heidän henkilökohtaiseen käyttöönsä kuvan kopioita ja kuvasta johdettuja töitä sekä antaa heille näiden käyttöoikeus (”Käyttöoikeus”). Luovut ilman ehtoja: sinulla kuvaan mahdollisesti olevien moraalisten ja vastaavien oikeuksien kaikesta vaatimisesta maailmanlaajuisesti sekä oikeuksista tarkastaa tai hyväksyä muoto, jossa kuvaa saatetaan käyttää. Täten hyväksyt kaikki kuvan muokkaukset, mukaan lukien lisäykset ja poistot, jotka muutoin rikkoisivat mahdollista moraalista tai vastaavaa oikeutta, jos ne tehtäisiin ilman suostumustasi.
 2. EI VELVOITTEITA. Microsoftilla ei ole mitään velvoitetta käyttää kuvaa millään tavalla, ja se voi lopettaa kuvan käyttämisen milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Microsoft ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita kuvan käyttämättä jättämisestä (tai sen käytön lopettamisesta) voi olla, ja se päättää täysin oman harkintansa mukaan sijainnin, jossa kuvaa saatetaan käyttää.
 3. TEKIJÄN NIMEÄMINEN. Myönnät Microsoftille (mukaan lukien sen tytäryhtiöille ja konserniyhtiöille) oikeuden käyttää nimeäsi, kuvaasi tai muuta sinua esittävää materiaalia tai mitä tahansa näiden yhdistelmää osoittamaan sinut kuvan tehneeksi taiteilijaksi (kokonaisuutena ”Tekijän nimeäminen”). Jos Microsoft, sen tytäryhtiöt tai sen konserniyhtiöt käyttävät kuvaa, ne voivat nimetä tekijän oman harkintansa mukaan. Ne valitsevat itse sen näyttämisen ja julkaisemisen paikan, näkyvyyden, muodon ja keston.
 4. EI RAHALLISTA KORVAUSTA. Hyväksyt, että et saa mitään korvausta (rahallista tai muunlaista) Microsoftille sekä sen tytäryhtiöille ja konserniyhtiöille näiden käyttöehtojen mukaisesti myöntämistäsi oikeuksista tai kuvan (tai minkä tahansa valokuvan tai sisällön) käyttämisestä.
 5. TAHATON NÄYTTÄMINEN. Jos Microsoft tahattomasti näyttää, julkaisee tai esittää kuvan osana jotakin Microsoftin tuotetta tai sivustoa, joka ei sisälly edellä olevassa osassa 1 kuvattuun käyttöoikeuteen, lähetä kirjallinen ilmoitus Microsoftille, jolloin Microsoft pyrkii kohtuullisin toimin poistamaan kuvan kyseisestä Microsoftin tuotteesta tai sivustosta. Hyväksyt, että tämä on ainoa saamasi korvaus kyseisestä tahattomasta kuvan näyttämisestä.
 6. AVUSTAMINEN. Sitoudut Microsoftin kustannuksella suorittamaan ja toimittamaan tarvittavat kohteet ja tekemään muut Microsoftin mahdollisesti pyytämät kohtuulliset toimet, joita Microsoft tarvitsee pystyäkseen hyödyntämään näiden käyttöehtojen mukaisesti myönnettyjä oikeuksia.
 7. JULKISUUS. Osissa 1 ja 3 kuvattuja tapoja lukuun ottamatta kumpikaan osapuoli ei viesti lehdistölle tai julkisuuteen tästä käyttöoikeudesta ja näistä käyttöehdoista ilman toisen osapuolen etukäteistä suostumusta.
 8. TAKUUT. Vakuutat, että (a) olet kuvan tekijänoikeuden omistaja, (b) sinulla on täysi oikeus ja valta myöntää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeudet ja käyttöoikeudet, (c) kuvan näiden käyttöehtojen mukainen jakelu ja käyttö ei riko minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta, tietosuojaa, julkisuussuojaa tai muuta omistusoikeutta tai mitään lakia maassa, jossa kuva luotiin, eikä edellytä kenenkään hyväksyntää tai tarkastusta tai kenellekään suoritettavaa maksua tai korvausta ja (d) sinulla oli kaikki kuvan luontiin tarvittavat kuvassa mahdollisesti esitettävään henkilöön liittyvät oikeudet.
 9. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, POIS SULKEMISET JA RAJOITUKSET. Osan 8 mukaisesti kumpikaan osapuoli ei anna mitään takuita (nimenomaisia, oletettuja tai muita), mukaan lukien oletetut takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai omistusoikeuteen, liittyen sen toimivuuteen tai mihin tahansa muuhun seikkaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään tai minkäänlaisista mistään syystä aiheutuneista erityisistä, satunnaisista, rangaistuksenalaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät kuvaan, tekijän nimeämiseen tai käyttöoikeuteen, vaikka kyseiset vahingot olisi voinut olettaa ennakoitaviksi. Näiden käyttöehtojen mukainen Microsoftin ja sen tytäryhtiöiden sekä konserniyhtiöiden yhteisvastuu on enintään 500 Yhdysvaltain dollaria.
 10. PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTTÄMISEN VAIKUTUS. Kumpikin osapuoli voi päättää käyttöoikeuden milloin tahansa toimittamalla toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen 60 päivää etukäteen. Microsoft poistaa kuvan käytettävistä niin pian 60 päivän kirjallisen ilmoituksen ajanjakson päättymisen jälkeen kuin se on kohtuullisten kulujen puitteissa mahdollista. Osat 9, 10 ja 11 ovat edelleen voimassa tämän käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Jotta epäselvyyksiä ei tule, Microsoftin asiakkaiden oikeudet heille ennen tämän käyttöoikeuden päättymistä tai päättämistä jaeltuun kuvaan jatkuvat tämän käyttöoikeuden päättymisen tai päättämisen jälkeen.
 11. ILMOITUS. Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät ilmoitukset (i) annetaan kirjallisesti, (ii) ovat englanninkielisiä (ellei toisin vaadita) ja (iii) katsotaan annetuiksi vastaanottohetkellä, (iv) lähetetään sähköpostitse, toimituspalvelun tai lähetin kautta tai kirjattuna tai vakuutettuna postina (postimaksu maksettuna, vastaanottajan kuittaus vaaditaan), ja (v) lähetetään sähköpostitse osoitteeseen winpgal@microsoft.com ja fyysisenä postina vastaanottajalle Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft (faksikopio vastaanottajalle Legal & Corporate Affairs numerossa +1 425 936 7329).
 12. TUOMIOISTUINTEN MÄÄRÄYSVALTA. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion lakeja, ja osapuolet myöntyvät King Countyn osavaltion tai liittovaltion tuomioistuinten yksinomaiseen päätösvaltaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tästä artikkelista löydät vastauksia joihinkin kysymyksiin, jotka liittyvät Windows-valikoimaan lähetettyihin taideteoksiin ja valokuviin.

 
Mitä tapahtuu, jos työni valitaan?
Ilmoitetaanko minulle?
Julkaistaanko nimeni?
Säilytänkö työni tekijänoikeuden?
Muokkaako Microsoft kuvaani?
Mitä Microsoft tekee henkilökohtaisilla tiedoillani?
Jos muutan mieleni myöhemmin, voinko poistaa valokuvani tai kuvani valikoimasta?

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 17776 – Viimeisin tarkistus: 14.9.2016 – Versio: 2

Palaute